Publicité

МОНІТОРИНГ 1.6.pdf

23 Mar 2023
МОНІТОРИНГ 1.6.pdf
МОНІТОРИНГ 1.6.pdf
МОНІТОРИНГ 1.6.pdf
МОНІТОРИНГ 1.6.pdf
Publicité
МОНІТОРИНГ 1.6.pdf
МОНІТОРИНГ 1.6.pdf
МОНІТОРИНГ 1.6.pdf
МОНІТОРИНГ 1.6.pdf
МОНІТОРИНГ 1.6.pdf
Publicité
МОНІТОРИНГ 1.6.pdf
МОНІТОРИНГ 1.6.pdf
МОНІТОРИНГ 1.6.pdf
МОНІТОРИНГ 1.6.pdf
МОНІТОРИНГ 1.6.pdf
Publicité
МОНІТОРИНГ 1.6.pdf
Prochain SlideShare
МОНІТОРИНГ 1.6.docxМОНІТОРИНГ 1.6.docx
Chargement dans ... 3
1 sur 15
Publicité

Contenu connexe

Similaire à МОНІТОРИНГ 1.6.pdf(20)

Plus de olha1koval(20)

Publicité

Dernier(20)

МОНІТОРИНГ 1.6.pdf

 1. 2022-2023 н.р. МОНІТОРИНГ 1.6 адаптації здобувачів освіти 1,5, 10 класів до змін у навчанні Відповідальні Марія Псюк Марія Ілемська
 2. 2022-2023 н.р. Очікувані результати моніторингу № 1. 6 адаптації здобувачів освіти 5, 10 класів 1. Визначити рівень адаптації здобувачів освіти до нових умов навчання. 2. Визначити проблемні питання здобувачів освіти навчально- організаційного та психоемоційного змісту. 3. Пошук форм удосконалення діяльності класного керівника для згуртування колективу, формування культури поведінки й навичок міжособистісного спілкування здобувачів освіти. 4. Створити психологічно-позитивне середовище для вільного вибору майбутньої професії здобувачами освіти. 5. Вироблені уміння учнів реально оцінювати власні навчальні можливості. 6. Вироблені Рекомендації для наступної роботи практичного психолога, соціального педагога, вчителів предметів, батьків.
 3. 2022-2023 н.р. Схема моніторингу №1.6 адаптації здобувачів освіти 5, 10 класів Підготовчий етап  визначення очікуваних результатів;  складання схеми даного моніторингу;  обговорення даного питання на засіданні методичної ради;  визначення змісту дослідження;  вибір інструментарію для проведення моніторингу. Практичний етап  підготовка до проведення психолого-медико-педагогічного консиліумів з адаптації учнів 5-их, 10 класів;  визначення мети проведення консиліумів;  складання плану роботи; підготовка доповіді на засідання консиліуму (відповідальний);  формування змісту робочих Анкет для учасників консиліумів;  методичні діалоги з класними керівниками, учителями, що викладають предмети, соціальним педагогом, практичним психологом;  проведення психологічного та соціально-педагогічного обстеження; підготовка протоколів;
 4.  підготовка медичним працівником закладу довідки про анатомо- фізіологічні особливості учнів;  створення характеристики учнівського колективу класним керівником;  проведення засідань консиліумів. 5 класи: 10 11. 2022р.; 10 клас: 24.11 2022р. Аналітичний етап  систематизація результатів протоколів проведення психологічного та соціально-педагогічного обстеження учнів;  аналіз даних анкетування учасників консиліумів;  узагальнення пропозицій до Рекомендацій моніторингу (на основі даних анкетування);  підготовка узагальнених даних консиліумів для розгляду на засіданні методичної ради;  підготовка Рекомендацій моніторингу;  затвердження Рекомендацій на засіданні методичної ради.
 5. Калуський ліцей №5 Моніторинг № 1.6 адаптації учнів 10 класу 24.11.2022р. Складова моніторингу: медико-психолого-педагогічний консиліум Складова моніторингу: діагностична анкета (отримання вичерпної інформації про досліджуваний об’єкт чи процес). Предмет_____________________________________ Прізвище учня / групи учнів класу Організаційно-педагогічні труднощі
 6. Калуський ліцей №5 2022-2023 н.р. МОНІТОРИНГ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ 10 КЛАСУ Психолого-медико-педагогічний консиліум 24.11.2022р.
 7. ПЛАН РОБОТИ КОНСИЛІУМУ 1.Особливості адаптації учнів 10 класу до нових умов навчання Псюк Марія – заступник директора з навчально-виховної роботи 2.Фізіологічні особливості учнів. Пукіш Тетяна – медична сестра 3.Психологічна атмосфера учнівського колективу в умовах адаптації до нових умов навчання. Яковина Ольга– практичний психолог 4.Соціальний статус школярів і його вплив на міжособистісні відносини в колективі. Кутинська Тетяна – соціальний педагог 5.Педагогічна характеристика навчальної діяльності класу. Класний керівник 6.Анкетування учителів предметів стосовно особливостей та типових труднощів організації навчально-виховного процесу в 10 класі. Учителі предметів 7.Пропозиції до Рекомендацій психолого-медико-педагогічного консиліуму. Учасники консиліуму 8.Підбиття підсумків проведення психолого - медико-педагогічного консиліуму. 8.1 . Визначення рівня адаптації. 8.2. Узагальнення Рекомендацій для педагогів. 8.3. Підготовка до затвердження на засіданні методичної ради ліцею. Псюк Марія – заступник директора з навчально - виховної роботи
 8. Калуський ліцей №5 2022-2023 н.р. МОНІТОРИНГ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ 5-ИХ КЛАСІВ Психолого-медико-педагогічний консиліум «До успіхів разом» 10.11.2022р.
 9. ПЛАН РОБОТИ КОНСИЛІУМУ 1.Особливості адаптації учнів 5-их класів в умовах нового Державного стандарту загальної середньої освіти та навчальних принципів НУШ. Псюк М.Й. – заступник директора з навчально-виховної роботи 2.Фізіологічні особливості п’ятикласників. Пукіш Т.І. – медична сестра 3.Психологічна атмосфера учнівського колективу в умовах адаптація до навчання в середній школі. Яковина О.В.– практичний психолог 4.Соціальний статус школярів і його вплив на міжособистісні відносини в колективі. Кутинська Т.Р. – соціальний педагог 5.Педагогічна характеристика навчальної діяльності класів. Класні керівники 5-их класів 6.Анкетування учителів предметів стосовно особливостей та типових труднощів організації навчально-виховного процесу в 5-их класах. Учителі предметів 7.Пропозиції до Рекомендацій психолого-медико-педагогічного консиліуму. Учасники консиліуму 8.Підбиття підсумків проведення психолого - медико-педагогічного консиліуму. Визначення рівня адаптації. Узагальнення Рекомендацій для педагогів та батьків. Підготовка до затвердження на засіданні методичної ради ліцею. Псюк М.Й. – заступник директора з навчально - виховної роботи
 10. 2022-2023 н.р. Методична рада Рекомендації моніторингу №1.6 адаптації учнів 5-их класів до нових умов навчання Батькам 1. Заохочення дитини, і не тільки за успіхами у навчанні. Моральне стимулювання досягнень дитини. Міні-свята в сім’ї. 2. Особливі зусилля прикладайте для того, щоб підтримати психологічно — спокійну та стабільну атмосферу в сім'ї тоді, коли у шкільному житті дитини відбуваються зміни. 3. Допоможіть дитині відчути інтерес до того, що викладають у ліцеї. 4. Підтримуйте високий рівень пізнавальних потреб. 5. Одне з основних правил покращення памяті - повторення . Памятайте: краще запамятовується початок і кінець інформації! 6. Доручайте відповідальні завдання.
 11. 2022-2023 н.р. Методична рада Рекомендації моніторингу №1.6 адаптаційного періоду учнів 1-их класів Вчителям: 1. Враховуйте вікові особливості першокласників: рухову активність, переважання ігрового типу діяльності. Недостатню сформованість вольової регуляції. 2. Сприяйте створенню доброзичливої атмосфери в колективі, особливо там, де є внутрішньо-переміщені особи. 3. Порівнюйте роботу учня лише з його попередніми досягненнями, демонструючи його поступ та успіхи. А не з роботами інших. 4. Хваліть учня за його найменші досягнення. 5. Дозволяйте учневі самостійно оцінювати свою поведінку та її наслідки. 6. Створюйте ситуації успіху. 7. Не наполягайте на роботі біля дошки тих дітей, які виявляють тривожність. Краще об’єднуйте їх у групи, в яких вони працюватимуть разом. 8. Для дотримання правил та інструкцій використовуйте візуальні символи 9. Надавайте учням можливість висловлювати свої думки, підкреслюйте цінність почутого. 10. Потурбуйтесь про себе, про свій емоційний стан та фізичне здоров’я. Батькам: 1. Намагайтесь дотримуватись сталого режиму дня дитини; відновлюйте традиції життя сім’ї, які були до війни. 2. Обов’язково визнавайте старання дитини. Позитивна оцінкай тепле добре ставлення необхідні дитині для гарного самопочуття, формування в неї такої важливої риси. як упевненість у собі та своїх можливостях. 3. Розширюйте й збагачуйте навички спілкування з дорослими та однолітками, учіть враховувати оцінки й думки інших людей для формування власних поглядів. 4. Не порівнюйте дитину з іншими дітьми 5. Не обговорюйте при дитині проблеми її поведінки. Вона може вважати, що конфлікти неминучі, і продовжувати провокувати їх.ю 6. Дозволяйте дитині проявляти самостійність, заохочуйте найменші її прояви. 7. Не критикуйте дитину при свідках. 8. Сприяйте розширенню її інтересів.
 12. 9. Аргументуйте свої заборони та вимоги: діти чутливі до несправедливості, яка є в більшості вимог. Шукаючи аргументи, ви ще раз зможете обміркувати необхідність їх застосування. 10.Намагайтеся дивитися на світ очима дитини. Будьте щирими в спілкуванні з нею, цікавтеся її інтересами. 11.Частіше грайте з дітьми в ігри – інтелектуальні, рухливі, настільні. Адже гра – це природній механізм стабілізації. Практичному психологу Ользі Яковині: 1. Забезпечити психологічний супровід дітей. Які за результатами дослідження, виявили низький рівень адаптації (Мельничук С.– 1-А, Винник Д. – 1-Б, Гац О. – 1-В, Мудрий К. – 1-В), шкільну дезадаптацію (Магас К. – 1-А). 2. Провести відповідну діагностику з Федьківим М., який прибув до ліцею 11.11.2022 року, та намітити шляхи психологічного розвитку дитини. Соціальному педагогу Тетяні Кутинській: 1. Вивчити соціально-педагогічний статус сім’ї. в якій виховується учень 1- В класу Федьків М. 2. Забезпечити систему роботи сім’ї та школи щодо соціалізації дитини в колективі та набуття нею відповідних навичок самообслуговування, задоволення особистих потреб. 3. Забезпечити соціально-педагогічний супровід сімей Мердуха Юрія та Дем’яніва Богдана (1-В клас). 4. Провести зустріч з батьками першокласників з теми «Соціо-емоційна підтримка дітей в Україні». Класному керівнику 1-В класу Мирославі Андрейко: 1. Підготувати педагогічну характеристику Федьківа Мирослава для здійснення медико-психологічного огляду дитини. 2. Рекомендувати батькам дитини пройти комплексну оцінку дитини в ІРЦ.
 13. 2022-2023 н.р. Методична рада Рекомендації моніторингу №1.6 адаптації учнів 5-их класів до нових умов навчання Педагогам 1. Зберігати психолого-педагогічну наступність між початковою освітою і базовою середньою освітою. 2. Чітко і конкретно вказувати алгоритм дій щодо виконання певних видів завдань на уроці чи вдома. 3. Розробляти роздавальний матеріал з урахуванням віку: 10-11 років. 4. Уникати перевантаження дітей домашніми завданнями (особливо під час дистанційного навчання). 5. Виробити індивідуальний психолого-педагогічний стиль: ви для учнів: партнер - товариш; керівник - порадник; вчитель – наставник. 6. При оцінюванні основну увагу зосереджувати на змісті! відповіді учня, а не на формі. 7. Систематично використовувати засоби візуалізації. 8. Проводити різнозмістові хвилини здоров’я. 9. Практикувати нестандартні форми уроків: урок-зошит; урок-свято; урок-осінь; урок підтримки, урок розуміння… 10. Систематично повторювати навчальний матеріал. 11. Організовувати пояснення за допомогою схем, таблиць, хмари слів: краще сприймаються мальовані образи, ніж слова.
 14. 2022-2023 н.р. Методична рада Рекомендації моніторингу №1.6 адаптації учнів 10 класу до нових умов навчання Педагогам 1. Враховувати перебудову мотиваційної сфери освітньої діяльності. 2. Підвищувати рівень самоконтролю, рефлексії. 3. Враховувати вразливість юної особистості, що формується і прагне до самостійності, відчуття дорослості. 4. Надавати підтримку при формуванні у старшокласників якісної зміни самосвідомості. 5. Сприяти формуванню дорослого відчуття відповідальності за слова, вчинки, поведінку.
 15. 2022-2023 н.р. Методична рада Рекомендації моніторингу №1.6 адаптації учнів 10 класу до нових умов навчання Педагогам 1. Враховувати перебудову мотиваційної сфери освітньої діяльності. 2. Підвищувати рівень самоконтролю, рефлексії 3. Враховувати вразливість юної особистості, що формується і прагне до самостійності, відчуття дорослості. 4. Надавати підтримку при формуванні у старшокласників якісної зміни самосвідомості. 5. Сприяти формуванню дорослого відчуття відповідальності за слова, вчинки, поведінку.
Publicité