Yunit iii

Olhen Rence Duque
Olhen Rence DuqueTeacher II à Tondo High School
Yunit iii
Yunit iii
Yunit iii
Yunit III: Ang Timog at 
Kanlurang Asya sa 
Transisyunal at 
Makabagong Panahon. 
(Ika-16 Hanggang ika-20 
siglo) 
Yugto ng Paunlarin/ Firm-Up
Yunit iii
Paksa: Mga Dahilan ng 
Ikalawang Yugto ng 
Imperyalismong Kanluranin sa 
Timog at Kanlurang Asya 
(Ika 16- Hanggang ika 19 na Siglo)
K 
Ano ang aking 
alam? 
W 
Ano ang nais 
kung malaman? 
L 
Ano ang aking 
natutunan? 
S 
Ano pa ang gusto 
kong 
maunawaan? 
Paano nakamit 
ngTimog at 
Kanlurang Asya 
ang 
kasalukuyang 
kalagayan dulot 
ng kolonyalismo 
at imperyalismo? 
Sa aking 
pagkakaalam 
, Ang 
imperyalismo 
at 
kolonyalismo 
ay tungkol sa 
pananakop 
ng mga 
kanluranin sa 
mga bansa sa 
Asya. 
Paano 
nagtagum-pay 
ang mga 
kanluranin 
sa pagsakop 
sa mga 
bansa sa 
Timog Asya?
FOCUS QUESTION 
Paano hinubog ng 
nakalipas at 
kasalukuyang mga 
pangyayari sa Timog at 
Kanlurang Asya ang 
pag-unlad ng mga 
bansa?
Yunit iii
Napilitang maghanap ng 
bagong ruta ang mga 
mangangalakal na 
Europeo. Pinangunahan 
ito ng Portugal at 
sinundan ng mga Spanish, 
Dutch, Ingles, at Pranses 
Napakahirap at 
mapanganib ang 
paglalayag dahil wala 
pang maunlad na gamit 
sa paglalakbay sa dagat. 
 Noong ika-16 na siglo 
naimbento ang mas 
maunlad na kagamitang 
pandagat. tulad ng 
Astrolabe na kung saan 
ginagamit ito upang 
malaman ang oras at 
latitud samantalang 
ang Compass ay 
ginagamit upang 
malaman ang direksyon 
ng pupuntahan.
Yunit iii
Yunit iii
Pangkatang 
Gawain 
Indibidwal 
na Gawain 
Sama-samang 
Gawain
Gawain 6: Data Information Chart 
Mga Bansang 
Europeo 
Mga Bansang Nasakop sa 
Asya
Yunit iii
Yunit iii
Yunit iii
Mga Pamprosesong Tanong 
1. Sino ang mga kilalang lider ng 
unang yugto ng 
kolonyalisasyon? Ano ang 
kanilang mahahalagang 
kontribusyon. 
2. Ano ang mahahalagang 
pangyayari noong panahon ng 
unang kolonyalisasyon?
GAWAIN 9: DATA RETRIEVAL CHART 
Rehiyon(Bansa) Mananakop Paraan ng 
Pananakop 
Patakaran 
Timog Asya 
(India) 
Portugal 
England 
France 
Kanluran(Oman at 
Muscat) 
Turkong 
Ottoman
VENN DIAGRAM 
Kolonyalismo Imperyalismo
Yunit iii
Pinangunahan ni Prinsipe 
Henry ng Portugal ang 
paggalugad ng mga 
baybayin ng Africa. Ito ay 
nagbunga sa 
pagkakatuklas ng mga 
pulo ng Azores, Canary at 
Cape Verde.
Noong 1488, narating ni 
Bartholomeu Dias ang 
dulong Africa. Tinawag ito 
ngHari ng Portugal na 
“Cape of Good Hope”, 
pangalan na 
nagpapahiwatig ng 
mataas napag-asa na 
makakamit nila ang 
layunin. 
Pinangunahan ng Portugal 
at Spain ang paghahanap 
ng ruta. Maraming 
manlalayag na Portuges 
ang naglakbayngunit ang 
pinakamahalaga sa lahat 
ay ang paglalakbay ni 
Vasco da Gama 
sapagkatnalibot niya ang 
”Cape of Good Hope” sa 
dulo ng Aprika na siyang 
magbubukas ng ruta 
patungong India at sa 
mga Islang Indies.
Vaso da Gama 
 Matapos ang sampung taon, matagumpay na 
natagpuan ni Vasco da Gama ang bagong ruta 
patungo sa Asya noong 1498. Sa taong ito, 
dumaong siya sa Calicut sa kanlurang 
baybayin ng India. 
Calicut
Kung noon ay Italy, lalo na ang 
Venice ang nag-iisang nagkontrol sa 
rutang pangkalakalan patungong 
Silangan, ang pagtuklas ng 
alternatibong ruta na natuklasanng 
mga Portuges ang nagbigay ng 
hamon sa iba pang bansang 
Europeo na maggalugad sa ibang 
panig ng daigdig. Nariyan ang 
Spain, Netherlands, France, 
England, Russia, Germany, at 
Amerika.
Pagsusuri ng teksto 
KOLONYALISMO 
• NAGMULA SA SALITANG LATIN 
NA COLONUS NA ANG IBIG 
SABIHIN AY MAGSASAKA. 
• ITO AY PATAKARAN NG ISANG 
BANSA NA MAMAHALA NG MGA 
SINAKOP UPANG MAGAMIT ANG 
LIKAS NA YAMAN NG MGA 
SINAKOP PARA SA SARILING 
INTERES. 
• KADALASAN NAGSISIMULA SA 
PAKIKIPAGKAIBIGAN AT 
PAKIKIPAGKALAKALAN. KAPAG 
NAKUHA NA ANG GUSTO AY 
SAKA ISASAKATUPARAN ANG 
HANGARIN NA GAMITIN, 
PAGSAMANTALAHAN, AT 
PAKINABANGAN NANG HUSTO 
ANG LIKAS NA YAMAN NG 
KOLONYA. 
• ANG LAHAT NG ITO AY PARA SA 
KAPAKINABANGAN NG MGA 
MANANAKOP 
IMPERYALISMO 
 NAGMULA SA SALITANG LATIN NA 
IMPERIUM NA ANG IBIG SABIHIN 
AY COMMAND. ISANG SALITANG 
LATIN NA NAGPASIMULANG 
GAMITIN SA PANAHON NG 
PANANAKOP NG IMPERYONG 
ROMA. 
 ANG IMPERYALISMO AY 
NANGANGAHULUGANG 
DOMINASYON NG ISANG 
MAKAPANGYARIHANG NASYON-ESTADO 
SA ASPEKTONG 
PANGPOLITIKA, PANGKABUHAYAN 
AT KULTURAL NAPAMUMUHAY NG 
MAHINA AT MALIIT NA NASYON 
ESTADO UPANG MAGING 
PANDAIGDIGANG 
MAKAPANGYARIHAN. 
 ANGPAGTATATAG NG MARAMING 
KOLONYA ANG MAGBIBIGAY DAAN 
SA PAGPAPALAWAK NG MGA 
NASASAKUPAN UPANG 
MAKAPAGTATAG NG IMPERYO.
PORTUGAL 
 Ang Portugal ay nakakuha ng maraming piling lugar sa Asya. 
Noong 1502 nagbalik at nagtatag si Vasco da Gama ng sentro 
ng kalakalan sa may Calicut sa India. Noong 1505 ipinadala 
si Francisco de Almeida bilang unang Viceroy sa silangan. Sa 
pamumuno ni Alfonso de Albuquerque, 1510 nasakop ang 
Ormuz sa Golpo ng Persia (Iran ngayon), Diu at Goa sa India, 
Aden sa Red Sea, Malacca sa Malaya at Moluccas sa Ternate, 
Macao sa China at sa Formosa(Taiwan ngayon). Mga daungan 
ang piniling sakupin ng Portugal upang makontrol ang 
kalakalan .Noong una ang motibo o paraan lang ay 
pangkabuhayan o pangekonomiya lamang hanggang sa 
ipinasok ang Kristiyanismong Katolisismo sa mga 
nasasakupan ng Portugal.Sa kalagitnaan ng 16 na siglo ang 
Portugal ay may malawak ng sakop sa Asya. Noong 1580, 
sinakop ng Spain ang Portugal ng 60 taon.Nang makalaya ang 
Portugal noong 1640 ang kanyang mga kolonya ay nakuha na 
ng England at France.
Yunit iii
Yunit iii
England 
 Ang England sa India,noong 1600 ginamit ang 
British East India Company ,isang pangkat ng 
mangangalakal na Ingles na pinagkalooban ng 
pamahalaang Ingles ng kaukulang kapangyarihan 
upang mangalakal at pamahalaan ang pananakop 
nito at pangalagaan ang interes nito sa ibayong 
dagat. Pagdating ng 1612 nabigyan ng permiso 
ang Ingles para makapagtatag ng pagawaaan sa 
Surat. Hindi nagustuhan ng Portugal dahil sila ang 
naunang nanakop. Pagdating ng 1622, tinulungan 
ng Ingles ang mga Persian laban sa Portuguese 
dahil dito nakapagtatag ng sentro ng kalakalan sa 
kanluran at silangang baybayin ng India.Ang 
British East India Company ay nakakuha na ng 
concession (pagbibigay ng espesyal na karapatang 
pangnegosyo) sa Madras mula sa rajah ng 
Chandragiri.
Ang pakay ng England 
 Noong 1668 pinaupahan na ni Haring Charles 
ang pulo ng Bombay. Sa taong 1690 sa delta 
ng Ganges nakakuha ng kapirasong lupain ang 
Ingles sa pagpayag ni Emperador Aurangzeb 
ang lider ng Imperyong Mogul. Dito naitatag 
ang lunsod ng Calcutta. Madaling nasakop ang 
India dahil watak-watak ang mga estado nito 
at mahina ang liderato ng Imperyong Mogul na 
siyang naghahari sa India. Noong una 
pangkabuhayan ang dahilan ng England sa 
pagpunta sa India. Nang makita ang malaking 
pakinabang sa likas na yaman nito tuluyang 
sinakop ang India ng England
England 
 Ang Portugal, England at France ang mga 
bansang Kanluranin na nakarating sa India. Sa 
pag-iral ng prinsipyong pang-ekonomiyang 
merkantilismo ang mga bansang Kanluranin ay 
may iisang layunin sa pagpunta sa Asya, ang 
makasakop ng mga lupain. Sa huli ang England 
ang nagtagumpay para maisakatuparan ang 
interes sa likas na yaman at mga hilaw na 
materyales ng India. Samantalang ang 
Kanlurang Asya ay hindi agad nasakop dahil sa 
panahong ito pinaghaharian pa ito ng 
napakalakas na imperyong Ottoman, at 
pinagpatibay ng pagkakaisa dahil sa relihiyong 
Islam na ipinalaganap at tinanggap sa rehiyon.
NETHERLANDS 
 Ang Netherlands sa pamamagitan ng Dutch East India Company 
ay namahala rin sa isang bahagi ng India. Napasailalim ng 
Netherlands ang East Indies (Indonesia sa kasalukuyan).
 Ang France naman ay nakakuha rin ng teritoryo 
sa Quebec, Canada. Nakuha rin nito ang 
Louisiana sa Amerika at sa Asya noong ika-18 
siglo nasakop ng Pransiya ang Laos, Cochin 
China, Cambodia, at Annam. Ang mga 
teritoryong ito ang buong kolonyang French 
Indo-China.
FRANCE 
 Ang France ang pangatlong bansa na 
gustong masakop ang India. Ang ginawa ng 
France ay nakipagsabwatan sa pinunong 
local ng Bengal. Ginamit ang French East 
India Company na naitatag noong 1664. 
Nakapatatag ang France ng pamayanang 
pangkomersyal sa Pondicherry, 
Chandarnagore, Mahe at Karikal. Nagtapos 
ang interes na ito ng nagkaroon ng labanan 
sa Plassey ng Pitong Taong Digmaan sa 
pagitan ng England at France. Sa tulong ni 
Robert Clive, ang nagtatag ng tunay na 
pundasyon ng Ingles sa India. Ang England 
ang nagtagumpay laban sa France. Ang 
England ang nananatiling matatag na 
mananakop ng India.
Gawain 6: Data Information Chart 
Mga Bansang 
Europeo 
Mga Bansang Nasakop sa 
Asya 
Ormuz sa Golpo ng Persia (Iran 
ngayon), Diu at Goa sa India, Aden sa 
Red Sea, Malacca sa Malaya at 
Moluccas sa Ternate, Macao sa China 
at sa Formosa(Taiwan ngayon). 
Lupain ng Bengal sa Pondicherry, 
Chandarnagore, Mahe at Karikal. 
Delta ng Ganges, Calcutta, Surat at 
Chandragiri. Sa huli ang England ang 
nagtagumpay na sakupin ang buong 
India sa tulong ni Robert Clive.
Yunit iii
PAGTUKLAS AT PAGGALUGAD 
1498 
Vasco da Gama 
Dumaong sa Calicut sa kanlurang baybayin 
ng India 
1488 
Bartholomeu Dias 
Narating ang dulong bahagi ng Africa at ito 
ay tinawag na Cape of Good Hope. 
Prinsipe Henry ng Portugal 
Natagpuan ang mga pulo ng Azores, Canary 
at Cape Verde sa mga baybayin ng Africa. 
PANAHON NG PANANAKOP 
Francisco de Almeida Unang Viceroy ng Portugal sa Asya
1580 
1664 
Isang tanggapang Komersyal sa Pondecherry. 
Itinatag din ng mga Frech ang pamayanan sa 
Chandarnagore, Mahe, at Karikal 
Portugal Vs. Spain 
Itinatag ang French East India Company. 
60 yrs. Sakop ng Spain ang Portugal at noong 1640 
nakamit nito ang kalayaan subalit ang mga dating 
sakop ay nasa kamay na ng Netherlands at 
England. 
Ikalawang Viceroy 
Alfonso de Albuquerque 
Nagtalaga sa Goa bilang kapitolyo 
ng imperyo ng Portugal sa Asya. 
1758 
Labanan sa Plassey 
Sa ilalim ng pamumuno ni Robert Clive ay 
tuluyang naangkin ng England ang India.
Rubrics sa Paggawa ng Time Line 
Kategorya/ 
Pamantayan 
Pinakatama 
5 
MedyoTama 
4 
Malinaw 
3 
Malabo 
2 
Pamagat Epektibo, 
nakatatawag 
pansin at madaling 
maunawaan 
Epektibo at 
madaling 
maunawaan 
Simple at madaling 
maunawaan 
Walang pamagat 
Petsa Kumpleto ang 
petsa ng mga 
pangyayari, 
Tiyak at tumpak 
ang lahat ng 
pangyayari 
May kulang na 1-2 
petsa ng mga 
pangyayari, 
May 2-3 mali o 
Malabo sa mga 
pangyayari 
Maykulang na 3-5 
petsa sa mga 
pangyayari, mahigit 
sa lima ang hindi 
tiyak 
Hindi tiyak ang mga 
nawawalang 
pangyayari,halos 
lahat ng pangyayari 
ay di tiyak 
Istilo at 
Organisasyon 
Sumasakop sa 
lahat ng 
mahahalagang 
panahon,tama at 
pare-pareho ang 
pagitan ng bawat 
taon/petsa 
Sumasakop sa 
lahat ng 
mahahalagang 
panahon, may 2-3 
petsa sa panahon 
na hindi kapareho 
ang pagitan 
Sumasakop sa 
lahat ng 
mahahalagang 
panahon, 
nagtataglay ng 5 
petsa/panahon na 
di pare-pareho ang 
pagitan 
Dalawa lamang ang 
nasasakop ng 
mahahalagang 
panahon, hindi 
pareho-pareho ang 
pagitan ng mga 
petsa/panahon 
Nilalaman Nagtataglay ng 11- 
15 pangyayaring 
kaugnay ng paksa 
Nagtataglay ng 8-10 
pangyayaring 
kaugnay ng paksa 
Nagtataglay ng 6-7 
pangyayaring 
kaugnay ng bansa 
Nagtataglay ng 5 
lamang pangyayaring 
kaugnay ng paksa 
Layunin Malinaw at tiyak Malinaw ngunit di 
gaanong tiyak 
Hindi malinaw Walang ibingay na 
layunin
PAMPROSESONG TANONG 
 Alin sa mga dahilan sa pagpunta ng 
mga Kanluranin sa Asya ang higit na 
nakaimpluwensiya sa kanilang 
desisyon sa pananakop. 
 Paano tinanggap ng mga bansang 
Asyano ang mga naganap na 
pananakop? 
 Sa inyong palagay nakabuti ba sa mga 
bansa sa Asya ang mga dahilang ito sa 
pananakop ng mga Kanluranin?
Rehiyon(Bansa) Mananakop Paraan ng 
Pananakop 
Patakaran 
Timog Asya 
(India) 
Portugal 
Nagpadala ng mga 
viceroy upang 
makontrol ang at 
mapanatili ang 
pagkakatalaga sa India 
bilang sentro ng kalakal. 
Sinakop ang mga 
lugar daungan upang 
makontrol ang 
kalakalan. Pinairal at 
pinalaganap ang 
kristiyanismo 
England 
Tinulungan ng mga 
Ingles ang mga Persian 
para talunin ang mga 
Portuges. Nagtagumpay 
para maisakatuparan 
ang interes sa likas na 
yaman at mga hilaw na 
materyales ng India. 
British East India 
Company ay 
nakakuha na ng 
concession 
(pagbibigay ng 
espesyal na 
karapatang 
pangnegosyo) sa 
Madras mula sa 
rajah ng Chandragiri. 
France 
Nakipagsabwatan sa 
pinunong local ng 
Bengal. 
Ginamit ang French 
East India Company 
na naitatag noong 
1664. Nakapatatag 
ang France ng 
pamayanang 
pangkomersyal sa 
Pondicherry, 
Chandarnagore, 
Mahe at Karikal. 
GAWAIN 9: 
DATA RETRIEVAL CHART
K 
Ano ang aking 
alam? 
W 
Ano ang nais 
kung malaman? 
L 
Ano ang aking 
natutunan? 
S 
Ano pa ang gusto 
kong 
maunawaan? 
Paano nakamit 
ngTimog at 
Kanlurang 
Asya ang 
kasalukuyang 
kalagayan 
dulot ng 
kolonyalismo 
at 
imperyalismo? 
Sa aking 
pagkakaalam 
, Ang 
imperyalismo 
at 
kolonyalismo 
ay tungkol sa 
pananakop 
ng mga 
kanluranin sa 
mga bansa sa 
Asya. 
Paano 
nagtagum-pay 
ang mga 
kanluranin 
sa pagsakop 
sa mga 
bansa sa 
Timog Asya? 
Naging 
masigasig 
ang mga 
bansang 
kanluranin 
sa pagtuklas 
ng mga 
lupain at sa 
pagsakop sa 
mga bahagi 
ng lupain sa 
Timog Asya.
Kanluran 
(Oman at 
Muscat) 
Turkong 
Ottoman
Yunit iii
1 sur 45

Recommandé

Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya par
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang AsyaUnang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang AsyaLaarni Cudal
39.6K vues13 diapositives
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3... par
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...JoAnnOleta
6.1K vues32 diapositives
Unang Yugto ng Kolonyalismo par
Unang Yugto ng KolonyalismoUnang Yugto ng Kolonyalismo
Unang Yugto ng Kolonyalismojennilynagwych
88.3K vues28 diapositives
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin par
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninPaggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninDwight Vizcarra
192.8K vues44 diapositives
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya par
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asyasevenfaith
116.8K vues40 diapositives
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin par
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninGreg Aeron Del Mundo
223K vues22 diapositives

Contenu connexe

Tendances

unang yugto ng imperyalismong kanluranin par
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluraninMary Grace Ambrocio
57.9K vues16 diapositives
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin par
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninMary Grace Ambrocio
133.1K vues16 diapositives
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin par
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong KaunlarinUnang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarinjennilynagwych
63K vues28 diapositives
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa par
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin saModyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin saEvalyn Llanera
179.5K vues46 diapositives
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin par
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranincampollo2des
239.7K vues210 diapositives
Kolonyalismo at imperyalismo ppt par
Kolonyalismo at imperyalismo pptKolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo pptKateDionzon
29.1K vues22 diapositives

Tendances(20)

Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin par Mary Grace Ambrocio
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio133.1K vues
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin par jennilynagwych
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong KaunlarinUnang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
jennilynagwych63K vues
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa par Evalyn Llanera
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin saModyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
Evalyn Llanera179.5K vues
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin par campollo2des
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
campollo2des239.7K vues
Kolonyalismo at imperyalismo ppt par KateDionzon
Kolonyalismo at imperyalismo pptKolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo ppt
KateDionzon29.1K vues
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya par Jared Ram Juezan
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Jared Ram Juezan683.4K vues
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at par Olhen Rence Duque
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atMga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Olhen Rence Duque199.8K vues
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo par Noemi Marcera
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Noemi Marcera249.4K vues
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya par Jamaica Olazo
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPanahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Jamaica Olazo243.3K vues
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya par Jared Ram Juezan
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Jared Ram Juezan848.1K vues
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya par Ray Jason Bornasal
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asyaEpekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Ray Jason Bornasal261.6K vues
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya par darleneamarasigan
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asyaUna at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya
darleneamarasigan167.7K vues
Modyul 14 panahon ng eksploras at pagpalawak ng teritoryo 0 par 南 睿
Modyul 14 panahon ng eksploras at pagpalawak ng teritoryo 0Modyul 14 panahon ng eksploras at pagpalawak ng teritoryo 0
Modyul 14 panahon ng eksploras at pagpalawak ng teritoryo 0
南 睿107.4K vues

Similaire à Yunit iii

LAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN.docx par
LAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN.docxLAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN.docx
LAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN.docxJackeline Abinales
7 vues3 diapositives
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo... par
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...Jackeline Abinales
13 vues21 diapositives
LAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN(1).docx par
LAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN(1).docxLAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN(1).docx
LAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN(1).docxJackeline Abinales
12 vues3 diapositives
Grade 9 ap - unang yugto ng imperyalismong kanluranin par
Grade 9  ap - unang yugto ng imperyalismong kanluraninGrade 9  ap - unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Grade 9 ap - unang yugto ng imperyalismong kanluraninkelvin kent giron
4.8K vues43 diapositives
AP 7 PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS.pptx par
AP 7 PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS.pptxAP 7 PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS.pptx
AP 7 PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS.pptxDAVEREYMONDDINAWANAO
13 vues46 diapositives
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6) par
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)Joshua Escarilla
2K vues50 diapositives

Similaire à Yunit iii(20)

LAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN.docx par Jackeline Abinales
LAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN.docxLAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN.docx
LAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN.docx
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo... par Jackeline Abinales
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...
LAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN(1).docx par Jackeline Abinales
LAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN(1).docxLAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN(1).docx
LAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN(1).docx
Grade 9 ap - unang yugto ng imperyalismong kanluranin par kelvin kent giron
Grade 9  ap - unang yugto ng imperyalismong kanluraninGrade 9  ap - unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Grade 9 ap - unang yugto ng imperyalismong kanluranin
kelvin kent giron4.8K vues
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7) par Joshua Escarilla
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)
Joshua Escarilla1.5K vues
IMPERYALISMO AT KOLONYALISMO par ssuserff4a21
IMPERYALISMO AT KOLONYALISMOIMPERYALISMO AT KOLONYALISMO
IMPERYALISMO AT KOLONYALISMO
ssuserff4a2152 vues
Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin par edmond84
Unang Yugto ng Imperyalismo sa KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin
edmond843.5K vues
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin par Joyce Candidato
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Joyce Candidato76.2K vues
2 poseidon rpt grp #05 par George Gozun
2 poseidon rpt grp #052 poseidon rpt grp #05
2 poseidon rpt grp #05
George Gozun8.3K vues
Discussion Part (Mga Europeong Nanguna sa Eksplorasyon).pptx par AljonMendoza3
Discussion Part (Mga Europeong Nanguna sa Eksplorasyon).pptxDiscussion Part (Mga Europeong Nanguna sa Eksplorasyon).pptx
Discussion Part (Mga Europeong Nanguna sa Eksplorasyon).pptx
AljonMendoza31K vues

Plus de Olhen Rence Duque

Alituntunin sa Online Class par
Alituntunin sa Online ClassAlituntunin sa Online Class
Alituntunin sa Online ClassOlhen Rence Duque
2.3K vues37 diapositives
Employees relations par
Employees relationsEmployees relations
Employees relationsOlhen Rence Duque
705 vues9 diapositives
Deepen Suliraning Pangkapaligiran G-10 par
Deepen Suliraning Pangkapaligiran G-10Deepen Suliraning Pangkapaligiran G-10
Deepen Suliraning Pangkapaligiran G-10Olhen Rence Duque
16.9K vues37 diapositives
Bb. pilipinas universe 1962-1989 par
Bb. pilipinas universe 1962-1989Bb. pilipinas universe 1962-1989
Bb. pilipinas universe 1962-1989Olhen Rence Duque
1.1K vues39 diapositives
1960 1968 ms. u par
1960 1968 ms. u1960 1968 ms. u
1960 1968 ms. uOlhen Rence Duque
3.4K vues73 diapositives
Kurba ng suplay at demand par
Kurba ng suplay at demandKurba ng suplay at demand
Kurba ng suplay at demandOlhen Rence Duque
5.8K vues17 diapositives

Plus de Olhen Rence Duque(20)

Pagtataya ng Natutuhan (ARALING PANLIPUNAN) par Olhen Rence Duque
Pagtataya ng Natutuhan (ARALING PANLIPUNAN)Pagtataya ng Natutuhan (ARALING PANLIPUNAN)
Pagtataya ng Natutuhan (ARALING PANLIPUNAN)
Olhen Rence Duque59.1K vues

Yunit iii

 • 4. Yunit III: Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyunal at Makabagong Panahon. (Ika-16 Hanggang ika-20 siglo) Yugto ng Paunlarin/ Firm-Up
 • 6. Paksa: Mga Dahilan ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya (Ika 16- Hanggang ika 19 na Siglo)
 • 7. K Ano ang aking alam? W Ano ang nais kung malaman? L Ano ang aking natutunan? S Ano pa ang gusto kong maunawaan? Paano nakamit ngTimog at Kanlurang Asya ang kasalukuyang kalagayan dulot ng kolonyalismo at imperyalismo? Sa aking pagkakaalam , Ang imperyalismo at kolonyalismo ay tungkol sa pananakop ng mga kanluranin sa mga bansa sa Asya. Paano nagtagum-pay ang mga kanluranin sa pagsakop sa mga bansa sa Timog Asya?
 • 8. FOCUS QUESTION Paano hinubog ng nakalipas at kasalukuyang mga pangyayari sa Timog at Kanlurang Asya ang pag-unlad ng mga bansa?
 • 10. Napilitang maghanap ng bagong ruta ang mga mangangalakal na Europeo. Pinangunahan ito ng Portugal at sinundan ng mga Spanish, Dutch, Ingles, at Pranses Napakahirap at mapanganib ang paglalayag dahil wala pang maunlad na gamit sa paglalakbay sa dagat.  Noong ika-16 na siglo naimbento ang mas maunlad na kagamitang pandagat. tulad ng Astrolabe na kung saan ginagamit ito upang malaman ang oras at latitud samantalang ang Compass ay ginagamit upang malaman ang direksyon ng pupuntahan.
 • 13. Pangkatang Gawain Indibidwal na Gawain Sama-samang Gawain
 • 14. Gawain 6: Data Information Chart Mga Bansang Europeo Mga Bansang Nasakop sa Asya
 • 18. Mga Pamprosesong Tanong 1. Sino ang mga kilalang lider ng unang yugto ng kolonyalisasyon? Ano ang kanilang mahahalagang kontribusyon. 2. Ano ang mahahalagang pangyayari noong panahon ng unang kolonyalisasyon?
 • 19. GAWAIN 9: DATA RETRIEVAL CHART Rehiyon(Bansa) Mananakop Paraan ng Pananakop Patakaran Timog Asya (India) Portugal England France Kanluran(Oman at Muscat) Turkong Ottoman
 • 22. Pinangunahan ni Prinsipe Henry ng Portugal ang paggalugad ng mga baybayin ng Africa. Ito ay nagbunga sa pagkakatuklas ng mga pulo ng Azores, Canary at Cape Verde.
 • 23. Noong 1488, narating ni Bartholomeu Dias ang dulong Africa. Tinawag ito ngHari ng Portugal na “Cape of Good Hope”, pangalan na nagpapahiwatig ng mataas napag-asa na makakamit nila ang layunin. Pinangunahan ng Portugal at Spain ang paghahanap ng ruta. Maraming manlalayag na Portuges ang naglakbayngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang paglalakbay ni Vasco da Gama sapagkatnalibot niya ang ”Cape of Good Hope” sa dulo ng Aprika na siyang magbubukas ng ruta patungong India at sa mga Islang Indies.
 • 24. Vaso da Gama  Matapos ang sampung taon, matagumpay na natagpuan ni Vasco da Gama ang bagong ruta patungo sa Asya noong 1498. Sa taong ito, dumaong siya sa Calicut sa kanlurang baybayin ng India. Calicut
 • 25. Kung noon ay Italy, lalo na ang Venice ang nag-iisang nagkontrol sa rutang pangkalakalan patungong Silangan, ang pagtuklas ng alternatibong ruta na natuklasanng mga Portuges ang nagbigay ng hamon sa iba pang bansang Europeo na maggalugad sa ibang panig ng daigdig. Nariyan ang Spain, Netherlands, France, England, Russia, Germany, at Amerika.
 • 26. Pagsusuri ng teksto KOLONYALISMO • NAGMULA SA SALITANG LATIN NA COLONUS NA ANG IBIG SABIHIN AY MAGSASAKA. • ITO AY PATAKARAN NG ISANG BANSA NA MAMAHALA NG MGA SINAKOP UPANG MAGAMIT ANG LIKAS NA YAMAN NG MGA SINAKOP PARA SA SARILING INTERES. • KADALASAN NAGSISIMULA SA PAKIKIPAGKAIBIGAN AT PAKIKIPAGKALAKALAN. KAPAG NAKUHA NA ANG GUSTO AY SAKA ISASAKATUPARAN ANG HANGARIN NA GAMITIN, PAGSAMANTALAHAN, AT PAKINABANGAN NANG HUSTO ANG LIKAS NA YAMAN NG KOLONYA. • ANG LAHAT NG ITO AY PARA SA KAPAKINABANGAN NG MGA MANANAKOP IMPERYALISMO  NAGMULA SA SALITANG LATIN NA IMPERIUM NA ANG IBIG SABIHIN AY COMMAND. ISANG SALITANG LATIN NA NAGPASIMULANG GAMITIN SA PANAHON NG PANANAKOP NG IMPERYONG ROMA.  ANG IMPERYALISMO AY NANGANGAHULUGANG DOMINASYON NG ISANG MAKAPANGYARIHANG NASYON-ESTADO SA ASPEKTONG PANGPOLITIKA, PANGKABUHAYAN AT KULTURAL NAPAMUMUHAY NG MAHINA AT MALIIT NA NASYON ESTADO UPANG MAGING PANDAIGDIGANG MAKAPANGYARIHAN.  ANGPAGTATATAG NG MARAMING KOLONYA ANG MAGBIBIGAY DAAN SA PAGPAPALAWAK NG MGA NASASAKUPAN UPANG MAKAPAGTATAG NG IMPERYO.
 • 27. PORTUGAL  Ang Portugal ay nakakuha ng maraming piling lugar sa Asya. Noong 1502 nagbalik at nagtatag si Vasco da Gama ng sentro ng kalakalan sa may Calicut sa India. Noong 1505 ipinadala si Francisco de Almeida bilang unang Viceroy sa silangan. Sa pamumuno ni Alfonso de Albuquerque, 1510 nasakop ang Ormuz sa Golpo ng Persia (Iran ngayon), Diu at Goa sa India, Aden sa Red Sea, Malacca sa Malaya at Moluccas sa Ternate, Macao sa China at sa Formosa(Taiwan ngayon). Mga daungan ang piniling sakupin ng Portugal upang makontrol ang kalakalan .Noong una ang motibo o paraan lang ay pangkabuhayan o pangekonomiya lamang hanggang sa ipinasok ang Kristiyanismong Katolisismo sa mga nasasakupan ng Portugal.Sa kalagitnaan ng 16 na siglo ang Portugal ay may malawak ng sakop sa Asya. Noong 1580, sinakop ng Spain ang Portugal ng 60 taon.Nang makalaya ang Portugal noong 1640 ang kanyang mga kolonya ay nakuha na ng England at France.
 • 30. England  Ang England sa India,noong 1600 ginamit ang British East India Company ,isang pangkat ng mangangalakal na Ingles na pinagkalooban ng pamahalaang Ingles ng kaukulang kapangyarihan upang mangalakal at pamahalaan ang pananakop nito at pangalagaan ang interes nito sa ibayong dagat. Pagdating ng 1612 nabigyan ng permiso ang Ingles para makapagtatag ng pagawaaan sa Surat. Hindi nagustuhan ng Portugal dahil sila ang naunang nanakop. Pagdating ng 1622, tinulungan ng Ingles ang mga Persian laban sa Portuguese dahil dito nakapagtatag ng sentro ng kalakalan sa kanluran at silangang baybayin ng India.Ang British East India Company ay nakakuha na ng concession (pagbibigay ng espesyal na karapatang pangnegosyo) sa Madras mula sa rajah ng Chandragiri.
 • 31. Ang pakay ng England  Noong 1668 pinaupahan na ni Haring Charles ang pulo ng Bombay. Sa taong 1690 sa delta ng Ganges nakakuha ng kapirasong lupain ang Ingles sa pagpayag ni Emperador Aurangzeb ang lider ng Imperyong Mogul. Dito naitatag ang lunsod ng Calcutta. Madaling nasakop ang India dahil watak-watak ang mga estado nito at mahina ang liderato ng Imperyong Mogul na siyang naghahari sa India. Noong una pangkabuhayan ang dahilan ng England sa pagpunta sa India. Nang makita ang malaking pakinabang sa likas na yaman nito tuluyang sinakop ang India ng England
 • 32. England  Ang Portugal, England at France ang mga bansang Kanluranin na nakarating sa India. Sa pag-iral ng prinsipyong pang-ekonomiyang merkantilismo ang mga bansang Kanluranin ay may iisang layunin sa pagpunta sa Asya, ang makasakop ng mga lupain. Sa huli ang England ang nagtagumpay para maisakatuparan ang interes sa likas na yaman at mga hilaw na materyales ng India. Samantalang ang Kanlurang Asya ay hindi agad nasakop dahil sa panahong ito pinaghaharian pa ito ng napakalakas na imperyong Ottoman, at pinagpatibay ng pagkakaisa dahil sa relihiyong Islam na ipinalaganap at tinanggap sa rehiyon.
 • 33. NETHERLANDS  Ang Netherlands sa pamamagitan ng Dutch East India Company ay namahala rin sa isang bahagi ng India. Napasailalim ng Netherlands ang East Indies (Indonesia sa kasalukuyan).
 • 34.  Ang France naman ay nakakuha rin ng teritoryo sa Quebec, Canada. Nakuha rin nito ang Louisiana sa Amerika at sa Asya noong ika-18 siglo nasakop ng Pransiya ang Laos, Cochin China, Cambodia, at Annam. Ang mga teritoryong ito ang buong kolonyang French Indo-China.
 • 35. FRANCE  Ang France ang pangatlong bansa na gustong masakop ang India. Ang ginawa ng France ay nakipagsabwatan sa pinunong local ng Bengal. Ginamit ang French East India Company na naitatag noong 1664. Nakapatatag ang France ng pamayanang pangkomersyal sa Pondicherry, Chandarnagore, Mahe at Karikal. Nagtapos ang interes na ito ng nagkaroon ng labanan sa Plassey ng Pitong Taong Digmaan sa pagitan ng England at France. Sa tulong ni Robert Clive, ang nagtatag ng tunay na pundasyon ng Ingles sa India. Ang England ang nagtagumpay laban sa France. Ang England ang nananatiling matatag na mananakop ng India.
 • 36. Gawain 6: Data Information Chart Mga Bansang Europeo Mga Bansang Nasakop sa Asya Ormuz sa Golpo ng Persia (Iran ngayon), Diu at Goa sa India, Aden sa Red Sea, Malacca sa Malaya at Moluccas sa Ternate, Macao sa China at sa Formosa(Taiwan ngayon). Lupain ng Bengal sa Pondicherry, Chandarnagore, Mahe at Karikal. Delta ng Ganges, Calcutta, Surat at Chandragiri. Sa huli ang England ang nagtagumpay na sakupin ang buong India sa tulong ni Robert Clive.
 • 38. PAGTUKLAS AT PAGGALUGAD 1498 Vasco da Gama Dumaong sa Calicut sa kanlurang baybayin ng India 1488 Bartholomeu Dias Narating ang dulong bahagi ng Africa at ito ay tinawag na Cape of Good Hope. Prinsipe Henry ng Portugal Natagpuan ang mga pulo ng Azores, Canary at Cape Verde sa mga baybayin ng Africa. PANAHON NG PANANAKOP Francisco de Almeida Unang Viceroy ng Portugal sa Asya
 • 39. 1580 1664 Isang tanggapang Komersyal sa Pondecherry. Itinatag din ng mga Frech ang pamayanan sa Chandarnagore, Mahe, at Karikal Portugal Vs. Spain Itinatag ang French East India Company. 60 yrs. Sakop ng Spain ang Portugal at noong 1640 nakamit nito ang kalayaan subalit ang mga dating sakop ay nasa kamay na ng Netherlands at England. Ikalawang Viceroy Alfonso de Albuquerque Nagtalaga sa Goa bilang kapitolyo ng imperyo ng Portugal sa Asya. 1758 Labanan sa Plassey Sa ilalim ng pamumuno ni Robert Clive ay tuluyang naangkin ng England ang India.
 • 40. Rubrics sa Paggawa ng Time Line Kategorya/ Pamantayan Pinakatama 5 MedyoTama 4 Malinaw 3 Malabo 2 Pamagat Epektibo, nakatatawag pansin at madaling maunawaan Epektibo at madaling maunawaan Simple at madaling maunawaan Walang pamagat Petsa Kumpleto ang petsa ng mga pangyayari, Tiyak at tumpak ang lahat ng pangyayari May kulang na 1-2 petsa ng mga pangyayari, May 2-3 mali o Malabo sa mga pangyayari Maykulang na 3-5 petsa sa mga pangyayari, mahigit sa lima ang hindi tiyak Hindi tiyak ang mga nawawalang pangyayari,halos lahat ng pangyayari ay di tiyak Istilo at Organisasyon Sumasakop sa lahat ng mahahalagang panahon,tama at pare-pareho ang pagitan ng bawat taon/petsa Sumasakop sa lahat ng mahahalagang panahon, may 2-3 petsa sa panahon na hindi kapareho ang pagitan Sumasakop sa lahat ng mahahalagang panahon, nagtataglay ng 5 petsa/panahon na di pare-pareho ang pagitan Dalawa lamang ang nasasakop ng mahahalagang panahon, hindi pareho-pareho ang pagitan ng mga petsa/panahon Nilalaman Nagtataglay ng 11- 15 pangyayaring kaugnay ng paksa Nagtataglay ng 8-10 pangyayaring kaugnay ng paksa Nagtataglay ng 6-7 pangyayaring kaugnay ng bansa Nagtataglay ng 5 lamang pangyayaring kaugnay ng paksa Layunin Malinaw at tiyak Malinaw ngunit di gaanong tiyak Hindi malinaw Walang ibingay na layunin
 • 41. PAMPROSESONG TANONG  Alin sa mga dahilan sa pagpunta ng mga Kanluranin sa Asya ang higit na nakaimpluwensiya sa kanilang desisyon sa pananakop.  Paano tinanggap ng mga bansang Asyano ang mga naganap na pananakop?  Sa inyong palagay nakabuti ba sa mga bansa sa Asya ang mga dahilang ito sa pananakop ng mga Kanluranin?
 • 42. Rehiyon(Bansa) Mananakop Paraan ng Pananakop Patakaran Timog Asya (India) Portugal Nagpadala ng mga viceroy upang makontrol ang at mapanatili ang pagkakatalaga sa India bilang sentro ng kalakal. Sinakop ang mga lugar daungan upang makontrol ang kalakalan. Pinairal at pinalaganap ang kristiyanismo England Tinulungan ng mga Ingles ang mga Persian para talunin ang mga Portuges. Nagtagumpay para maisakatuparan ang interes sa likas na yaman at mga hilaw na materyales ng India. British East India Company ay nakakuha na ng concession (pagbibigay ng espesyal na karapatang pangnegosyo) sa Madras mula sa rajah ng Chandragiri. France Nakipagsabwatan sa pinunong local ng Bengal. Ginamit ang French East India Company na naitatag noong 1664. Nakapatatag ang France ng pamayanang pangkomersyal sa Pondicherry, Chandarnagore, Mahe at Karikal. GAWAIN 9: DATA RETRIEVAL CHART
 • 43. K Ano ang aking alam? W Ano ang nais kung malaman? L Ano ang aking natutunan? S Ano pa ang gusto kong maunawaan? Paano nakamit ngTimog at Kanlurang Asya ang kasalukuyang kalagayan dulot ng kolonyalismo at imperyalismo? Sa aking pagkakaalam , Ang imperyalismo at kolonyalismo ay tungkol sa pananakop ng mga kanluranin sa mga bansa sa Asya. Paano nagtagum-pay ang mga kanluranin sa pagsakop sa mga bansa sa Timog Asya? Naging masigasig ang mga bansang kanluranin sa pagtuklas ng mga lupain at sa pagsakop sa mga bahagi ng lupain sa Timog Asya.
 • 44. Kanluran (Oman at Muscat) Turkong Ottoman