Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bitcoin: Nedir, ne değildir?

Bitcoin konusuna giriş niteliği taşıyan bu sunum, İstanbul Hackerspace'te 22 Mayıs 2013 günü gerçekleştirilmiştir.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Bitcoin: Nedir, ne değildir?

 1. 1. BitcoinNedir, ne de˘gildir?Onur G¨ung¨or, onurgu@gmail.com˙Istanbul HS, 22 Mayıs 2013
 2. 2. C¸er¸ceve1 Nedir?2 Neler oldu?3 Nasıl C¸alı¸sır?4 Madencilik5 Bitcoin neden ilgin¸c?
 3. 3. Uyarı!Bu sunum Bitcoin sisteminin ger¸cekle¸sebilmesini sa˘glayanmatematiksel kurguya olan hayranlıktan kaynaklanmaktadır.Her ne kadar bu sunumda bir para d¨uzenini anlatacak olsam da,sınıfsız, s¨om¨ur¨us¨uz, dolayısıyla parasız bir d¨unyanın niye gereklioldu˘gunu ve nasıl m¨umk¨un olabilece˘gini de sunumdan sonra uzunuzun tartı¸sabiliriz.
 4. 4. Nedir?Neler oldu?Nasıl C¸alı¸sır?MadencilikBitcoin neden ilgin¸c?Nedir?Sanal para birimisanal d¨unyalarda ge¸cerli olan, ¸sirketten satın alınan paralar.konumuz bunlar de˘gil.Dijital para birimialtın veya ba¸ska bir ¸sekilde teminatı olanveya teminatı olmayan, piyasada de˘gerlenenlerOnur G¨ung¨or, onurgu@gmail.com Bitcoin
 5. 5. Nedir?Neler oldu?Nasıl C¸alı¸sır?MadencilikBitcoin neden ilgin¸c?Dijital para birimlerie-GoldRippleKriptopara birimleriBitcoinLitecoinvs..Onur G¨ung¨or, onurgu@gmail.com Bitcoin
 6. 6. Nedir?Neler oldu?Nasıl C¸alı¸sır?MadencilikBitcoin neden ilgin¸c?BitcoinSatoshi Nakamoto2008’de fikri tanıtan bir e-posta attı.2010’un sonunda kayıplara karı¸stı.Muhtemelen Japon de˘gil!Onur G¨ung¨or, onurgu@gmail.com Bitcoin
 7. 7. Nedir?Neler oldu?Nasıl C¸alı¸sır?MadencilikBitcoin neden ilgin¸c?BitcoinDijital nakit paraKısaltması BTC˙Internet ¨uzerindeki bir P2P a˘gda ¸calı¸sır˙I¸slemler herkes tarafından g¨or¨ul¨urgeri d¨ond¨ur¨ulemez˙Iki kere harcamak m¨umk¨un de˘gilOnur G¨ung¨or, onurgu@gmail.com Bitcoin
 8. 8. Nedir?Neler oldu?Nasıl C¸alı¸sır?MadencilikBitcoin neden ilgin¸c?Nasıl sahip olunur?Offline piyasalarIRC - overthecounterOnline piyasalarMtGox¨UretimOnur G¨ung¨or, onurgu@gmail.com Bitcoin
 9. 9. Nedir?Neler oldu?Nasıl C¸alı¸sır?MadencilikBitcoin neden ilgin¸c?¨UretimHerkes ¨uretebilirYakla¸sık 10 dakikada bir 1 adet k¨ul¸ce ¨uretiliyorS¸imdilik 25 BTC de˘gerinde. 2017’de 12.5 BTC’ye d¨u¸secek4 yılda bir yarılanarak 2140’da son bulacak.Toplamda 21 milyon BTC olacak.S¸imdiden t¨um BTC’lerin yarısı ¨uretildi.1 BTC, 108par¸caya ayrılabiliyor. Yani sisteme yetecek kadarBTC var.Onur G¨ung¨or, onurgu@gmail.com Bitcoin
 10. 10. Neler oldu? (2008-2011)2008’de atılan e-posta.2009’da ilk k¨ul¸ce (block) ¨uretildi.Ba¸slarda otomatik olmayan yollarla de˘gi¸s toku¸sediliyordu.Haziran 2011’de alımlar ¸cok fazla oldu.
 11. 11. Neler oldu? (2011-2013)2013’¨un ba¸sında d¨uzenli artmayaba¸sladı.Mart ba¸sında 30$ olmu¸stu.Basında ¸cok sık yer almayaba¸sladı.Nisan ba¸sında 65$ oldu.100$’ı Nisan ayında ge¸cti.Yine Nisan ayında g¨un i¸cinde 300$ civarlarına ¸cıktı.G¨unl¨uk ortalamalar 200$ ¨ust¨uyd¨u.S¸u anda 110-120$ civarına oturmu¸s durumda.
 12. 12. Nedir?Neler oldu?Nasıl C¸alı¸sır?MadencilikBitcoin neden ilgin¸c?Bazı uygulamalarYenilik¸ciReddit’te Bitcoin’lebah¸si¸sWiki sistemlerindevandalizmi ¨onlemekYasal piyasalarWordpress.comEtsy.comPizza, KahveBa˘gı¸slarHostingGri Piyasalarsatoshidice.comKara PiyasalarSpamDDOSSilk Roadvs.https://www.spendbitcoins.com/places/Onur G¨ung¨or, onurgu@gmail.com Bitcoin
 13. 13. Nedir?Neler oldu?Nasıl C¸alı¸sır?MadencilikBitcoin neden ilgin¸c?Nasıl C¸alı¸sır?K¨ul¸ce zinciri (Block Chain)Onur G¨ung¨or, onurgu@gmail.com Bitcoin
 14. 14. Nedir?Neler oldu?Nasıl C¸alı¸sır?MadencilikBitcoin neden ilgin¸c?MadencilikK¨ul¸ce zincirindeki son k¨ul¸cede bulunan nonce de˘gerininkatlarının teker teker SHA-256’sı hesaplanırtarget’a e¸sit veya d¨u¸s¨uk bir de˘ger elde edilirse: BINGO!C¸OK d¨u¸s¨uk olasılık:0.0000000000000000208118112722749729059934509223239729180 ≈ 2 × 10−17BTC’nin de˘geri bu zorluktan kaynaklanıyor.Onur G¨ung¨or, onurgu@gmail.com Bitcoin
 15. 15. Nedir?Neler oldu?Nasıl C¸alı¸sır?MadencilikBitcoin neden ilgin¸c?Madencilik Nasıl Yapılır?¨Ozel yazılımlar aracılı˘gıylaDo˘grudanKatkı payı alınan havuzlar aracılı˘gıyla (pools)DonanımlarCPUGPUFPGA’lerASIC’lerOnur G¨ung¨or, onurgu@gmail.com Bitcoin
 16. 16. Nedir?Neler oldu?Nasıl C¸alı¸sır?MadencilikBitcoin neden ilgin¸c?Bitcoin neden ilgin¸c?P2P a˘gda ¸calı¸sırMerkezi y¨onetim yokturkontrol yokturenflasyon yerine, deflasyon vardırDe˘geri matematiksel zorluklardan kaynaklanırHızlı de˘ger de˘gi¸s toku¸suAracı olmadan ba˘gı¸s toplamak m¨umk¨unNakit paranın dijital hali: “senin c¨uzdanındaysa senindir”Onur G¨ung¨or, onurgu@gmail.com Bitcoin
 17. 17. Nedir?Neler oldu?Nasıl C¸alı¸sır?MadencilikBitcoin neden ilgin¸c?Peki, Bitcoin neden ilgin¸c de˘gil?E¸sitsizlik s¨urecekHerkes zengin olamaz.Spek¨ulasyonla zengin olmak m¨umk¨un m¨u?Belki “bazılarımız”. Peki hepimiz?˙Izleme s¨urecekAnonim de˘gilSonu¸cta b¨uy¨uk kitleler emeklerini devletlerin paralarıylasatmaya devam edecekOnur G¨ung¨or, onurgu@gmail.com Bitcoin
 18. 18. TES¸EKK¨URLER

×