Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Teknik penghasilan skrip dan efek boneka yang menarik

 1. Teknik Penghasilan Skrip dan Efek Yang Menarik
 2. Bercerita bersama boneka Dalam aktiviti bercerita, kanak-kanak digalakkan menggunakan boneka untuk mereka cerita sendiri atau melakonkan watak-watak dalam buku cerita.
 3. Melakonkan watak-watak dalam buku cerita Boneka juga boleh digunakan untuk melakonkan watak-watak dalam buku cerita.  Cara ini dapat menggalakkan kanak-kanak membaca dialog dalam text dan membincangkan unsur-unsur moral dalam buku cerita yang dipilih.  Kanak-kanak digalakkan untuk bercerita dengan menggunakan boneka dengan cerita-cerita yang biasa mereka dengar.
 4. Mereka cerita berdasarkan boneka yang sedia ada atau membuat boneka Kanak-kanak boleh menggunakan;  boneka yang sedia ada atau membuat boneka yang ringkas dan mudah untuk mereka cerita berdasarkan imaginasi dan kreativiti masing-masing.  Kanak-kanak perlu dibimbing untuk mereka cerita berdasarkan boneka di tangan mereka.
 5. Mereka cerita berdasarkan boneka yang sedia ada atau membuat boneka Sebaik-baiknya cerita yang direka berdasarkan struktur drama yang merangkumi ; Pendahuluan Perkembangan Klimaks Penyelesaian
 6. STRUKTUR DRAMA Fokus Logik Perwatakan (Laman web Rasmi: Dewan Bahasa dan Pustaka)
 7. Fokus Sebuah cerita perlu mempunyai kesatuan, watak-watak dan cara mereka berfungsi memerlukan fokus. Cerita memberikan tumpuan yang kukuh berdasarkan watak-watak, latar, sifat dan perkembangan. Fokus juga memerlukan perwatakan dan cerita secara keseluruhan mempunyai matlamat yang jelas. (Laman web Rasmi: Dewan Bahasa dan Pustaka)
 8. Logik Cerita dihasilkan dengan adanya perwatakan, tema dan ruang tempat. Perwatakan, tema dan ruang masa dan tempat dicipta mengikut peraturan. Drama meniru realiti (kehidupan).  Realiti sesebuah drama perlu dilihat dalam konteks cerita, perwatakan dan tema. (Laman web Rasmi: Dewan Bahasa dan Pustaka)
 9. Perwatakan Watak-watak mampu membawa cerita untuk terus berkembang. Watak-watak menghidupkan cerita. Watak ialah elemen terpenting dalam drama dan menggerakkan plot cerita. Terdapat watak utama dan watak sampingan. Watak protagonis (watak yang menyokong) dan watak antogonis (watak yang menentang ). Pertentangan idea ini akan menimbulkan konflik dan seterunya membentuk struktur konflik dramatik yang menarik. (Laman web Rasmi: Dewan Bahasa dan Pustaka)
 10. ELEMEN DRAMA Tema/Pemikiran Plot Latar Babak Adegan Bahasa
 11. Tema/Pemikiran Idea atau persoalan yang dapat dirumuskan daripada keseluruhan inti pati cerita. Pemikiran disampaikan menerusi dialog dan aksi watak-watak. Penonton akan dapat menangkap idea atau persoalan selepas selesai membaca skrip atau menonton persembahan. (Laman web Rasmi: Dewan Bahasa dan Pustaka)
 12. Plot Pembinaan struktur drama. Struktur drama dibina melalui dialog dan aksi setiap watak. Dialog terbina melalui kata-kata. Melalui dialog inilah konflik dan perkembangan cerita berlaku. Konflik memainkan peranan penting dalam membangunkan struktur drama. Plot merupakan jalan cerita yang memberikan maklumat cerita. (Laman web Rasmi: Dewan Bahasa dan Pustaka)
 13. Latar Elemen tempat, masa serta masyarakat dijelaskan melalui latar. Perlu untuk tujuan pementasan untuk menjelaskan tentang tempat dan masa. Filem, televisyen, drama pentas menghadapi kekangan dalam menukar set atau prop menunjukkan latar yang berlainan. (Laman web Rasmi: Dewan Bahasa dan Pustaka)
 14. Babak Babak ialah bahagian dalam drama yang menjelaskan peristiwa yang berlaku dalam sesuatu latar tempat dan masa. Pertukaran latar tempat dan masa dalam drama membawa perubahan babak. (Laman web Rasmi: Dewan Bahasa dan Pustaka)
 15. Adegan Adegan ialah pecahan dalam sesuatu babak cerita  Menjelaskan sesuatu peristiwa yang berlaku dalam sesuatu latar tempat tetapi pada masa yang berbeza. (Laman web Rasmi: Dewan Bahasa dan Pustaka)
 16. Bahasa Perkataan atau dialog ialah asas dalam drama. Drama terbentuk oleh dialog dan aksi. Bahasa yang dituturkan oleh pelakon menyampaikan pemikiran pengarang. Bahasa yang ringkas, padat dan mudah difahami digunakan. (Laman web Rasmi: Dewan Bahasa dan Pustaka)
 17. Efek Tata cahaya Tata bunyi
 18. Persembahan boneka di sekolah merupakan salah satu medium untuk mempromosikan pendidikan penjagaan kesihatan pergigian dan pencegahan penyakit pergigian kanak- kanak
 19. Persembahan Boneka Di Sekolah Rendah Kanak-kanak membuat boneka sendiri dan membuat persembahan
 20. Persembahan Boneka untuk Kanak- kanak Prasekolah Pelajar-pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris membuat persembahan untuk kanak-kanak prasekolah
 21. TERIMA KASIH
Publicité