Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Biologiiiiia

434 vues

Publié le

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Biologiiiiia

 1. 1. A EVOLUCIÓN DOS SERES VIVOS María Villar Díaz Lorena Pena Verdú Estefanía González Rodríguez Iago Pedreira Costoya 1º A
 2. 2. A orixe da vida <ul><li>Hai moitas teorías diferentes sobre a orixe da vida, todas indican que o primero que se creou foron as moléculas, que deron lugar á vida, formando biomoléculas. </li></ul><ul><li>Hai duas hipóteses sobre a orixe das biomoléculas que se cree que son as máis acertadas; a hipótese de Oparin e a hipótese actual. </li></ul>
 3. 3. Hipótese de Oparín Un ser é xerado doutro ser precedente, como surxiu o primero ser?
 4. 4. <ul><li>Para explicar cómo podía existir auga na Terra, Oparin propuso que as primeiras moléculas puidéronse formar a partir de reaccións químicas, levadas a cabo gracias ás descargas eléctricas das tormentas e ás radiacións solares, entre os gases da atmósfera (creu que estaba formada por H2O, H2, CH4 y NH3), formando así o “caldo primitivo” nos mares, composto por aminoácidos, azúcares simples, ácidos grasos e nucleótidos. </li></ul>
 5. 5. (experimento de Stanley Miller e Harold Urey para comprobar a hipótese de Oparin)
 6. 6. Hipótesis actuais <ul><li>Hoxe en día crese que a síntese das primeras moléculas non puido ser polas reaccións que propuxo Oparin, xa que se pensa que a atmósfera non era tan reactiva, senón que só estaba composta por nitróxeno, vapor de auga e dióxido de carbono. Isto leva á conclusión de que a síntese das primeiras moléculas só podería ocurrir en zonas volcánicas nas que se producen metano e amoníaco. </li></ul><ul><li>Estas moléculas simples ao interaccionar formarían outras máis complexas, éstas puideron persistir no tempo ao autorreplicarse. </li></ul>
 7. 7. A orixe das células <ul><li>As protocélulas crese que surxiron do aislamiento por medio de membranas das moléculas sinxelas. </li></ul><ul><li>Varios científicos pensan que estos organismos (pobladores dos fondos mariños) tiñan unha organización similar á das bacterias actuais e que eran heterótrofos. Vivían sen osíxeno, pero mentras a materia orgánica se foi acabando, os organismos adaptaronse a novas fontes de nutrintes, dando lugar así aos organismos fotosintéticos productores de osíxeno. Gracias a esto o osíxeno foise acumulando na atmósfera. </li></ul>
 8. 8. As primeiras células eucariotas. Teoría da endosimbiose. <ul><li>Esta teoría propúsoa Lynn Margulis, basándose en que unha célula procariota puido fagocitar a bacterias capaces de respirar, as cales estableceron unha simbiose coa célula procariota, convertíndose nun orgánulo de ésta: as mitocondrias. Dunha forma parecida se pudieron incorporar outras bacterias que orixinaron novos orgánulos. </li></ul>
 9. 9. As primeras teorías evolucionistas Fixismo e evolucionismo
 10. 10. <ul><li>Coa revolución científica do século XVIII e co descubrimento da extinción de algunhas especies surxiron as primeiras teorías sobre a orixe das diferentes especies. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>En el siglo XIX existían dos teorías: </li></ul><ul><li>O fixismo (defendido por Linneo e Cuvier) </li></ul><ul><li>O evolucionismo (Lamarck e Darwin) </li></ul>
 12. 12. O fixismo <ul><li>Defendía que: </li></ul><ul><li>As especies permanecían fixas e inalterables ao longo do tempo </li></ul><ul><li>Fora creadas para ocupar un espacio concreto </li></ul><ul><li>Críase que as especies apareceron por creación diviña (creacionista) </li></ul>
 13. 13. Teorías evolucionistas <ul><li>As ideas evolucionistas surxiron a partir do rexistro fósil, que amosaba o cambio dos organismos ao longo do tiempo. </li></ul>
 14. 14. A evolución según Lamarck <ul><li>Lamark interpretaba o rexistro fósil como unha progresión na que os organismos máis complexos formábanse a partir doutros máis simples. Esta evolución fundaméntase en dous fenómenos: </li></ul><ul><li>· Herencia dos caracteres adquiridos </li></ul><ul><li>· Forza interna dos organismos </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Herencia dos caracteres adquiridos : a partir de un cambio de ambiente, según o seu uso ou desuso, un órgano desenvolvíase máis ou menos, estas modificacións transmitíanse hereditariamente </li></ul><ul><li>Forza interna dos organismos : esta forza facía que os organismos se perfeccionasen e conseguisen maior complexidade, impulsándoos a evolucionar en organismos máis complexos. Os seres máis sinxelos se crearían por xeración espontánea </li></ul>
 16. 16. A evolución según Darwin <ul><li>Charles Darwin observou na súas viaxes que existían variacións entre os individuos da misma especie, dependendo fundamentalmente de onde vivían. </li></ul><ul><li>Darwin propuso: “as variacións favorables tenderán a permanecer, as desfavorables acabarán sendo destruidas e o resultado disto sería a creación de novas especies.” Este é o principio da selección natural. </li></ul>
 17. 17. Observacións de Darwin <ul><li>As especies eran diferentes según a súa procedencia </li></ul><ul><li>As especies con características iguais ou parecidas tiñan un antepasado común </li></ul><ul><li>Había unha “competición” entre os individuos dunha misma especie, sobrevivindo só os máis adaptados ou aqueles que tivesen unha característica beneficiosa para a súa sobrevivencia. </li></ul><ul><li>A selección natural era un proceso que facía que as especies evolucionasen. </li></ul>
 18. 18. A orixe do home <ul><li>Darwin pensou que o home, ao ser tamén un animal, habería evolucionado desde un ser primitivo ata a forma actual, chegando á conclusión de que o ser humano procedía do simio. </li></ul>
 19. 19. Biodiversidade como resultado do proceso evolutivo
 20. 20. Orixe da variabilidade de poboación <ul><li>Variabilidade xenética: axuda a la supervivencia de una especie </li></ul><ul><li>Variabilidad de poboación: polas mutacións xenéticas e a adaptación dos seres ao medio no que viven </li></ul>
 21. 21. Mutacións como a orixe da variabilidade <ul><li>Os individuos portadores de mutacións beneficiosas poden ter un carácter que nalgún momento determinado pode chegar a ser unha vantaxe. Esta mutación é transmitida hereditariamente, pudindo así substituir as características primitivas </li></ul>
 22. 22. <ul><li>A hipótese de Darwin baseábase, pois, en tres principios: </li></ul><ul><li>-Nas formas da vida dánse cambios e variacións xenéticas </li></ul><ul><li>-Estas variacións prodúcense por herdanza </li></ul><ul><li>- O medio natural no que se desenvolven as formas da vida funciona como un filtro que selecciona as variantes máis aptas para sobrevivir nese medio, a chamada selección natural </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Estos tres supostos resultaron ser certos, pero Darwin só puido desenvolver un plenamente: o mecanismo da selección natural. </li></ul><ul><li>Foi no século XX cando os outros dous presupostos serán desentrañados amplamente </li></ul>
 24. 24. A adaptación <ul><li>É a capacidade dos seres vivos para adecuarse ao medio </li></ul><ul><li>Poden ser de varios tipos: </li></ul><ul><li>Adaptacións estructurais </li></ul><ul><li>Adaptacións fisiolóxicas </li></ul><ul><li>Adaptacións que afectan ao comportamento </li></ul>
 25. 25. Adaptaciñons estructurales (afectan a órganos concretos)
 26. 26. <ul><li>As extremidades dos paxaros son un exemplo de adaptación estructural, xa que se adaptaron para voar, a diferencia doutros seres vivos </li></ul>
 27. 27. Adaptacións fisiolóxicas (afecta ao funcionamento do organismo)
 28. 28. <ul><li>As árbores de folla caduca perden as súas follas en temporadas de frío, detendo así a súa actividade fotosintética. </li></ul>
 29. 29. Adaptacións que afectan ao comportamento
 30. 30. <ul><li>Os búfalos desprázanse xuntos para protexerse mellor do ataque dos depredadores </li></ul>

×