Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Cerita yang meninggalkan kesan dalam persembahan boneka oleh khairul anwar mat kassim

  1. Cerita Yang Meninggalkan Kesan Dalam Persembahan Boneka Khairul Anwar Mat Kassim | Fakulti Filem, Teater & Animasi Universiti Teknologi MARA Shah Alam
  2. TEORI DAN LATAR CERITA CERITA (TUJUAN) Hiburan Mendidik Inspirasi Pemahaman Idea
  3. TEORI DAN LATAR CERITA Apakah definisi ‘penceritaan’? Sebuah naratif, sama ada benar atau fiksyen, dalam bentuk prosa atau ayat, dihasilkan untuk tujuan hiburan, mendidik, informasi, atau Penceritaan semula atau re-enakmen sebuah kejadian atau siri kejadian, sama benar atau fiksyen
  4. TIGA (3) ELEMEN UTAMA DALAM PENCERITAAN MATLAMAT Mencapai objektif bentuk fizikal KONFLIK Rintangan dalam mencapai matlamat Contoh: Karakter vs. Karakter Karakter vs. Alam Semulajadi Karakter vs. Diri Sendiri KARAKTER Sumber penceritaan
  5. ELEMEN-ELEMEN TAMBAHAN DALAM PENCERITAAN DETIK CEMAS LOKASI STRUKTUR Perubahan perjalanan cerita atau emosi Insiden atau kejadian yang mengubah keharmonian Kepada kekecohan KEPERLUAN Motivasi dalaman TEMA Maksud penceritaan PENAMAT Penyelesaian masalah atau penceritaan
  6. PENCERITAAN BERKONSEP UNIVERSAL • Joseph Campbell (1949) telah menemui satu (1) konsep imejan dan bentuk watakperwatakan yang boleh dikongsi secara universal, tidak mengira budaya, bangsa atau agama. Konsep ini dikenali sebagai: MONOMYTH The Hero’s Journey
  7. MONOMYTH INTRODUCE THE HERO HERO HAS FLAW INCITING MOMENT CALL TO ADVENTURE Happy ending Story’s POV Has weaknesses Unexpected events Face biggest challenge Something is wrong Decides to accomplish goal THE QUEST Faces trial, test etc. RESOLUTION THE SHOWDOWN THE CRISIS THE RETURN Returns to expect rewards
  8. ARCHETYPE WATAK-PERWATAKAN Definisi ‘ARCHETYPE’ diperkenalkan oleh Carl Jung (1919) – di mana ianya menerangkan secara kolektif tahap ketidaksedaran manusia (kajian terhadap manusia menerusi mimpi dan separa sedar) Individu, menerusi kajian ini, boleh dikategorikan kepada empat (4) bentuk atau psyche: •The self •The shadow •The male •The female
  9. ARCHETYPE WATAK-PERWATAKAN Bentuk-bentuk ini bukanlah mencerminkan karakter seseorang individu tersebut namun lebih kepada PENJIWAAN KARAKTER (attributes). CONTOH: THE FEMALE (GREAT MOTHER), THE MALE (WISE MAN) ARCHETYPE WATAK-PERWATAKAN oleh Carl Jung telah dijadikan asas hampir kepada semua penghasilan karakter dalam penceritaan berbentuk fiskyen atau bukan fiksyen. Christopher Vogler (The Writer's Journey: Mythic Structure For Writers) telah mengenal pasti tujuh (7) bentuk watak-perwatakan untuk penceritaan filem dan televisyen: # Show samples of characters
  10. ARCHETYPE WATAK-PERWATAKAN • THE HERO (POV penceritaan utama - protagonis)
  11. ARCHETYPE WATAK-PERWATAKAN • THE MENTOR (watak sampingan yang membantu watak hero)
  12. ARCHETYPE WATAK-PERWATAKAN • THE HERALD (Karakter sampingan ini mempengaruhi watak hero untuk menghadapi cabaran atau pengembaraan. Watak ini adakalanya berubah dari satu karakter ke karakter yang lain)
  13. ARCHETYPE WATAK-PERWATAKAN • THE SHADOW (Karakter yang bersifat antogonis villain)
  14. ARCHETYPE WATAK-PERWATAKAN • THE THRESHOLD GUARDIAN (Karakter ‘penjaga’ yang perlu dilepasi oleh watak hero bagi meneruskan misi atau matlamat)
  15. ARCHETYPE WATAK-PERWATAKAN • THE TRICKSTER (Kebiasaannya menjadi karakter bersifat jenaka dan adakalanya menyebabkan watak hero menyimpang dari mencapai matlamat sebenar)
  16. ARCHETYPE WATAK-PERWATAKAN • THE SHAPESHIFTER (Karakter sampingan. Muncul sebagai watak yang berbeza dari rupa atau imej sebenar)
  17. ARCHETYPE WATAK-PERWATAKAN • THE MENTOR (watak sampingan yang membantu watak hero)
  18. TEMA ADALAH IDEA YANG BERKONSEP PENYATUAN Menurut Robert Mc Kee, tema merupakan elemen utama dalam mengawal idea dalam penceritaan: CONTROLLING IDEA “Controlling idea maybe expressed in a single sentence describing the value and cause of the story’s meaning which can be found at the climax”
  19. KEMAAFAN ISU & TEMA MARUAH KEPERCAYAAN PERCINTAAN PENGKHIANATAN KEMATIAN KEBENCIAN KESETIAAN IDENTITI DIRI SENDIRI KEJAYAAN
  20. "Let the beauty of what you love be what you do." - Rumi
  21. SEKIAN, TERIMA KASIH
Publicité