lasgush poradeci

ornela rama
ornela ramaStudent à Polytechnic University of Tirana
PROJEKT
LËNDA: LETËRSI
Analizë e veprës “Vallja e yjeve” e Lasgush
Poradecit.
 Jeta e Lasgush Poradecit
 Veprat e tij
 Motivet kryesore të poezisë lasgushiane
 Tiparet e lirikës së tij
 Lirika filozofike: “Gjeniu i anijes”
 Lirika e peisazhit: “Poradeci
 Lirika e dashurisë: “Vallja e Yjeve”
 Risitë e poetikës së Lagushit
 Origjinaliteti i tij
 Moderniteti i tij
 Përfundime.
PIKAT E STUDIMIT
 Lasgush Poradeci (Llazar
Gusho) u lind në
Pogradec në një familje
që kishte ndihmuar
lëvizjet patriotike.
Poradeci është poeti lirik
që solli në letërsinë
shqiptare një ndjeshmëri
të vecantë të fjalës,
poezisë. Krijimtaria
poetike e tij dallohet në
tri aspekte kryesore: në
poezinë filozofike,
patriotike dhe erotike.
LASGUSH PORADECI
 Lasgush Poradeci është poeti i parë modern shqiptar dhe një nga
lirikët më të mëdhenj shqiptarë të shek. XX. Dy librat e tij
poetikë “Vallja e Yjeve” dhe “Ylli i zemrës” u botuan në vitet ’30.
Poezia e tij qëndron larg së qeni romantike dhe e angazhuar në
krahasim me poezinë e periudhës së Rilindjes Kombëtare. Ajo
dallohet nga mendime të thella, ndjenja labirintike e ide të
fuqishme universale. Kjo poezi solli një ndjeshmëri të re në
letërsinë shqiptare të viteve ’30, një kërkim të thellë gjuhësor të
formës e një figuracion të rrallë stilistik. Në të gjitha poezitë e
Lasgushit shprehet hapur koncepti se artisti i madh krijon për
vete dhe misioni i artit të tij është t’i transmetojë lexuesit
kënaqësi e mesazhe estetike.
VEPRAT E TIJ
 Lasgushi nuk e ndan poezinë në mënyrë
skematike sipas motiveve kryesore, por në
bazë të frymëzimit dhe të konceptimit që ka
ai për secilin cikë. Aty dallohen poezitë e
peisazhit, poezitë e dashurisë dhe poezitë
filozofike. Në thelb të gjitha poezitë e tij janë
poezi meditative-filozofike. Krijimin e tij
Lasgushi e mbështet në katër figurat
elementare: qiellin, dheun, ujin e zjarrin, të
cilat janë temat e përhershme të poezisë së
tij.
MOTIVET E POEZIVE TË TIJ
 Në lirikën filozofike poeti mediton se mundja e vdekjes
nuk arrihet duke ikur, por duke u ballafaquar me të. Kjo
ide qëndrore e të tjera meditime poetike shpalosen në
triptikun e poezive simbolike të tij. Në lirikat filozofikë të
tij duket shumë qartë sistemi i ngritjes piramidale i
emocionit e i shprehjes gjuhësore. Ndër to mund të
përmendim: “Zemra e Vdekjes”, “Gjeniu i anijes”,
“Lundra dhe flamuri”, “Vdekja e Nositit”, “Përjetësia” etj.
LIRIKAT E TIJ
Lirika filozofike
 Një ndër lirikat filozofikë më të arrira të
Lasgushit. Poezia është e ndërtuar e gjitha në
bazën e simbolit. Vetë gjeniu i anijës përfaqëson
njeriun dhe anija jetën e njeriut. Gjatë gjithë
poezisë poeti shfaq idetë e tij në lidhje me jetën e
vështirësitë e saj, të cilat mund t’i kapërcesh me
vullnet e dëshirë. Vetë Poradeci indentifikohet
me figurën e gjeniut i cili nuk mposhtet para
sfidave por i përballon më fuqishëm se kurrë.
GJENIU I ANIJES
 Lirikat e tij të peisazhit në pamje të parë duken si
poezi përshkruese peisazhi, por në fakt ato janë
poezi, ku shfaqjet e jashtme janë shprehje të
trazimeve të brendshme shpirtërore. Duke
përdorur elementë natyrorë e të peisazhit poeti
shpreh dhimbjen e madhe njerëzore e poetike
për tema të caktuara.
LIRIKAT E TIJ
Lirikat e peisazhit
 Kjo poezi është një poezi peisazhi, por në fakt
është edhe poezi ku duket qartë trazimi
shpirtëror. Ndër lirikat më e njohur të tij
“Poradeci”, paraqitet një pamje të veçantë e
vendlindjes së vet, e cila është më dalluese. Poeti
ngjyros pamjen e vendlindjes së vet, duke
derdhur ngjyrat e një qasjeje disi më faktike dhe
qenësore. Nuk ka gjë më të shtrenjtë se
vendlindja për individin.
PORADECI
 Lasgushi i këndon dashurisë, jo si emocion, por si fuqi themelore
jetësore, si fuqi tokësore e qiellore. Te ato tingëllon i vecantë zëri i tij,
figuracioni origjinal dhe variantet e ndryshme të ndjenjës së thellë.
Lasgushi shkruante vepra brilante për dashurinë duke gërshetuar
magjinë, erotiken, universalizmin, modernitetin dhe njëherazi frymën
autoktone të mbështetur tek poezia popullore e kultivuar. Erosi jepet më
shumë në ujërat e ëndrrës. Në veprat e tij, ai përfshiu modernitetin duke
dhënë praninë e pikturës, muzikës në ndërtimin e lirizmit poetik dhe
duke dhënë kështu tiparet simboliste të krijimtarisë së vet. Në letrat
shqipe deri te Poradeci nuk ekzistojnë projekte kaq të stërholluara,
 që krijojnë një pasqyrim aq të thellë të erosit njerëzor. Erosi është i
 projektuar më së tepërmi në ujërat e ëndrrës. Onirikja te Lasgush
Poradeci
 nuk është vetëm një prosede letrare, por dhe një model pjellor i njohjes,
i
LIRIKAT E TIJ
Lirikat e dashurisë
 “Vallja e Yjeve” është klasifikuar te lirikat e
dashurisë së Lasgush Poradecit, e cila ka një
nëntekst të fuqishëm filozofik. Duke filluar për
nga titulli (Vallja e Yjeve) e cila është metaforë
emërore. Lasgushi i këndon dashurisë si fuqi
tokësore, pra harmonizon jetën kozmike (yjet)
me jetën njerëzore. Yjet janë burimi i energjisë
së dashurisë që s’ka mbarim.
VALLJA E YJEVE
 Në vëllimin “Vallja e yjeve” si rrallëherë në poezinë shqipe vjen një magji e
pastër e një gjuhe simboliste e cila nëpërmjet renditjes logjike të mendimit
objektiv-poetik sjell fillesat e lirikës moderne shqiptare. Tek “Vallja e yjeve”
Lasgushi përpiqet në mënyrë të vazhdueshme për reformimin e gjuhës së
pastër shqipe. Në vëllimin “Vallja e yjeve” shkrimtari jep një gjendje
vetëdijeje konkrete përmes një gjuhe të ngjyrosur dhe simbolike. Poezia
ishte tempulli shpirtëror dhe meditativ i Lasgush Poradecit. Çdo ndjenjë e
pasqyronte në mënyrë origjinale si p.sh: dashurinë, të cilën e ndjen dhe e
kupton si një fuqi të pashtershme. Rëndësia e poezisë së Poradecit
qëndron në reformimin që ai i bëri lirikës në poezinë shqipe si në formë
ashtu edhe në përmbajtje. Në një periudhë tepër të vështirë për të ai nxori
poemat filozofike e erotike: “Mbi ta”, “Kamadeva”, “Ekskursioni teologjik i
Sokratit”. Lasgushi kështu krijoi poetikën origjinale, në të cilën ngrihet një
univers emocionesh, idesh e idealesh, në të cilën vendosi botën shqiptare.
Me Lasgush Poradecin ndodh, në fakt, një modifikim struktural në retorikën
e poezisë shqipe. Nëse deri te Poradeci ligjërimi kishte një patos të
jashtëm,nëse mesazhi poetik konfigurohej në një sasi të madhe
informacioni tëtransmetuar lexuesit, përmes autorit të vëllimit “Vallja e
yjeve”, lirika bëhet,në radhë të parë, shprehja e një gjendje vetëdijeje
konkrete, përmes një gjuheme ngjyrim afektiv.
RISITË E POETIKËS SË LASGUSHIT
 Me veprat poetike “Vallja e yjeve”dhe “Ylli i zemrës”, ai krijoi një sistem
unik poetik. Poezia e tij për gjuhën shqipe njeh figurën origjinale, formën e
re dhe ndjeshmërinë e papërsëritshme në letërsinë tonë. Ai përdor magjinë
e gjuhës, tiparin themelor të letërsisë moderne. Qëllim ndoshta jo në vetvete
i poezisë së tij, por i arritur, ishte vizioni sistemor mbi letërsinë shqipe dhe
letërsinë botërore, duke i parë këto në një bashkëlidhje funksionale me
njëra-tjetrën. Ai proklamonte domosdoshmërinë e një vështrimi tërësor mbi
letërsinë dhe të një vepre në sintezë, pra një formë dhe një përmbajtje që
mund të arrihet vetëm përmes intuitës. Ai solli një model krejt të ri të lirikës
në poezinë tonë, duke e trajtuar atë si problem filozofiko-estetik, ndaj dhe
zgjidhja që ai ofron përmes vargjeve është absolute. Koncepti prej
reformatori mund të konceptohet bazuar në shenjën e veçantë të
ndjeshmërisë, që ai e sintetizon në formë dhe përmbajtje. Lasgushi përdorte
gjuhën metaforike. Ai ia doli që nëpërmjet muzikalitetit të vargut
(aliteracionit, onomatopesë, rimave) të realizojë tiparet stilistike të estetikës
simboliste. Gjithashtu mbështetja në folklor është prirje e tillë, por ndoshta
në një kuptim më naiv. Autori në poezinë e tij përdor fjalë që lidhen me
dukuritë dhe jo me sendet; reflekton perceptimin dhe jo vëzhgimin apo
prekjen e tyre. Ai e refuzon gjuhësisht vendngjarjen dhe kohën e ndodhjes,
duke krijuar hapësira e shtrirje universale në poezinë e tij.
ORIGJINALITETI I TIJ
 Lasgush Poradeci, duke bërë pjesë në peizazhin modern
evropian, mbart edhe tipare moderne që do të dallohen në
jetën kulturore të kontinentit. Ligji që përcakton stilin e
konceptuar si “vizion” nuk gjenerohet nga subjekti apo tema e
veprës, dhe as nga gjuha artistike tradicionale. Me veprën e tij,
poezia shqipe njohu praninë e pikturës dhe muzikës në
ndërtimin e lirizmit poetik më shumë se çdoherë më parë.
Lasgush Poradeci na hap portën e një jete të re në poezinë
shqiptare, një frisson nef, siç pat thënë Viktor Hygoi për
veprat e Bodlerit, lind e rritet në lëmin e këngës shqiptare një
stil i ri, të cilin do ta kërkosh më kot ndër poetët e tjerë
shqiptarë, por më kot edhe ndër shkrimtarët e huaj nga
shkaku i origjinalitetit që shquan këtë poet djalosh. Kuteli ka
thënë për Lasgushin: Arti i tij i detyrohet vetëm e vetëm artit-
mjeshtër të veprës Lasgushiane, e cila prej shumë vitesh e ka
robëruar me bukuritë e saj të pashoqe në literaturën shqipe
MODERNITETI I TIJ
 Me Lasgush Poradecin, lirika shqiptare mund të konsiderohet si një
dukuri evropiane për nga niveli i ligjërimit poetik origjinal. Ai paraqitet
si poet me shpirt modern dhe evropian. Tek universi poetik i L.
Poradecit hasim si te rrallëkush në poezinë shqipe, një magji të pastër
të gjuhës shqipe, të forcave magjike të tingujve, që japin thirrjet e jetës
nëpërmjet zanoreve; në radhitjen objektive njeriu, jeta, Zoti,përjetësia;
në radhitjen logjike gruaja-burri-androgjenia, të lidhur të gjithë së
bashku nëpërmjet erosit, dashurisë si thelb i jetës, si dhe nëpërmjet
vdekjes si rruga drejt përjetësisë, afektive nëpërmjet cilësimeve. Poezia e
Lasgush Poradecit është krijuesja e një hapësire kombëtare, më së
shumti nga pikëpamja gjuhësore. Idilet e përmallshme të një jete të
pastër, mendimet filozofike, kënga për vendlindjen dhe posaçërisht për
liqenin marrin jetë në një mjedis morfologjikisht të pastër shqiptar.
Gjuha shqipe është vetëdija e ndërdija e tij dhe e gjithë kombit shqiptar.
PËRFUNDIME
1 sur 15

Recommandé

Lasgush par
LasgushLasgush
Lasgushnonavet
31.6K vues36 diapositives
Jeronim De Rada par
Jeronim De RadaJeronim De Rada
Jeronim De RadaMuki Huduti
12.4K vues7 diapositives
Filozofia gjate shekullit XVII par
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIDenisa Caushi
6.7K vues5 diapositives
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore par
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreXheni Marku
109.9K vues9 diapositives
Letersia dhe artet e tjera par
Letersia dhe artet e tjeraLetersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjeraEGLI TAFA
22.3K vues9 diapositives
Figurat e rilindjes sonë kombëtare par
Figurat e rilindjes sonë kombëtareFigurat e rilindjes sonë kombëtare
Figurat e rilindjes sonë kombëtareolinuhi
20.8K vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912) par
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Kristjana Duni
74.4K vues71 diapositives
Llojet e teksteve par
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e tekstevesindi21
113.7K vues10 diapositives
Figurat letrare par
Figurat letrareFigurat letrare
Figurat letrareshkumbin muzlijaj
197.8K vues67 diapositives
Teatri ne Shqiperi par
Teatri ne ShqiperiTeatri ne Shqiperi
Teatri ne ShqiperiKlevi Hoxha
5.5K vues5 diapositives
Rilindja Kombetare Shqiptare par
Rilindja Kombetare ShqiptareRilindja Kombetare Shqiptare
Rilindja Kombetare ShqiptareOlsi Sita
51.5K vues61 diapositives
iliada analize , Analize e Iliades par
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesssuseree34b8
106.1K vues23 diapositives

Tendances(20)

Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912) par Kristjana Duni
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Kristjana Duni74.4K vues
Llojet e teksteve par sindi21
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e teksteve
sindi21113.7K vues
Teatri ne Shqiperi par Klevi Hoxha
Teatri ne ShqiperiTeatri ne Shqiperi
Teatri ne Shqiperi
Klevi Hoxha5.5K vues
Rilindja Kombetare Shqiptare par Olsi Sita
Rilindja Kombetare ShqiptareRilindja Kombetare Shqiptare
Rilindja Kombetare Shqiptare
Olsi Sita51.5K vues
iliada analize , Analize e Iliades par ssuseree34b8
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
ssuseree34b8106.1K vues
turizmi ne shqiperi par manomano46
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi
manomano4616.1K vues
Komunizmi ne Shqiperi par Denis Lezo
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne Shqiperi
Denis Lezo44.2K vues
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare par Ke Keiss
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Ke Keiss84.2K vues
Hebrenjtë në Shqipëri par DonikaLici
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K vues
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor. par ronela hasanaj
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
ronela hasanaj24.7K vues
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta par Valmir Nuredini
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaMenyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Valmir Nuredini250.3K vues
Trashegimia natyrore e shqiperise par melissa cani
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
melissa cani23.4K vues
Letersia shqiptare e rilindjes Gjuhe Shqipe par Ajlinda Idrizi
Letersia shqiptare e rilindjes Gjuhe ShqipeLetersia shqiptare e rilindjes Gjuhe Shqipe
Letersia shqiptare e rilindjes Gjuhe Shqipe
Ajlinda Idrizi12.6K vues
Kimia ne jeten e perditshme par Orven Bregu
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
Orven Bregu86.6K vues

En vedette

dokumentari mbi romantikun e fundit te letersise shqiptare,lasgush poradeci par
dokumentari mbi romantikun e fundit te letersise shqiptare,lasgush poradecidokumentari mbi romantikun e fundit te letersise shqiptare,lasgush poradeci
dokumentari mbi romantikun e fundit te letersise shqiptare,lasgush poradecimikaela basha
6.7K vues27 diapositives
Projekt letersi par
Projekt letersiProjekt letersi
Projekt letersianndos
67.5K vues11 diapositives
Projekt Letersi par
Projekt LetersiProjekt Letersi
Projekt LetersiMehmet Emiri
12.9K vues5 diapositives
Shkrimtarët e letërsisë bashkohore Shqiptare par
Shkrimtarët e letërsisë bashkohore ShqiptareShkrimtarët e letërsisë bashkohore Shqiptare
Shkrimtarët e letërsisë bashkohore ShqiptareUniversiteti Politeknik Tirane
47.2K vues15 diapositives
Ismail kadare par
Ismail kadareIsmail kadare
Ismail kadareEgzona Shabani
26.9K vues27 diapositives
Millosh Gjergj Nikolla par
Millosh Gjergj NikollaMillosh Gjergj Nikolla
Millosh Gjergj NikollaVilma Kafexhiu
17.8K vues10 diapositives

En vedette(20)

dokumentari mbi romantikun e fundit te letersise shqiptare,lasgush poradeci par mikaela basha
dokumentari mbi romantikun e fundit te letersise shqiptare,lasgush poradecidokumentari mbi romantikun e fundit te letersise shqiptare,lasgush poradeci
dokumentari mbi romantikun e fundit te letersise shqiptare,lasgush poradeci
mikaela basha6.7K vues
Projekt letersi par anndos
Projekt letersiProjekt letersi
Projekt letersi
anndos67.5K vues
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre par Fatjon Cane
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyreprojekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
Fatjon Cane30.9K vues
Letersia nen Diktature par Ornela Keçi
Letersia nen DiktatureLetersia nen Diktature
Letersia nen Diktature
Ornela Keçi22.6K vues
Gjergj fishta dhe "Lahuta e Malecis" par Matilda Gremi
Gjergj fishta dhe "Lahuta e Malecis"Gjergj fishta dhe "Lahuta e Malecis"
Gjergj fishta dhe "Lahuta e Malecis"
Matilda Gremi62.7K vues
Ardhja e migjenit në letërsinë shqipe par sara7991
Ardhja e migjenit në letërsinë shqipe Ardhja e migjenit në letërsinë shqipe
Ardhja e migjenit në letërsinë shqipe
sara79911.9K vues
Naim Frasheri dhe vepra e tij par Diana Lamaj
Naim Frasheri dhe vepra e tijNaim Frasheri dhe vepra e tij
Naim Frasheri dhe vepra e tij
Diana Lamaj10.6K vues
Analiza letrare par on2012
Analiza letrareAnaliza letrare
Analiza letrare
on201220.1K vues
Ndre Mjeda - 2015 par Riku Verri
Ndre Mjeda - 2015Ndre Mjeda - 2015
Ndre Mjeda - 2015
Riku Verri18.2K vues

Similaire à lasgush poradeci

Modernizmi ne letersi par
Modernizmi ne letersiModernizmi ne letersi
Modernizmi ne letersiaxheta axheta
667 vues13 diapositives
Arif MOLLIQI - Veshtrim per librin RRENJET te poetit Mentor THAQI par
Arif MOLLIQI - Veshtrim per librin RRENJET te poetit Mentor THAQIArif MOLLIQI - Veshtrim per librin RRENJET te poetit Mentor THAQI
Arif MOLLIQI - Veshtrim per librin RRENJET te poetit Mentor THAQIMarjan DODAJ
329 vues5 diapositives
OLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQI par
OLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQIOLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQI
OLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQIMarjan DODAJ
8.9K vues657 diapositives
letersi-kl-12-lirike-me-shi-azem-shkreli-1.ppsx par
letersi-kl-12-lirike-me-shi-azem-shkreli-1.ppsxletersi-kl-12-lirike-me-shi-azem-shkreli-1.ppsx
letersi-kl-12-lirike-me-shi-azem-shkreli-1.ppsxZajmiMelissa1
173 vues12 diapositives
Kush ishte nezim frakulla par
Kush ishte nezim frakullaKush ishte nezim frakulla
Kush ishte nezim frakullaOmerMaksudi
778 vues5 diapositives
Jeronim de rada par
Jeronim de radaJeronim de rada
Jeronim de radaDiana Lamaj
2.6K vues7 diapositives

Similaire à lasgush poradeci(20)

Arif MOLLIQI - Veshtrim per librin RRENJET te poetit Mentor THAQI par Marjan DODAJ
Arif MOLLIQI - Veshtrim per librin RRENJET te poetit Mentor THAQIArif MOLLIQI - Veshtrim per librin RRENJET te poetit Mentor THAQI
Arif MOLLIQI - Veshtrim per librin RRENJET te poetit Mentor THAQI
Marjan DODAJ329 vues
OLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQI par Marjan DODAJ
OLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQIOLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQI
OLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQI
Marjan DODAJ8.9K vues
letersi-kl-12-lirike-me-shi-azem-shkreli-1.ppsx par ZajmiMelissa1
letersi-kl-12-lirike-me-shi-azem-shkreli-1.ppsxletersi-kl-12-lirike-me-shi-azem-shkreli-1.ppsx
letersi-kl-12-lirike-me-shi-azem-shkreli-1.ppsx
ZajmiMelissa1173 vues
Kush ishte nezim frakulla par OmerMaksudi
Kush ishte nezim frakullaKush ishte nezim frakulla
Kush ishte nezim frakulla
OmerMaksudi778 vues
George Gordon Byron vs Jeronim De Rada by SADIONA ABZAJ par Sadiona Abazaj
George Gordon Byron vs Jeronim De Rada by SADIONA ABZAJGeorge Gordon Byron vs Jeronim De Rada by SADIONA ABZAJ
George Gordon Byron vs Jeronim De Rada by SADIONA ABZAJ
Sadiona Abazaj13.1K vues
Shkrimtare te shquar shkrimtar par Denis Celaj
Shkrimtare te shquar shkrimtarShkrimtare te shquar shkrimtar
Shkrimtare te shquar shkrimtar
Denis Celaj1.4K vues
Koment vepre (1) par pjetri
Koment vepre (1)Koment vepre (1)
Koment vepre (1)
pjetri1.5K vues
Letersia boterore e shekullit xx par JozefKola
Letersia boterore e shekullit xxLetersia boterore e shekullit xx
Letersia boterore e shekullit xx
JozefKola1.8K vues
JETA DHE VEPRAT E CHARLES BAUDELAIRE par Anja Cami
JETA DHE VEPRAT E CHARLES BAUDELAIREJETA DHE VEPRAT E CHARLES BAUDELAIRE
JETA DHE VEPRAT E CHARLES BAUDELAIRE
Anja Cami9.3K vues

Plus de ornela rama

Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme par
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme ornela rama
50.3K vues15 diapositives
PELLAZGET par
PELLAZGET PELLAZGET
PELLAZGET ornela rama
3.5K vues7 diapositives
Valet par
ValetValet
Valetornela rama
2.9K vues19 diapositives
Ushqyerja par
Ushqyerja Ushqyerja
Ushqyerja ornela rama
13K vues30 diapositives
Sfidat e be se par
Sfidat e be seSfidat e be se
Sfidat e be seornela rama
3.1K vues20 diapositives
Zvicra par
ZvicraZvicra
Zvicraornela rama
910 vues21 diapositives

Plus de ornela rama(20)

Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme par ornela rama
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
ornela rama50.3K vues
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT par ornela rama
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMITTEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
ornela rama29.6K vues
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN par ornela rama
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMENSHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN
ornela rama3.9K vues
Ndotja e ujit par ornela rama
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
ornela rama103.4K vues
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevat par ornela rama
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevatNdikimi i teatrit grek dhe romak në trevat
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevat
ornela rama5.9K vues
Integrimi ekonomik i shqiperise par ornela rama
Integrimi ekonomik i shqiperiseIntegrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperise
ornela rama9.8K vues
drejt bashkimit europian par ornela rama
drejt bashkimit europiandrejt bashkimit europian
drejt bashkimit europian
ornela rama1.2K vues

lasgush poradeci

 • 1. PROJEKT LËNDA: LETËRSI Analizë e veprës “Vallja e yjeve” e Lasgush Poradecit.
 • 2.  Jeta e Lasgush Poradecit  Veprat e tij  Motivet kryesore të poezisë lasgushiane  Tiparet e lirikës së tij  Lirika filozofike: “Gjeniu i anijes”  Lirika e peisazhit: “Poradeci  Lirika e dashurisë: “Vallja e Yjeve”  Risitë e poetikës së Lagushit  Origjinaliteti i tij  Moderniteti i tij  Përfundime. PIKAT E STUDIMIT
 • 3.  Lasgush Poradeci (Llazar Gusho) u lind në Pogradec në një familje që kishte ndihmuar lëvizjet patriotike. Poradeci është poeti lirik që solli në letërsinë shqiptare një ndjeshmëri të vecantë të fjalës, poezisë. Krijimtaria poetike e tij dallohet në tri aspekte kryesore: në poezinë filozofike, patriotike dhe erotike. LASGUSH PORADECI
 • 4.  Lasgush Poradeci është poeti i parë modern shqiptar dhe një nga lirikët më të mëdhenj shqiptarë të shek. XX. Dy librat e tij poetikë “Vallja e Yjeve” dhe “Ylli i zemrës” u botuan në vitet ’30. Poezia e tij qëndron larg së qeni romantike dhe e angazhuar në krahasim me poezinë e periudhës së Rilindjes Kombëtare. Ajo dallohet nga mendime të thella, ndjenja labirintike e ide të fuqishme universale. Kjo poezi solli një ndjeshmëri të re në letërsinë shqiptare të viteve ’30, një kërkim të thellë gjuhësor të formës e një figuracion të rrallë stilistik. Në të gjitha poezitë e Lasgushit shprehet hapur koncepti se artisti i madh krijon për vete dhe misioni i artit të tij është t’i transmetojë lexuesit kënaqësi e mesazhe estetike. VEPRAT E TIJ
 • 5.  Lasgushi nuk e ndan poezinë në mënyrë skematike sipas motiveve kryesore, por në bazë të frymëzimit dhe të konceptimit që ka ai për secilin cikë. Aty dallohen poezitë e peisazhit, poezitë e dashurisë dhe poezitë filozofike. Në thelb të gjitha poezitë e tij janë poezi meditative-filozofike. Krijimin e tij Lasgushi e mbështet në katër figurat elementare: qiellin, dheun, ujin e zjarrin, të cilat janë temat e përhershme të poezisë së tij. MOTIVET E POEZIVE TË TIJ
 • 6.  Në lirikën filozofike poeti mediton se mundja e vdekjes nuk arrihet duke ikur, por duke u ballafaquar me të. Kjo ide qëndrore e të tjera meditime poetike shpalosen në triptikun e poezive simbolike të tij. Në lirikat filozofikë të tij duket shumë qartë sistemi i ngritjes piramidale i emocionit e i shprehjes gjuhësore. Ndër to mund të përmendim: “Zemra e Vdekjes”, “Gjeniu i anijes”, “Lundra dhe flamuri”, “Vdekja e Nositit”, “Përjetësia” etj. LIRIKAT E TIJ Lirika filozofike
 • 7.  Një ndër lirikat filozofikë më të arrira të Lasgushit. Poezia është e ndërtuar e gjitha në bazën e simbolit. Vetë gjeniu i anijës përfaqëson njeriun dhe anija jetën e njeriut. Gjatë gjithë poezisë poeti shfaq idetë e tij në lidhje me jetën e vështirësitë e saj, të cilat mund t’i kapërcesh me vullnet e dëshirë. Vetë Poradeci indentifikohet me figurën e gjeniut i cili nuk mposhtet para sfidave por i përballon më fuqishëm se kurrë. GJENIU I ANIJES
 • 8.  Lirikat e tij të peisazhit në pamje të parë duken si poezi përshkruese peisazhi, por në fakt ato janë poezi, ku shfaqjet e jashtme janë shprehje të trazimeve të brendshme shpirtërore. Duke përdorur elementë natyrorë e të peisazhit poeti shpreh dhimbjen e madhe njerëzore e poetike për tema të caktuara. LIRIKAT E TIJ Lirikat e peisazhit
 • 9.  Kjo poezi është një poezi peisazhi, por në fakt është edhe poezi ku duket qartë trazimi shpirtëror. Ndër lirikat më e njohur të tij “Poradeci”, paraqitet një pamje të veçantë e vendlindjes së vet, e cila është më dalluese. Poeti ngjyros pamjen e vendlindjes së vet, duke derdhur ngjyrat e një qasjeje disi më faktike dhe qenësore. Nuk ka gjë më të shtrenjtë se vendlindja për individin. PORADECI
 • 10.  Lasgushi i këndon dashurisë, jo si emocion, por si fuqi themelore jetësore, si fuqi tokësore e qiellore. Te ato tingëllon i vecantë zëri i tij, figuracioni origjinal dhe variantet e ndryshme të ndjenjës së thellë. Lasgushi shkruante vepra brilante për dashurinë duke gërshetuar magjinë, erotiken, universalizmin, modernitetin dhe njëherazi frymën autoktone të mbështetur tek poezia popullore e kultivuar. Erosi jepet më shumë në ujërat e ëndrrës. Në veprat e tij, ai përfshiu modernitetin duke dhënë praninë e pikturës, muzikës në ndërtimin e lirizmit poetik dhe duke dhënë kështu tiparet simboliste të krijimtarisë së vet. Në letrat shqipe deri te Poradeci nuk ekzistojnë projekte kaq të stërholluara,  që krijojnë një pasqyrim aq të thellë të erosit njerëzor. Erosi është i  projektuar më së tepërmi në ujërat e ëndrrës. Onirikja te Lasgush Poradeci  nuk është vetëm një prosede letrare, por dhe një model pjellor i njohjes, i LIRIKAT E TIJ Lirikat e dashurisë
 • 11.  “Vallja e Yjeve” është klasifikuar te lirikat e dashurisë së Lasgush Poradecit, e cila ka një nëntekst të fuqishëm filozofik. Duke filluar për nga titulli (Vallja e Yjeve) e cila është metaforë emërore. Lasgushi i këndon dashurisë si fuqi tokësore, pra harmonizon jetën kozmike (yjet) me jetën njerëzore. Yjet janë burimi i energjisë së dashurisë që s’ka mbarim. VALLJA E YJEVE
 • 12.  Në vëllimin “Vallja e yjeve” si rrallëherë në poezinë shqipe vjen një magji e pastër e një gjuhe simboliste e cila nëpërmjet renditjes logjike të mendimit objektiv-poetik sjell fillesat e lirikës moderne shqiptare. Tek “Vallja e yjeve” Lasgushi përpiqet në mënyrë të vazhdueshme për reformimin e gjuhës së pastër shqipe. Në vëllimin “Vallja e yjeve” shkrimtari jep një gjendje vetëdijeje konkrete përmes një gjuhe të ngjyrosur dhe simbolike. Poezia ishte tempulli shpirtëror dhe meditativ i Lasgush Poradecit. Çdo ndjenjë e pasqyronte në mënyrë origjinale si p.sh: dashurinë, të cilën e ndjen dhe e kupton si një fuqi të pashtershme. Rëndësia e poezisë së Poradecit qëndron në reformimin që ai i bëri lirikës në poezinë shqipe si në formë ashtu edhe në përmbajtje. Në një periudhë tepër të vështirë për të ai nxori poemat filozofike e erotike: “Mbi ta”, “Kamadeva”, “Ekskursioni teologjik i Sokratit”. Lasgushi kështu krijoi poetikën origjinale, në të cilën ngrihet një univers emocionesh, idesh e idealesh, në të cilën vendosi botën shqiptare. Me Lasgush Poradecin ndodh, në fakt, një modifikim struktural në retorikën e poezisë shqipe. Nëse deri te Poradeci ligjërimi kishte një patos të jashtëm,nëse mesazhi poetik konfigurohej në një sasi të madhe informacioni tëtransmetuar lexuesit, përmes autorit të vëllimit “Vallja e yjeve”, lirika bëhet,në radhë të parë, shprehja e një gjendje vetëdijeje konkrete, përmes një gjuheme ngjyrim afektiv. RISITË E POETIKËS SË LASGUSHIT
 • 13.  Me veprat poetike “Vallja e yjeve”dhe “Ylli i zemrës”, ai krijoi një sistem unik poetik. Poezia e tij për gjuhën shqipe njeh figurën origjinale, formën e re dhe ndjeshmërinë e papërsëritshme në letërsinë tonë. Ai përdor magjinë e gjuhës, tiparin themelor të letërsisë moderne. Qëllim ndoshta jo në vetvete i poezisë së tij, por i arritur, ishte vizioni sistemor mbi letërsinë shqipe dhe letërsinë botërore, duke i parë këto në një bashkëlidhje funksionale me njëra-tjetrën. Ai proklamonte domosdoshmërinë e një vështrimi tërësor mbi letërsinë dhe të një vepre në sintezë, pra një formë dhe një përmbajtje që mund të arrihet vetëm përmes intuitës. Ai solli një model krejt të ri të lirikës në poezinë tonë, duke e trajtuar atë si problem filozofiko-estetik, ndaj dhe zgjidhja që ai ofron përmes vargjeve është absolute. Koncepti prej reformatori mund të konceptohet bazuar në shenjën e veçantë të ndjeshmërisë, që ai e sintetizon në formë dhe përmbajtje. Lasgushi përdorte gjuhën metaforike. Ai ia doli që nëpërmjet muzikalitetit të vargut (aliteracionit, onomatopesë, rimave) të realizojë tiparet stilistike të estetikës simboliste. Gjithashtu mbështetja në folklor është prirje e tillë, por ndoshta në një kuptim më naiv. Autori në poezinë e tij përdor fjalë që lidhen me dukuritë dhe jo me sendet; reflekton perceptimin dhe jo vëzhgimin apo prekjen e tyre. Ai e refuzon gjuhësisht vendngjarjen dhe kohën e ndodhjes, duke krijuar hapësira e shtrirje universale në poezinë e tij. ORIGJINALITETI I TIJ
 • 14.  Lasgush Poradeci, duke bërë pjesë në peizazhin modern evropian, mbart edhe tipare moderne që do të dallohen në jetën kulturore të kontinentit. Ligji që përcakton stilin e konceptuar si “vizion” nuk gjenerohet nga subjekti apo tema e veprës, dhe as nga gjuha artistike tradicionale. Me veprën e tij, poezia shqipe njohu praninë e pikturës dhe muzikës në ndërtimin e lirizmit poetik më shumë se çdoherë më parë. Lasgush Poradeci na hap portën e një jete të re në poezinë shqiptare, një frisson nef, siç pat thënë Viktor Hygoi për veprat e Bodlerit, lind e rritet në lëmin e këngës shqiptare një stil i ri, të cilin do ta kërkosh më kot ndër poetët e tjerë shqiptarë, por më kot edhe ndër shkrimtarët e huaj nga shkaku i origjinalitetit që shquan këtë poet djalosh. Kuteli ka thënë për Lasgushin: Arti i tij i detyrohet vetëm e vetëm artit- mjeshtër të veprës Lasgushiane, e cila prej shumë vitesh e ka robëruar me bukuritë e saj të pashoqe në literaturën shqipe MODERNITETI I TIJ
 • 15.  Me Lasgush Poradecin, lirika shqiptare mund të konsiderohet si një dukuri evropiane për nga niveli i ligjërimit poetik origjinal. Ai paraqitet si poet me shpirt modern dhe evropian. Tek universi poetik i L. Poradecit hasim si te rrallëkush në poezinë shqipe, një magji të pastër të gjuhës shqipe, të forcave magjike të tingujve, që japin thirrjet e jetës nëpërmjet zanoreve; në radhitjen objektive njeriu, jeta, Zoti,përjetësia; në radhitjen logjike gruaja-burri-androgjenia, të lidhur të gjithë së bashku nëpërmjet erosit, dashurisë si thelb i jetës, si dhe nëpërmjet vdekjes si rruga drejt përjetësisë, afektive nëpërmjet cilësimeve. Poezia e Lasgush Poradecit është krijuesja e një hapësire kombëtare, më së shumti nga pikëpamja gjuhësore. Idilet e përmallshme të një jete të pastër, mendimet filozofike, kënga për vendlindjen dhe posaçërisht për liqenin marrin jetë në një mjedis morfologjikisht të pastër shqiptar. Gjuha shqipe është vetëdija e ndërdija e tij dhe e gjithë kombit shqiptar. PËRFUNDIME