2013 programa fiestas peñíscola

994 vues

Publié le

Programación Fiestas Patronales de Septiembre en Peñiscola

Publié dans : Divertissement et humour
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

2013 programa fiestas peñíscola

 1. 1. Peñíscola Festes declarades d’Interès Turístic Nacional Festes Patronals 2013 Del 7al 22de setembre
 2. 2. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Salutació Set de setembre, un dia màgic per a tots els peniscolans i peniscolanes. Aquest dia comencen les jornades més emocionants de l’any; en aquesta ocasió, 16 dies plens de devoció i alegria per a tots. Les Festes Patronals en honor a la Mare de Déu d’Ermitana són el cim de l’estiu i, en conseqüència, tots els veïns de Peníscola les vivim amb gran intensitat, que contagiem a tots els visitants que s’apropen a la nostra Ciutat a la Mar. En moments en què necessitem força, ímpetu i tenacitat per avançar, tenim present la Nostra Patrona més que mai. Un nou any estem més que preparats per emocionar- nos amb les actuacions del Grup Cultural de Danses, dels Moros i Cristians, de les Filades; estem preparats per al dia de les Ames de Casa i per a una infinitat d’actes que tots els anys ens enamoren com si fóra la primera vegada. És temps de recordar els nostres orígens, de mirar cap enrere i de rememorar com vivien les festes els nostres avantpassats. Generació rere generació, hem anat mantenint les nostres tradicions i, any rere any, les emocions augmenten. Un any més, voldria mostrar el meu agraïment a totes les famílies que participen activament en les actuacions i manifestacions culturals. Gràcies a elles, cada any podem fer possible que les nostres festes siguen un orgull i un honor que traspassa la pell de cadascun. Vull donar la meua més sincera enhorabona a tot l’equip humà que fa de les festes un conjunt de dies i celebracions incomparables. Sense ells, res d’açò seria possible. El seu treball, entrega i dedicació és digne d’admirar. Moltes gràcies a la Comissió de Festes i a la Comissió Taurina i, sobretot, a Daniel Biosca, regidor delegat de l’àrea de Festes Patronals. A María Serrat, la nostra Reina de Festes 2013, vull desitjar-li un regnat inoblidable. Gaudeix d’aquest any, amb totes les teues companyes de la Cort d’Honor. Estic segur que sereu unes dignes representants de Peníscola durant aquest any allà on aneu. Per acabar, voldria invitar totes les localitats, veïnes i no tan veïnes i, sobretot, els veïns de Peníscola, que participen en tots aquells actes que puguen i que visquen les festes amb respecte, admiració i devoció. Andrés Martínez Castellá Andrés Martínez Castellá Alcalde de Peñíscola Saluda Siete de septiembre, un día mágico para todos los peñiscolanos y peñiscolanas. Con él empiezan las jornadas más emocionantes del año, en esta ocasión, 16 días llenos de devoción y alegría para todos. Las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Ermitana son el culmen del verano y, como tal, todos los vecinos de Peñíscola las vivimos con gran intensidad, que contagiamos a todos los visitantes que se acercan hasta nuestra Ciudad en el Mar. En momentos en que necesitamos fuerza, ímpetu y tesón para avanzar, tenemos presente a Nuestra Patrona más que nunca. Un nuevo año estamos más que preparados para emocionarnos con las actuaciones del Grup de Danses, de los Moros i Cristians, de las Filades, para el día de las Amas de Casa y un sinfín de actos que todos los años nos enamoran como si fuera la primera vez. Es tiempo de recordar nuestros orígenes, de mirar hacia atrás y rememorar como vivían las fiestas nuestros antepasados. Generación tras generación, hemos ido manteniendo nuestras tradiciones y año tras año, las emociones aumentan. Un año más quisiera agradecer a todas las familias que participan activamente en las actuaciones y manifestaciones culturales, gracias a ellas podemos hacer posible cada año que nuestras fiestas sean un orgullo y un honor que traspasa la piel de cada uno. Quiero dar mi más sincera enhorabuena a todo el equipo humano que hace de las fiestas un conjunto de días y celebraciones incomparables. Sin ellos, nada de esto sería posible. Su trabajo, entrega y dedicación es digno de admirar. Muchas gracias a la Comisión de Fiestas y a la Comisión Taurina y, sobre todo, a Daniel Biosca, concejal delegado del área de Fiestas Patronales. A María Serrat, nuestra Reina de Fiestas 2013, quiero desearle un reinado inolvidable. Disfruta de este año junto a todas tus compañeras de la Corte de Honor. Estoy seguro de que seréis unas dignas representantes de Peñíscola durante este año allá donde vayáis. Para finalizar, quisiera invitar a todas las localidades vecinas y no tan vecinas, y sobre todo a los vecinos de Peñíscola, a que participen en todos aquellos actos que puedan y que vivan las fiestas con respeto, admiración y devoción. Andrés Martínez Castellá 2 3
 3. 3. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Daniel Biosca Concejal de Fiestas Saluda Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Ermitana: tradición, costumbres, sentimiento, devoción, pasión... Todo es poco para definir nuestras Fiestas Declaradas de Interés Turístico Nacional que, entre todos, hemos logrado que sean hoy lo que son y debemos mantenerlas. Son momentos complicados en los que prima la austeridad y la moderación pero, sobre todo, mantener vivas esas tradiciones que hacen reafirmar nuestra identidad. A la adversidad se la combate con ganas, trabajo, ilusión e inventiva. Sin duda son unas fiestas que cada año se convierten en un reto para mí, ya que intentamos que sean a gusto de todos y que se mantenga el nivel, por nuestra gente y por nuestros visitantes. Un programa lleno de actividades culturales, religiosas, deportivas y sociales, que cada año intentamos ampliar con nuevas actividades para la gran diversidad de personas que disfrutan nuestras fiestas. Ejemplo de ello son las incorporaciones del Mesón de la tapa, que aglutina a varios restaurantes de Peñíscola, los conciertos de música clásica, la master class de spinning, actuaciones de danza tribal, etc. Hemos creado un programa con gran variedad de acontecimientos y con más días de festejos buscando que Peñíscola alargue la temporada. Antes de cerrar estas líneas me gustaría agradecer a las dos comisiones, de Fiestas y de Toros, su compromiso durante todo el año y su dedicación desinteresada para que durante estos días salga todo perfecto. No quiero olvidarme de las peñas y las veintiséis asociaciones locales, que se han volcado para hacer un gran programa. Quiero felicitar a nuestra Reina 2012, Patricia, y su Corte de Honor, por su compromiso en todos los festejos que han tenido lugar durante este año. Hago extensible la felicitación a la nueva Reina, María, y su Corte de Honor, que nos van a representar durante el 2013. Sinceramente, espero y les deseo que estos días sean de gran ilusión y diversión. ¡Felices Fiestas! Daniel Biosca Salutació Festes Patronals en honor a la Mare de Déu d’Ermitana: tradició, costums, sentiment, devoció, passió... Tot és poc per definir les nostres Festes Declarades d’Interés Turístic Nacional que, entre tots, hem aconseguit que siguen avui el que són i hem de mantindre-les. Són moments complicats en què prima l’austeritat i la moderació, però, sobretot, mantindre vives les tradicions que fan reafirmar la nostra identitat. L’adversitat es combat amb ganes, treball, il·lusió i inventiva. Sense cap dubte, són unes festes que cada any es converteixen en un repte per a mi, ja que intentem que siguen a gust de tots i que s’hi mantinga el nivell, per la nostra gent i pels nostres visitants. Un programa ple d’activitats culturals, religioses, esportives i socials, que cada any intentem ampliar amb noves activitats per a la gran diversitat de persones que gaudeixen de les nostres festes. Un exemple d’això són les incorporacions del Mesón de la Tapa, que aglutina diversos restaurants de Peníscola, els concerts de música clàssica, la master class d’spinning, actuacions de dansa tribal, etc. Hem creat un programa amb gran varietat d’esdeveniments i amb més dies de festejos, buscant que Peníscola allargue la temporada. Abans de tancar aquestes línies, m’agradaria agrair a les dues comissions, de Festes i de Bous, el seu compromís durant tot l’any i la seua dedicació desinteressada perquè durant aquests dies resulte tot perfecte. No vull oblidar-me de les penyes i de les vint-i- sis associacions locals, que s’han bolcat per fer un gran programa. Vull felicitar a la nostra Reina 2012, Patricia, i la seua Cort d’Honor, pel seu compromís en tots els festejos que han tingut lloc durant aquest any. Faig extensible la felicitació a la nova Reina, María, i la seua Cort d’Honor, que ens representaran durant el 2013. Sincerament, espero i els desitjo que aquests dies siguen de gran il·lusió i diversió. Bones Festes! Daniel Biosca 4 5
 4. 4. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Pepa Balaguer Mantenedora del acto de Proclamación Pepa Balaguer Dezcallar es arquitecta, máster en Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico por la Universidad Politécnica de Valencia. Desde el año 2011 es profesora asociada de la Escuela Superior de Arquitectura de Valencia. Actualmente tiene domicilio profesional y familiar en Godella (Valencia) y Vinaròs (Castellón). Pertenece a Edilicia (asociación de arquitectos para la promoción del patrimonio arquitectónico) y a la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Es socia fundadora de la asociación Amics del Papa Luna. Entre 1986 y 1992, mientras cursa la carrera de Arquitectura, trabaja como fotógrafa profesional para revistas y publicaciones de arquitectura y diseño, realizando también fotografías para exposiciones. En 1993 forma el estudio Balaguer I Vicén arquitectos, dedicándose a la redacción y dirección de planes y proyectos de restauración y edificación; diseño de equipamientos turístico-culturales; adecuación ambiental y tratamiento del paisaje en centros históricos. En 1994 gana una beca para redactar el Plan director de alternativas de restauración de la ciudadela de Peñíscola. Al año siguiente codirige con Juan Bautista Simó el proceso de creación del MuseodelMardePeñíscola,realizandoydirigiendo los proyectos de arquitectura y museografía. Entre 1996 y 1998 dirige la redacción del Plan especial de protección del conjunto histórico- artístico de Peñíscola y redacta el proyecto piloto de la plaza de les Caseres y la Casa de l’Aigua. Obtiene dos menciones en los Premios de Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana de 1997-1998: una por el Proyecto de restauración urbana de la plaza de les Caseres y murallas de su entorno y otra por el Proyecto de diseño y montaje del Museo del Mar de Peñíscola, este último en la modalidad de actuaciones temporales y de interiorismo. En el año 2000 gana el concurso para la Restauración de las fortificaciones del este del castillo de Peñíscola, convocado por el Ministerio de Cultura (desde la escalera del Papa Luna, hasta el Bufador, incluyendo las terrazas del faro). Entre los años 2000 y 2013 continúa realizando proyectos de restauración y adecuación ambiental en otras zonas de la fortaleza (muralla de la Fuente, fortificaciones de Felipe II, calle Sáiz de Carlos, calle Príncipe, etc.) promovidas por distintas administraciones: Ayuntamiento, Diputación de Castellón, Conselleria de Cultura y Ministerio de Cultura. También ha redactado el proyecto del Museo del Papa Luna y actualmente está trabajando en el Plan director del castillo de Peñíscola. Ha realizado proyectos de restauración y expositivos en otros castillos y fortificaciones: Torres de Segorbe, Fortín del Grau Vell de Sagunto y Torre del Homenaje del castillo de Requena. Además ha proyectado y dirigido la creación del Centro de Interpretación sobre el Mar y la Memoria en Oropesa del Mar y ha proyectado el Centro de Recepción de Visitantes de Villena. Como investigadora y experta en arquitectura defensiva, ha participado en cursos, congresos nacionales e internacionales o publicaciones sobre los castillos y fortificaciones en los que ha trabajado y su relación con el turismo cultural. Ha colaborado en la planificación estratégica y la restauración de otros centros históricos con patrimonio defensivo: Sagunto, Villena y Requena, participando en la redacción de candidaturas ganadoras de los Planes de dinamización del producto turístico en todas ellas y obteniendo para Requena fondos europeos FEDER 2007-2013 . Entre los proyectos de edificación cabe citar el del colegio Manuel Foguet de Vinaròs y de Adecuación ambiental del Paseo Marítimo y oficina de turismo, en Alcossebre, o el proyecto de Adecuación ambiental de frente sudoeste de la Villa de Requena, que obtuvo primer premio en el concurso de ideas convocado por este Ayuntamiento. Mantenidora de l’acte de Proclamació Pepa Balaguer Dezcallar és arquitecta, màster en Tècniques d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic per la Universitat Politècnica de València. Des de l’any 2011 és professora associada de l’Escola Superior d’Arquitectura de València. Actualment, té domicili professional i familiar a Godella (València) i Vinaròs (Castelló). Pertany a Edilicia (associació d’arquitectes per a la promoció del patrimoni arquitectònic) i a l’Associació Espanyola d’Amics dels Castells. És sòcia fundadora de l’associació Amics del Papa Luna. Entre 1986 i 1992, mentre cursa la carrera d’Arquitectura, treballa com a fotògrafa professional per a revistes i publicacions d’arquitectura i disseny, i realitza també fotografies per a exposicions. El 1993 forma l’estudi Balaguer I Vicén Arquitectos, on es dedica a la redacció i direcció de plans i projectes de restauració i edificació; disseny d’equipaments turisticoculturals; adequació ambiental i tractament del paisatges en centres històrics. El 1994 guanya una beca per redactar el Pla director d’alternatives de restauració de la ciutadella de Peñíscola. A l’any següent, codirigeix amb Juan Bautista Simó el procés de creació del Museu de la Mar de Peníscola, amb la realització i la direcció dels projectes d’arquitectura i museografia. Entre 1996 i 1998 dirigeix la redacció del Pla especial de protecció del conjunt historicoartístic de Peníscola i redacta el projecte pilot de la plaça de les Caseres i de la Casa de l’Aigua. Obté dos mencions en els Premis d’Arquitectura del Col·legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, entre 1997-1998: una, pel Projecte de restauració urbana de la plaça de les Caseres i muralles de l’entorn, i una altra, pel Projectes de disseny i muntatge del Museu de la Mar de Peníscola, aquest últim, en la modalitat d’actuacions temporals i d’interiorisme. L’any 2000 guanya el concurs per a la Restauració de les fortificacions de l’est del castell de Peníscola, convocat pel Ministeri de Cultura (des de l’escala del Papa Luna, fins el Bufador, incloent les terrasses del far). Entre els anys 2000 i 2013 continua realitzant projectes de restauració i adequació ambiental en altres zones de al fortalesa (muralla de la Font, fortificacions de Felip II, carrer de Sáiz de Carlos, carrer del Príncipe, etc.) promogudes per diferents administracions: Ajuntament, Diputació de Castelló, Conselleria de Cultura i Ministeri de Cultura. També ha redactat el projectes del Museu del Papa Luna i, actualment, està treballant en el Pla director del castell de Peníscola. Ha realitzat projectes de restauració i expositius en altres castells i fortificacions: Torres de Sogorb, Fortí del Grau Vell de Sagunt i Torre de l’Homenatge del castell de Requena. A més, ha projectat i ha dirigit la creació del Centre d’Interpretació sobre la Mar i la Memòria a Orpesa i ha projectat el Centre de Recepció de Visitants de Villena. Com a investigadora i experta en arquitectura defensiva, ha participat en cursos, congressos nacionals i internacionals, o publicacions sobre els castells i fortificacions en els quals ha treballat i en la relació amb el turisme cultural. Ha col·laborat en la planificació estratègica i la restauració d’altres centres històrics amb patrimoni defensiu: Sagunt, Villena i Requena, amb la participació en la redacció de candidatures guanyadores dels Plans de dinamització del producte turístic en totes aquestes ciutats i ha obtingut per a Requena fons europeus FEDER 2007-2013 . Entre els projectes d’edificació és d’esmentar el del col·legi Manuel Foguet de Vinaròs i d’Adequació ambiental del Passeig Marítim i oficina de turisme, a Alcossebre, o el projecte d’Adequació ambiental del front sud-oest de la Vila de Requena, que va obtindre premi en el concurs d’idees convocat per aquest Ajuntament. Pepa Balaguer 6 7
 5. 5. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 María Serrat Castell Reina de Festes 2013 Dansa-Batalla Moros i Cristians 8 9
 6. 6. Festes Patronals Peñíscola 2013 Laia Forner Albiol Associació Musical Verge de L´Ermitana Alicia Clemente Blasco Associació Racó Calent de Peñíscola Lara Serrat Gellida Grup Cultural de Danses de Peñíscola Lorena Esteve Roca Xaranga All i Pebre de Peñíscola 11
 7. 7. Festes Patronals Peñíscola 2013 Ana Valles Roig Dama infantil 2013 Marta Simó Besalduch Dama infantil 2013 Claudia Santos Pavía Dama infantil 2013 Alexandra Neag Dama infantil 2013 13
 8. 8. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Sábado 31 de agosto 13.00 h Volteo de campanas. Todo el día Concurso de Tiro y Arrastre. Lugar: Playa Sur. Del 1 al 12 de septiembre Primera parte del Concurso de Radio Club del Maestrazgo Radioficionados. Consiste en contactar y otorgar letras a radioficionados de España, Portugal y Andorra, con el fin de completar la siguiente frase: DIPLOMA FIESTAS PATRONALES DE PEÑÍSCOLA 2013 (total 35 letras más el año 2013). Posteriormente, se remitirán vía correo electrónico. El que desee, una vez finalizado el diploma, podrá continuar realizando contactos ya que se otorgarán dos trofeos a las dos estaciones que hayan realizado mayor número de contactos. Domingo 1 de septiembre Todo el día Concurso de Tiro y Arrastre. Lugar: Playa Sur. 22.00 h Primer día de novenario en honor a nuestra Patrona y Señora, la Virgen de Ermitana. Lugar: Santuario de la Virgen de Ermitana. Lunes 2 de septiembre 22.00 h Segundo día de novenario en honor a nuestra Patrona y Señora, la Virgen de Ermitana. Lugar: Santuario de la Virgen de Ermitana. Martes 3 de septiembre 22.00 h Tercer día de novenario en honor a nuestra Patrona y Señora, la Virgen de Ermitana. Lugar: Santuario de la Virgen de Ermitana. Miércoles 4 de septiembre 22.00 h Cuarto día de novenario en honor a nuestra Patrona y Señora, la Virgen de Ermitana. Lugar: Santuario de la Virgen de Ermitana. 23.00 h Noche de Humor monologuista Óscar Tramoyeres. Lugar: Plaza de Santa María (de les Caseres). Jueves 5 de septiembre 22.00 h Quinto día de novenario en honor a nuestra Patrona y Señora, la Virgen de Ermitana. Lugar: Santuario de la Virgen de Ermitana. 23.00 h Festival de Música en Vivo, actuación de Jazz Friends. Lugar: Plaza de Santa María (de les Caseres). Viernes 6 de septiembre 22.00 h Sexto día de novenario en honor a nuestra Patrona y Señora, la Virgen de Ermitana. Al finalizar Serenata a la Mare de Déu, a cargo de la Coral Polifónica de Peñíscola. Lugar: Santuario de la Virgen de Ermitana. Programa Oficial Fiestas Patronales 2013 PROGRAMA OFICIAL Festes Patronals 2013 Dissabte 31 d’agost 13.00 h Campanes al vol. Tot el dia Concurs de Tir i Arrossegament. Lloc: Platja Sud. De l’1 al 12 de setembre Primera part del Concurs de Ràdio Club Maestrat Radioaficionats. Consisteix a establir contacte i atorgar lletres a radioaficionats d’Espanya, Portugal i Andorra, per tal de completar la frase següent: DIPLOMA FIESTAS PATRONALES DE PEÑÍSCOLA 2013 (total 35 lletres més l’any 2013). Posteriorment, es remetran via correu electrònic. Qui ho desitge, una vegada acabat el diploma, podrà continuar realitzant contactes, ja que s’atorgaran dos trofeus a les dues estacions que hagen realitzat un major nombre de contactes. Diumenge 1 de setembre Tot el dia Concurso de Tir i Arrossegament. Lloc: Platja Sud. 22.00 h Primer dia de novena en honor a la Mare de Déu d’Ermitana. Lloc: Santuari de la Mare de Déu d’Ermitana. Dilluns 2 de setembre 22.00 h Segon dia de novena en honor a la Mare de Déu d’Ermitana. Lloc: Santuari de la Mare de Déu d’Ermitana. Dimarts 3 de setembre 22.00 h Tercer dia de novena en honor a la Mare de Déu d’Ermitana. Lloc: Santuari de la Mare de Déu d’Ermitana. Dimecres 4 de setembre 22.00 h Quart dia de novena en honor a la Mare de Déu d’Ermitana. Lloc: Santuari de la Mare de Déu d’Ermitana. 23.00 h Nit d’Humor amb el monologuista Óscar Tramoyeres. Lloc: Plaça de Santa Maria (de les Caseres). Dijous 5 de setembre 22.00 h Cinqué dia de novena en honor a la Mare de Déu d’Ermitana. Lloc: Santuari de la Mare de Déu d’Ermitana. 23.00 h Festival de Música en Viu, actuació de Jazz Friends. Lloc: Plaça de Santa Maria (de les Caseres). Divendres 6 de setembre 22.00 h Sisé dia de novena en honor a la Mare de Déu d’Ermitana. En acabar Serenata a la Mare de Déu, a càrrec de la Coral Polifònica de Peníscola. Lloc: Santuari de la Mare de Déu d’Ermitana. 14 15
 9. 9. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 13.00 h Comienzo oficial de las Fiestas. Volteo general de campanas y disparo de cohetes anunciadores del inicio de las Fiestas. Lugar: Ayuntamiento. 19.00 h Despedida de la Reina de las Fiestas 2012 y su Corte de Honor. Las primeras autoridades locales dispararán los típicos chupinazos anunciando el comienzo oficial de las Fiestas. Los Cabezudos de Peñíscola, acompañados por la Colla Dolçainers de Peñíscola, esparcirán sus notas de alegría por las calles de la ciudad. Lugar: Ayuntamiento y calles de la ciudad. 20.00 h Tradicional pasacalles por las calles de la ciudad de la Asociación Musical Virgen de Ermitana de Peñíscola. Lugar: Calles de la ciudad 22.00 h Séptimo día del novenario en honor a nuestra Patrona y Señora, la Virgen de Ermitana. Lugar: Santuario de la Virgen de Ermitana. Al finalizar Solemne Acto de Proclamación de la Reina de las Fiestas y de su Corte de Honor. Clausura del acto con la interpretación del Himno Regional Valenciano a cargo de la Coral Polifónica de Peñíscola, acompañada por la Asociación Musical Virgen de Ermitana de Peñíscola. Ramillete de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Tomás. Lugar: Parque de Artillería. Al finalizar Baile de Gala en honor a nuestra Reina de las Fiestas y su Corte de Honor, amenizado por la orquesta PASARELA. Lugar: Castillo del Papa Luna. Nota informativa: Por respeto a la Reina de las Fiestas y a su Corte de Honor, y considerando la vistosidad que requiere el acto, se ruega a las personas que deseen asistir al mismo que vistan de manera acorde con las circunstancias (traje o americana). No se permitirá el acceso al recinto a aquellas personas cuya indumentaria se considere inadecuada (pantalón corto, bañador, zapatillas, etc.). 00.00 h Tradicional repertorio de albades a cargo del Grup Cultural de Danses. Lugar: Capilla de Santa Ana y calles de la ciudad. Sábado 7 de septiembre Proclamación de la Reina y su Corte de Honor Dissabte 7 de setembre Proclamació de la Reina i la seua Cort d’Honor 13.00 h Començament Oficial de les Festes. Campanes al vol i disparament de coets per anunciar l’inici de les Festes. Lloc: Ajuntament. 19.00 h Acomiadament de la Reina de les Festes 2012 i la seua Cort d’Honor. Les primeres autoritats locals dispararan els típics coets tronadors que anuncien el començament oficial de les Festes. Els Cabuts de Peníscola, acompanyats per la Colla de Dolçainers de Peníscola, escamparan notes d’alegria pels carrers de la ciutat. Lloc: Ajuntament i carrers de la ciutat. 20.00 h Tradicional cercavila pels carrers de la ciutat de l’Associació Musical Verge d’Ermitana de Peníscola. Lloc: Carrers de la ciutat. 22.00 h Seté dia del novenari en honor a la patrona i senyora nostra, la Mare de Déu de l’Ermitana. Lloc: Santuari de la Mare de Déu d’Ermitana. En acabar Solemne Acte de Proclamació de la Reina de les Festes i la seua Cort d’Honor. Clausura de l’acte amb la interpretació de l’Himne Regional Valencià a càrrec de la Coral Polifònica de Peníscola, acompanyada per l’Associació Musical Verge d’Ermitana de Peníscola. Ramell de focs artificials a càrrec de Pirotècnia Tomàs. Lloc: Parc d’Artilleria. En acabar Ball de Gala en honor a la nostra Reina de les Festes i la seua Cort d’Honor, amenitzat per l’orquestra PASARELA. Lloc: Castell del Papa Luna. Nota informativa: Per respecte a la Reina de les Festes i a la seua Cort d’Honor, i considerant la vistositat que requereix l’acte, es prega a les persones que hi vulguen assistir que vestisquen d’acord amb les circumstàncies (vestit o americana). No es permetrà l’accés al recinte a aquelles persones la indumentària de les quals es considere inadequada (pantaló curt, banyador, espardenyes, etc.). 00.00 h Tradicional repertori d’albades a càrrec del Grup Cultural de Danses. Lloc: Capella de Santa Anna i carrers de la ciutat. 16 17
 10. 10. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Domingo 8 de septiembre Natividad de la Virgen 11.00 h Misa concelebrada con la actuación de la Coral Polifónica de Peñíscola. Lugar: Iglesia Parroquial Santa María. Al finalizar Actuación del Grup Cultural de Danses, acompañado por la Asociación Musical Virgen de Ermitana, dulzaina y tamboril. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 17.00 h Octavo día del novenario en honor a la Virgen de Ermitana, con la tradicional procesión por las calles del casco antiguo, en la que el pueblo de Peñíscola,juntoadansants,llauradores,cavallets, pelegrines, y moros i cristians, acompañan a la Virgen. Lugar: Santuario de la Virgen de Ermitana y calles del casco antiguo. Al finalizar Primera actuación del Grup Cultural de Danses, con la intervención de dansants i llauradores, cavallets y la representación de la primera parte de la danza batalla de moros i cristians. Lugar: Plaza de Armas. 00.00 h Baile amenizado por la orquesta MONTESOL. Lugar: Parador de Fiestas. Diumenge 8 de setembre Nativitat de la Mare de Déu 11.00 h Missa concelebrada amb l’actuació de la Coral Polifònica de Peníscola. Lloc: Església Parroquial de Santa Maria. En acabar ActuaciódelGrupCulturaldeDanses,acompanyat per l’Associació Musical Verge d’Ermitana, dolçaina i tamboret. Lloc: Plaça de l’Ajuntament. 17.00 h Vuité dia del novenari en honor a la Mare de Déu d’Ermitana, amb la processó tradicional pels carrers del nucli antic, en la qual el poble de Peníscola, juntament amb els dansants, les llauradores, els cavallets, les pelegrines i els moros i cristians, acompanya la Mare de Déu. Lloc: Santuari de la Mare de Déu d’Ermitana i carrers del nucli antic. En acabar Primera actuació del Grup Cultural de Danses, amb la intervenció de dansants i llauradores, cavallets i la representació de la primera part de la dansa batalla de moros i cristians. Lloc: Plaça d’Armes. 00.00 h Ball amenitzat per la orquestra MONTESOL. Lloc: Parador de Festes. 18 19
 11. 11. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Lunes 9 de septiembre Día de la Patrona 11.00 h Misa concelebrada con la actuación de la Coral Polifónica de Peñíscola y ofrenda floral. Lugar: Santuario de la Virgen de Ermitana. Nota informativa: Como la ofrenda floral a nuestra Patrona la Virgen de Ermitana es uno de los actos más significativos de las fiestas, se invita a todo el pueblo de Peñíscola y visitantes a participar activamente en el mismo, concentrándose minutos antes con un ramo de flores en la plaza del Ayuntamiento, donde se iniciará el pasacalles hasta el Ermitorio de la Virgen, cuyo altar será engalanado con los ramos. Al finalizar Actuación del Grup Cultural de Danses, con la intervención de los dansants i llauradores acompañados por la Asociación Musical Virgen de Ermitana, dulzaina y tamboril. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 17.00 h Último día del novenario en honor de nuestra Patrona la Virgen de Ermitana y procesión por las calles del casco antiguo, en la que el pueblo de Peñíscola, junto a dansants, llauradores, cavallets, pelegrines, y moros i cristians, acompañan a la Virgen. De vuelta al santuario, y en la plaza de la Virgen, canto de la Salve y suelta de palomas a cargo del Club Colombófilo Mensajera de Benicarló. Lugar: Santuario de la Virgen de Ermitana y calles del casco antiguo. Al finalizar Segunda actuación del Grup Cultural de Danses con la intervención de dansants i llauradores, cavallets, y la representación final de la popular danza batalla de moros i cristians. Al finalizar, bombardeo de truenos que pondrá el broche final a tan emotivo acto, a cargo de Pirotecnia Tomás. Lugar: Plaza de Armas. 00.00 h Baile amenizado por la orquesta Júniors. Lugar: Parador de Fiestas. Dilluns 9 de setembre Dia de la Patrona 11.00 h Missa concelebrada amb l’actuació de la Coral Polifònica de Peníscola i ofrena floral. Lloc: Santuari de la Mare de Déu d’Ermitana. Nota informativa: Com l’ofrena floral a la patrona nostra, la Mare de Déu de l’Ermitana, és un dels actes més significatius de les Festes, s’invita tot el poble de Peníscola i visitants a participar- hi activament i que es concentren minuts abans, amb un ram de flors, a la plaça de l’Ajuntament, on s’iniciarà la cercavila fins l’ermita de la Mare de Déu, l’altar de la qual s’engalanarà amb tots els rams. En acabar Actuació del Grup Cultural de Danses, amb la intervenció dels dansants i llauradores acompanyats per l’Associació Musical Mare de Déu de l’Ermitana, dolçaina i tamboret. Lloc: Plaça de l’Ajuntament. 17.00 h Últim dia del novenari en honor de la patrona nostra, la Mare de Déu de l’Ermitana, i processó pels carrers del nucli antic, en la qual el poble de Peníscola, juntament amb dansants, llauradores, cavallets, pelegrines, i moros i cristians, acompanya la Mare de Déu. De tornada al santuari, i a la plaça de la Mare de Déu, cant de la Salve i solta de coloms a càrrec del Club Colombòfil Mensajera de Benicarló. Lloc: Santuari de la Mare de Déu d’Ermitana i carrers del nucli antic. En acabar Segona actuació del Grup Cultural de Danses amb la intervenció dels dansants i llauradores, els cavallets, i la representació final de la popular dansa batalla de moros i cristians. En acabar, bombardeig de trons que coronarà aquest acte tan emotiu, a càrrec de Pirotècnia Tomàs. Lloc: Plaça d’Armes. 00.00 h Ball amenitzat per l’orquestra Júniors. Lloc: Parador de Festes. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 20 2120 21
 12. 12. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Martes 10 de septiembre Día de las Amas de casa 11.00 h Misa con asistencia de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores. Lugar: Iglesia Parroquial Santa María. 14.00 h Comida de la Asociación Amas de Casa y Consumidores. Lugar: Restaurante Edén. 16.30 h Inicio de la Fiesta Taurina. Paseíllo anunciador de la Fiesta Taurina por la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor, autoridades, Comisión de Fiestas, Comisión Taurina, charangas y peñas. Las primeras reses estarán dedicadas exclusivamente a la afición femenina. Lugar: Camping Edén y recorrido hasta llegar a la plaza de Bous. 17.00 h Toros de la ganadería Hermanos Colom Martí y suelta de vaquillas por la playa de la ganadería Ramón Ángel Marín. Lugar: Plaza de Bous y playa Norte. 17.00 h Primer día del Concurso Local de Guiñote. Lugar: Bar Restaurante Chiki. 17.00 h Primer día del Concurso Internacional de Guiñote. Lugar: Raconet de Ca Déu. 21.00 h Actuación de flamenco del Centro Cultural Andaluz de Peñíscola y del Centro Andaluz de la Sénia. Lugar: Plaza de Santa María (de les Caseres). Organiza: Centro Cultural Andaluz de Peñíscola. 00.00 h Gran actuación de la orquesta TABARCA. Lugar: Parador de Fiestas. 00.00 h Inicio del pasacalles de las peñas, con la animación de una batucada. Inauguración del Recinto de Peñas a cargo de la Reina de Fiestas y su Corte de Honor. Lugar: Tourist Info. Recorrido hasta el Recinto de Peñas, en la Playa Sur. Organiza: Coordinadora de Peñas. 00.30 h Fiesta San Fermín. Ven disfrazado de corredor y sangría gratuita. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña La Revolteta. 03.00 h Animación de la Xaranga All i Pebre de Peñíscola. Lugar: Calle Saiz de Carlos. 04.00 h NO PASARÁN, encierro de vaquillas de la ganadería Hermanos Colom Martí. Lugar: Calle Saiz de Carlos. Al finalizar Toreo de vaquillas de la ganadería Ramón Ángel Marín. Lugar: Plaza de Bous. Dimarts 10 de setembre Dia de les Ames de Casa 11.00 h Missa amb l’assistència de l’Associació d’Ames de Casa i Consumidors. Lloc: Església Parroquial Santa Maria. 14.00 h Dinar de l’Associació Ames de Casa i Consumidors. Lloc: Restaurant Edén. 16.30 h Inici de la Festa Taurina. Entrada en comitiva anunciadora de la Festa Taurina per la Reina de les Festes i la seua Cort de Honor, autoritats, Comissió de Festes, Comissió Taurina, xarangues i penyes. Les primeres jònegues estaran dedicades exclusivament a l’afició femenina. Lloc: Càmping Edén i recorregut fins arribar a la plaça de Bous. 17.00 h Toreig de bous de la ramaderia Hermanos Colom Martí i solta de vaques per la platja de la ramaderia Ramón Ángel Marín. Lloc: Plaça de Bous i platja Nord 17.00 h Primer dia del Concurs Local de Guinyot. Lloc: Bar Restaurant Chiki. 17.00 h Primer dia del Concurs Internacional de Guinyot. Lloc: Raconet de Ca Déu. 21.00 h Actuació de flamenc del Centre Cultural Andalús de Peníscola i del Centre Andalús de la Sénia. Lloc: Plaza de Santa Maria (de les Caseres). Organitza: Centre Cultural Andalús de Peníscola. 00.00 h Gran actuació de l’orquestra TABARCA. Lloc: Parador de Festes. 00.00 h Inici de la cercavila de les penyes, amb l’animació d’una batucada. Inauguració del Recinte de les Penyes a càrrec de la Reina de Festes i la seua Cort d’Honor. Lloc: Tourist Info. Recorregut fins al Recinte de les Penyes, a la Platja Sud. Organitza: Coordinadora de Penyes. 00.30 h Festa de Sant Fermí. Vine disfressat de corredor i sangria gratuïta. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya La Revolteta. 03.00 h Animació de la xaranga All i Pebre de Peníscola. Lloc: Carrer de Saiz de Carlos. 04.00 h NO PASSARAN, entrada de vaques de la ramaderia Hermanos Colom Martí. Lloc: Carrer de Saiz de Carlos. En acabar Toreig de vaques de la ramaderia Ramón Ángel Marín. Lloc: Plaça de Bous 22 23
 13. 13. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Miércoles 11 de septiembre Día de los mayores 11.00 h Celebración de la Santa Misa. Lugar: Capilla de Santa Ana. Al finalizar Homenaje a los octogenarios. El Grup Infantil de Moros i Cristians, bajo la dirección de D. Antonio Albiol Galán y el Grup Infantil de Danses, bajo la dirección de D. Antonio Castell Roca, dedicarán a nuestros mayores su emocionante y cariñosa demostración. Por gentileza de Horchata y Granizados Jazum SL, se ofrecerá a todos los octogenarios una refrescante horchata de propia elaboración y fartons. Lugar: Plaza de Santa Maria (de les Caseres). 14.00 h Comida de hermandad para los jubilados y pensionistas de Peñíscola, a la que asistirán la Reina de las Fiestas, su Corte de Honor y las autoridades locales. Amenizará la comida un dúo musical. Lugar: Camping Edén. 17.00 h Segundo día del Concurso Local de Guiñote. Lugar: Bar Restaurante Chiki. 17.00 h Segundo día del Concurso Internacional de Guiñote. Lugar: Raconet de Ca Déu. 20.00 -1.00 h Concurso de Pesca Sénior. Concentración a las 19.30 h a la altura del número 15 de la Av. del Papa Luna. Lugar: Playa Norte. Organiza: Club de Pesca Esportiva de Peñíscola. 23.00 h Actuación de la REVISTA APLAUSO, de Luis Pardos. Lugar: Parador de Fiestas. 23.00 h Noche de Humor con el monologuista Rafa Alarcón. Lugar: Plaza de Santa María (de les Caseres). 23.30 h Toro embolado de la ganadería Hermanos Colom Martí. Lugar: Plaza de Bous. 00.30 h Fiesta Donde Siempre. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña La Revolteta. 01.30 h La Ruleta de la Suerte. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Sense Nord. 03.00 h Animación de la Xaranga All i Pebre de Peñíscola. Lugar: Calle Saiz de Carlos. 04.00 h NO PASARÁN, encierro de vaquillas de la ganadería Ramón Ángel Marín. Lugar: Calle de Saiz de Carlos. Al finalizar Toreo de vaquillas de la ganadería Hermanos Colom Martí. Lugar: Plaza de Bous. 06.00 h Chocolatada popular. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña Sense Nord. Dimecres 11 de setembre Dia dels Vells 11.00 h Celebració de la Santa Missa. Lloc: Capella de Santa Anna. En acabar Homenatge als octogenaris. El Grup Infantil de Moros i Cristians, sota la direcció d’Antonio Albiol Galán i el Grup Infantil de Danses, sota la direcció d’Antonio Castell Roca, dedicaran als nostres ancians la seua emocionant i tendra demostració. Per gentilesa d’orxata i granissats Jazum SL, s’oferirà a tots els octogenaris una orxata refrescant d’elaboració pròpia i fartons. Lloc: Plaça de Santa Maria (de les Caseres). 14.00 h Dinar de germanor per als jubilats i pensionistes de Peníscola, al qual assistiran la Reina de les Festes, la seua Cort d’Honor i les autoritats locals. Amenitzarà el dinar un duo musical. Lloc: Càmping Edén. 17.00 h Segon dia del Concurs Local de Guinyot. Lloc: Bar Restaurant Chiki. 17.00 h Segon dia del Concurs Internacional de Guinyot. Lloc: Raconet de Ca Déu. 20.00 -1.00 h Concurs de Pesca Sènior. Concentració a les 19.30 h a l’altura del número 15 de l’Av. del Papa Luna. Platja Nord. Organitza: Club de Pesca Esportiva de Peníscola. 23.00 h Actuació de la REVISTA APLAUSO, de Luis Pardos. Lloc: Parador de Festes. 23.00 h Nit d’Humor amb el monologuista Rafa Alarcón. Lloc: Plaça de Santa Maria ( de les Caseres). 23.30 h Bou embolat de la ramaderia Hermanos Colom Martí. Lloc: Plaça de Bous. 00.30 h Festa On Sempre. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya La Revolteta. 01.30 h La Ruleta de la Sort. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya Sense Nord. 03.00 h Animació de la Xaranga All i Pebre de Peníscola. Lloc: Carrer Saiz de Carlos. 04.00 h NO PASSARAN, entrada de vaques de la ramaderia Ramón Ángel Marín. Lloc: Carrer Saiz de Carlos. En acabar Toreig de vaques de la ramaderia Hermanos Colom Martí. Lloc: Plaça de Bous. 06.00 h Xocolatada popular. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya Sense Nord Ana Luesma Villafranca Reina dels Jubilats 2013 24 25
 14. 14. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Jueves 12 de septiembre 15.30 h Inscripción al Concurso de Kendama. Lugar: Heladería Nata y Fresa. 16.00 h Concurso de Guiñote y Cinquillo para los Jubilados y Pensionistas. Lugar: Edificio Sociocultural. Organiza: Asociación de la Cruz Roja local. 17.00 h Semifinal del Concurso Local de Guiñote. Lugar: Bar Restaurante Chiki. 17.00 h Semifinal del Concurso Internacional de Guiñote. Lugar: Raconet de Ca Déu. 17.00 h Concurso de Kendama. Lugar: Heladería Nata y Fresa. 18.00 h Presentación de los equipos del ACD Peñíscola en todas sus categorías. Lugar: Campo de Fútbol Benedicto XIII. Al finalizar Partido entre los equipos amateur y veteranos del ACD Peñíscola. Lugar: Campo de Fútbol Benedicto XIII. 19.30 h Gran encierro infantil, bou per la vila y toro embolado infantil. Lugar: Plaza de Bous. Al finalizar Degustación de horchata para los participantes. Lugar: Plaza de Bous. Organiza: Coordinadora de Peñas. 01.00 h Gran actuación del grupo TOP LIDER. Lugar: Recinto de Peñas. 03.30 h Animación de la Xaranga All i Pebre de Peñíscola. Lugar: Calle Saiz de Carlos. 04.30 h NO PASARÁN, encierro de vaquillas de la ganadería Hermanos Colom Martí. Lugar: Calle de Saiz de Carlos. Al finalizar Toreo de vaquillas de la ganadería Ramón Ángel Marín. Lugar: Plaza de Bous. Dijous 12 de setembre 15. 30 h Inscripció al Concurs de Kendama. Lloc: Heladería Nata y Fresa. 16.00 h ConcursdeGuinyotiCinquetperalsJubilats i Pensionistes. Lloc: Edifici Sociocultural. Organitza: Associació de la Creu Roja local. 17.00 h Semifinal del Concurs Local de Guinyot. Lloc: Bar Restaurant Chiki. 17.00 h Semifinal del Concurs Internacional de Guinyot. Lloc: Raconet de Ca Déu. 17.00 h Concurs de Kendama. Lloc: Heladería Nata y Fresa. 18.00 h Presentació dels equips de l’ACD de Peníscola en totes les categories. Lloc: Camp de Futbol Benedicto XIII. En acabar Partit entre els equips amateur i veterans de l’ACD Peñíscola. Lloc: Camp de Futbol Benedicto XIII. 19.30 h Gran entrada de bous infantil, bou per la vila i bou embolat infantil. Lloc: Plaça de Bous. En acabar Degustació d’orxata per als participants. Lloc: Plaça de Bous. Organitza: Coordinadora de Penyes. 01.00 h Gran actuació del grup TOP LIDER. Lloc: Recinte de Penyes. 03.30 h Animació de la Xaranga All i Pebre de Peníscola. Lloc: Carrer Saiz de Carlos. 04.30 h NO PASSARAN, entrada de vaques de la ramaderia Hermanos Colom Martí. Lloc: Carrer Saiz de Carlos. En acabar Toreig de vaques de la ramaderia Ramón Ángel Marín. Lloc: Carrer Saiz de Carlos i plaça de Bous. 26 27
 15. 15. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Viernes 13 de septiembre Día de Pa i Porta 10.00 h Segunda parte del Concurso de Radio Club del Maestrazgo Radioaficionados de Peñiscola. Se otorgará a nivel mundial una tarjeta especial con imágenes de Peñíscola y de sus tradiciones, como prueba de contacto. 11.00 h Sardinada popular. Gentileza del Ayuntamiento de Peñíscola, con la colaboración de la Cofradía de Pescadores. Lugar: Lonja de Pescadores. Donativo: 1€ en favor de la Asociación contra el Cáncer de Peñíscola 17.00 h Final del Concurso Local de Guiñote. Lugar: Bar Restaurante Chiki. 17.00 h Final del Concurso Internacional de Guiñote. Lugar: Raconet de Ca Déu. 17.00 h Toros de la ganadería Benavent y suelta de vaquillas por la playa de la ganadería Hermanos Colom Martí. Lugar: Plaza de Bous y playa Norte. 18.30 h Entrega de trofeos del Concurso Internacional de Guiñote. Lugar: Raconet de Ca Déu. 19.00 h Entrega de trofeos del Concurso Local de Guiñote. Lugar: Bar Restaurante Chiki. 21.00 h Sopar de Pa i Porta con la actuación de la orquesta AGORA. Lugar: Parador de Fiestas. 01.00 h Actuación de Graham Foster. Lugar: Plaza de Santa María (de les Caseres). 03.00 h Animación de la Xaranga All i Pebre de Peñíscola. Lugar: Calle Saiz de Carlos. 04.00 h NO PASARÁN, encierro de vaquillas de la ganadería Hermanos Colom Martí. Lugar: Calle Saiz de Carlos. Al finalizar Toreo de vaquillas de la ganadería Ramón Ángel Marín. Lugar: Plaza de Bous. Divendres 13 de setembre Dia de Pa i Porta 10.00 h Segona part del Concurs de Ràdio Club del Maestrat Radioaficionats de Peníscola. S’atorgarà a nivell mundial una targeta especial amb imatges de Peníscola i de les seues tradicions, com a prova de contacte. 11.00 h Sardinadapopular.Gentilesadel’AjuntamentdePeníscola,amblacol·laboració de la Confraria de Pescadors. Lloc: Llotja de Pescadors. Donatiu: 1€ en favor de l’Associació contra el Càncer de Peníscola 17.00 h Final del Concurs Local de Guinyot. Lloc: Bar Restaurant Chiki. 17.00 h Final del Concurs Internacional de Guinyot. Lloc: Raconet de Ca Déu. 17.00 h Toreig de bous de la ramaderia Benavent i solta de vaques per la platja de la ramaderia Hermanos Colom Martí. Lloc: Plaça de Bous i platja Nord. 18.30 h Lliurament de trofeus del Concurs Internacional de Guinyot. Lloc: Raconet de Ca Déu. 19.00 h Lliurament de trofeus del Concurs Local de Guinyot. Lloc: Bar Restaurant Chiki. 21.00 h Sopar de Pa i Porta amb l’actuació de l’orquestra AGORA. Lloc: Parador de Festes. 01.00 h Actuació de Graham Foster. Lloc: Plaça de Santa Maria (de les Caseres). 03.00 h Animació de la Xaranga All i Pebre de Peníscola. Lloc: Carrer Saiz de Carlos. 04.00 h NO PASSARAN, entrada de vaques de la ramaderia Hermanos Colom Martí. Lloc: Carrer Saiz de Carlos. En acabar Toreig de vaques de la ramaderia Ramón Ángel Marín. Lloc: Plaça de Bous. 28 29
 16. 16. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Sábado 14 de septiembre 09.30-13.30 h Concurso de Tiro al Plato. Lugar: Campo de tiro de la dehesa de la Ermita de Sant Antoni. Organiza: Sociedad de Caza La Gaviota. Obligatorio tener la licencia federativa para participar. 10.00 h Segunda parte del Concurso de Radio Club del Maestrazgo Radioaficionados de Peñíscola. Se otorgará a nivel mundial una tarjeta especial con imágenes de Peñíscola y de sus tradiciones, como prueba de contacto. 10.00-12.30 h Concurso de Pesca en la categoría infantil y entrega de premios. Lugar: Lonja de Pescadores. Organiza: Societat de Pesca Esportiva de Peñíscola. 11.00-13.00h Master class de spinning con los instructores Manu Tejedor, Juan Quixal, Ico Prats y Dolo Bayarri. Información para inscripciones en www. peniscola.org. Lugar: Paseo Marítimo. Organiza: Peña Villarreal de Peñíscola. 11.00 h Concentración de motos Vespa y Lambretta. Inscripciones en el Mandarina Club, Av. Papa Luna núm. 1. Lugar: Paseo Marítimo. 12.00 h Exposición y concentración de motos Harley- Davidson. Lugar: Av. del Papa Luna, frente a Disco Gabanna. Organiza: Disco Gabanna. 12.00 h Inauguración Exposición de Bonsais. Lugar: Portal Fosc (antigua cábila). Organiza: Asociación Irta Bonsai de Peñíscola. 13.00 h Ruta de motos Vespa y Lambretta por las calles de Peñíscola. Lugar: Paseo Marítimo y calles de la ciudad. 17.00-20.00h Master class de spinning con los instructores Ángel Gómez, Iván Monleón, de Bestcycling, y Mari Paz Lozano, de Megabass. Información para inscripciones en www.peniscola.org. Lugar: Paseo Marítimo. Organiza: Peña Villarreal de Peñíscola. 17.00 h Toros y suelta de vaquillas por la playa de la ganadería Ramón Ángel Marín. Lugar: Plaza de Bous y playa Norte. 18.30 h Exposición y Concurso de motos Vespa y Lambretta. Lugar: Paseo Marítimo. 21.00 h Entrega de trofeos del Concurso de motos Vespa y Lambretta. Lugar: Mandarina Club. Av. del Papa Luna, núm. 1. 00.30 h Sensacional castillo de fuegos artificiales disparado por la Pirotecnia Tomás. Lugar: Playa Norte. 01.00 h Baile amenizado por la orquesta ATALAIA Lugar: Parador de Fiestas. Dissabte 14 de setembre 09.30-13.30 h Concurs de Tir al Plat. Lloc: Camp de tir de la devesa de l’Ermita de Sant Antoni. Organitza: Societat de Caça La Gaviota. Obligatori tenir la llicència federativa per participar. 10.00 h Segona part del Concurs de Ràdio Club del Maestrat Radioaficionats de Peníscola. S’atorgarà a nivell mundial una targeta especial amb imatges de Peníscola i de les seues tradicions, com a prova de contacte. 10.00-12.30 h Concurs de Pesca en la categoria infantil i lliurament de premis. Lloc: Llotja de Pescadors. Organitza: Societat de Pesca Esportiva de Peníscola. 11.00-13.00 h Master class d’spinning amb els instructors Manu Tejedor, Juan Quixal, Ico Prats i Dolo Bayarri. Informació per a inscripcions en www. peniscola.org. Lloc: Passeig Marítim. Organitza: Penya Villarreal de Peníscola. 11.00 h Concentració de motos Vespa i Lambretta. Inscripcions en el Mandarina Club, Av. del Papa Luna núm. 1. Lloc: Passeig Marítim. 12.00 h Exposició i concentració de motos Harley- Davidson. Lloc: Av. del Papa Luna, enfront de Disco Gabanna. Organitza: Disco Gabanna. 12.00 h Inauguració Exposició de Bonsais. Lloc: Portal Fosc (antiga cabila). Organitza: Associació Irta Bonsai de Peníscola. 13.00 h Ruta de motos Vespa i Lambretta pels carrers de Peníscola. Lloc: Passeig Marítim i carrers de la ciutat. 17.00-20.00 h Master class d’spinning amb els instructors Ángel Gómez, Iván Monleón, de Bestcycling, i Mari Paz Lozano, de Megabass. Informació per a inscripcions en www.peniscola.org. Lloc: Passeig Marítim. Organitza: Penya Villarreal de Peníscola. 17.00 h Toreig de bous i solta de vaques per la platja de la ramaderia Ramón Ángel Marín. Lloc: Plaça de Bous i platja Nord. 18.30 h Exposició i Concurs de motos Vespa i Lambretta. Lloc: Passeig Marítim. 21.00 h Lliurament de trofeus del Concurs de motos Vespa i Lambretta. Lloc: Mandarina Club. Av. del Papa Luna, núm. 1. 00.30 h Sensacional castell de focs artificials disparat per la Pirotècnia Tomás. Lloc: Platja Nord. 01.00 h Ball amenitzat per l’orquestra ATALAIA Lloc: Parador de Festes. 30 31 Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 30 31
 17. 17. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Domingo 15 de septiembre Día Internacional de los pueblos del mundo 09.30-13.30 h Concurso de Tiro al Plato. Lugar: Campo de tiro de la dehesa de la Ermita de Sant Antoni. Organiza: Sociedad de Caza La Gaviota. Obligatorio tener la licencia federativa para participar. 10.00 h Segunda parte del Concurso de Radio Club del Maestrazgo Radioaficionados de Peñíscola. Se otorgará a nivel mundial una tarjeta especial con imágenes de Peñíscola y de sus tradiciones, como prueba de contacto. 11.00 h Exposición de coches antiguos. Lugar: Av. d’Espanya. Organiza: Asociación de Vehículos Antiguos del Maestrat. 13.30 h Entrega de trofeos del Concurso de Tiro al Plato. Lugar: Campo de tiro de la dehesa de la Ermita de Sant Antoni. Organiza: Sociedad de Caza La Gaviota. 17.00 h Torneo de Poker. Organiza: Peña Racó Calent. Inscripción previa en la misma peña. Lugar: Recinto de Peñas. 17.00 h Toros de la ganadería Fernando Machancoses y suelta de vaquillas por la playa de la ganadería Hermanos Colom Martí. Lugar: Plaza de Bous y playa Norte. 19.00 h Actuación infantil de la Payasa Piruleta (juegos, bailes). Lugar: Paseo Marítimo. 20.00 h Demostración Internacional de Gastronomía. Lugar: Parador de Fiestas. Organiza: Asociación Amigos de la Cultura Española. Al finalizar Show musical con la actuación del grupo musical mejicano REAL GALA. Lugar: Parador de Fiestas. 20.30 h Concierto de Habaneras. Actuación de la Coral Verge Font de la Salut de Traiguera, Coral Polifónica de Peñíscola, Coral Polifónica Sant Pere del Grau de Castellón. Lugar: Plaza de Santa María. Organiza: Coral Polifónica de Peñíscola. 01.00 h Deslízate en el Splash. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña Racó Calent. 01.30 h La Ruleta de la Suerte. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña Sense Nord. Diumenge 15 de setembre Dia Internacional dels pobles del món 09.30-13.30 h Concurs de Tir al Plat. Lloc: Camp de tir de la devesa de l’Ermita de Sant Antoni. Organitza: Societat de Caça La Gaviota. Obligatori tenir la llicència federativa per participar. 10.00 h Segona part del Concurs de Ràdio Club del Maestrat Radioaficionats de Peníscola. S’atorgarà a nivell mundial una targeta especial amb imatges de Peníscola i de les seues tradicions, com a prova de contacte. 11.00 h Exposició de cotxes antics. Lloc: Av. d’Espanya. Organitza: Associació de Vehicles Antics del Maestrat. 13.30 h Lliurament de trofeus del Concurs de Tir al Plat. Lloc: Camp de tir de la devesa de l’Ermita de Sant Antoni. Organitza: Societat de Caça La Gaviota. 17.00 h Torneig de Poker. Organitza: Penya Racó Calent. Inscripció previa en la mateixa penya. Lloc Recinte de Penyes. 17.00 h Toreig de bous de la ramaderia Fernando Machancoses i solta de vaques per la platja de la ramaderia Hermanos Colom Martí. Lloc: Plaça de Bous i platja Nord. 19.00 h Actuació infantil de la Payasa Piruleta (jocs, balls, etc.). Lloc: Passeig Marítim. 20.00 h Demostració Internacional de Gastronomia. Lloc: Parador de Festes. Organitza: Associació Amics de la Cultura Espanyola. En acabar Espectacle musical amb l’actuació del grup musical mexicà REAL GALA. Lloc: Parador de Festes. 20.30 h Concert d’Havaneres. Actuació de la Coral Verge Font de la Salut de Traiguera, Coral Polifònica de Peníscola, Coral Polifònica Sant Pere del Grau de Castelló. Lloc: Plaça de Santa María. Organitza: Coral Polifònica de Peníscola. 01.00 h Llisca en l’Splash. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya Racó Calent. 01.30 h La Ruleta de la Sort. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya Sense Nord. 32 33
 18. 18. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Lunes 16 de septiembre Día del turista. 12.30 h La Reina de las Fiestas y su Corte de Honor ofrecerán a los turistas y visitantes dos productos típicos de la zona: pastissets i moscatell. Lugar: Paseo Marítimo, frente a Tourist Info. 17.00 h Cuartos de final del Campeonato Absoluto de Tenis Masculino. Lugar: Pistas del Polideportivo Municipal. Juez árbitro: Juan Ayza. Organiza: Paco Barreda. 18.00 h Teatro con la obra ¡Taxi! de A. Brau Blocau. Lugar: Palacio de Congresos. 18.00 h Gincana infantil. Lugar: Recinto Peña Racó Calent. Organiza: Peña Racó Calent. 19.00-01.00h Inauguración del MESÓN DE LA TAPA. Restaurantes participantes: Rojo Picota, Bar Roca, Restaurante Bodegón, Restaurante Roca Platja, El Rancho Marinero, Mesón del Abuelo, Portal de Sant Pere, Columbretes, Vinoteca El Mañico, Cafetería les Junqueres, Brasería El Pòsit, El Raconet de Ca Déu, Restaurante Brasería Feliu. Lugar: Parador de Fiestas. 19.30 h Actuación del Grupo de Danza Tribal de Peñíscola Ménades de Irta. Lugar: Mesón de la Tapa. Parador de Fiestas. Organiza: Asociación Cultural Ménades de Irta. 20.30 h XXIX Ciclo de Conciertos de Música Clásica Ciudad de Peñíscola. Egara Saxofón Quartet. Lugar: Salón Gótico del Castillo. Entrada gratuita. 00.00 h Fiesta Hawaiana. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña Sense Nord. 00.30 h Fiesta Luminosa. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña La Revolteta. 00.30 h Fiesta Mojito Mamacita Night. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña Racó Calent. 01.30 h La Ruleta de la Suerte. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña Sense Nord. 03.00 h Animación de la Xaranga All i Pebre de Peñíscola. Lugar: Calle Saiz de Carlos. 04.00 h NO PASARÁN, encierro de vaquillas de la ganadería Hermanos Colom Martí. Lugar: Calle Saiz de Carlos. Dilluns 16 de setembre Dia del turista. 12.30 h La Reina de les Festes i la seua Cort d’Honor oferiran als turistes i visitants dos productes típics de la zona: pastissets i moscatell. Lloc: Passeig Marítim, enfront de Tourist Info. 17.00 h Quarts de final del Campionat Absolut de Tennis Masculí. Lloc: Pistes del Poliesportiu Municipal. Jutge àrbitre: Juan Ayza. Organitza: Paco Barreda. 18.00 h Teatre amb l’obra ¡Taxi! d’A. Brau Blocau. Lloc: Palau de Congressos. 18.00 h Gimcana infantil. Lloc: Recinte Penya Racó Calent. Organitza: Penya Racó Calent. 19.00 -01.00h Inauguració del MESÓN DE LA TAPA. Restaurants participants: Rojo Picota, Bar Roca, Restaurant Bodegón, Restaurant Roca Platja, El Rancho Marinero, Mesón del Abuelo, Portal de Sant Pere, Columbretes, Vinoteca El Mañico, Cafeteria les Jonqueres, Braseria El Pòsit, El Raconet de Ca Déu, Restaurant Braseria Feliu. Lloc: Parador de Festes. 19.30 h Actuació del Grup de Dansa Tribal de Peníscola Ménades de Irta. Lloc: Mesón de la Tapa. Parador de Festes. Organitza: Associació Cultural Ménades de Irta. 20.30 h XXIX Cicle de Concerts de Música Clàssica Ciutat de Peníscola. Egara Saxofón Quartet. Lloc: Saló Gòtic del Castell. Entrada gratuïta. 00.00 h Festa Hawaiana. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya Sense Nord. 00.30 h Festa Lluminosa. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya La Revolteta. 00.30 h Festa Mojito Mamacita Night. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya Racó Calent. 01.30 h La Ruleta de la Sort. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya Sense Nord. 03.00 h Animació de la Xaranga All i Pebre de Peníscola. Lloc: Carrer Saiz de Carlos. 04.00 h NO PASSARAN, entrada de vaques de la ramaderia Hermanos Colom Martí. Lloc: Carrer Saiz de Carlos. 34 35
 19. 19. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Martes 17 de septiembre 17.00 h Semifinal del Campeonato Absoluto de Tenis Masculino. Lugar: Pistas del Polideportivo Municipal. Juez árbitro: Juan Ayza. Organiza: Paco Barreda. 17.00 h Competición de Patines Acuáticos. Compite en grupos de cuatro para ser el más rápido navegando a pedales sobre el mar. Plazas limitadas. Lugar: Playa Sur, junto el Recinto de Peñas. Organiza: Coordinadora de Peñas. 18.00-21.00 h Gran parque de juegos y talleres para niños y jóvenes. Lugar: paseo playa Sur. 18.00 h Torneo de Futbolín. Lugar: Coctelería Maria Caipirinha, Pl. Santa María (de les Caseres). Organiza: Peña Barcelonista Ciudad de Peñíscola 19.00-01.00 h MESÓN DE LA TAPA. Restaurantes participantes: Rojo Picota, Bar Roca, Restaurante Bodegón, Restaurante Roca Platja, El Rancho Marinero, Mesón del Abuelo, Portal de Sant Pere, Columbretes, Vinoteca El Mañico, Cafetería les Junqueres, Brasería El Pòsit, El Raconet de Ca Déu, Restaurante Brasería Feliu Lugar: Parador de Fiestas. 20.00 h Ballet Pasión Flamenca. Lugar: Mesón de la Tapa. Parador de Fiestas. 20.30 h XXIX Ciclo de Conciertos de Música Clásica Ciudad de Peñíscola. Recital Lírico Mujeres Compositoras. Lugar: Salón Gótico del Castillo. Entrada gratuita. 00.00 h Fiesta Mejicana. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña Sense Nord. 00.30 h Concurso de Cerveza. Lugar: Recinto Peña Racó Calent. Organiza: Peña Racó Calent. 01.30 h La Ruleta de la Suerte. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña Sense Nord. 03.00 h Animación de la Xaranga All i Pebre de Peñíscola. Lugar: Calle Saiz de Carlos. 04.00 h NO PASARÁN, encierro de vaquillas de la ganadería Hermanos Colom Martí. Lugar: Calle Saiz de Carlos. Dimarts 17 de setembre 17.00 h Semifinal del Campionat Absolut de Tennis Masculí. Lloc: Pistes del Poliesportiu Municipal. Jutge àrbitre: Juan Ayza. Organitza: Paco Barreda. 17.00 h Competició de Patins Aquàtics. Competeix en grups de quatre per a ser el més ràpid navegant a pedals sobre la mar. Places limitades. Lloc: Platja Sud, vora el Recinte de Penyes. Organitza: Coordinadora de Penyes. 18.00-21.00 h Gran parc de jocs i tallers per a xiquets i jóvens. Lloc: Passeig platja Sud. 18.00 h Torneig de Futbolí. Lloc: Cocteleria Maria Caipirinha, Pl. de Santa María (de les Caseres). Organitza: Penya Barcelonista Ciutat de Peníscola 19.00-01.00h MESÓN DE LA TAPA. Restaurants participants: Rojo Picota, Bar Roca, Restaurant Bodegón, Restaurant Roca Platja, El Rancho Marinero, Mesón del Abuelo, Portal de Sant Pere, Columbretes, Vinoteca El Mañico, Cafeteria les Jonqueres, Braseria El Pòsit, El Raconet de Ca Déu, Restaurant Braseria Feliu. Lloc: Parador de Festes. 20.00 h Ballet Pasión Flamenca. Lloc: Mesón de la Tapa. Parador de Festes. 20.30 h XXIX Cicle de Concerts de Música Clàssica Ciutat de Peníscola. Recital Líric Mujeres Compositoras. Lloc: Saló Gòtic del Castell. Entrada gratuïta. 00.00 h Festa Mexicana. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya Sense Nord. 00.30 h Concurs de Cervesa. Lloc: Recinte Penya Racó Calent. Organitza: Penya Racó Calent. 01.30 h La Ruleta de la Sort. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya Sense Nord. 03.00 h Animació de la Xaranga All i Pebre de Peníscola. Lloc: Carrer Saiz de Carlos. 04.00 h NO PASSARAN, entrada de vaques de la ramaderia Hermanos Colom Martí. Lloc: Carrer Saiz de Carlos. 36 37
 20. 20. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Miércoles 18 de septiembre 11.00-20.00 h Entrada gratuita a Acualandia a menores de 14 años. Lugar: Parque acuático Acualandia Peñismar. www.parqueacuaticopeniscola.com 17.00 h Final del Campeonato Absoluto de Tenis Masculino y partido de exhibición femenino. Lugar: Pistas del Polideportivo Municipal. Juez árbitro: Juan Ayza. Organiza: Paco Barreda. 17.00 h Batalla de Agua para los más pequeños. Organiza: Peña Racó Calent. 17.00 h Partido de fútbol entre los equipos juveniles ACD Peñíscola y Villarreal CF. Lugar: Campo de fútbol Benedicto XIII. 17.00 h Toros de la ganadería José Vte. Machancoses y suelta de vaquillas por la playa de la ganadería Ramón Ángel Marín. Lugar: Plaza de Bous y playa Norte. 18.00 h Torneo de Futbolín. Lugar: Coctelería Maria Caipirinha, Pl. Santa María (de les Caseres). Organiza: Peña Barcelonista Ciudad de Peñíscola. 18.00 h Todas las atracciones de la feria tendrán el precio popular de 1€. Lugar: Recinto Ferial. Organiza: Asociación de Feriantes de Peñíscola. 19.00 h Partido de fútbol entre los equipos cadetes ACD Peñíscola y Villarreal CF. Lugar: Campo de fútbol Benedicto XIII. 20.00 h Espectáculo musical REMEMBER 80. Lugar: Palacio de Congresos. Donativo: 4€ en beneficio de Cruz Roja. Venta de entradas: Sede Cruz Roja, Gimnasio Gentsana y en taquilla el mismo día. Organiza: Gimnasio Gentsana. 23.30 h Toro embolado de la ganadería José Vte. Machancoses. Lugar. Plaza de Bous. 00.00 h Fiesta White Colors. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña Sense Nord. 00.00 h Concurso de Lanzamiento de Jamón, femenino y masculino. Lugar: Recinto de Peñas. Inscripciones hasta una hora antes en la Peña Racó Calent. Organiza: Coordinadora de Peñas. 00.00 h September Fest. Ven a celebrar la fiesta con la cerveza peñiscolana. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña La Revolteta. 02.00 h Carrera Pantalons Baixats. Lugar: Recinto Peña Racó Calent. Organiza: Peña Racó Calent. Dimecres 18 de setembre 11.00-20.00 h Entrada gratuïta a Acualandia a menors de 14 anys. Lloc: Parc aquàtic Acualandia Peñismar. www.parqueacuaticopeniscola.com 17.00 h Final del Campionat Absolut de Tennis Masculí i partit d’exhibició femení. Lloc: Pistes del Poliesportiu Municipal. Jutge àrbitre: Juan Ayza. Organitza: Paco Barreda. 17.00 h Batalla d’Aigua per als més menuts. Organitza: Penya Racó Calent. 17.00 h Partit de futbol entre els equips juvenils ACD Peñíscola i Villarreal CF. Lloc: Camp de Futbol Benedicto XIII. 17.00 h Toreig de bous de la ramaderia José Vte. Machancoses i solta de vaques per la platja de la ramaderia Ramón Ángel Marín. Lloc: Plaça de Bous i platja Nord. 18.00 h Torneig de Futbolí. Lloc: Cocteleria Maria Caipirinha, Pl. de Santa Maria (de les Caseres). Organitza: Penya Barcelonista Ciudad de Peníscola. 18.00 h Totes les atraccions de la fira tindran el preu popular d’1€. Lloc: Recinte de la Fira. Organitza: Associació de Firaires de Peníscola. 19.00 h Partit de futbol entre els equips cadets ACD Peñíscola i Villarreal CF. Lloc: Camp de futbol Benedicto XIII. 20.00 h Espectacle musical REMEMBER 80. Lloc: Palau de Congressos. Donatiu: 4€ en benefici de Creu Roja. Venda d’entrades: Seu Creu Roja, Gimnàs Gentsana i en taquilla el mateix dia. Organitza: Gimàs Gentsana. 23.30 h Bou embolat de la ramaderia José Vte. Machancoses. Lloc: Plaça de Bous. 00.00 h Festa White Colors. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya Sense Nord. 00.00 h Concurs de Llançament de Pernil, femení i masculí. Lloc: Recinte de Penyes. Inscripcions fins una hora abans en la Penya Racó Calent. Organitza: Coordinadora de Penyes. 00.00 h September Fest. Vine a celebrar la festa amb la cervesa peniscolana. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya La Revolteta. 02.00 h Carrera Pantalons Baixats. Lloc: Recinte Penya Racó Calent. Organitza: Penya Racó Calent. 38 39
 21. 21. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Jueves 19 de septiembre. 10.00 h Exhibición Globo Aerostático y Vuelos Cautivos hasta 25 m de altura. Lugar: Playa Sur. Colabora: Primagas Energía y Fontelda Instalaciones. 11.00 h Misa réquiem por nuestros difuntos. Lugar: Iglesia Parroquial Santa María de Peñíscola. 18.30 h Haz deporte y pedalea con nosotros. Inscripción de los aficionados e imposición de la Camiseta, que acredita como participantes en esta vuelta sensacional. Lugar: Paseo Marítimo, frente al Hotel Prado Arena. Organiza: Peña La Revolteta. Al finalizar Pistoletazo de salida de la vuelta en bicicleta. Recorrido por las diferentes calles de la ciudad hasta llegar al Auto Lavado Valen, donde se celebrará el fin de la carrera con un vino de honor ofrecido por la Peña La Revolteta. Lugar: Calles de la ciudad y Auto Lavado Valen. Organiza: Peña La Revolteta. 19.00-21.00 h Gran parque de juegos para niños y jóvenes. Lugar: Peñismar zona anfiteatro. 19.30 h Taller gratuito de Danza Oriental-Tribal. (Duración de 1 hora). Lugar: Sede Universidad Popular. Organiza: Asociación Cultural Ménades de Irta. 20.30 h XXIX Ciclo de Conciertos de Música Clásica Ciudad de Peñíscola. Gimeno & Solsona 4 hands piano duo. Lugar: Salón Gótico del Castillo. Entrada gratuita. 23.30 h Toro embolado de la ganadería Ramón Ángel Marín. Lugar: Plaza de Bous. 00.00 h Baile amenizado por la orquesta CENTAURO Lugar: Parador de Fiestas. 00.00 h Noche de Chicas. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña Sense Nord. 02.00 h Concurso Femenino de Chupito de Piruleta. Para mayores de 18 años. Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña Els Curris. Dijous 19 de setembre. 10.00 h Exhibició Globus Aerostàtic i Vols Captius fins a 25 m d’altura. Lloc: Platja Sud. Col·labora: Primagas Energía i Fontelda Instalaciones. 11.00 h Missa rèquiem pels nostres difunts. Lloc: Església Parroquial Santa Maria de Peníscola 18.30 h Fes esport i pedaleja amb nosaltres. Inscripció dels aficionats i imposició de la camiseta, que els acreditarà com a participants en aquesta volta sensacional. Lloc: Passeig Marítim, enfront de l’Hotel Prado Arena. Organitza: Penya la Revolteta. En acabar Eixida de la volta en bicicleta. Recorregut pels diferents carrers de la ciutat fins arribar a l’Auto Lavado Valen, on se celebrarà el fi de carrera amb un vi d’honor ofert per la Penya la Revolteta. Lloc: Carrers de la ciutat i Auto Lavado Valen. Organitza: Penya La Revolteta. 19.00-21.00 h Gran parc de jocs per a xiquets i jóvens. Lloc: Peñismar zona amfiteatre. 19.30 h Taller gratuït de Dansa Oriental Tribal. (Durada d’1 hora). Lloc: Seu Universitat Popular. Organitza: Associació Cultural Ménades de Irta. 20.30 h XXIX Cicle de Concerts de Música Clàssica Ciutat de Peníscola. Gimeno & Solsona 4 hands piano duo. Lloc: Saló Gòtic del Castell. Entrada gratuïta. 23.30 h Bou embolat de la ramaderia Ramón Ángel Marín. Lloc: Plaça de Bous. 00.00 h Ball amenitzat per l’orquestra CENTAURO Lloc: Parador de Festes. 00.00 h Nit de Xiques. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya Sense Nord. 02.00 h Concurs Femení de Gotet de Piruleta. Per a majors de 18 anys. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Penya Els Curris. 40 41
 22. 22. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Viernes 20 de septiembre 16.00 h Presentación oficial del Bàsquet Club Peñíscola, temporada 2013-2014. Partido del equipo sénior del Bàsquet Club Peñíscola. Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal. 17.00 h Toros de la ganadería Germán Vidal y suelta de vaquillas por la playa de la ganadería Hermanos Colom Martí. Lugar: Plaza de Bous y playa Norte. 20.00 h Homenaje a la Patrona por parte de la Asociación Cultural de Moros i Cristians, con la celebración de la misa de presentación de los estandartes. Finalizada la misma, pasacalles anunciando la Fiesta Mora y Cristiana. Lugar: Santuario de la Virgen de Ermitana y calles de la ciudad. 23.30 h Toro embolado de la ganadería Germán Vidal. Lugar. Plaza de Bous. 00.00 h Baile amenizado por la orquesta MAGIA NEGRA. Lugar: Parador de Fiestas. 00.00 h Concierto del grupo EL CUARTO OSCURO y DEFECTOS. Lugar: Plaza de Santa María (de les Caseres). 03.00 h Animación de la Xaranga All i Pebre de Peñíscola. Lugar: Calle Saiz de Carlos. 04.00 h NO PASARÁN, encierro de vaquillas de la ganadería Hermanos Colom Martí. Lugar: Calle Saiz de Carlos. Al finalizar Toreo de vaquillas de la ganadería Ramón Ángel Marín. Lugar: Plaza de Bous. Divendres 20 de setembre 16.00 h Presentació oficial del Bàsquet Club Peníscola, temporada 2013-2014. Partit de l’equip sènior del Bàsquet Club Peníscola. Lloc: Pavelló Poliesportiu Municipal. 17.00 h Toreig de bous de la ramaderia Germán Vidal i solta de vaques per la platja de la ramaderia Hermanos Colom Martí. Lloc: Plaça de Bous i platja Nord. 20.00 h Homenatge a la Patrona per part de l’Associació Cultural de Moros i Cristians, amb la celebració de la missa de presentació dels estendards. En acabar, cercavila anunciadora de la Festa Mora i Cristiana. Lloc: Santuari de la Mare de Déu d’Ermitana i carrers de la ciutat. 23.30 h Bou embolat de la ramaderia Germán Vidal. Lloc: Plaça de Bous. 00.00 h Ball amenitzat per l’orquestra MAGIA NEGRA. Lloc: Parador de Festes. 00.00 h Concert dels grups EL CUARTO OSCURO i DEFECTOS. Lloc: Plaça de Santa María (de les Caseres). 03.00 h Animació de la Xaranga All i Pebre de Peníscola. Lloc: Carrer Saiz de Carlos. 04.00 h NO PASSARAN, entrada de vaques de la ramaderia Hermanos Colom Martí. Lloc: Carrer Saiz de Carlos. En acabar Toreig de vaques de la ramaderia Ramón Ángel Marín. Lloc: Plaça de Bous. 42 43
 23. 23. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Sábado 21 de septiembre Día de Entrada de Moros y Cristianos 09.00 h Limpieza de fondos marinos alrededor del castillo. Lugar: Playa Norte zona La Porteta. Se precisa equipo y titulación de buceo. Organiza: Club de Buceo Papa Luna de Peñíscola. 10.00 h El Radio Club del Maestrazgo Radioaficionados de Peñíscola, desde la sede de Radio Club otorgará a nivel mundial una tarjeta especial como prueba de contacto y para dar a conocer el nombre de Peñíscola y sus Fiestas Patronales. Lugar: Sede Radio Club. Pl. Constitución, núm. 1, 3º. 11.30 h Juegos acuáticos infantiles, consistentes en palo enjabonado y lanzamiento de hinchables al agua. Lugar: Puerto pesquero. 12.00 h Toreo de vaquillas de la ganadería Ramón Ángel Marín. Lugar. Plaza de Bous. 17.00-19.00 h Torneo de Balonmano Playa para benjamines y alevines (años 2002-2005). Lugar: Playa Norte, frente al núm. 15. Organiza: Club Handbol Peníscola. Inscripción al 605597448 y 629053337. 19.00 h Majestuoso desfile y entrada a la ciudad de las escuadras de la Associació Cultural de Moros i Cristians. Iniciará el recorrido desde la calle de acceso al campo municipal de deportes Benedicto XIII para llegar hasta la plaza de Bous, donde se interpretarán los himnos de la asociación y el de la Comunidad Valenciana. Lugar: Av. del Papa Luna, Av. de la Mar, Pl. de Bous. 00.00 h Baile amenizado por el GRUPO CAÑÓN. Lugar: Parador de Fiestas. Dissabte 21 de setembre Dia d’Entrada de Moros i Cristians 09.00 h Neteja de fons marins al voltant del castell. Lloc: Platja Nord, zona de la Porteta. Es necessita equip i titulació de busseig. Organitza: Club de Busseig Papa Luna de Peníscola. 10.00 h El Ràdio Club del Maestrat Radioaficionats de Peníscola, atorgarà a nivell mundial una targeta especial com a prova de contacte i per donar a conéixer el nom de Peníscola i les seues Festes Patronals. Lloc: Seu Ràdio Club. Pl. Constitución, núm. 1, 3r. 11.30 h Jocs aquàtics infantils consistents en pal ensabonat i llançament d’inflables a l’aigua. Lloc: Port pesquer. 12.00 h Toreig de vaques de la ramaderia Ramón Ángel Marín. Lloc: Plaça de Bous. 17.00-19.00 h Torneig d’Handbol Platja per a benjamins i alevins (anys 2002-2005). Lloc: Platja Nord, enfront del núm. 15. Organitza: Club Handbol Peníscola. Inscripció al 605597448 i 629053337. 19.00 h Majestuosa desfilada i entrada a la ciutat de les esquadres de l’Associació Cultural de Moros i Cristians. Iniciarà el recorregut des del carrer d’accés al camp municipal d’esports Benedicto XIII per arribar fins la plaça de Bous, on s’interpretaran els himnes de l’associació i el de la Comunitat Valenciana. Lloc: Av. del Papa Luna, Av. de la Mar, Pl. de Bous. 00.00 h Ball amenitzat pel GRUP CAÑÓN. Lloc: Parador de Festes. 44 45
 24. 24. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Domingo 22 de septiembre Día de Salida de Moros y Cristianos 10.00 h El Radio Club del Maestrazgo Radioaficionados de Peñíscola seguirá otorgando la tarjeta especial del día anterior y además otorgará el contacto válido para completar la frase y poder conseguir el V Trofeo Fiestas Patronales de Peñíscola 2013. Lugar: Sede Radio Club. Pl. Constitución, núm. 1, 3º. 12.00 h Toreo de vaquillas de la ganadería Hermanos Colom Martí. Lugar: Plaza de Bous. 12.00 h Concierto del XXIX Ciclo de Conciertos de Música Clásica Ciudad de Peñíscola con la interpretación de la Misa y Plegaria del Pescador del maestro Vittorio Cacciatori y letra de Juan Bautista Simó. Intervendrán la Coral Polifónica de Peñíscola y la Orquesta de Cámara Santa Maria de Peñíscola dirigidas por Raquel Bayarri Bayarri. Lugar: Iglesia Parroquial Santa María. 13.30 h Aperitivo y entrega de premios del Concurso de Pesca de la categoría sénior. Detalles a todos los socios por el 25 aniversario de la asociación. Lugar: Camping Ferrer. 19.30 h Magnífico desfile y salida desde la ciudad antigua de las escuadras de la Associació Cultural de Moros i Cristians. Finalizado el desfile, en la plaza Constitución, la Coral Polifónica de Peñíscola, acompañada por la Asociación Musical Virgen de Ermitana, interpretará el Himno de la Comunidad Valenciana. Lugar: Casco antiguo, Portal Fosc, Pl. de Bous, Av. de la Mar, Av. d’Espanya, Pl. Constitución. Acto seguido Castillo de fuegos artificiales que servirá para despedir nuestras Fiestas Patronales 2013. Lugar: Playa Sur. Diumenge 22 de setembre Dia de Sortida de Moros i Cristians 10.00 h El Ràdio Club del Maestrat Radioaficionats de Peníscola seguirà atorgant la targeta especial del dia anterior i, a més, atorgarà el contacte vàlid per completar la frase i poder aconseguir el V Trofeu Festes Patronals de Peníscola 2013. Lloc: Seu Ràdio Club. Pl. Constitución, núm. 1, 3r. 12.00 h Toreig de vaques de la ramaderia Hermanos Colom Martí. Lloc: Plaça de Bous. 12.00 h Concert del XXIX Cicle de Concerts de Música Clàssica Ciutat de Peníscola amb la interpretació de la Missa i Pregària del Pescador, del mestre Vittorio Cacciatori i lletra de Juan Bautista Simó. Hi intervindran la Coral Polifònica de Peníscola i l’Orquestra de Cambra Santa Maria de Peníscola dirigides per Raquel Bayarri Bayarri. Lloc: Església Parroquial Santa Maria. 13.30 h Aperitiu i lliurament de premis del Concurs de Pesca de la categoria sènior. Detalls a tots els socis pel 25 aniversari de l’associació. Lloc: Càmping Ferrer. 19.30 h Magnífica desfilada i sortida des de la ciutat antiga de les esquadres de l’Associació Cultural de Moros i Cristians. En acabar la desfilada, a la plaça de la Constitució, la Coral Polifònica de Peníscola, acompanyada per l’Associació Musical Verge de l’Ermitana, interpretarà l’Himne de la Comunitat Valenciana. Lloc: Nucli antic, Portal Fosc, Pl. de Bous, Av. de la Mar, Av. d’Espanya, Pl. Constitución. Acte seguit Castell de focs artificials que servirà de comiat de les Festes Patronals 2013. Lloc: Platja Sud. 46 47
 25. 25. Festes Patronals Peñíscola 2013Festes Patronals Peñíscola 2013 48 49 El Ayuntamiento de Peñíscola convoca este concurso con la intención de dar más protagonismo a las Fiestas Patronales e invitar a los aficionados del arte de la fotografía para que, a través de nuestras fiestas, desarrollen su actividad. TEMA El tema será Cartel anunciador de las Fiestas 2014 y estará relacionado con las Fiestas Patronales; la foto ganadora será la portada de los programas y del cartel anunciador de las próximas Fiestas Patronales 2014. PARTICIPANTES Podrán participar todos aquellos que lo deseen. MODALIDADES. 1. Fotografía vertical en blanco y negro con un formato de 20x30 cm. 2. Fotografía vertical en color con un formato de 20x30 cm. 3. Presentación de las obras con papel fotográfico. NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS Cada participante podrá presentar solo dos obras que considere puedan optar al premio. IDENTIFICACIÓN Cada autor identificará su obra con un solo título que escribirá al dorso de la fotografía presentada; junto a ella, irá un CD con la foto en soporte informático. Cada fotografía irá acompañada de un sobre de identificación, dentro del cual se hará constar el nombre completo, dirección, DNI y teléfono del autor, así como el título de la obra presentada. El sobre estará cerrado obligatoriamente y en la parte exterior sólo figurará el nombre de la obra. ENTREGA DE LOS ORIGINALES Los trabajos podrán presentarse en la oficina del SAC, situada en el calle Llandells nº 5, 12598 Peñíscola. FECHA DE ADMISIÓN El plazo de presentación finalizará el 30 de diciembre de 2013 a las 14.00 horas. JURADO Un jurado calificador fallará los premios. RESOLUCIÓN La resolución del jurado será inapelable y se hará pública el día de la Elección de la Reina 2014. A los ganadores se les comunicará el veredicto expresamente. DERECHOS Las obras presentadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Peñíscola, el cual se reserva el derecho de publicación. EXPOSICIÓN Las obras presentadas a concurso serán expuestas en el Edificio Sociocultural de Peñíscola del 3 al 8 de marzo de 2014. PREMIOS Los premios serán: • 300 € para el ganador. • 200 € para el segundo. • 100 € para el tercero. La entrega de Premios se efectuará el día de la Elección de la Reina 2014 en el Palacio de Congresos de Peñíscola. OBSERVACIONES El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de estas bases. Los casos no previstos serán resueltos por el jurado. Los premios podrán ser declarados desiertos si por las circunstancias el jurado lo cree conveniente. Este Ayuntamiento velará por las obras que se presenten a concurso, pero no se hace responsable de la pérdida, deterioro o desaparición que pueda sufrir alguna obra en su traslado o exposición. Ix Concurso de Fotografía Fiestas Patronales L’Ajuntament de Peníscola convoca aquest concurs amb la intenció de donar més protagonisme a les Festes Patronals i d’invitar els aficionats a l’art de la fotografia perquè, a través de les nostres Festes, desenvolupen la seua activitat. TEMA El tema serà Cartell anunciador de les Festes 2014 i ha d’estar relacionat amb les Festes Patronals. La foto guanyadora serà la portada dels programes i del cartell anunciador de les pròximes Festes Patronals 2014. PARTICIPANTS Poden participar-hi tots aquells que ho desitgen. MODALIDATS 1. Fotografia vertical en blanc i negre amb un format de 20x30 cm. 2. Fotografia vertical en color amb un format de 20x30 cm. 3. Presentació de les obres en paper fotogràfic. NOMBRE DE FOTOGRAFIES Cada participant podrà presentar només dues obres que considere que puguen optar al premi. IDENTIFICACIÓ Cada autor ha d’identificar la seua obra amb un sol títol que ha d’escriure al dors de la fotografia presentada; la qual s’haurà d’acompanyar d’un CD amb la foto en suport informàtic. Cada fotografia ha d’anar acompanyada d’un sobre d’identificació, dins del qual s’ha de fer constar el nom complet, l’adreça, el DNI i el telèfon de l’autor, així com el títol de l’obra presentada. El sobre ha d’estar tancat obligatòriament i en la part exterior només hi ha de figurar el nom de l’obra. LLIURAMENT DELS ORIGINALS Els treballs poden presentar-se en el SAC (Servei d’Atenció Ciutadana), situat al carrer dels Llandells núm. 5, 12598 Peníscola. DATA D’ADMISSIÓ El termini de presentació acabarà el dia 30 de desembre de 2013 a les 14.00 hores. JURAT Un jurat qualificador decidirà de donar els premis. RESOLUCIÓ La resolució del jurat serà inapel·lable i es farà pública el dia de l’Elecció de la Reina 2014. Als guanyadors se’ls comunicarà el veredicte expressament. DRETS Les obres presentades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Peníscola, el qual se’n reserva el dret de publicació. EXPOSICIÓN Les obres presentades a concurs s’exposaran en l’Edifici Sociocultural de Peníscola del 3 al 8 de març de 2014. PREMIS Els premis seran 300 € per al guanyador. 200 € per al segon. 100 € per al tercer. El lliurament de premis s’efectuarà el dia de l’Elecció de la Reina 2014 en el Palau de Congressos de Peníscola. OBSERVACIONS El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Els casos no previstos els resoldrà el jurat. Els premis podran ser declarats deserts si per les circumstàncies el jurat ho creu convenient. Aquest Ajuntament vetlarà per les obres que es presenten a concurs, però no es fa responsable de la pèrdua, deteriorament o desaparició que puga sofrir alguna obra en el trasllat o en l’exposició. Ix Concurs de Fotografia Festes Patronals
 26. 26. Festes Patronals Peñíscola 2013 Festes Patronals Peñíscola 2013 Corporación municipal Alcalde: ANDRÉS MARTÍNEZ CASTELLÁ 1º Teniente: JOSÉ ROMUALDO FORNER SIMÓ 2º Teniente: Mª JESÚS ALBIOL ROCA 3º Teniente: GUADALUPE ROIG AYZA 4º Teniente: RAFAEL SUESCUN AYZA Concejales: DANIEL BIOSCA CID SANDRA ALBIOL GARGALLO ALFONSO LOPEZ OJEA Mª AMPARO BAYARRI MARTORELL JORDI PAU CASPE PILAR DIAGO GARCÍA OSCAR AYZA PARIS RAFAEL SERRAT BIOSCA Secretario del Ayuntamiento: Alberto J. Arnau Esteller. Comisión de Fiestas • Daniel Biosca Cid • Mª Rosa Castell Galán • Gema González Cabanes • Vicente Tomás Altamira Llopis • Mayte Bayarri Ezquerra • Vicente Gabriel Rovira Martínez • Manuel Tejedor Tejedor • Mª Dolores Bayarri González • Leonides Roca Serrat. • Deborah Bayarri Ezquerra. • Daniel Soriano Albiol. • Anna Fernández Rey. • Andrea González Cabanes. Comisión Taurina • José Antonio Serrat • Jaime Vicente Drago • Ramón Vives • José Escuder • Francisco Guzmán • José Castillo • Francisco Pérez • Joaquín Pegueroles • Rubén Sospedra • Manuel Lampeira • Uli Flakler Coordinadora de Peñas • Peña Racó Calent • Peña La Revolteta • Peña Sense Nord • Peña Los Curris Ganaderías • Hermanos Colom Martí. Peñíscola, Castellón • Ramón Ángel Marín. Santa Magdalena de Pulpis, Castellón • Germán Vidal. Cabanes, Castellón • Benavent. Quatretonda, Valencia • Jose Vte. Machancoses. Picassent, Valencia • Fernando Machancoses. Picassent, Valencia Colaboradores • Asociaciones Locales • Facsa • Fobesa • Gran Hotel Peñíscola • Hotel Acualandia • Hotel Acuazul • Hotel Casablanca • Hotel Felipe II • Hotel Agora Spa & Resortes • Hotel Peñíscola Palace • Hotel Peñíscola Plaza • Oficina de Turismo • Pub Mandarina • Horchata y Granizados Jazum SL • Revista “Peñíscola. Ciudad En El Mar” Colaboración Fotografías • Fotografías Damas realizadas por Nacho Oms (Zanestudio). • Fotografías programa Begoña Montía Sanz. • Foto de la Reina Clemente Boix. NOTAS: - El Ayuntamiento, a través de la Comisión de Fiestas, se reserva el derecho de alterar el orden de los festejos o suprimir alguno de ellos, si el tiempo o las circunstancias así lo aconsejan. - Se declina toda responsabilidad por los daños o accidentes que puedan sufrir las personas que no estén situadas a distancia suficiente del lugar del emplazamiento de los fuegos artificiales y demás espectáculos pirotécnicos, durante la celebración delosmismos,asícomoenlosrecintosreservados para las exhibiciones de ganado vacuno “bous al carrer” y la tradicional suelta por la playa Norte. Este programa de fiestas fue aprobado por la corporación municipal el julio de 2013. Portada. Foto QUE GRAN! Autor. Eric Tejedor Boix. 1º Premio del VIII Concurso de Fotografía de las Fiestas Patronales. Contraportada. Foto GITANETES. Autor. Pilar Julián Bielsa. 2º Premio del VIII Concurso de Fotografía de las Fiestas Patronales. Corporació municipal Alcalde: ANDRÉS MARTÍNEZ CASTELLÁ Primer tinent: JOSÉ ROMUALDO FORNER SIMÓ Segon tinent: Mª JESÚS ALBIOL ROCA Tercer tinent: GUADALUPE ROIG AYZA Quart tinent: RAFAEL SUESCUN AYZA Regidors: DANIEL BIOSCA CID SANDRA ALBIOL GARGALLO ALFONSO LOPEZ OJEA Mª AMPARO BAYARRI MARTORELL JORDI PAU CASPE PILAR DIAGO GARCÍA OSCAR AYZA PARIS RAFAEL SERRAT BIOSCA Secretari de l’Ajuntament: Alberto J. Arnau Esteller. Comissió de Festes • Daniel Biosca Cid • Mª Rosa Castell Galán • Gema González Cabanes • Vicente Tomás Altamira Llopis • Mayte Bayarri Ezquerra • Vicente Gabriel Rovira Martínez • Manuel Tejedor Tejedor • Mª Dolores Bayarri González • Leonides Roca Serrat. • Deborah Bayarri Ezquerra. • Daniel Soriano Albiol. • Anna Fernández Rey. • Andrea González Cabanes. Comissió Taurina • José Antonio Serrat • Jaime Vicente Drago • Ramón Vives • José Escuder • Francisco Guzmán • José Castillo • Francisco Pérez • Joaquín Pegueroles • Rubén Sospedra • Manuel Lampeira • Uli Flakler Coordinadora de Penyes • Penya Racó Calent • Penya La Revolteta • Penya Sense Nord • Penya Los Curris Ramaderies: • Hermanos Colom Martí. Peníscola, Castelló • Ramón Ángel Marín. Santa Magdalena de Polpís, Castelló • Germán Vidal. Cabanes, Castelló • Benavent. Quatretonda, València • Jose Vte. Machancoses. Picassent, València • Fernando Machancoses. Picassent, València Col·laboradors • Associacions Locals • Facsa • Fobesa • Gran Hotel Peñíscola • Hotel Acualandia • Hotel Acuazul • Hotel Casablanca • Hotel Felipe II • Hotel Agora Spa & Resort • Hotel Peñíscola Palace • Hotel Peñíscola Plaza • Oficina de Turisme • Pub Mandarina • Horchata y Granizados Jazum SL • Revista “Peníscola. Ciudad en el Mar” Col·laboració Fotografies • Fotografies Dames realitzades per Nacho Oms (Zanestudio) • Fotografies programa Begoña Montía Sanz. • Foto de la Reina Clemente Boix. NOTES: - L’Ajuntament, a través de la Comissió de Festes, es reserva el dret d’alterar l’ordre dels festejos o suprimir-ne alguns, si el temps o les circumstàncies així ho aconsellen. - Es declina tota la responsabilitat pels danys o els accidents que puguen sofrir les persones que no estiguen situades a distància suficient del lloc de l’emplaçament dels focs artificials i altres espectacles pirotècnics, durant la celebració d’aquests, així com en els recintes reservats per a les exhibicions del ramat boví Bous al Carrer i la tradicional solta per la platja Nord. Aquest programa de festes va ser aprovat per la corporació municipal el juliol de 2013. Portada. Foto QUE GRAN! Autor. Eric Tejedor Boix. Primer Premi del VIII Concurs de Fotografia de les Festes Patronals. Contraportada. Foto GITANETES. Autor. Pilar Julián Bielsa. Segon Premi del VIII Concurs de Fotografia de les Festes Patronals. 50 51

×