Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

укр.літ модуль

1 610 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

укр.літ модуль

 1. 1. - створення в школі комфортнихпсихологічних і фізіологічних умов;- формування в учнів цілісної системи знаньз предмету;- виховання в учнів сумлінного ставленнядо результатів своєї праці.
 2. 2. Програмовий матеріал Блок №1 Блок №2 Блок №3м о д у л І НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
 3. 3. У кожному великому блоці теми виділяється кілька модулів:1 модуль (1-2 уроки) - уснийвиклад учителем основнихпитань теми, розкриттявузлових понять
 4. 4.  2 модуль (3-5 уроків) - самостійні та практичні роботи, де учні під керівництвом вчителя працюють з різними джерелами інформації, опрацьовують матеріали теми, обговорюють, дискутують
 5. 5.  3 модуль (1-2 уроки) - повторення та узагальнення теми.
 6. 6.  4 модуль (1-2 уроки) - контроль знань учнів по всій темі (блоку).
 7. 7. 1 модуль - ВП – вступне повторення.2 модуль - ВНМ – вивчення нового матеріалу( загальний рівень).3 модуль - ЗТМ – закріплення, тренінг – мінімум.4 модуль - ВНМ – вивчення нового матеріалу ( додаткові відомості).5 модуль - РДН – закріплення, розвивальне диференційоване навчання.6 модуль - УП – узагальнююче повторення.7 модуль - Кон. – контроль рівня навчальних досягнень. 8 модуль - Кор. – корекція знань.
 8. 8. БЛОК 3. Із нової української літератури XІXст. Актуалізація знань (загальна характеристика даного літературного періоду).МОДУЛЬ 1 Т. Г. Шевченко – основоположник нової української літератури. 29.11 Презентація творчих проектів учнів «Слово про Шевченка» (випереджуюче 29.11 завдання) Т.Шевченко. «Гамалія». Глибокопатріотична ідея ліро-епічної поеми, образ козацького ватажка. 6.12 Т.Шевченко. Поема «Гамалія». Читання уривків напам’ять. 6.12МОДУЛЬ 2 С.Руданський. «Пісня» («Повій, вітре, на Вкраїну…»). Читання поезії напам’ять. 13.12 С.Руданський. Вірш «Наука». 13.12 І. Франко. Вірш «Каменярі». Читання поезії напам΄ять 20.12 І. Франко. «Притча про життя». Поняття про притчу. 20.12 Узагальнення вивченого. Попередній контроль знань. Пробне усне 27.12М3 тестування Тематично-блочне оцінювання. Тестові завдання з розділуМ4 27.12 «Творчість Т.Шевченка, С.Руданського, Ів.Франка» Корекція знань ДІЗМ5
 9. 9. 1. визначити місце модульного уроку в темі;2. сформулювати тему уроку;3. визначити мету уроку і кінцевих результатів навчання;4. підібрати необхідний фактичний матеріал;5. відібрати методи і форми викладання й контролю;6. визначити способи навчальної діяльності учнів;7. розбити навчальний зміст на окремі логічно завершені навчальні елементи (НЕ) і визначити дидактичну мету кожного з них;8. Скласти та роздрукувати модуль до даного уроку (уроків)
 10. 10. № № Навчальний матеріал із зазначенням завдань Керівництво з засвоєнняМ НЕ навчального матеріалу НЕ 0 МЕТА: Уважно прочитайте мету уроку.2 В результаті вивчення змісту модулю ви повинні: Відкрийте зошит, запишіть число і тему6.12. Знати: характеристику даного літ.періоду, уроку.2012р. Вміти: Самостійно поповнювати і систематизувати свої знання, користуватися підручником(стор.104-128). Дотримуватися правил роботи в колективі. Користуватися прийомами порівняння, узагальнення і робити висновки. НЕ 1 Мета: 1.Опрацювати статтю підручника на 1. Усвідомити роль Т.Г.Шевченка як основоположника нової стор.104-106 укр..літератури, значення його творчості для духовного 2.Скласти тезовий план до поданої розвитку нашої нації (3 б.) статті 3.Дати відповіді на питання зі стор.107 2. Знати ідейно-художній зміст поеми «Гамалія», виразно 4.Ознайомитись зі змістом поеми читати твір, робити висновки щодо худ.значення тексту (6б.) Шевченка «Гамалія» на стор.107-111 3. Ознайомитись із поняттям з теорії літератури «Ліро-епічна 5.Опрацювати поняття «ліро-епічна поема» (3б.) поема» на стор.111 підручника Додому: 1.Вчити поняття «ліро-епічна поема», Додаткове д/з: вивчити уривок із 2.Опрацювати пит..1-6 на стор.111 підручника поеми «Гамалія» Т.Г.Шевченка НЕ 2 НЕ 3
 11. 11.  Кожний навчальний елемент - це крок до досягнення інтегруючої мети уроку, без оволодіння змістом якого мета не буде досягнута. Навчальних елементів не повинно бути дуже багато (максимальна кількість - 7), але обовязкові наступні: - НЕ, спрямований на визначення інтегруючої мети для досягнення результатів навчання; - НЕ, що включає завдання з виявлення рівня знань з теми, завдання, спрямовані на оволодіння новим матеріалом і т.д.; - НЕ, що є відпрацюванням навчального матеріалу; - НЕ, що включає вихідний контроль знань, підведення підсумків заняття (оцінка ступеня досягнення цілей уроку), диференціація домашнього завдання (з урахуванням успішності роботи учня на уроці), рефлексію (оцінку своєї роботи з урахуванням оцінки оточуючих).

×