Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Oleksandr Kamenchuk

329 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Oleksandr Kamenchuk

 1. 1. НЕДОЛІКИ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ  відсутність законодавчого визначення засад функціонування цієї системи;  подрібнення послуг на декілька окремих етапів та залучення до їх надання на необґрунтованих підставах сторонніх організацій (підпорядкованих підприємств, установ та організацій) на платній основі;  невідповідність розмірів плати за надання послуг економічно обґрунтованим витратам, пов’язаним з їх наданням;  "обростання" адміністративних послуг додатковими послугами, за які справляється плата. Також існувала практика делегування управлінських функцій, що належать виключно до повноважень органів державної влади, госпрозрахунковим структурам, які, діючи на комерційних засадах, переслідують як ціль не збалансування суспільних інтересів і створення й поширення суспільних благ, а максималізацію комерційних прибутків.
 2. 2. ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ" Набув чинності 7 жовтня 2012 р.  дав визначення адміністративної послуги, яке включає в себе ліцензії, а також документи, які видаються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;  встановив основні засади діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо надання таких послуг;  встановив підходи щодо визначення платності адміністративних послуг;  встановив основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг, організаційного забезпечення надання адміністративних послуг, створення центрів надання адміністративних послуг, функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг, ведення Реєстру адміністративних послуг.
 3. 3. Ключові заходи, здійснені для реалізації Закону України "Про адміністративні послуги" Формування нормативної бази Затверджено: • Примірне положення про центр надання адміністративних послуг; • Примірний регламент центру надання адміністративних послуг; • Типовий порядок проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг; • Вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги. • Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг Підготовлено законопроекти: • “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг”; • “Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання”.
 4. 4. ЗаконопроектЗаконопроект 11 44 22 33 55 Містить 568 послуг державних органів та органів місцевого самоврядування Визначає перелік адміністративних послуг Затверджує вартість послуг у мінімальних заробітних платах, що не потребує індексації в подальшому Передбачає справляння плати одноразово за весь комплекс дій і рішень, необхідних для надання послуги Проект Закону УкраїниПроект Закону України ““Про перелік адміністративних послуг та розмір платиПро перелік адміністративних послуг та розмір плати (адміністративний збір) за їх надання(адміністративний збір) за їх надання”” Встановлює плату за надання послуг або їх безоплатність
 5. 5. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" Віднесення до делегованих повноважень:  Реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців;  Реєстрація прав на нерухоме майно та їх обтяжень;  Надання відомостей з Державного земельного кадастру;  Отримання відцифрованих відбитків пальців рук. Віднесення до власних повноважень:  Реєстрація транспортних засобів;  Видача посвідчень водія;  Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 6. 6. Децентралізація повноважень за сферами У сфері реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та прав на нерухоме майна: • Функції державного реєстратора здійснюватиме посадова особа виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної державної адміністрації, в тому числі адміністратор центру надання адміністративних послуг, за умови наявності “сертифікату” виданого Укрдержреєстром; • Створення, ведення реєстрів, а також “сертифікацію” адміністраторів та державних адміністраторів здійснювати Укрдержреєстр. У земельній сфері: • Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюватиметься державним земельним кадастровим реєстратором Держземагенства; • Надання відомостей із Державного земельного кадастру (користування) здійснюватиме адміністратор центру надання адміністративних, а також уповноважена посадова особа органу місцевого самоврядування, за умови наявності “сертифікату” виданого Держземагенством; • Створення, ведення реєстрів, а також “сертифікацію” адміністраторів та інших уповноважених посадових осіб органів місцевого самоврядування здійснювати Держземагенство.
 7. 7. Децентралізація повноважень за сферами У сфері реєстрації транспортних засобів та видача посвідчень: • Видачу посвідчень водія та реєстрацію транспортних засобів здійснюватиме виконавчий орган міської ради міста обласного значення, районна державна адміністрація (крім відомчої); • Створення, ведення реєстрів здійснює МВС (ДАІ), а також атестацію автошкіл. У сфері реєстрації місця проживання (перебування): • Реєстрацію (зняття) місця проживання здійснюватиме виконавчий органи (сільської, селищної або міської ради, сільський голова) на адміністративно-територіальній одиниці, на яку поширюються їх повноваження. Передача інформації до виборчого реєстру; • ????? Основні вимоги до таких реєстрів ???
 8. 8. Зміни до Закону України "Про адміністративні послуги"  Поширення дії Закону на нотаріальні дії органами місцевого самоврядування;  Інформаційні картки адміністративних послуг територіальних органів затверджується на підставі типової;  Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, погоджуються з керівником ЦНАПу;  Рішення про затвердження положення, регламенту ЦНАПу, а також перелік адміністративних послуг Центру не є регуляторними актами та не підлягають державній реєстрації;  Уточнення часу роботи Центрів;  Розписуються повноваження керівника центру;  Заборона відносити до супутніх послуг консультації, продаж бланків та надання допомоги в їх заповненні;  До 1 січня 2016 року у роботі центру приймають участь представники суб'єктів надання адміністративних послуг.
 9. 9. Першочергові заходи щодо подальшого реформування системи адміністративних послуг • Вдосконалення процедур надання адміністративних послуг визначених Законом України “Про адмінстративні послуги” ; • Прийняття Закону України “Про перелік адміністративних послуг та розмір плати (адміністративний збір) за їх надання”; • Перегляд та приведення у відповідність із Законом України “Про адміністративні послуги” інших законів України та підзаконних актів; • Завершення створення центрів надання адміністративних послуг; • Подальша актуалізація Реєстру адміністративних послуг; • Розширення функціональних можливостей Єдиного державного порталу адміністративних послуг для забезпечення отримання адміністративних послуг за допомогою мережі Інтернет; • Прийняття Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу ….” щодо зарахування плати за наданні адмінстративні послуги до відповіного місцевого бюджету; • Прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг”.

×