Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Epekto NG PANANAKOP SA ASYA

64 897 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Epekto NG PANANAKOP SA ASYA

 1. 1. EPEKTO NG PANANAKOP NG MGA KANLURANIN SA ASYA INIHANDA NI: G. LAWRENCE B. DUQUE TONDO H.S GRADE 8 ARALING ASYANO
 2. 2. ADVANCE HOMEWORK TAKDANG ARALIN: PAKSA: PAGSIDHI NG IMPERYALISMO SA TIMOG SILANGANG ASYA,ANG MGA EUROPEO SA KANLURANG ASYA AT MAKABAGONG ANYO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN pahina 297-299 1. ANU-ANO ANG MGA NAGING PAGBABAGO SA TIMOG SILANGANG ASYA? 2. BAKIT PINAKAHULING BUMAGSAK SA MGA KANLURANIN O MANANAKOP ANG KANLURANG ASYA? 3.ANO ANG NEOKOLONYALISMO? SA KASALUKUYAN PAANO ITO LUMALAGANAP SA ATING BANSA? 4.NARARAMDAMAN O NAOOBSERBAHAN MO BA ANG MGA ITO? PAANO/BAKIT?
 3. 3. THAILAND KOREA Panuto: Ibigay ang BANSANG KANLURANIN na nanakop o nagtagumpay na ipasailalim sa imperyalismo ang mga bansang Asyano 1. 2. 3. 4 . 5 .6 . 7. 8. 9. Hal. S =spain 10 . E= ENGLAND U.S= U.S.A F= FRANCE D=DUTCH
 4. 4. PANUTO: Tukuyin kung ANONG PANGYAYARI ang mga sumusunod at kung saan BANSA SA ASYA naganap ang mga ito. . 1.ANG KAUNA-UNAHANG DIGMAANG IMPERYALISMO SA ASYA 2. ANG PAGHAHATI-HATI NG MGA KANLURANIN SA HIGANTENG NATUTULOG NA BANSA SA ASYA. 3. ANG KAUNAUNAHANG REBELYON at PAGLABAN sa KALAYAAN NG MGA HINDU AT MUSLIM SA ENGLAND 4.ANG IPINAG-UTOS NG MGA DUTCH NA PAGTATANIM NG MGA PAMPALASA NG 66 ARAW . 5. ANG PAGTALON NG MGA BABAENG BALO SA FUNERAL Fire o PAGSUNOG SA MGA BABAENG BALO . 6.DITO TINATANIM ANG MGA OPYO NA ITINITINDA SA CHINA. DIGMAANG OPYO SPHERE OF INFLUENCE REBELYONG SEPOY CULTURE SYSTEM SATI O SUTTEE
 5. 5. PANUTO: Tukuyin kung ANONG PANGYAYARI ang mga sumusunod at kung saan BANSA SA ASYA naganap ang mga ito. .
 6. 6. THAILAND KOREA
 7. 7. KOREA CHINA
 8. 8. E.Q: PAANO TUMUGON ANG MGA BANSA SA ASYA SA MGA HAMON NG TRANSPORMASYON AT NAGING KARANASAN SA PAGTATAGUYOD NG KASARINLAN?
 9. 9. MGA NABUONG KATANUNGAN 1.PAANO NAKAAPEKTO SA MGA KOLONYA SA ASYA ANG PANANAKOP NG MGA KANLURANIN?(PAGPAPALIWANAG) 2.ALIN SA MGA NABANGGIT NA EPEKTO ANG MAITUTURING MONG PINAKANAKASAMA SA MGA ASYANO ?BAKIT ? (INTERPRETASYON/PERSPEKTIBO) 3.ANONG KATANGIANG TAGLAY MO ANG MAKATUTULONG SA SOBERANYA NG ATING BANSA? (PAGSUSURI SA SARILI-SELF KNOWLEDGE)
 10. 10. EPEKTO NG PANANAKOP SA ASYA
 11. 11. DALAWANG BANSA NA NANGUNA SA UNANG YUGTO NG KOLONYALISMO SPAIN PORTUGAL
 12. 12. EPEKTO NG PANANAKOP NG MGA PORTUGUESE MGA NASAKOP SA ASYA Ternate sa Moluccas (INDONESIA) Hormuz sa Persian Gulf Goa sa India Cochin Macao sa China Malacca sa Malay MALAYSIA
 13. 13. KULTURA AT RELIHIYON IKINALAT ANG KATOLI- SISMO PULITIKAEKONOMIYA O KALAKALAN GANAP NA MONOPOLYO ANG KALAKALAN SA PAMPALASA -MAPAIT NA ALITAN SA MGA TAAL NA MAMAMAYAN NA HINDU O MUSLIM MARAMIHANG PAGPATAY SA LOKAL NA POPULASYON
 14. 14. EKONOMIYA O KALAKALAN “DISPLACEMENT” (Arabo, Tsino at Malay) Pagkumpiska sa mga produkto kung walang permiso PAGHINGI NG PERMISO sa KALAKALAN KULTURA AT RELIHIYON PULITIKA ALITAN NG MGA HINDU AT MUSLIM PAG AASAWA NG MGA PORTUGUESE AT LOKAL NA POPULASYON
 15. 15. Karaniwan Na Sinasakop Ay Daungan Sa Baybaying Dagat Upang Makontrol Ang Ruta Ng Kalakalan SAKOP NG PORTUGAL
 16. 16. EPEKTO NG PANANAKOP NG MGA ESPANYOL NASAKOP SA ASYA PILIPINAS
 17. 17. KULTURA AT RELIHIYON EKONOMIYA O KALAKALAN PULITIKA IKINALAT ANG KATOLISISMO REDUCCION (PUEBLO) AKULTURASYON NAGWAKAS ANG MASIGLANG UGNAYANG PANGKALAKALAN NG MGA ASYANO (KALAKALANG MAYNILA-ACAPULCO) SENTRALI- SADONG PAMAHALAAN (Gobernador Heneral)Nailayo sa taal na tirahan
 18. 18. KULTURA AT RELIHIYON EKONOMIYA O KALAKALAN PULITIKA Kalikasan- pagsasamantala sa mga puno o likas nayaman SAPILITANG PAGGAWA
 19. 19. NASAKOP SA ASYA EAST INDIES MOLUCCAS (INDONESIA)
 20. 20. KULTURA AT RELIHIYON EKONOMIYA O KALAKALAN PULITIKA HINDI PINAKIALAMAN NG MGA DUTCH ANG RELIHIYON NG KOLONYA (WALANG MGA GAWAING MAHIGPIT NA BINANTAYAN NG MGA DUTCH ANG PAGTATANIM NG PAMPALASA LABIS NA NAAPEKTUHAN ANG PAGTATANIM NG MGA GINAMIT ANG MGA LOKAL NA MAMUNO SA NASASAKUPAN AT MANGULEKTA NG BUWIS
 21. 21. NASAKOP SA ASYA EAST INDIES MOLUCCAS (INDONESIA) MAHALAGANG SUSI NG PAGTATAGUMPAY ANG PAGTUTUON NG PANSIN SA NEGOSYO HINDI NILA PINAKIALAMAN ANG RELIHIYON,KULTURA AT PANINIWALA NG MGA KOLONYA
 22. 22. PANGKATANG GAWAIN JINGLE SHOWDOWN
 23. 23. PANGKATANG GAWAIN RUBRICS
 24. 24. MGA NABUONG KATANUNGAN 1.PAANO NAKAAPEKTO SA MGA KOLONYA SA ASYA ANG PANANAKOP NG MGA KANLURANIN?(PAGPAPALIWANAG) 2.ALIN SA MGA NABANGGIT NA EPEKTO ANG MAITUTURING MONG PINAKA-NAKASAMA SA MGA ASYANO ?BAKIT ? (INTERPRETASYON/PERSPEKTIBO) 3.ANONG KATANGIANG TAGLAY MO ANG MAKATUTULONG SA SOBERANYA NG ATING BANSA? (PAGSUSURI SA SARILI-SELF KNOWLEDGE)

×