Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ilmio 1.0

299 vues

Publié le

ilmiö, ilmiöpohjaisuus, ops

Publié dans : Formation, Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Ilmio 1.0

 1. 1. Ilmiö 1.0 OO 16.10.2009 Hannu Linturi
 2. 2. Arvauksia oppimisen lähitulevaisuuteen v. 1999 …  sisällöt ovat autenttista dataa, omaa konstruktiota ja interaktiota  sisällöt pooliutuvat, standardisoituvat ja avautuvat (tietokannat)  oppimisen muistivaraisia toimintoja ”ulkoistetaan” (apu- ja tekoäly)  vuorovaikutusta harjoitellaan ja dokumentoidaan (yhteisömuisti)  yhteistuottamisen kumous (kätkemisestä jakamiseen)  kehitetään välineitä informaation jalostukseen (datametodit), ja  merkitysten luomiseen (identiteettimetodit)  subjektin evoluutio jatkuu (yksilö –ryhmä – yhteisö – kulttuuri)  jatkuvat rajanylitykset purkavat modernin matriisin jäykkyyksiä
 3. 3. Koulutuksen potentiaaleja Avoin ja ● vapaita ja avoimia oppisisältöjä luodaan yhteistoiminnallisesti: ensyklopediat, sanakirjat, jne osallistava ● oppilaitokset avaavat resurssinsa osoittaakseen laatunsa ja tukevat tiedon jakamista media- opettajien kesken ympäristö Valtaistuneet ● eri oppilaitosmuotojen, -tasojen ja -kurssien opetussuunnitelmat ja aineistot ovat lisääntyvästi kansalaiset verkossa kuten myös opiskelijat, jotka voivat yhä paremmin valita opintojensa palvelutuottajan ● osallistuminen yhteistoiminnallisiin yhteisöihin tarjoaa oppijoille tilaisuuksia osoittaa ja kehittää taitojaan sekä oppia autenttisen osallistumisen kautta ● ihmiset löytävät yhä helpommin oppimisresursseja opiskellakseen itsenäisesti (on- ja offline) verkon ja verkostojen tuella Osallistavat ● digitaaliajan kansalaiset odottavat osallistavia malleja myös formaalilta koulutukselta prosessit ● oppimisjärjestelmät perustuvat lisääntyvästi wikeihin, blogeihin, vertaisarviointiin, … (uudet yhteistoiminnalliset työkalut yhdistävät myös päätoimisia ja osa-aikaisia opiskelijoita) ● wikit, blogit ym. johdattelevat oppijaa tunnistamaan oppimistarpeitaan ja tekemään oppimistaan parantavia parannusehdotuksia, jotka auttavat myös opettajaa tai opettajia ● yhteistoiminnalliset lähestymistavat tarjoavat eritavoin ekspertoituneitten opiskelijoiden tukea toinen toisiaan, sama koskee opettajia Haasteet ● informaation ja resurssien laatu ja luotettavuus ● tietoturvan ja yksityisyyden suoja ja vastuu ● eettiset kysymykset ● tarve uusiin taitoihin (digikuilun vaara sekä opiskelijoiden että opettajien osalta) (Based on initial research results of IPTS exploratory research on socio-economic impacts of social computing)
 4. 4. Tilanne  Sosiaalista mediaa käytetään lisääntyvästi vapaa-aikana, työssä, kansalaistoiminnassa ja oppimisessa, ja usein innovatiivisesti  Kasvatuksen ja koulutuksen tulee ottaa huomioon seuraavat tehtävät:  Nuoret ihmisen käyttävät jo sosiaalista mediaa koulun ulkopuolella, mutta heiltä saattaa puuttua sen kannalta välttämättömiä taitoja  TVT-osaamista, media(luku)taitoa ja osallistumistaitoja tarvitaan myös heiltä, jotka ovat jo tehneet tutkintonsa  Sosiaalinen media synnyttää uudenlaista yhteistoimintaa opettajien, opiskelijoiden ja oheiskasvattajien (asiantuntijat, media, vanhemmat) välillä ja kesken  Uudet mahdollisuudet tukea formaalia koulutusta informaalin oppimisen ja verkostojen kautta  Uudet mahdollisuudet tukea henkilökohtaisten taitojen ja resurssien kehittämistä elinikäisen oppimisen kontekstissa  Uudet vaatimukset koulutuksen laadulle, joka aiheutuu valtaistuneiden oppijoiden lisääntymisestä  Haasteena kytkeä jokainen hyötymään sosiaalisen median potentiaalista  Sosiaalinen media voi olla sekä koulutusinnovaatioiden käynnistäjä että levittäjä
 5. 5. Ilmiö formaalin kautta
 6. 6. Ilmiön tie
 7. 7. Ilmiön tie
 8. 8. OPS-diskurssit
 9. 9. OPS-teemat • Puretaan OPS-diskurssit teemoiksi – Arvot: merkitys, päämäärä, tehtävä, tavoitteet – Pedagogia: tieto, toiminta, tilanne, yhteisö – Resurssit: vanhemmat, oheiskasvattajat, media – Organisointi: verkot, opetusjärjestelyt, erilaisen oppimisen tukeminen – Media: media- ja oppimisympäristöt, sosiaalinen media • Teemoille luodaan mittarit ja kutsutaan panelit
 10. 10. OPS-prosessi
 11. 11. OPS-prosessi

×