зайн сургалт2

O
Áàòëàâ. ñ/ì…...............Á.Ñîäíîìáàëæèð.

   2-ð àíãèéí Ìî íã ë õý ëí è é õè ÷ý ý ëè éí øà ëã à ëò û í ñý äý â.
           î

1.Öýýæ áè÷èã

Çàðàà õóëãàíà õî¸ð.

Çàðàà ºäºð õîíîãèéã ñàéõàí ºíãºðººæ áàéñàí áîëîõîîð ¿íýõýýð ñýòãýë õàíãàëóóí áàéâ. Ãýòýë

ýíý áàéäëààñ çàëõàæ àìüòàäòàé íàéçëàõûã õ¿ñýâ. Õýýðèéí õóëãàíà äóðã¿éöëýý.

2. ¯ãèéã ¿åýð òàñëàí áè÷ýýðýé.

À. ºíäºãëºäºã.          Á. Õîíîãëîäîã

3.¯ãýíä –èéí      -ûí   -èéã    -ûã àëü òîõèðîõûã çàëãàæ áè÷ýýðýé.

  À. Çóðàà÷         öàã           Á. Öîîæ   óðëàã

4. Ýñðýã óòãàòàé ¿ãèéã áè÷ýýðýé.

À. Õîë-     èíýýõ-       Á. ºäºð-       ÿâàõ-

5. Ýð¿¿ë áà æàðãàë ø¿ëãèéã ã¿éöýýæ áè÷.

Æàðãàëàí æàðãàëàí æàðãàëàí

...................................................

..................................................

..................................................   1-ð àæèë 24õ0.2=4,8 îíîî

                            2-ð àæèë 1 îíîî

                            3-ð àæèë 2õ0,5=1 îíîî

                            4-ð àæèë 1 îíîî
5-ð àæèë 3 îíîî

     Á¿ãä 10

Recommandé

Õóó÷ðàëòûí íèðýãëýã par
Õóó÷ðàëòûí íèðýãëýãÕóó÷ðàëòûí íèðýãëýã
Õóó÷ðàëòûí íèðýãëýãzaluu_medleg
290 vues2 diapositives
Falling leaves annotation par
Falling leaves annotation Falling leaves annotation
Falling leaves annotation themerch78
686 vues1 diapositive
MOUNT TABOR HIGH SCHOOL ,PATHANAPURAM par
MOUNT TABOR HIGH SCHOOL ,PATHANAPURAMMOUNT TABOR HIGH SCHOOL ,PATHANAPURAM
MOUNT TABOR HIGH SCHOOL ,PATHANAPURAMSiju Haneefa
363 vues16 diapositives
эхийн бүтэц par
эхийн бүтэцэхийн бүтэц
эхийн бүтэцOyuhai1127
1.2K vues3 diapositives
MIGRAINE DRUGS par
MIGRAINE DRUGSMIGRAINE DRUGS
MIGRAINE DRUGSkdiwavvou
178 vues2 diapositives
Нэхэмжлэлийн албан ёсны загвар par
Нэхэмжлэлийн албан ёсны загварНэхэмжлэлийн албан ёсны загвар
Нэхэмжлэлийн албан ёсны загварТөгөлдөр Сүхбаатар
23.2K vues2 diapositives

Contenu connexe

Tendances

3.1 himiin temdeg par
3.1 himiin temdeg3.1 himiin temdeg
3.1 himiin temdegErka Bandi
3.2K vues17 diapositives
H.el308 l5 par
H.el308 l5H.el308 l5
H.el308 l5zaluu_medleg
423 vues3 diapositives
Informatica par
InformaticaInformatica
Informaticatizza2011
118 vues1 diapositive
H.el205 l5 par
H.el205 l5H.el205 l5
H.el205 l5zaluu_medleg
636 vues4 diapositives
Oc lekts 11 par
Oc lekts 11Oc lekts 11
Oc lekts 11batsaikhan khongorzul
176 vues20 diapositives
5.ug zui. mongol hel. bolormaa.04.13 par
5.ug zui. mongol hel. bolormaa.04.135.ug zui. mongol hel. bolormaa.04.13
5.ug zui. mongol hel. bolormaa.04.13bolorzbayn
1.9K vues19 diapositives

Tendances(20)

3.1 himiin temdeg par Erka Bandi
3.1 himiin temdeg3.1 himiin temdeg
3.1 himiin temdeg
Erka Bandi3.2K vues
5.ug zui. mongol hel. bolormaa.04.13 par bolorzbayn
5.ug zui. mongol hel. bolormaa.04.135.ug zui. mongol hel. bolormaa.04.13
5.ug zui. mongol hel. bolormaa.04.13
bolorzbayn1.9K vues
àâèëãàë ãýæ þó âý par pzda
àâèëãàë ãýæ þó âýàâèëãàë ãýæ þó âý
àâèëãàë ãýæ þó âý
pzda452 vues
Òðàíñôîðìàòîðûí àæèëëàõ çàð÷èì par zaluu_medleg
Òðàíñôîðìàòîðûí àæèëëàõ çàð÷èìÒðàíñôîðìàòîðûí àæèëëàõ çàð÷èì
Òðàíñôîðìàòîðûí àæèëëàõ çàð÷èì
zaluu_medleg488 vues
Έθιμα και παραδόσεις των Χριστουγέννων par Marina Zacharia
Έθιμα και παραδόσεις των ΧριστουγέννωνΈθιμα και παραδόσεις των Χριστουγέννων
Έθιμα και παραδόσεις των Χριστουγέννων
Marina Zacharia78.9K vues
Xριστουγεννιατικα φυλλα εργασιας par Marina Zacharia
Xριστουγεννιατικα φυλλα εργασιαςXριστουγεννιατικα φυλλα εργασιας
Xριστουγεννιατικα φυλλα εργασιας
Marina Zacharia20.9K vues
Phy 9 linz_ga_school1_nats_201111255 par naak_0204
Phy 9 linz_ga_school1_nats_201111255Phy 9 linz_ga_school1_nats_201111255
Phy 9 linz_ga_school1_nats_201111255
naak_0204266 vues
Phy 9 linz_ga_school1_nats_2011 par naak_0204
Phy 9 linz_ga_school1_nats_2011Phy 9 linz_ga_school1_nats_2011
Phy 9 linz_ga_school1_nats_2011
naak_0204254 vues
Dursleh urlag test par esui_01
Dursleh urlag testDursleh urlag test
Dursleh urlag test
esui_011.7K vues
Ajlaa tailbarlakhiin a.hol par dashkaubuns
Ajlaa tailbarlakhiin a.holAjlaa tailbarlakhiin a.hol
Ajlaa tailbarlakhiin a.hol
dashkaubuns380 vues

En vedette

Las tic’s par
Las tic’sLas tic’s
Las tic’sKerliin Orozco
137 vues6 diapositives
La bogeria, temporalitat externa i interna[1] definitiu irene, ariadna, anna par
La bogeria, temporalitat externa i interna[1] definitiu irene, ariadna, annaLa bogeria, temporalitat externa i interna[1] definitiu irene, ariadna, anna
La bogeria, temporalitat externa i interna[1] definitiu irene, ariadna, annaimsosu
453 vues10 diapositives
Training multi station LETRON and fitness centre's based par
Training multi station LETRON and fitness centre's based Training multi station LETRON and fitness centre's based
Training multi station LETRON and fitness centre's based Aleksandr Azeev
291 vues19 diapositives
Pk2 eta maria par
Pk2 eta mariaPk2 eta maria
Pk2 eta mariaLuis Ezeiza HLHI
575 vues13 diapositives
Comparacion de software par
Comparacion de softwareComparacion de software
Comparacion de softwareRebeca1312
294 vues9 diapositives
S2 la planeaciãƒâ³n par
S2 la planeaciãƒâ³nS2 la planeaciãƒâ³n
S2 la planeaciãƒâ³nsaharahernandez
166 vues10 diapositives

En vedette(20)

La bogeria, temporalitat externa i interna[1] definitiu irene, ariadna, anna par imsosu
La bogeria, temporalitat externa i interna[1] definitiu irene, ariadna, annaLa bogeria, temporalitat externa i interna[1] definitiu irene, ariadna, anna
La bogeria, temporalitat externa i interna[1] definitiu irene, ariadna, anna
imsosu453 vues
Training multi station LETRON and fitness centre's based par Aleksandr Azeev
Training multi station LETRON and fitness centre's based Training multi station LETRON and fitness centre's based
Training multi station LETRON and fitness centre's based
Aleksandr Azeev291 vues
Comparacion de software par Rebeca1312
Comparacion de softwareComparacion de software
Comparacion de software
Rebeca1312294 vues
3 flyers swva outdoor expo par beckynave
3 flyers swva outdoor expo3 flyers swva outdoor expo
3 flyers swva outdoor expo
beckynave140 vues
Jornadas De Puertas Abiertas Velneo par velneo
Jornadas De Puertas Abiertas VelneoJornadas De Puertas Abiertas Velneo
Jornadas De Puertas Abiertas Velneo
velneo363 vues
THE PC-BOY par NiaFdz
THE PC-BOYTHE PC-BOY
THE PC-BOY
NiaFdz443 vues
Ova reflexion asesoria para el uso de las tic´s en la formacion par Dmba Admb
Ova reflexion asesoria para el uso de las tic´s en la formacionOva reflexion asesoria para el uso de las tic´s en la formacion
Ova reflexion asesoria para el uso de las tic´s en la formacion
Dmba Admb138 vues
Planiiii par SAYRIVE
PlaniiiiPlaniiii
Planiiii
SAYRIVE132 vues

Plus de oojig44

цахим хичээл 2а par
цахим хичээл 2ацахим хичээл 2а
цахим хичээл 2аoojig44
915 vues9 diapositives
цахим хичээл 2а par
цахим хичээл 2ацахим хичээл 2а
цахим хичээл 2аoojig44
1.4K vues9 diapositives
ариунаа par
ариунааариунаа
ариунааoojig44
247 vues4 diapositives
цахим хичээл 2а par
цахим хичээл 2ацахим хичээл 2а
цахим хичээл 2аoojig44
11.1K vues9 diapositives
зөвлөгөө3 par
зөвлөгөө3зөвлөгөө3
зөвлөгөө3oojig44
171 vues3 diapositives
зөвлөгөө2 par
зөвлөгөө2зөвлөгөө2
зөвлөгөө2oojig44
218 vues1 diapositive

Plus de oojig44(15)

цахим хичээл 2а par oojig44
цахим хичээл 2ацахим хичээл 2а
цахим хичээл 2а
oojig44915 vues
цахим хичээл 2а par oojig44
цахим хичээл 2ацахим хичээл 2а
цахим хичээл 2а
oojig441.4K vues
ариунаа par oojig44
ариунааариунаа
ариунаа
oojig44247 vues
цахим хичээл 2а par oojig44
цахим хичээл 2ацахим хичээл 2а
цахим хичээл 2а
oojig4411.1K vues
зөвлөгөө3 par oojig44
зөвлөгөө3зөвлөгөө3
зөвлөгөө3
oojig44171 vues
зөвлөгөө2 par oojig44
зөвлөгөө2зөвлөгөө2
зөвлөгөө2
oojig44218 vues
хэрэглэгдэхүүн5 par oojig44
хэрэглэгдэхүүн5хэрэглэгдэхүүн5
хэрэглэгдэхүүн5
oojig44160 vues
хэрэглэгдэхүүн4 par oojig44
хэрэглэгдэхүүн4хэрэглэгдэхүүн4
хэрэглэгдэхүүн4
oojig44168 vues
хэрэглэгдэхүүн3 par oojig44
хэрэглэгдэхүүн3хэрэглэгдэхүүн3
хэрэглэгдэхүүн3
oojig44157 vues
хэрэглэгдэхүүн2 par oojig44
хэрэглэгдэхүүн2хэрэглэгдэхүүн2
хэрэглэгдэхүүн2
oojig44163 vues
хэрэглэгдэхүүн1 par oojig44
хэрэглэгдэхүүн1хэрэглэгдэхүүн1
хэрэглэгдэхүүн1
oojig44176 vues
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa par oojig44
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa
oojig44142 vues
гэрийн даалгавар1 par oojig44
гэрийн даалгавар1гэрийн даалгавар1
гэрийн даалгавар1
oojig44239 vues
зайн сургалт1 par oojig44
зайн сургалт1зайн сургалт1
зайн сургалт1
oojig44187 vues
зөвлөгөө1 par oojig44
зөвлөгөө1зөвлөгөө1
зөвлөгөө1
oojig44196 vues

зайн сургалт2

 • 1. Áàòëàâ. ñ/ì…...............Á.Ñîäíîìáàëæèð. 2-ð àíãèéí Ìî íã ë õý ëí è é õè ÷ý ý ëè éí øà ëã à ëò û í ñý äý â. î 1.Öýýæ áè÷èã Çàðàà õóëãàíà õî¸ð. Çàðàà ºäºð õîíîãèéã ñàéõàí ºíãºðººæ áàéñàí áîëîõîîð ¿íýõýýð ñýòãýë õàíãàëóóí áàéâ. Ãýòýë ýíý áàéäëààñ çàëõàæ àìüòàäòàé íàéçëàõûã õ¿ñýâ. Õýýðèéí õóëãàíà äóðã¿éöëýý. 2. ¯ãèéã ¿åýð òàñëàí áè÷ýýðýé. À. ºíäºãëºäºã. Á. Õîíîãëîäîã 3.¯ãýíä –èéí -ûí -èéã -ûã àëü òîõèðîõûã çàëãàæ áè÷ýýðýé. À. Çóðàà÷ öàã Á. Öîîæ óðëàã 4. Ýñðýã óòãàòàé ¿ãèéã áè÷ýýðýé. À. Õîë- èíýýõ- Á. ºäºð- ÿâàõ- 5. Ýð¿¿ë áà æàðãàë ø¿ëãèéã ã¿éöýýæ áè÷. Æàðãàëàí æàðãàëàí æàðãàëàí ................................................... .................................................. .................................................. 1-ð àæèë 24õ0.2=4,8 îíîî 2-ð àæèë 1 îíîî 3-ð àæèë 2õ0,5=1 îíîî 4-ð àæèë 1 îíîî
 • 2. 5-ð àæèë 3 îíîî Á¿ãä 10