Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Facebook regler og lovgivning - DEL 4 i serien om Facebook sider og kampagner

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Facebook regler og lovgivning - DEL 4 i serien om Facebook sider og kampagner

Denne præsentation blev anvendt i et webinar afholdt d. 5. april. 2013 og er en del af en serie på 5 om Facebook sider og kampagner. Læs al dokumentation inkl. live optagelse på newsperience.dk

Denne præsentation blev anvendt i et webinar afholdt d. 5. april. 2013 og er en del af en serie på 5 om Facebook sider og kampagner. Læs al dokumentation inkl. live optagelse på newsperience.dk

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Facebook regler og lovgivning - DEL 4 i serien om Facebook sider og kampagner (20)

Plus par Ole Bach Andersen (12)

Publicité

Plus récents (17)

Facebook regler og lovgivning - DEL 4 i serien om Facebook sider og kampagner

 1. 1. Facebook sider og kampagner Del4: Regler og lovgivning? webinar serie Ole Bach Andersen Newsperience #fb #webinar
 2. 2. Facebook strategi og kampagner DEL 1: Strategi DEL 2: Kampagner DEL 3: Praktikken DEL 4: Regler og lovgivning DEL 5: Annoncer og opsummering
 3. 3. DISCLAIMER: Jeg er IKKE advokat eller juridisk ekspert. Hvad du hører og ser idag er de regler og den lovgivning jeg typisk støder på som praktiker på området og i dialog med advokater og juridiske afdelinger. SØG ALTID PROFESSIONEL JURIDISK RÅDGIVNING, HVIS DU SKAL VÆRE SIKKER
 4. 4. Kommunikation med salg for øje ok på Facebook side Konkurrence på hjemmeside ok, uden FB funktioner Konkurrence med FB funktioner skal bl.a. bruge app
 5. 5. Er helt sikkert IKKE ok ift Facebook Guidelines
 6. 6. Hvilke regler og hvilken lovgivning gælder for konkurrencer på Facebook? Love og regler i de(t) land(e) som I agerer i. men idag taler vi Danmark Facebooks samlede regelsæt med fokus på page guidelines Lær Facebooks page guidelines selv. Dansk lov: Forbrugerombudsmanden.dk + din advokat
 7. 7. 2 år gammelt webinar: ✔ ✔ Bemærk: Standpunkt om markedsføring via sociale medier
 8. 8. Standpunkt om markedsføring via sociale medier Retningslinjer og vejledninger Markedsføringsloven - Retningslinjer og vejledninger Adresseløse forsendelser Brænde Børn, unge og markedsføring Flybilletter Forhandlerpræmiering Garanti Gebyrer - § 15 Internettet - E-handel Kønsrelateret reklame Køreskoleundervisning Kortfristede eller mindre lån indgået som fjernsalgsaftaler Loyalitetsprogrammer Markedsføringsloven - orientering om ny lov Markedsføringsloven - ændringer 2007 Miljø og etik i markedsføring Multi Level Marketing/pyramidespil Biler - nyvognsgarantier Persontransport i tog og bus Portrætbilleder m.v. Prismarkedsføring Reklameidentifikation - Skjult reklame Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud Skolefotografering Sociale medier Forbrugerombudsmanden.dk giver overblik, men… Spamvejledning Teleområdet - retningslinier om god markedsføringsskik Indholdstakserede tjenester mv. Tinvarer m.v. Ædle metaller Lov om betalingstjenester - retningslinjer og vejledninger Ophævede retningslinjer og vejledninger Persondata loven, Købeloven, .. Samarbejdsaftaler
 9. 9. FACEBOOK PAGE GUIDELINES UDDRAG: E. Kampagner ii. Kampagner på Facebook skal indeholde følgende: a. En fuldstændig frigivelse af Facebook for hver deltager. b. En bekræftelse af, at kampagnen på ingen måde er sponsoreret, støttet, administreret af eller forbundet med Facebook. c. Oplysninger om, at deltageren opgiver oplysninger til [angiv modtager(e) af oplysninger] og ikke til Facebook. Tekst bliver automatisk sat ind i footeren af vores standard konkurrence apps:
 10. 10. FACEBOOK PAGE GUIDELINES UDDRAG: E. Kampagner iii. Du må ikke betinge en tilmelding eller adgang af, om brugeren foretager en handling via en Facebook- funktion eller -funktionalitet, ud over Synes godt om-tilkendegivelsen på en side, indcheckning på et sted eller oprettelsen af forbindelse til din applikation. F.eks. må du ikke betinge tilmelding eller adgang af, om brugeren synes godt om et vægopslag eller kommenterer eller overfører et billede på en væg. Det er IKKE OK at kræve anvendelse af FB funktioner Det ER OK at betinge deltagelse af Like af side, men det er ikke tilstrækkeligt
 11. 11. FACEBOOK PAGE GUIDELINES UDDRAG: E. Kampagner iv. Du må ikke bruge Facebook-funktioner eller -funktionalitet som en kampagnes tilmeldings- eller adgangsmekanisme. F.eks. må en Synes godt om-tilkendegivelse eller en indcheckning på et sted ikke automatisk tilmelde eller give adgang til en kampagnedeltager. v. Du må ikke bruge Facebook-funktioner eller -funktionalitet, herunder Synes godt om-knappen, som en afstemningsmekanisme for en kampagne. Deltagelse SKAL registreres særskilt (i en applikation)
 12. 12. FACEBOOK PAGE GUIDELINES UDDRAG: E. Kampagner Du må ikke give meddelelse til vindere via Facebook, herunder via beskeder, chat eller opslag på profiler (tidslinjer) eller sider. Din app skal samle deltager info op og du skal kontakte vindere direkte
 13. 13. Konkurrenceregler I Newsperience standard konkurrence apps har vi templates på konkurrencebetingelser, som man selv kan redigere i. SKAL indeholde: Hvad vinder man. Hvordan vinder man (lodtrækning, dommerkommité, …). Hvornår er deadline. Du skal have rettigheder til det materiale du bruger. Hvem står bag konkurrencen inkl. Kontaktdata. ANBEFALINGER til indhold: Deltagere skal være bosidende i Danmark (inkl. stemmer) Ansatte og medlemmer af deres husstande må ikke deltage Facebook disclaimers Diskvalificering ved snyd (contest mobs, vote exchanges). Intet dokumentationskrav. Hvordan forholder vi os, hvis vinderen ikke reagerer. Præmien kan ikke ombyttes ttil kontanter. Vi Her kan evt. materiale I markedsføringssammenhæng. må anvende og skal du præcisere dine egne spilleregler
 14. 14. Opsummering Love og regler i de(t) land(e) som I agerer i. men idag taler vi Danmark forbrugerombudsmanden.dk og din advokat Konsekvenser ved brud er bøde eller anden straf Facebooks samlede regelsæt med fokus på page guidelines Facebook disclaimers Ingen facebook std. funktioner, bortset fra Like side, CheckIn, App Registrer deltagelse i særskilt app Kontakt vindere direkte Kontaktdata på udbyder skal tydeligt fremgå Konsekvenser er lukning af din side og måske din konto Definer dine egne konkurrencebetingelser SKAL: Præcisér hvad, hvordan og hvornår man kan vinde ANBEFALINGER: dansk deltagelse, reguler snyd, ikke ombyt, +++
 15. 15. P.S. Reservér 14/5
 16. 16. Facebook strategi og kampagner DEL 1: Strategi DEL 2: Kampagner DEL 3: Praktikken DEL 4: Regler DEL 5: Annoncer og opsummering
 17. 17. FACEBOOK.COM/NEWSPERIENCE LINKEDIN.COM/COMPANY/NEWSPERIENCE

Notes de l'éditeur

 • WEBINAR SERIE: Facebook sider ogkampagner #fbprofdkDEL 1: StrategiAf Ole Bach AndersenMail: oba@newsperience.dkhttp://newsperience.dkhttp://facebook.com/newsperiencehttp://linkedin.com/company/newsperience
 • DEL 1: Strategi- Kommunikation/branding for virksomheden
- Din side skalskabeværdi for fans
- Detgodeindhold?
- Eksemplerpå sider, der gørdetgodt/ikkegodt
- Teknikken bag kommunikationen
- Insights  – reach, engagement mv.
- Hvadkræverdetafressourcer?
- Hvadskal der til for at kommeigang?
- Oplægtilkampagner (den næste session)
- Q&ADEL 2: Kampagner- Hvorforbrugekampagnerogkonkurrencer?
- Hvadgørdet for din side/fans?
- Hvadkarakteriserer den godekampagne?
- Hvordansikrer du værdienaf din investering?
- Målogopfølgning
- Oplægtil,  hvordan du gørdetipraksis med Newsperiences apps
- Q&ADEL 3: PraktikkenEmner:
- Hvilkenkampagnevil du køre? Idé, præmier, mål mv.?
- Hvordan finder du en app, der matcher ditbehov?
- Std. vs. Pro vs. Unik
- Konkretopsætning (FotoStdog Pro)
- Temaer/Templates/Grafik
- Hvad med mobil-brugere?
- Lanceringafkampagnen
- Oplæg: Hvadskal du passepå?
- Q&ADEL 4: ReglerEmner:
- Genereltomkampagnerogkonkurrencer
- Dansk Markedsføringslov, Persondata-loven mv.
- Eksemplerpåkonkurrencer/kampagner, der er ok ihhtregleroglovgivning
- Eksempler der ikkeerlovligeihenholdtil love ogregler
- Facebook Page Guidelines
- Hvadopfatter folk som SPAM?
- OplægtilOpsummering
- Q&ADEL 5: AnnoncerogopsummeringEmner:
- Annonceringtil din side ogtil dine kampagner.
- Opsummeringafstrategi, kampagner, konkurrence apps samtregler.
- Q&A
 • Eksemplerpå ok dansklovgivningogikkefacebook: manglendefacebookfraskrivelseOk facebook, men ikkedansklovgivning: gemmepersonfølsomme data
 • Standpunktommarkedsføring via socialemedier – alle dele ervigtige, men jegvilfremhæve god markedsføringsskik (, ingenskjultreklame, spam, Retningslinjerogvejledningererhvervsvirksomhedernesansvar at udvise god markedsføringsskik under hensyntagentilforbrugere, andreerhvervsdrivendeogalmenesamfundsinteresserMarkedsføringsloven - RetningslinjerogvejledningerAdresseløseforsendelserBørn, ungeogmarkedsføringInternettet - E-handelKønsrelateretreklameLoyalitetsprogrammerMiljøogetikimarkedsføringMulti Level Marketing/pyramidespilPrismarkedsføringReklameidentifikation - SkjultreklameSalgsfremmendeforanstaltningerogslagtilbudSocialemedierSpamvejledningLovombetalingstjenester - retningslinjerogvejledninger
 • Newsperience Software ApSSørenFrichsVej 38K 8230 Åbyhøj, AarhusDenmarkhttp://newsperience.dkhttp://facebook.com/newsperiencehttp://linkedin.com/company/newsperienceOle Bach AndersenDirektørogrådgiverTlf: +45 2084 9488Mail: oba@newsperience.dkLinkedin.com/in/olebachandersenFacebook.com/olebachandersenTwitter.com/olebachandersenSlideshare.net/olebach/

×