Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Futura 3 2014- 17.5.2014

565 vues

Publié le

Publié dans : Sciences
 • Soyez le premier à commenter

Futura 3 2014- 17.5.2014

 1. 1. Futura 3/2014 SCRUM     - Irmeli Aro
 2. 2.     ●  pinnanmuodot  (muutos  ja  merkitys)   ●  4et  ja  polut  (systeemiset  yhteydet  ja  rei4t)   ●  kairaukset  (mitä  on  pinnan  alla)   ●  leirit  (kokeilut)   ●  kompassi  (navigoin4  mahdollisissa   tulevaisuuksissa,  skenaariot)   ●  maailmankar;a  (toimintaympäristö   drivereineen)   Tulevaisuuskartta metaforana - puolivakavaa leikittelyä tulevaisuuksilla
 3. 3.     Uuden oppimisen maastokartta
 4. 4.     Lisäkartat: oppiminen
 5. 5.     Oppiminen nyt ja tulevaisuudessa ●  Unesco  -­‐>  Oecd:  inhimillisestä  kasvusta  blokkien   talouskamppailuun  (mita;ava  formaali  tulevaisuus)   ●  Timo  Järvilehto:  “Eläminen  on  jatkuvaa  oppimista,  eikä   ilman  oppimista  ole  olemassa  elämää.  Oppiminen   tarkoi6aa  ympäristön  valloi6amista,  ihmisen  ja   ympäristön  muodostaman  järjestelmän  jatkuvaa   laajentumista  ja  eriytymistä  ja  uusien  toimintatapojen  ja   toiminnan  tulosten   syntymistä.”  (kul;uurievolu4onaarinen  oppimiskäsitys)   ●  Opetus:  modernin  profession  metamorfoosi   ●  Eksosysteemi:  uudelleenorganisoin4   ●  Monikko-­‐oppiminen:  oppimisen  käsitepullistuma   ●  Osaaminen:  uusi  yleissivistys?  
 6. 6.     Lisäkartat: opetus
 7. 7.     Lisäkartat: eksosysteemi
 8. 8.     Lisäkartat: monikko-oppiminen
 9. 9.     Lisäkartat: osaaminen
 10. 10.     Oppimiskaivaukset ●  Ilmiöpohjainen  oppiminen,  Pasi  Silander   ●  Pelioppiminen,  Heikki  Koponen  et  alii   ●  Tekemällä  oppiminen,  Kris4ina  Soini-­‐Salomaa   (referee)   ●  Tyyne  -­‐  informaalia  oppimista  duunissa,  avoin  
 11. 11.     Opetuskaivaukset ●  Opetussuunnitelmien  tulevaisuus,  Irmeli   Halinen   ●  Koukussa  ohjaukseen,  Johanna  Ollila   ●  Amma4llisen  ope;ajan  osaaminen,  Aila  Paaso  
 12. 12.     Eksosysteemin kokeilut ●  Oppimisen  kaikkiallisuus  (learning  in  the  open),  Mike   Gallagher,  Pekka  Ihanainen   ●  Koulu  kylässä,  kylä  koulussa,  Jaana  Strandman  
 13. 13.     Monikkokokeilut ●  “Kollek4iviset  oppimisen  laadut”,  Ka4   Korhonen-­‐Yrjänheikki   ●  Kehi;yvä  kouluyhteisö,  Vesa  Raasumaa   ●  Oppivat  koulut,  Tiina  Airaksinen,  Aki   Luostarinen  ja  Iida-­‐Maria  Peltomaa   ●  Scrum  -­‐  skaalautuvaa  prosessioppimista,   Tommi  Issakainen  
 14. 14.    
 15. 15.    
 16. 16. Kompetenssikaivaukset ●  Sivistysosaaminen?,  Eero  Ojanen   ●  Lukion  tulevaisuus,  Tiina  Airaksinen   ●  Bändilinja  kehi;ää  kompetenssejaan,  Jukka   Tikkanen  
 17. 17.     Maailmankartta ●  teknologiakehitys   ●  ympäristön  kehitys   ●  yhteiskun4en  kehitys   ●  globaalit  driverit   ●  mentaaliset  mallit  (aikojen  teemat)   ●  murrosten  ja  muutosten  dialek4ikka,  ajan  ja   olemisen  paradoksit  
 18. 18.     Maailman poraukset ●  Teknologiainfrasta  sosiosfääriin,  Kari  A.  Hin4kka,  Osmo   Kuusi   ●  Oppimisen  kansanperinne;ä  vuodelta  2030  (skenaariot),   Anne  Rongas,  Kari  A.  Hin4kka   ●  Paluu  tulevaisuuteen,  tarkentuvat  kartat,  Hannu  Linturi   ●  Menneisyyden  tulevaisuus,  Eero  Ojanen  
 19. 19.     Olevan tekemisen ihmettelyä Syksy Räsänen HS 7.5.14 Thomas Piketty HS 11.5.14 Teoria ja havainto? Pääoman tuottavuus ylittää reaalikasvun Polarisaatio Kaasua vai jarrua? Regulaatio vai purku? Teollinen vallankumous Matti Apunen HS 6.5.14 Uusi järjestys??

×