Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

שפת הגוף

2 849 vues

Publié le

מצגת נחמדה על שפת הגוף

Publié dans : Santé & Médecine
 • Don't forget another good way of simplifying your writing is using external resources (such as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ). This will definitely make your life more easier
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This service will write as best as they can. So you do not need to waste the time on rewritings.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

שפת הגוף

 1. 1. ‫נטייה קדימה ואחיזת הכסא‬ ‫תנועה המעידה על כוונה לסיום המפגש,‬ ‫האדם נשאר מבוצר למרות סיום השיחה‬ ‫לרוב ללא תוצאות.‬
 2. 2. ‫נגיעה בקמיצה‬ ‫מעידה על רגישות לדברים הנאמרים,‬ ‫ככלל הקמיצה היא הקשורה לרגש,‬ ‫הדגשת אצבע זו,‬ ‫מציינת צורך בתשומת לב רגשית.‬
 3. 3. ‫אצבעות נעולות ומבט ישיר‬ ‫אצבעות נעולות ומבט ישיר,‬ ‫מאפיין עמדה שיפוטית.‬ ‫יכול להעיד על מידה של ספקנות.‬
 4. 4. ‫אצבעות אוחזות בסנטר‬ ‫מצב בו האצבעות נוגעות בלחי,‬ ‫או כששתי אצבעות על הסנטר והאגודל מתחת,‬ ‫מציין הקשבה ביקורתית ואומדן הדברים.‬
 5. 5. ‫נגיעה בגשר האף‬ ‫ניסיון לאזן מידע או לחצים קיימים.‬ ‫איתות לעייפות ולהצטברות מתח.‬
 6. 6. ‫קרוב או הצמדת קצות האצבעות‬ ‫הצמדת קצות האצבעות )צריח עליון(,‬ ‫מעידה על הקשבה פעילה מתוך עמדה ביקורתית,‬ ‫אבל נכונה להתייחס בכובד ראש למידע.‬ ‫הצמדת קצות האצבעות –‬ ‫ניסיון לתת תשובה ממצה ומדויקת.‬ ‫קרוב קצות האצבעות –‬ ‫מעיד על אי ביטחון בדיוקה של התשובה‬ ‫שיש בידו.‬
 7. 7. ‫הרגליים נועלות את רגלי הכסא‬ ‫תנועה המעידה על עמדה נחושה והתבצרות‬ ‫הנובעת מתוך חוסר ביטחון.‬
 8. 8. ‫יד/ידיים על החזה‬ ‫מביעה כנות ויושר.‬
 9. 9. ‫הסתרת הפה‬ ‫יכול לאפיין מצבים בהם האדם משקר, מגזים, או אינו‬ ‫משוכנע בדבריו, לכן מושך זמן או משהה תשובה.‬ ‫כאשר המאזין משתמש בתנועה זו,‬ ‫הדבר יכול להעיד על חוסר אימון ,‬ ‫חוסר ודאות או הטלת ספק בדברים הנאמרים.‬ ‫הרחבת העיניים – מעידה על...‬
 10. 10. ‫יד עוטפת יד‬ ‫תנועה זו מעידה על ביטחון עצמי‬ ‫ושביעות רצון עצמית +‬ ‫מידה מסוימת של ספקנות זהירה.‬
 11. 11. ‫נגיעה במצח‬ ‫ניסיון לעורר את המחשבות ו/או הזיכרון‬ ‫בנושא עתידי שצריך לדון בדברו בהווה.‬
 12. 12. ‫שתי הידיים מאחורי הראש" המנהל"‬ ‫תנועה זו מאפיינת דומיננטיות,‬ ‫ביטחון עצמי ותחושת עליונות‬ ‫"ישחקו הנערים לפני"‬
 13. 13. ‫הנחת עצם בפה‬ ‫תנועה המעידה על צורך בחיזוק,‬ ‫יתכן והחיזוק הדרוש הוא מידע נוסף.‬ ‫ניסיון להרוויח זמן לפני השבת תשובה.‬
 14. 14. ‫חיפוש השרשרת‬ ‫חיפוש השרשרת )גם הדמיונית(‬ ‫מעיד על אי וודאות,‬ ‫חוסר ביטחון ומתח רגשי.‬
 15. 15. ‫לחיצה תוך הפניית כף היד כלפי מעלה‬ ‫הושטת כף היד כשהיא מופנית כלפי מעלה,‬ ‫מרמזת על העברת השליטה ליד האחר.‬
 16. 16. ‫לחיצת הכפפה‬ ‫לחיצת יד המאפיינת פוליטיקאים,‬ ‫ומטרתה ליצור רושם שמדובר באדם כן ואמין.‬ ‫לחיצת יד שמאל העוטפת מהצד,‬ ‫כוונתה: "אני זקוק לך".‬ ‫במקרה והיא עוטפת מלמעלה ,‬ ‫מעידה על אמפטיות ,‬ ‫אך עדיין במעמד עליון)?(.‬
 17. 17. ‫לחיצה כפולה‬ ‫לחיצה המעידה על כנות ויחס קירבה כלפי המקבל.‬ ‫מקום האחיזה מעיד על מידת הרגישות, לדוגמא:‬ ‫האוחז בחלק העליון של הזרוע,‬ ‫מביע רגש עמוק מהאוחז במפרק כף היד.‬
 18. 18. ‫הושטת יד ללחיצה‬ ‫אדם המושיט ידו ללחיצת יד .‬ ‫ככל שהיד נשלחת רחוק מגופו,‬ ‫המטרה היא לשמור על מרחק.‬ ‫ולהיפך, ככל שהיד קרובה לגופו,‬ ‫מטרתו לקרב.‬
 19. 19. ‫שילוב ידיים‬ ‫תנועה זו מבטאת בד"כ התגוננות או שלילה,‬ ‫וכן מאפיינת מצב של חוסר ביטחון.‬ ‫כפות ידיים קפוצות, מדגישות‬ ‫את העמדה המתנגדת.‬ ‫זקיפת האצבעות, מעידה על עמדה נחושה.‬
 20. 20. ‫שפשוף העין‬ ‫ככל שהאצבע נוטה לכיוון שורש האף,‬ ‫ייתכן והדברים הנאמרים אינם ישרים,‬ ‫)מסמן הרגשה לא נוחה כלפי הנאמר(‬ ‫גם אם אלו דבריו.‬ ‫תנועה זו מעודנת יותר אצל נשים‬ ‫)כנראה בכדי להימנע מטשטוש האיפור(.‬
 21. 21. ‫הושטת יד כלפי מעלה )הפוכה(‬ ‫הטיית כף היד כלפי מטה:‬ ‫תנועה היוצרת תחושת עליונות.‬ ‫)"תירגע"(. הטיית כף היד כלפי מעלה,‬ ‫תנועה היוצרת אוירה לא מאיימת.‬
 22. 22. ‫כיווני התבוננות‬ ‫המבט הדומיננטי: משדר סמכותיות,‬ ‫מדגיש פער בסטטוס.‬ ‫המבט האינטימי: מבט מיני, פולש לטריטוריה‬ ‫עד כדי תוקפנות.‬ ‫המבט האמפתי: משדר ידידותיות ופתיחות.‬ ‫מומלץ לשלבי משא ומתן בו מביאים‬ ‫את השותף לביטוי צרכים ואינטרסים.‬ ‫המלצה: כשאתה מציג את עמדתך,‬ ‫רצוי להתמקד באחת העיניים...‬
 23. 23. ‫כף יד אחת אוחזת בשנייה או בשורש‬ ‫כף היד תנועה סמכותית.‬ ‫מביעה עליונות ביטחון וחוסר פחד.‬ ‫)עמידת מנהל/שוטר מקוף(.‬ ‫ככל שהיד אוחזת ביד השנייה גבוה יותר,‬ ‫מעיד על מידה של סטטוס או ניסיון לאיפוק‬ ‫או שליטה עצמית מתוקף הנסיבות.‬
 24. 24. ‫חסימת הגוף ע"י אחת הזרועות‬ ‫העברת אחת הזרועות על מנת לאחוז‬ ‫בזרוע אחרת )מתאפיינת במגוון תירוצים כגון:‬ ‫טיפול בשעון, סידור כפתור וכו'(.‬ ‫משמשת לחיזוק הביטחון העצמי.‬
 25. 25. ‫טפיחה על המצח‬ ‫אדם אשר מכיר בשגיאתו,‬ ‫או נזכר באירוע כלשהוא.‬ ‫תנועה זו מאפיינת בעיקר אנשים גלויים.‬
 26. 26. ‫הטיית הראש וחשיפת הצוואר‬ ‫גילוי עניין בנאמר.‬
 27. 27. ‫סידור העניבה‬ ‫התנהגות פורמאלית,‬ ‫איתות לסטטוס.‬
 28. 28. ‫נעילת הקרסוליים‬ ‫עצירת העמדה השלילית,‬ ‫או ניסיון להשתלט על המצב הרגשי.‬ ‫)פחד, רגשנות , וכו'(.‬
 29. 29. ‫כפות ידיים פתוחות )ישרות ביחס לאמה(‬ ‫תנועה זו מאפיינת מצב של פתיחות וכנות.‬ ‫למרבית האנשים קשה לשקר‬ ‫כאשר ידיהם גלויות.‬
 30. 30. ‫הרמת הראש וחשיפת הגרון‬ ‫יהירות והתנשאות.‬
 31. 31. ‫הטיפוס האינטואיטיבי‬ ‫חדרו של הטיפוס האינטואיטיבי.‬ ‫קיר: תעודות/ פרסים/ גביעים.‬ ‫שולחן: מחשב/ מעמד לעט נובע/ משחק מנהלים‬ ‫2 ספלים תואמים/ קופסת סיגריות.‬ ‫כסא א' גדול – מנהלים, כסא ב' - קטן.‬ ‫לבוש והופעה: חליפה רשמית מחויטת,‬ ‫כשכתפיים בולטות, שעון יד בולט,‬ ‫שיער קצר ומבט יציב.‬ ‫ישיבה: זקופה על הכסא/ מעשן סיגר‬ ‫נוהג להצביע על עצמו.‬
 32. 32. ‫הטיפוס האמוציונאלי‬ ‫חדרו של הטיפוס האמוציונלי:‬ ‫קיר: תמונות/ צילומי משפחה בגבהים שונים.‬ ‫שולחן: ניירות מפוזרים/ 2 ספלים שונים.‬ ‫מתחת לניירות: מכשיר טלפון ומחשב בצד.‬ ‫כסא: כורסאות נוחות.‬ ‫לבוש והופעה: חליפה )2 טורים של כפתורים(.‬ ‫אפשר עגיל באוזן/ זקן קטן/‬ ‫שיער ארוך וחיוך בולט.‬ ‫ישיבה: נשען בנוחיות על הכורסא/‬ ‫מעשן סיגריה/ ידיים...‬
 33. 33. ‫הסרת אבק‬ ‫תנועה המאפיינת חוסר שביעות רצון,‬ ‫מביעה אי הסכמה,‬ ‫ומעידה על הסתרה חלקית של אינפורמציה.‬
 34. 34. ‫הסתתרות מאחורי כסא‬ ‫ניסיון להסתתר מאחרי חפץ ,‬ ‫מביע מצב של חוסר ביטחון‬ ‫)הכסא משמש מגן לאזור החלציים‬ ‫כאינסטינקט מוטורי(.‬
 35. 35. ‫ידיים על המותנים‬ ‫באמצעות העגלת קוי המתאר של הגוף,‬ ‫ניסיון להפגנת נוכחות ורכישת תשומת לב‬ ‫)במצבים של עמידה מול קבוצה,‬ ‫תנועה שמטרתה להרשים(.‬
 36. 36. ‫כפות הידיים בכיסים‬ ‫ניטרליות – "אני לא אתך,‬ ‫אני לא נגדך,‬ ‫אני עם עצמי".‬
 37. 37. ‫יד מונחת על הלחי‬ ‫תנועה זו מגלה על הערכה וגילוי עניין בדברים‬ ‫הנאמרים.‬ ‫לעיתים האצבע המורה פונה כלפי מעלה.‬
 38. 38. ‫ליטוף הסנטר‬ ‫ניסיון להרוויח זמן. מרמז על תהליך קבלת החלטה.‬ ‫ע"י בחינת סדרת התנועות הבאות בהמשך,‬ ‫ניתן לקבל מושג האם ההחלטה היא חיובית או שלילית.‬ ‫תנועה שלילית: שילוב הידיים, הרגלים, השענות לאחור.‬ ‫תנועה חיובית: פתיחת המעיל, כוננות בצורת הישיבה.‬
 39. 39. ‫משיכת הצווארון‬ ‫גירוי או עקצוץ באיזור הצוואר,‬ ‫מרמז על מצב מתח רגשי.‬ ‫עשוי להעיד על הסתרה‬ ‫)יתכן במצב שקר(.‬
 40. 40. ‫אצבע אנכית במעלה הלחי‬ ‫תנועה זו מעידה על מחשבות שליליות וביקורתיות‬ ‫על הדברים הנאמרים.‬ ‫)האגודל התומך בסנטר מדגיש תנועה שלילית זו(.‬
 41. 41. ‫משיכה בתנוך האוזן‬ ‫תנועה זו מעידה על רצון לדבר‬ ‫או הקשבה מעורבת.‬
 42. 42. ‫גירוד הצוואר ומשיכת צווארון‬ ‫אגרופים קמוצים בעת שילוב ידיים‬ ‫איתות האגודל‬ ‫מעידה על חוסר ביטחון, ספק, מצוקה ומתח נפשי.‬ ‫האגרופים הקמוצים מדגישים עמדה שלילית ומתגוננת התנגדות חריפה‬ ‫לגבי המתרחש או הנאמר.‬ ‫אגודל זקוף , לרוב מסמן "הכל בסדר",‬ ‫"יש אישור", "מצויין" בתרבויות מסוימות באיזור‬ ‫אגן הים התיכון. תנועה זו מגונה ובעלת רמיזה פאלית.‬
 43. 43. ‫ניקוי המשקפיים שפשוף הידיים - בקצב מהיר באצבעות ישרות + קשר עין‬ ‫אחיזת הזרועות בחזקה כשתנועה זו מופיעה בסיומו של דיון,‬ ‫מעידה בד"כ על ניסיון להשהות קבלת החלטה או על אילוץ להתייצב בפני עובדות/‬ ‫נתונים לא נוחים.‬ ‫שים לב: התנועות הבאות עשויות ללמד על כוונותיו.‬ ‫הרכבת המשקפיים: מעידה כי יתכן והוא מעוניין בבחינה נוספת של העובדות.‬ ‫הנחת המשקפים בצד , מרמזת על כוונה לסיום השיחה. ייתכן ומדובר בתנועה‬ ‫מיכנית מסויימת שחוזרת על עצמה לשם ריכוז.‬ ‫שפשוף מהיר באצבעות מתוחות תוך יצירת קשר עין, מעיד על ציפיה לבאות או‬ ‫לאירוע חיובי או לעסקה טובה. ניתוק קשר עין ושיפשוף הידיים בקצב איטי, יתכן‬ ‫ומעיד על תחמנות וחוסר יושר. )יש להיזהר!(. חיזוק העמדה השלילית וניסיון להימנע‬ ‫משינוי דעתו.‬
 44. 44. ‫האגודלים בולטים מהכיסים האחוריים תוך דחיקת האגן קדימה‬ ‫תנועה זו מעידה על גישה שתלטנית, תוקפנית "מצ'ואיסטית".‬ ‫)חשיפת האגודלים מעידה על גישה שטלתנית(.‬
 45. 45. ‫השענות לאחור וחשיפה הפגנתית של החלציים‬ ‫תנועה המפגינה נינוחות דומיננטית .‬ ‫מידה מסוימת של התרסה וקריאת תגר.‬
 46. 46. ‫איתות "‪"O.K‬‬ ‫במרבית המדינות עם זיקה לתרבות האנגלוסקסית,‬ ‫תנועה זו יכולה להביע זילזול – אפס.‬ ‫ביפאן מסמנת מטבעות כסף או עודף.‬
 47. 47. ‫תנועת חליצה ונעילה‬ ‫תנועת איתות לחיזור עם כוונה ארוטית,‬ ‫קצות האצבעות מופנות כלפי האובייקט‬
 48. 48. ‫כיוון נשיפת העשן‬ ‫נשיפת העשן כלפי מעלה:‬ ‫אדם אשר בטוח בעצמו ובדבריו,‬ ‫שיש בו מידת גאווה ואנוכיות.‬ ‫מאזין זהיר וספקן.‬ ‫נשיפת העשן כלפי מטה,‬ ‫מעיד על מצב נפשי שלילי ו/או חשדני.‬
 49. 49. ‫תמיכה בראש‬ ‫תנועה זו מעידה על שעמום וחוסר עניין .‬ ‫לעיתים מרמזת: "אני איתך נינוח וקשוב".‬
 50. 50. ‫נגיעה באף באצבע ישרה‬ ‫תנועה זו מעידה על ספקנות או מעורבות רגשית מסוימת‬ ‫כלפי הנושא הנידון או אסוציאציה אליו.‬
 51. 51. ‫שפשוף האף‬ ‫תנועה זו מעידה על גישה ביקורתית ,‬ ‫חשדנית וספקנית , או על מתח.‬
 52. 52. ‫הטיפוס העובדתי‬ ‫חדרו של הטיפוס העובדתי:‬ ‫קיר: מפת העולם/ לוח שנה/ שעון.‬ ‫שולחן: הרבה ניירות מסודרים במדויק‬ ‫ב 2-3 ערימות/‬ ‫מחשב/ שעון שולחן. כסא: 2 כסאות מנהלים.‬ ‫לבוש והופעה: חליפה רגילה/‬ ‫עניבה בצבע אחד/‬ ‫גבות מורמות.‬ ‫ישיבה: זקופה/ מביט בשעון היד/‬ ‫ידיים על השולחן.‬
 53. 53. ‫שילוב הזרועות, כאשר האגודלים מופנים כלפי מעלה‬ ‫שילוב הזרועות מעיד על עמדה שלילית או מתגוננת.‬ ‫הפניית האגודלים כלפי מעלה מעידה על תחושת עליונות‬ ‫ו/או תוקפנות.‬
 54. 54. ‫רגל על זרוע הכסא‬ ‫תנוחה הבאה להפגין חוסר עניין,‬ ‫אדישות וחוסר דאגה.‬
 55. 55. ‫שפשוף העורף‬ ‫סימן למפח רוח, כעס, לחץ נפשי או תסכול.‬ ‫לעיתים מופיעה כאשר האדם נזכר‬ ‫בדבר שהיה אמור להתבצע.‬
 56. 56. ‫איתות "‪"V‬‬ ‫כשגב כף היד מופנה לאחור,‬ ‫איתות זה מביע ניצחון, הכל בסדר,‬ ‫אנחנו יחד.בתרבויות מסוימות,‬ ‫איתות זה באמצעות גב‬ ‫האצבעות )כמו באיור(‬ ‫מביע התנשאות ומתפרש כתנועה מגונה.‬
 57. 57. ‫אחיזת הראש‬ ‫אחיזת הראש מעידה על הכרה בדבר טעות.‬ ‫איתות לסוג של מתח. קושי בריכוז.‬
 58. 58. ‫שילוב אצבעות הידיים‬ ‫אדם אשר לא נתון במתרחש )בכאן ועכשיו(,‬ ‫יתכן וקיימת בו מידה של ספקנות. ככל שאצבעותיו‬ ‫נעולות חזק יותר, הוא מבוצר יותר בעמדותיו‬ ‫ומתנגד למתרחש או לנאמר.‬
 59. 59. ‫גוף רוכן קדימה בידיים משולבות לכיוון החזה‬ ‫ישיבה המאפיינת סוג של התנגדות‬ ‫ורצון לסיים את השיחה או הדיון בנושא.‬
 60. 60. ‫הצבעה באמצעות האצבע‬ ‫תנועה המעבירה מסר של שטלתנות ודומיננטיות.‬ ‫מומלץ להצביע בכף יד פתוחה‬ ‫ולהיעזר בכלי כתיבה‬

×