Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

тези доповіді зднвр

1 623 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

тези доповіді зднвр

 1. 1. Причини неуспішності учнів, які залежать від учителя• слабке знання вчителем предмета йметодів його викладання;• невміння проявляти непохитнувимогливість до учнів;• незнання індивідуальнихособливостей учнів;• погана організація обліку роботи;• невміння поєднувати вимогливістьдо учня з повагою до його особистості;• неправильний вибір шляхівустановлення контактів із родинами.
 2. 2. Інтерактивні підходи в сучасній педагогіці 1. Творчі завдання. 2. Робота в малих групах. 3. Навчальні ігри (рольові, імітації, ділові, освітні). 4. Використання суспільних ресурсів (запрошення фахівця, екскурсії). 5. Соціальні проекти й інші поза аудиторні методи навчання (соціальні проекти, змагання, фільми, спектаклі, газети, виставки, презентації, пісні, казки). 6. Вивчення й закріплення нового матеріалу за допомогою інтерактивних методів (інтерактивна лекція, робота з наочними приладами, відео- й аудіоматеріалами, «Учень у ролі вчителя», «Кожний навчає кожного», «Мозаїка», («Ажурна пилка»). 7.Обговорення складних і дискусійних питань і проблем («Займи позицію» (шкала думок), проективні техніки: «Один-удвох-усі разом», «Зміни позицію, «Карусель», «Дискусія в стилі телевізійного шоу», дебати, симпозіум). 8. Розв’язання проблем («Мозковий штурм», «Дерево рішень»).
 3. 3. Правила для учнів (для роботи в групах) Кожна думка важлива. Не бійся висловитися! Ми всі – партнери! Обговорюємо сказане, а не людину! Обдумав, сформулював, висловив! Говори чітко, ясно, красиво! Вислухав, висловився, вислухав! Тільки обґрунтовані докази! Вмій погодитися і не погодитися! Важлива кожна роль.
 4. 4. Інтерактивні підходи в сучасній педагогіці 1. Творчі завдання. 2. Робота в малих групах. 3. Навчальні ігри (рольові, імітації, ділові, освітні). 4. Використання суспільних ресурсів (запрошення фахівця, екскурсії). 5. Соціальні проекти й інші поза аудиторні методи навчання (соціальні проекти, змагання, фільми, спектаклі, газети, виставки, презентації, пісні, казки). 6. Вивчення й закріплення нового матеріалу за допомогою інтерактивних методів (інтерактивна лекція, робота з наочними приладами, відео- й аудіоматеріалами, «Учень у ролі вчителя», «Кожний навчає кожного», «Мозаїка», («Ажурна пилка»). 7.Обговорення складних і дискусійних питань і проблем («Займи позицію» (шкала думок), проективні техніки: «Один-удвох-усі разом», «Зміни позицію, «Карусель», «Дискусія в стилі телевізійного шоу», дебати, симпозіум). 8. Розв’язання проблем («Мозковий штурм», «Дерево рішень»).
 5. 5. Проблеми та труднощі впровадження ІН 1.Головна проблема: учень часто не має (!) власної думки, а якщо і має, боїться її висловлювати її 2.Часто школярі не вміють слухати інших, об’єктивно оцінювати їх думку, рішення. 3.Учень не готовий в процесі обговорення змінювати свою думку, йти на компроміс. 4.Учням важко бути мобільними, змінювати обстановку, методи роботи. 5.Труднощі в малих групах: лідери намагаються "тягнути" групу, а слабші учні відразу стають пасивними.
 6. 6. Анкета для учнів 9 -11кл.- Як ти виконуєш завдання вчителя?- Тобі подобається працювати на уроці в групі?.- Причини моїх труднощів у навчанні:- Який навчальний предмет вам подобається найбільше? Чому- Який предмет ви найнаполегливіше вчите? Причина цього?- Назвіть найвдаліші методи і прийоми створення вчителем позитивного настрою учнів на уроці.- Чи часто вчителі створюють на уроці умови, за яких ви активно вчитеся і взаємодієте з іншими учнями, а не просто слухаєте що говорить учитель? Назвіть предмет, вчителя та умови?- Чи подобається тобі нова семестрово-блочна система навчання?Якщо так то чим саме?- Яку різницю ви бачите між уроками, які проводились в минулому році та уроками за СБС?
 7. 7. Рівні самостійної продуктивної діяльності учнів: 1. Копіюючі дії учнів за заданим зразком. Ідентифікація обєктів та явищ, їх розпізнавання шляхом порівняння з відомим зразком. На цьому рівні здійснюється підготовка учнів до самостійної діяльності. 2. Репродуктивна діяльність, повязана з відтворенням інформа­ції про різні властивості навчального обєкта. На цьому рівні вже по­чинається узагальнення прийомів та методів пізнавальної діяльності. 3. Продуктивна діяльність самостійного застосування набутих знань для вирішення завдань, які виходять за межі відомого зразка і потребує здатності до індуктивних та дедуктивних висновків. 4. Самостійна діяльність, що виявляється в переносі знань при вирішенні завдань в істотно нових ситуаціях, складанні нових програм прийняття рішень, виробленні гіпотетичного аналового мислення. Завдання вчителя — довести якомога більше дітей до четвертого рівня самостійності.
 8. 8. Вимоги до організації самостійної роботи учнів на уроці - усвідомлення мети; - учень знає алгоритм роботи; - робота відповідає навчальним можливостям учня; - поступовий перехід від простого до складного;
 9. 9. Недоліки в організаціїсамостійної роботи учнів:  ¾ відсутність системи в організації робіт, вони випадкові і за змістом, і за кількістю, і за формою;  ¾ рівень пропонованої самостійності не відповідає навчальним можливостям учня; слабо виражений індивідуальний підхід у доборі завдань;  ¾ самостійні роботи одноманітні, їх тривалість не є оптимальною для даного класу.
 10. 10. Мотивація та створення позитивного мікрокліматуМотивація – це спонукання, яке єпричиною активності особистостій визначає її прагнення до дії УСПІХ – ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО МОТИВАЦІЇ УЧНЯ ДО НАВЧАННЯ. ТІЛЬКИ УСПІХ ДАЄ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД НАВЧАННЯ Й ПРИВЕДЕ В ПОДАЛЬШОМУ ДО ЩЕ КРАЩИХ УСПІХІВ

×