Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Digitális esélyegyenlőtlenség, kockázatok

810 vues

Publié le

Információtudomány és média a 21. század elején - Andragógia MA I. és II. évfolyam KAZY Nagy Sándor terem
ütemezve 2012. március 21. 10:30 - 12:00

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Digitális esélyegyenlőtlenség, kockázatok

 1. 1. ANDM127 - Információtudomány és média a 21. század elejénDigitális esélyegyenlőtlenség, kockázatok Ollé János ELTE PPK ITOK olle.janos@ppk.elte.hu andragógia MA, 2011/2012. tanév tavaszi félév szerda, 10.30-12.00 PPK KAZY Nagy Sándor terem
 2. 2. Digitális esélyegyenlőtlenség, kockázatok• digitális kultúra épülését veszélyeztető hatások• Esélyegyenlőtlenség • társadalmi különbségek és következményeik • a különbség, mint “álprobléma” - attitűd • az egyén és a közösség vesztessége• Kockázatok • technológia • függőség • személyesség • biztonsági kockázatok
 3. 3. Esélyegyenlőtlenség - társadalmi különbségek és következményeik• az információs hozzáférés, a kapcsolódás hiánya • hálózat, sávszélesség, alapeszköz, perifériák, mobil eszközök• hozzáférés és hiánya - gazdasági természetű probléma (?)• beláthatatlan különbségek • arányos az életvezetésbe való beépüléssel• a legtöbb esetben csak valós környezeti tapasztalat alapján érzékelhető - beépült az életvezetésbe • digitális bolsevizmus - N iskola esete - forma1 és személygk• esélyegyenlőtlenség valódi mértéke • reális távolság a különbségekben • (nincs neki - van neki - lehetne neki) • az ingyenes technikálat miért nem használjuk? (blog, stream)
 4. 4. Esélyegyenlőtlenség A különbség mint “álprobléma” - attiűd• kritikus feltételek szuperpoziciója • legyen inkább rendes tető, mint interaktív tábla • kontextusfüggő túldramatizálás és valós problémák • éhező gyerekek és a télapó (sic!)• a társadalmi vagy egyéni probléma mértékének pontosítása nagyon nehéz feladat• az elefánt effektus • a technikai hiányosságok lehetőséget adnak az attitűdöket, motivációt elfedni • a technika ördöge és a mesterséges igényesség
 5. 5. Esélyegyenlőtlenségaz egyén és a közösség vesztessége• a társadalmi különbség a digitális kulturkörnek fontos kérdése, de nem az egyetlen kérdése • generációk szerint különböző probléma • internet- és eszközhasználat szocioökonómiai státusz függvénye• a fejlődés és erőforrások fókuszálásának problémája • a leszakadók felkarolása vagy élvonalbeli fejlesztések?• kétoldalú vesztesség • aki nem tud kapcsolódni - veszít • a kapcsolódás hiánya társadalmi vesztesség • érték, kultúra, tartalom, érzés - web 2 egyoldalúsága • torzult világkép, hatalmas kulturális vesztesség
 6. 6. Kockázatok - technológia• fizikai veszélyforrások: • sérülékeny információtárolás (fizikai hiba, lopás) • sérülékeny hálózat és hozzáférés (nincs kapcsolat) • hálózatok sérülékenysége - skálafüggetlenség• informatikai bűnözés • illetéktelen behatolás: jogosulatlan belépés, gépidőlopás • szoftver elleni támadás: programmanipulációs és lopás • adat ellen irányuló támadás: lopás, hamisítás, visszaélés• humán kockázat • jelszókezelési történetek és legendák • adathalász levelek
 7. 7. Kockázatok - pszichológiai veszélyek• kiemelt problémakör - fontos, de eltereli a figyelmet• komplex problémák: • identitás változtathatósága - elszabadult online én (ePortfolió) • internet helyszín lehet a valóságos életben ki nem élt fantáziáknak• veszélyek :-) ? • GPS - nem kell térben tájékozódni :-) • google szolgáltatások - nem kell emlékezni :-) • webes játékok - nincs szükség fantáziára :-) • translate.google.com - nem kell nyelvet tanulni :-)• veszélyekkel szembeni tudatlanság és tudatosság Csepeli, in:Talyigás
 8. 8. Kockázatok - függőség• függőség és értékítélet - a gépfüggő és a könyvfüggő gyerek• internetfüggő, akire az alábbi 8 tényezőből legalább 5 igaz • internettel való intenzív foglalkozás, pl. korábbi online aktivitásra gondolás • ugyanakkora örömhöz megnövekedett idejű online jelenlét • ismételt erőfeszítés az internethasználat csökkentésére • idegesség, depresszió, labilitás a használat korlátozásánál • előre eltervezettnél hosszabb időtöltés • internethasználat miatt munkavégzés vagy kapcsolati károsodás • hazudozás másoknak az interneten töltött időről • internethaszálat hangulatszabályozás céljából Demetrovics és Koronczai
 9. 9. Kockázatok - függőség• a függőség nem feltétlenül arányos az internethasználat mértékével• a munkavégzésen belüli internethasználat nincs összefüggésben a függőséggel, a munkavégzésen kívüli igen• legaddiktívabb terület a szociális alkalmazások, az azonnali megerősítésekre is építő kapcsolattartás plattformjai• a függőség szoros kapcsolatban van a depresszióval • nehéz, vagy nem lehet ok-okozati kapcsolatot megállapítani• oversharing - “túlmegosztás” mint függőségi és életvezetési probléma
 10. 10. Kockázatok - személyesség• az anonimitás csökkenti a másokkal való kapcsolat lehetséges szorongását • anonim kapcsolatban könnyebben alakul ki az intimitás szintje • a társas interakció jobban kontrollálható • szabályozható a kommunikáció ritmusa és időtartama • énbemutatás, önkifejezés esetén nem valós információk is lehetnek • kizárólag online létező identitás fejlesztése• ePortfolió, szakmai online identitás, célzott közösségek• valós veszély: nehezen különül el a munka és szórakozás
 11. 11. Kockázatok - biztonság• a megfigyelés három legfontosabb attribútuma: • információs asszimetria: a megfigyelt gyanútlan, a megfigyelő többet tud a megfigyeltről, mint fordítva • rejtettség: nem a megfigyelési folyamat rejtettesége, hanem az adatggyűjtő személye és az adatfelhasználás a megfigyeltnek láthatatlan • kontrollálhatatlanság: a megfigyelt nem tud tiltakozni, nem tudja elkerülni, a folyamatot nem, vagy csak alig tudja befolyásolni• illetéktelen és szemtelen adatgyűjtés, vagy a működés természetes velejárója?• megfigyelés = kémkedés, vagy megfigyelés = professzionálisabb szolgáltatás?
 12. 12. Kockázatok - biztonság• Megfigyelési társadalom vagy kukkoló társadalom? • a weblapokon webpoloskák vannak, amelyek megfigyelik, hogy mikor mit néz • böngészési szokásaitól függően más hirdetések jelenhetnek meg a képernyőjén, mint másén • elemzik, mennyire hajlandó vásárolni, és ezért más-más árat fizethet az interneten? • ha “értéktelen” ügyfél, akkor sosem juthat élő ügyfélszolgálatoshoz, hanem hallgathatja az automatát • az összes e-mailes és mobiltelefonos kapcsolatát legalább fél évig rögzíti a szolgáltatója SzékelyI 101.o.
 13. 13. Kockázatok - biztonság• Megfigyelési társadalom vagy kukkoló társadalom? • a Google minden e-mailjét, dokumentumát, fényképét, videóját elemzi • a mobiltelefonok, a műholdak és már a Google is pontosan követik, hogy hol, kivel jár éppen • az élete már valójában attól függ, hogy mi van “Önről” a gépben • az ingyenes szolgáltatások ára az ön személyiségének eladása • ha nem figyel oda, végképp kicsúszik kezéből a sorsa, karrierje, kapcsolatai irányítása SzékelyI 101.o.
 14. 14. Kockázatok - biztonság• Megfigyelési társadalom vagy kukkoló társadalom? • index.hu webes személyiségkutatás • személyre szabott szolgáltatások • marketing tevékenység és fogyasztói árképzés • az információmennyiség személyes vagy gép feldolgozása a kockázatos? • ELTE eLearning naplózás kémkedés, vagy segítség alapja? SzékelyI 101.o.

×