Contenu connexe

Similaire à Digital marknadsföring på distans(20)

Digital marknadsföring på distans

  1. Det är en orkester av insatser som lyfter marknadsföringen och som gör att den spelar i takt. För att framgångsrikt ändra arbetssätt gäller det att ha insikt om vad som motiverar såväl som hindrar individerna och organisationen. För de som vill fokusera på kärn- verksamheten erbjuder vi en digital marknadsavdelning på distans. Fördelen är att ni inte behöver rekrytera specialister, investera i verktyg samt hålla er uppdaterade på alla förändringar för att omsätta de nya digitala möjligheterna i vardagen. Vi bestämmer tillsammans hur många pusselbitar som ska ingå samt vilken regelbundenhet som behövs i marknadsföringen för att nå önskade resultat. DIGITAL MARKNADS- AVDELNING När vi tar fram upplägg för er digitala marknadsavdelning utgår vi från era unika förutsättningar. Första frågan är: Vad vill ni uppnå och hur jobbar ni idag? Vi bidrar med kartläggning* av köpresan. Samt hur komplext det är att köpa era produkter och tjänster respektive söka jobb. Med förståelse om målgruppen går vi igenom er marknadsföring och säljprocess. Vilket leder till insikter om hur kända, synliga och sökbara ni är. Nästa steg är att klargöra potentialen och välja omfattning utifrån den kompetens och de verktyg som krävs. Den digitala revolutionen skapar möjligheter till förbättrad marknadsföring, försäljning och rekrytering. Det gäller att möta sin målgrupp på nya sätt. Köparna söker själva efter lösningar och vill inte bli störda, megafonen är förlegad och professionella yrkespersoner söker och väljer jobb på nya sätt. Digitaliseringen innebär att marknadsföringen får en ny utökad roll och det i samspel med försäljning och HR. Sökningar och content marketing genererar besökare som det gäller att ta väl hand om liksom ett ökat antal inkommande förfrågningar. ER SITUATIONDIGITALISERINGEN Den digitala marknadsföringen omfattar många olika delar och kanaler:  Webbplats/blogg  Content marketing  LinkedIn nätverket  Sociala media närvaro  Annonsering  PR  Videofilm  E-post utskick  Seminarier/utbildning  Sökoptimering  Leadshantering  Mätning och analys  Uppföljning nyckeltal Det är många olika kompetenser och verktyg som är involverade. för att hantera och automatisera marknadsföringen. För många företag innebär det en utmaning att organisera sig för att ta emot köpare och kunder. MÅNGA PUSSELBITAR DIGITAL MARKNADSFÖRING Affärsnätverkande i Sverige AB - LIexpert.se -Selling-socially.com – Tel 010 199 36 68
  2. Någonting har hänt… Affärsnätverkande i Sverige AB - LIexpert.se -Selling-socially.com KÖP REKRYTERING
  3. Affärsnätverkande i Sverige AB - LIexpert.se -Selling-socially.com Hemsida och blogg Sociala media och nätverk Skriva och publicera Jobbannonsering Annonsering Relationer Spåra och mätaHålla kontakt och utskick MARKNADSAVDELNINGENS ANSVARSOMRÅDEN Mindre företag upplever att det är utmanande att: ▪ Finna och behålla flera olika specialistkompetenser ▪ Investera i och lära sig alla verktyg ▪ Hänga med på alla förändringar
  4. Affärsnätverkande i Sverige AB - LIexpert.se -Selling-socially.com Hemsida och blogg Sociala media och nätverk Skriva och publicera Jobbannonsering Annonsering Relationer Spåra och mätaHålla kontakt och utskick Uppdatera, sökoptimera mm Uppdatera, bevaka mm Koll och konverteringHålla koll och automatisera Managera och optimera Managera och optimera Skriva läsvärt, kommentera och sökoptimera Kännedom Leads Försäljning Rekrytering TILLVÄXT EN DIGTAL MARKNADSAVDELNINGEN PÅ DISTANS KAN HANTERA…
  5. Kartläggning och snabbstart Affärsnätverkande i Sverige AB - LIexpert.se Selling-socially.com – Tel 010 199 36 68 Intervju ER SITUATION - Målsättningar - Förutsättningar Workshop Start VÄLJA PUSSELBITAR - Gå igenom insikter - Ambitionsnivå MOBILISERA - Boka samarbets- och affärsmöten - Planering och start Samordningsmöte Affärsmöte Content produktion och publicering Content produktion och publicering Annonsering Mätning och optimering Annonsering Mätning och optimering Samordningsmöte Hantera leads Hantera leads NU ÄR DET LÄTTARE ATT KOMMA IGÅNG OCH FÅ HJÄLP MED DIGITAL MARKNADSFÖRING OCH REKRYTERING