Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ops Barometri. Linturi 15.9.2009 Docx

299 vues

Publié le

Delfoi barometrina

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Ops Barometri. Linturi 15.9.2009 Docx

  1. 1. Hannu Linturi 15.9.2009<br />Ohessa on alustava hahmotelma laadullisesta ennakointityökalusta, joka seuraa samaa formaattia kuin OPM:n sivistysbarometri, joka on rakennettu opetuksen suunnittelua ja ohjausta varten yleisemmällä tasolla.<br />Tällaisena malli on jonkinlainen jatkettu delfoi, jossa delfoin ideat ovat kuitenkin käytössä. Lähdetään liikkeelle tulevaisuusväitteistä, joista voidaan olla siis perustellusti eri mieltä. Kiinnostus ei niinkään kohdistu siihen, minkälainen vastausjakauma saadaan vaan mitä perusteluja (argumentteja) saadaan eri vaihtoehtojen puolesta.<br />Perinteisellä ennakoinnilla (survey) tähdätään tavallaan vain yhden (toivottavasti oikean) tulevaisuuden löytämiseen. Delfoilla haetaan useita tulevaisuuksia, joista sitten argumentoinnin, keskustelun ja viime kädessä päätöksenteon keinoin seulotaan joku haluamisen ja tahtomisen kohde.<br />Tärkeä piirre on myös iteraatio, kysely kehittyy kierros kierrokselta. Kiinnostavia argumentteja voidaan nostaa äänestyksen kohteeksi ja toisia väitteitä (konsensus) voidaan kirjata jo tulokseksi.<br />Delfoin avulla saatu barometriaineisto on ajallisesti vertailukelpoista. Etuna eivät ole pelkästään saman barometrikyselyn eri paneelikierrokset, mikä sinänsä on delfoin yksi hienouksista, vaan esimerkiksi eri vuosina tehdyt kokonaisuudet kierros kierrokselta. Sitä kautta näyttäytyy käsitysten muutos ja kehitys erilaisista ilmiöistä yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksen vaikutuksesta.<br />Paneeli(t) ovat monella tavalla ratkaisevia. Niiden monipuolisuus takaa myös argumenttien moninaisuuden. Hyvin " kasvatettu" paneeli saattaa kehittyä todelliseksi kommunikatiiviseksi oppijaksi, joka tuottaa paljon sen päälle, mitä osallistujilla oli muassaan lähtiessään prosessiin. Barometritoiminnassa oppiminen vielä tehostuu, kun paneelit eivät ole kertakäyttöisiä.<br />Internet-aikana ei tarvitse pysähtyä yhteen asiantuntijapaneeliin, vaan käyttää sitä lähtökohtana jatkoprosessiin, jossa osallistuminen ulotetaan avoimiin kansalaispaneeleihin (koulut, opettajainhuoneet, vanhemmat, työpaikat), jotka voivat yksilöinä ja yhteisöinä muodostaa omat kantansa ja verrata niitä alkuperäiseen paneeliin ja muihin osallistujiin. Kaikilla on mahdollisuus myös argumentoida ja äänestää argumenteista.<br />Kuumista aiheista käynnistetään keskusteluita ja kierrätetään sitä, niin että aineistosta kiteytyy olennainen suunnittelu-, seuranta- ja päätöksentekotiedoksi.<br />Tuntijakoprosessiin ja perusteiden laadintaprosessiin liittyvä OPH:n laadullinen ennakointi olisi tällaisena opetuksen, koulutuksen ja oppimisen työkalu, jonka sidosryhmät ovat jonkin verran suppeampia kuin OPM:n sivistysbarometrin, joka puolestaan koskettaisi kaikkia kansalaisryhmiä. <br />

×