Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ     РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”       ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Втори трудов договор при майчинство след 135 ден

2 069 vues

Publié le

След изтичане на 135 ден от майчинството, майка може да сключи втори трудов договор, при което запазва обезщетението за майчинство

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Втори трудов договор при майчинство след 135 ден

 1. 1. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” ПЛОВДИВ Пк 4000 ул.”Любен Каравелов”№7 тел 032/60 86 01 факс 64 8740 e-mail: Plovdiv@nssi.bgИзх. № ............. До………....2011г. Атанас Цветановгр. Пловдив Господин Цветанов, Във връзка с Ваше запитване Вх.№ЕП-650/21.07.2011г. Виуведомяваме, че измененията в Кодекса за социално осигуряване относноправото и размера на паричните обезщетения, направени със Закона за бюджетана държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.), ев сила от 01.01.2010 г. Създаде се нова ал. 3 на чл. 46, съгласно която “паричнотообезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не сеизплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание заосигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които саиздадени актове от здравните органи”. Във Вашият случай, майката е назначена по трудов договор, ползваотпуск поради бременност и раждане по чл.163, ал.1 от КТ и в същото време отдруга фирма и предлагат работа на трудов договор. Следователно, когато в деняна настъпване на риска и в деня преди него лицето е осигурено само на еднооснование, по което ползва отпуск за бременност и раждане с право на паричнообезщетение, започне да упражнява трудов дейност, като осигурено за общозаболяване и майчинство по друго /други/ правоотношение, то има право даполучава обезщетението само за времето на отпуска след 135-ия ден в пъленразмер. По време на отпуска до 135-ия то няма право на парично обезщетение. Началник сектор “ПОВН”...................... / Йордан Геренов /

×