Publicité
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Publicité
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Publicité
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Publicité
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Publicité
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇
Prochain SlideShare
Sosyal Medyada Rekabet Analizi İçin Karşılaştırma Görevine Yönelik Fikir Ma...Sosyal Medyada Rekabet Analizi İçin Karşılaştırma Görevine Yönelik Fikir Ma...
Chargement dans ... 3
1 sur 24
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇(20)

Publicité

Özel Hastaneleri̇n Sosyal Medyadaki̇ Pazarlama Yöntemleri̇ni̇n Taki̇pçi̇ler ve Hastalar Üzeri̇ne Etki̇si̇

 1. T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖZEL HASTANELERİN SOSYAL MEDYADAKİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİNİN TAKİPÇİLER VE HASTALAR ÜZERİNE ETKİSİ Onur TUHTA LİSANS BİTİRME PROJESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Yıldırım B.GÜLHAN İSTANBUL, 2012
 2. İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖZET…………………………………………………………………. 1 ABSTRACT………………………………………………………….. 2 1.GİRİŞ VE AMAÇ………………………………………….............. 3 2.GENELBİLGİLER………………………………………………... 4 2.1.Marka………………………………………………………. 4 2.2.Sağlık Kurumlarında Markalaşma………………………. 6 2.3.SağlıktaPazarlama………………………………………... 6 2.4.Sağlıktaİletişim ve Pazarlama İhtiyacının Gelişimi……... 6 2.5.Sağlıktapazarlama Sürecinin Fonksiyonları…………….. 7 2.6.SosyalMedya……………………………………………….. 8 2.7.Sağlık Sektöründe SosyalMedya Yaklaşımları…………... 8 2.8.SosyalMedyada Hastane Uygulamaları…………………... 9 3.GEREÇVE YÖNTEM……………………………………................ 9 3.1. Evren ve Örneklem………………………………………… 9 3.2. Veri Toplama Yöntemi……………………………………... 9 3.3. Veri Analiz Yöntemi………………………………………... 10 4. ARAŞTIRMAİLE İLGİLİ BULGILAR ve DEĞERLENDİRMELER…………………………………………….. 10 4.1. Demografik Bulgular………………………………………. 10 4.2. FaktörAnalizi………………………………………………. 11 4.3. Regresyonve KolerasyonAnalizleri………………………. 13 5. TARTIŞMA………………………………………………………….. 18 6. SONUÇ……………………………………………………………….. 19 6.KAYNAKÇA………………………………………………………….. 20 7.EKLER…………………………………………………………………...21
 3. ÖZET Özel HastanelerinSosyalMedyadakiPazarlama Yöntemlerinin Takipçiler ve HastalarÜzerine Etkisi Sosyal medya her geçen gün daha da gelişmekte ve daha da profesyonelleşmektedir. Bu ortamlarda kişiler arası iletişim ön plandayken artık kitleler arası iletişim de gündemdedir. İletişim ve tüketici odaklı yeni pazarlama anlayışları, kurumların hedef kitlelerine düzenli ve hızlı iletişime geçmelerini ve marka itibarı yaratmada sosyal medyayı kullanmalarını zorunlu kılmıştır. Günümüzde kurumların başarılı bir biçimde misyonlarını gerçekleştirmeleri ve hedef kitlelerine bu başarılarını yansıtabilmeleri için kurum ve marka itibarlarını doğru oluşturmaları gereği doğmuştur. Bilgi akışının serbest ve hızlı bir şekilde geliştiği sosyal medyada, marka ve marka itibarının olabildiğince sağlam temellere dayanması ve güvenilirliğinin çok güçlü olması gerekmektedir. Sağlık sektöründeki hassasiyetin ve bilginin ne kadar önemli olduğunu göz önünde bulunduracak olursak; markanın, sosyal mecrayı iletişime geçtiği kitleye hizmetini doğrudan satmak ve reklamını yapmak için kullanmak yerine hedef kitlesine bilgilendirici ve yönlendirici bir mantıkla yaklaşmalıdır. Bu yüzden uygulamaların satıştan arındırılmış, bilgiye ve bilime dayanan paylaşımlar olması gerekmektedir. Sosyal medyayı ve interneti aktif şekilde kullanan 167 kişi ile yapılan Özel Hastanelerin Sosyal Medya Davranışlarının Takipçiler Üzerine Etkisi adlı ankette kullanıcıların tutumları incelenmiştir. Anketlerdeki eğilimlerden yola çıkarak sosyal medyadaki özel hastanelerin davranışları sonucu imaj algısı değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, marka, özel sağlık sektörü. Tarih: 09.05.2012
 4. ABSTRACT Social media is becoming more and more professional and improving each day. Once an interpersonal communications medium; social media has now become a medium for groups as well. New marketing attitudes focusing on communication and individuals have forced institutions to engage in social media in order to create a reputation and to get instant feedback from clients. Today there is an increasing need for institutions to create and maintain a positive, respected image if they wish to fulfill their mission statements and reflect this success to their clients. Social media, with its fast and free flow of information, requires brand reputations to be highly reliable and consistent. When we consider the importance of sensitivity and knowledge in the health industry, it becomes clear that instead of using social media as a direct marketing & sales tool, institutions should approach this medium in an informative & guiding attitude. The applications, therefore, should be free of selling strategies and should rely on knowledge and science. A survey (The effect of the behavior of private health organizations on their followers) with 167 participants that are active social media users examined the behavior of users. Based on the inclinations in this survey, the image perception resulting from the attitude of private health organizations in social media is assessed. keywords: social Media, brand, private health industry.
 5. 1.GİRİŞ ve AMAÇ Rekabet ortamında bulunan, hizmet odaklı tüm işletmelerde marka, hizmet kalitesi, iletişim ve pazarlama önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde temel marka yönetimi ve pazarlama yöntemleri sosyal medyaya da sıçramış durumda. Ancak sosyal medya hastaneler için yeni bir olgudur. Hastaneler bu faaliyetlerini sosyal medyada uygulamaya başlamasıyla, verdikleri hizmetlerden faydalanan tüketicilerin istek ve ihtiyaçları sunucuya daha hızlı ulaşacaktır. Bunun sonucunda da daha kaliteli ve tüketici odaklı bir hizmet sunumunun yanında tüketiciyle kurumun ilişkisi de gelişecek ve marka hedef kitlece daha da sağlamlaşacaktır. Araştırmanın amacı; ülkemizdeki sağlık sektöründe önemli rol oynayan özel hastanelerin pazarlama ve iletişimin modern yollarından biri olan sosyal medya kullanımının değerlendirilmesini ve bunun sonucunda oluşan tüketici/hasta davranışlarının araştırılması hedeflenmiştir.
 6. 2.GENEL BİLGİLER: 2.1. Marka 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname anlamında Marka; “Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi gibi çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir” şeklinde tanımlanmaktadır. Bir diğer tanım ise; marka, gerek kalite, gerekse dürüst bir çalışma ve iş hacmi sembolü olarak hak sahibini tanıtan işaretlerdir. Marka, bir veya bir grup üretici ve/veya satıcının mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve rakiplerinkinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan isim, terim, sözcük, simge (sembol), tasarım, işaret, şekil, renk veya bunların bileşimidir. (1) Bu ve buna benzer tüm tanımlara bakıldığında markanın en önemli özelliğinin ayırt edicilik olduğu karşımıza çıkmaktadır. Marka rekabetçi anlamda tüketicilerin hangi hizmeti satın alacağına karar vermesinde yönlendirici bir rol taşımaktadır. Ürün, işlevsel bir yararı sunan somut bir niteliğe; marka ise bu işlevselliğin ötesinde ürünün değerini arttıran bir isim, sembol, tasarım ya da işaretin yarattığı soyut bir niteliğe sahiptir. (2) Bir marka, ürüne yönelik olarak tüketicilere çeşitli anlamlar iletir. Bir markanın iletebileceği dört anlam düzeyinden bahsedilir. Bu anlamlar; nitelikler, yararlar, değerler ve kişilik olarak ele alınabilir (Bhat ve Reddy, 1998, 40). Bir marka öncelikle belirli ürün niteliklerini akla getirir. Ancak tüketiciler nitelikle değil, yararlar satın alır. Bu nedenle nitelikler işlevsel ve duygusal yararlara dönüştürülmelidir. (3) Marka ve markanın alıcıları ve kullanıcılar arasında süre giden bir ilişki vardır; bu zaman içinde değişebilir, ancak firma her zaman bunu korumaya çalışmak zorundadır. Marka, markanın nasıl performans göstereceği konusunda müşteriyle yapılan bir anlaşma demektir. Markanızın özelliğini/özelliklerini tanımladıktan sonra yapması gereken, bunları her pazarlama aktivitesinde ifade etmektir. (4) Markalaştırma, markanın ortaya çıkarılma sürecinde şirketin tamamının ortak olduğu, temel bir stratejik süreçtir. Müşteriler süreç içerisinde ihtiyaçlarını, bir üründen ya da hizmetten bekledikleri faydalar olarak ifade ederler. (5) İnternet ortamında sosyal medya kavramı oluştuğundan beri marka çalışmaları bu sosyal mecraya da yansımış durumdadır. Çünkü aktif kullanıcıların fikir alış verişi ve çeşitli paylaşımları kurumsal imajı ve şöhreti derinden etkileyebilir. Kuruluşlar, kurumsal iletişim faaliyetleri ile yönetim biçimlerini belirlerken aynı zamanda da marka ve itibarlarının da gücünü ve kalıcılığını sağlamlaştırmaktadır.
 7. Marka yönetimi çoğunlukla tüketici ve pazarlama tekniklerinin kullanımıyla daha yakından ilgilenmektedir. (6) Ürünün ya da hizmetin önemli bileşenlerinden biri olan marka temel anlamda, ürünün diğer ürünlerden farklılaşmasını sağlamaktadır. (2) Marka bir hizmetin sunuluş biçiminin yanında, duygusal özelliklerini de içinde barındırır. Kurumun amaç ve hedefleri geliştikçe, tüketiciler beklentilerini daha da yükselttikçe kurumun mevcut markaları da değişmekte ve kavramın kapsamı karmaşıklaşmaktadır. Marka, hastane ile hasta arasında karşılıklı ilişkiye dair bir güven ve kalite garantisidir. Sağlık hizmeti sunan kurumlarda pazarlamanın amacı, hedef pazarın tatmin düzeyini belirlemek ve tüketicilerin beklentilerini karşılayacak hizmetleri sunmayı gerçekleştirmektir. Hizmet sağlayıcılar için sağlık sektöründe yer alan benzer sunum çeşitlerinin artması, teknolojik gelişmeler sonucu ürünler arasında kalite farkının azalması pazardaki rekabeti güçleştirirken, çok sayıda hizmet arasından tercih yapmak zorunda kalan tüketiciler de karar vermekte zorlanmaktadır. Bu noktada kurumların sektörde bulunan hizmetlerini rakiplerinden ayırt edecek unsurlardan birisi marka olarak karşımıza çıkmaktadır. Her bir özel isim bir marka olarak tanımlanabilir, ancak bir markanın gücü tüketici tarafından kurumsal algısının farkındalığıdır. Tüketiciler, temel sağlık ihtiyaçları dışında sosyal, psikolojik, kültürel etkilerle hizmetle ilgili farklı beklentiler içerisindedir. Kendini tanımlama, sosyal statü, onaylama, ait olma gibi unsurlar satın alma kararlarında etkin rol oynamaktadır. 2.2. Sağlık Kurumlarında Markalaşma Sağlık hizmetleri, toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesinde ve yaşam kalitesinin artırılmasında büyük bir öneme sahiptir. Sağlık hizmetleri sistemindeki en önemli rol hastanelere düşmekte ve bu alana ayrılan kaynakların en büyük kısmını hastaneler kullanmaktadır. Özel hastanelerin sayısının artışıyla birlikte kurumlar arasında rekabet de farklı bir boyut kazanmıştır. Rekabete dayalı sektörlerde başarılı olmanın temeli ise sağlam bir markaya sahip olmaktır. Markanın karşı taraftan algılanışı olumsuz olursa tüketiciler rakip firmalara yöneleceğinden bu konu üzerinde önemle durulması gerekmektedir.
 8. 2.3.Sağlıkta Pazarlama Günümüzde, sağlık hizmetlerinden faydalanan kişiler daha fazla sağlık bilincine kavuşmaları ve hasta hakları konusunda kısmen daha bilinçlenmeleri sonucunda tedavi sürecine ilişkin kararlara katılımda pasif konumdan daha aktif bir konuma geçmişler ve sağlık kuruluşunun seçiminde etkin rol almaya başlamışlardır. Sağlık hizmetleri sunan kurumlar artan rekabet ortamında sunulan hizmetlerden faydalan kişiler tarafından tercih edilen bir kurum olmak istiyorlarsa hastaların satın alma davranışlarını, hastane seçiminde karar vericilerin ve karar üzerinde etkili olan kişilerin kimler olduğunu, tercihlerini etkileyen faktörlerin neler olduğunu analiz etmek zorundadır. Berkowitz ve Flexner sağlık hizmetinden faydalanacak kişilerin hastane seçim kararı verirken dört faktör üzerinde odaklaştıklarını belirtmektedir. Bunlar; sağlık bakımının kalitesi, fiziki olanakların mevcudiyeti ve temizliği, hastane personelinin tutum ve davranışları, hastanenin şöhret ve imajı. (7) Sağlıkta pazarlama, hizmetin satışını yapmak olmayıp hizmete ulaşım isteğini arttıracak, elverişli bir ortam hazırlamaktır. 2.4. Sağlıkta İletişim ve Pazarlama İhtiyacının Gelişimi Tarihten bugüne kadar işletme olgularındaki devinimi tetikleyen olguların, toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklandığı ve/veya etkilendiği görülmektedir. Ekonomik açıdan; 2000’li yıllarda sağlık hizmetlerinde özel sektörün payının giderek artması, sağlık kuruluşları yönetiminde işletmecilik ve pazarlama yönlü anlayışların gelişmesine de olanak tanımıştır. Özel sektörün gelişiminin temelinde yatan motivatör ise; nüfusun gittikçe yaşlanması, ekolojik dengenin bozulması ile birlikte sağlıksız yaşam koşullarının kronik hastalıkları tetiklemesi, hayatta kalmak, yaşam kalitesini korumak, sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak konularını her bireyin öncelikli gündem maddesi haline gelmiştir. Sektörün ve toplumun temelindeki bu değişimle birlikte, sağlık kuruluşlarının benzerleri arasında farklılaşması ve tercih edilir hale gelmesi için diğerlerine nazaran bir üstünlüğü olması gerekliliği önem kazanmıştır. İşte bu farkı üretmek için, hedef kitlenin istek ve gereksinimlerini tatmin edecek hizmetlerin üretilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve tutundurulmasını planlama ve uygulamanın yanı sıra sürekli ve sürdürülebilir bir tatmin oluşturulabilmesi süreci sağlık kurumlarında da bir işletme unsuru olarak yerini almıştır. Özetle; Sağlıkta pazarlama bakış açısının kendini hissettirmesi, hastane içinde hastaların memnun edilmesini yönelik bir uygulama anlayışından, kurumsal ve bireysel hastalarının istek
 9. ve ihtiyaçlarına seslenen bir politikaya geçilmesiyle mümkün olabilmiştir. Günümüzde modern anlamıyla sağlıkta başarılı bir pazarlama iletişimi süreci: hizmetin sunumunda insan unsuruna dayanan, kurumsallaştırılmış ve standartlaştırılmış bir yapı içinde, entellektüel sermayenin yoğun kullanıldığı bir iş alanı olarak düşünülebilir. Sosyal medya gerek tüketicilere, gerekse işletmelere avantajlar sağlamakta olsa da dezavantajları da bulunmaktadır. Avantajları; erişim kolaylığı, hızlı bilgi paylaşımı, maliyetinin diğer güçlü iletişim kanallarına göre daha düşük oluşu ve etkileşimli oluşudur. Dezavantajları ise, güven eksikliği, gerçeklik, hedef kitleyi belirleyememe ya da sınırlılığı, belirsizlik gibi unsurlar sayılabilir. Sosyal medya ortamında kurumlar hedef kitleleri hakkında ne kadar bilgi edinebiliyorsa, hedef kitle de –hatta kamuoyu da- aynı şekilde kurum hakkında eşit ölçüde bilgi edinebilmektedir. Bu sebepten dolayı kurumlar, marka ve marka itibarını olabildiğince gerçek ve dürüst bir şekilde oluşturmak zorundadırlar. 2.5. Sağlıkta pazarlama Sürecinin Fonksiyonları 1. Pazar Analizi: Pazar, rekabet, hedef kitle, sosyo-ekonomik faktörlerin analizi. 2. Pazarın Segmentasyonu: Mevcut ve potansiyel hastalarının segmentasyonu ve kurumun pazarlama yapabileceği segmentlerin tespiti. 3. Swot Analizi: Güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti, tehdit ve fırsatların tanımlanması. 4. Strateji ve Planlama: Pazarlama hedefleri, amaçları ve uzun dönemli ana faaliyetlerinin belirlenmesi, kullanılacak iletişim mesajlarının belirlenmesi ve hedefler doğrultusunda alternatif pazarlama iletişimi stratejileri geliştirilmesi. 5. Bütçe: Gerekli kaynak dağılımının yapılması. 6. Görev ve Sorumlulukların Netleştirilmesi: Görev paylaşımı, sorumlulukların dağıtılması, zaman tablolarının hazırlanması. 7.Uygulama 8. Değerlendirme, kontrol ve düzeltici önleyici faaliyetlerin belirlenmesi. 2.6. Sosyal medya İnternet kullanımının tek yönlü paylaşımdan, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Bilgi ve deneyim paylaşımının esas olduğu bir iletişim şeklidir. Bu paylaşımlarla aslında her kullanıcı kendi içeriğini yaratmaktadır. Kullanıcıların ürettiği içerik ise bir yerde hedef kitlenin ürettiği medya olarak da tanımlanabilir. Tüketicilerin bu paylaşımlarının kurumlarca değerinin bilinmesiyle ve kurumların da bu mecrada artık etkin bir rol üstlenmesiyle, sosyal medya ticari rolünü kazanmıştır.
 10. 2.7. Sağlık Sektöründe Sosyal Medya Yaklaşımları Sağlık sektörü kendi içerisinde birçok kısıtlayıcı koşullara sahip ve markalaşma adına yapılacak bir pazarlama çalışmasında birçok konuya dikkat edilmesi gerekmektedir. Dünya’da Online Sağlık ve Değişen Paradigmalar - Amerika’da internet Kullanıcılarının yüzde 61’i Sağlıkla ilgili bilgileri internetten araştırıyor. - Amerika’da İnternet kullanıcıların yüzde 38’i Sağlıkla ilgili egzersizleri ve fitness çalışmalarını internetten takip ediyorlar. - Manhattan Araştırma Merkezi Verilerine göre ABD’de Doktorların yüzde 39’u Hastalarıyla yüz yüze ve muayene gerektirmeyen konularda iletişimi internet üzerinden yürütüyorlar. - ABD’de PEW Internet ve American Life Projesinin verilerine göre kullanıcıların yüzde 80’i Sağlık sorunları için interneti kullanıyor. - Kronik rahatsızlığı olan e-hastaların yüzde 75’i İnternetten buldukları tedavileri uyguluyor. - İspanya Miguel Hernandez Üniversitesinin yaptığı araştırmada hastaların yüzde 90’ının Doktora gitmeden önce gideceği doktorla ilgili bilgileri internette arattığı sonucu ortaya çıkıyor. - 60 milyon kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarında sağlık deneyimleri de paylaşılmakda. - Amerika’da 216 hastane sosyal medyayı kullanıyor. - Yine Amerika’da 83 hastanenin aktif facebook sayfası, 132 hastanenin twitter hesabı ve 126 hastanenin de youtube kanalı bulunmaktadır. - İnternet kullanıcılarının %77’si blog sitelerini takip etmekte. - 1.200 facebook sayfasının içeriği kronik hastalıklar. - Hastaların %72’si hekimine gitmeden önce sağlık araştırmalarını internetten yapmakta 2.8. Sosyal Medyada Hastane Uygulamaları - Cenrtal Hospital: Doktorunuza sorun sağlık uygulaması ile hastanede yer alan doktorlara sorularını iletebiliyor. İstedikleri doktordan bilgi ve ravdevu hizmeti alabiliyor. Aynı zamanda tüm doktorların detay bilgilerine hastanenin Facebook sayfası üzerinden erişilebiliyor. - Memorial Sağlık Grubu: Facebook üzerinden canlı yayın uygulaması ile sayfa üzerinden belirli gün ve saatte yüz yüze soruları cevaplıyor. Kullanıcının sayfa üzerinden ilettiği sorular yine doktorlar tarafından canlı yayında anlatılıyor. - Anadolu Sağlık Grubu: Kurum, sektöründe öncü sosyal medya çalışmalarıyla dikkat çekmekte. Facebook sayfası üzerinden Turkcell ile yaptığı ortak kampanya ile sisteme
 11. kayıt yaptıran herkese hafta hafta bebek gelişimi ile ilgili sms bilgilendirmesinde bulunuyor. Aynı zamanda da doktorlara Facebook üzerinden soru sorulabiliyor. 3. ARAŞTIRMANIN GEREÇ ve YÖNTEMİ 3.1 Evren ve Örneklem Araştırma evreni; sosyal medyayı aktif kullanan tüketicilerdir. Anket, kişilere internet ortamında oluşturulan bir form ile yine internet üzerindeki ağlar aracılığı ile dağıtılmıştır. Toplamda 167 sosyal medya kullanıcısına ulaşılmıştır. Sosyal medyadaki hastane uygulamaları, bilgilendirmeleri ve kampanyaları hakkında sorular sorulmuş, bu davranışların tüketime ya da sağlık yönelimine her hangi bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. 3.2 Veri Toplama Yöntemi Araştırmada tanımlatıcı araştırma modeli kullanılmıştır. Tanımlayıcı araştırma modeliyle ilgili konular taranarak, konunun teorik yapısı ortaya konulmuştur. Verileri toplamak için anket tekniği kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde demografik bilgiler istenilmektedir. İkinci bölümde ise; sosyal medya içerikli sorular ile katılımcıların satın alma davranışları, katılımcı dikkati ve katılımcı tutumu ölçülmüştür. Sorular 5’li likert tipli skalaya göre hazırlanmıştır. 3.3. Veri Analiz Yöntemi Anketteki katılımcıların satın alma davranışları, katılımcı dikkati ve katılımcı tutumu ile medeni durum, yaş ve gelir arasında herhangi bir farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır. SPSS programında analiz edilmiştir.
 12. 4. BULGULAR 4.1 Demografik Bulgular Araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının demografik özelliklerine ilişkin veriler ve yüzde dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Tablo 1: Katılımcıların Hanesindeki net gelir Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 750 TL. altında 10 6,0 6,1 6,1 750-1500 TL. 31 18,7 18,8 24,8 1501-2250 TL. 37 22,3 22,4 47,3 2251-3000 TL. 24 14,5 14,5 61,8 3001-3750 TL. 15 9,0 9,1 70,9 3751-4500 TL. 10 6,0 6,1 77,0 4501-5250 TL. 6 3,6 3,6 80,6 5251-6000 TL. 9 5,4 5,5 86,1 6001-6750 TL. 5 3,0 3,0 89,1 6750 TL. ve üzeri 18 10,8 10,9 100,0 Total 165 99,4 100,0 Missing System 1 ,6 Total 166 100,0 Tablo 1'de görüldüğü üzere; ankete katılan sosyal medya kullanıcılarının %6'sı 750 TL. Altında gelire sahiptir, 750-1500 TL. Aralığında %18.7, 1501-2250 TL. Aralığında %22.3, 2251-3000 TL. Aralığında %14.5, 3001-3750 TL. Aralığında %9, 3751-4500 TL. Aralığında %6, 4501- 5250 TL. Aralığında %3.6, 5251-6000 TL. Aralığında %5.4, 6001-6750 TL. Aralığında %3 ve 6750 TL. Üzeri kullanıcı oranı ise %10.8'dir. Tablo 2: Katılımcıların Medeni Durumu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Bekar 132 79,5 80,5 80,5 Evli 32 19,3 19,5 100,0 Total 164 98,8 100,0 Missing System 2 1,2 Total 166 100,0 Tablo 2'de ise; katılımcıların medeni durumları hakkında veriler elde edilmiştir. %79.5'inin bekar olduğu görülmekteyken, %19.3'ü ise evlidir.
 13. Tablo 3: Katılımcıların Öğrenim durumları Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid İlköğretim 1 ,6 ,6 ,6 Lise ve dengi 11 6,6 6,7 7,3 Üniversite 118 71,1 71,5 78,8 Yüksek Lisans / Doktora 35 21,1 21,2 100,0 Total 165 99,4 100,0 Missing System 1 ,6 Total 166 100,0 Tablo 3'de katılımcıarın eğitim durumları belirtilmiştir. Katılımcıların %0.6'sı ilköğretim, %6.6'sılise ve dengi, %71.1'i üniversite ve %21.1'i yüksek lisans / doktora mezunudur. Tablo 4: Katılımcıların Yaş Dağılımı Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 20 yaş ve altı 9 5,4 5,5 5,5 21-30 113 68,1 69,3 74,8 31-40 21 12,7 12,9 87,7 41-50 16 9,6 9,8 97,5 51-60 3 1,8 1,8 99,4 60 yaş ve üzeri 1 ,6 ,6 100,0 Total 163 98,2 100,0 Missing System 3 1,8 Total 166 100,0 Tablo 4'te katılımcıların %5.4'ü 20 yaş ve altındadır. %68.1'i 21-30 yaşları arasında, %12.7'si 31-40, %9.6'sı 41-50, %1.8'i 51-60 ve %0.6'sı 60 yaş ve üzerindedir. 4.2 Faktör Analizi Faktör analizinin ilkinin sonucunda çıkan kmo değeri 0.0892dir. rottetet:da 5 boyut bulunmuştur. Tekrarladığımız faktör analizleri sonucunda 3 boyuta düşmüştür. Ve son yaptığımız faktör analizinde kmo analizi 0.890 olarak bulunmustur. Bu verileri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Bu üç boyutumuzda katılımıcı satın alma, dikkati, tutum bulunmuştur. Tablo 5:KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,892 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1955,546 df 300 Sig. ,000 Tablo 6:Rotated Component Matrix(a)
 14. Component 1 2 3 4 5 SORU10 ,852 SORU9 ,832 SORU8 ,808 SORU5 ,760 ,341 SORU4 ,741 ,418 SORU6 ,681 ,430 SORU12 ,679 ,453 SORU11 ,667 ,498 SORU15 ,657 ,422 SORU16 ,650 ,305 ,364 SORU7 ,630 SORU14 ,611 ,450 SORU13 ,581 ,545 SORU21 ,782 ,386 SORU20 ,757 SORU23 ,437 ,724 SORU24 -,775 SORU25 ,306 ,685 SORU19 ,384 ,612 SORU22 ,549 ,567 SORU18 ,802 SORU17 ,737 SORU2 -,905 SORU3 ,813 SORU1 -,563 Extraction Method: Principal ComponentAnalysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a Rotation converged in 7 iterations. Tablo 7:KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,890 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1538,656 df 171 Sig. ,000 Tablo 8:Rotated Component Matrix(a)
 15. Component 1 2 3 SORU10 ,853 SORU9 ,834 SORU8 ,827 SORU5 ,774 ,316 SORU4 ,750 ,328 SORU6 ,687 ,341 SORU12 ,686 ,383 SORU11 ,670 ,483 SORU15 ,660 ,529 SORU7 ,659 SORU16 ,635 ,488 SORU14 ,612 ,582 SORU21 ,794 ,307 SORU20 ,712 ,445 SORU23 ,474 ,711 SORU22 ,316 ,650 ,383 SORU3 ,515 SORU17 ,775 SORU18 ,738 Extraction Method: Principal ComponentAnalysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a Rotation converged in 5 iterations. 4.3 Regresyon ve Korelasyon Analizleri Özel Hastanelerin sosyal medyadaki davranışları ve bu platformlardaki takipçilerinin demografik özelliklerine göre, tüketicilerin davranış, tutum ve dikkatiyle ilgili ilişkinin varlığından yola çıkılarak hazırlanan hipotezler aşağıdaki gibidir: H1: Katılımcı satın alma davranışıyla gelir arasında anlamlı bir ilişkinin vardır. H2: Katılımcı satın alma davranışı ve öğrenim arasında olumlu bir ilişkinin vardır. H3: Katılımcı satın alma ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır. H4: Katılımcı dikkati ile gelir arasında anlamlı ilişkinin vardır. H5: Katılımcı dikkati ile medeni durum arasında anlamlı ilişki vardır. H6: Katılımcı dikkati ile öğrenim arasında anlamlı bir ilişki vardır. H7: Katılımcı dikkati ile yaş arasında anlamlı ilişkinin vardır. H8: Katılımcı tutumu ve gelir arasında anlamlı bir ilişkinin vardır. H9: Katılımcı tutumu ile medeni durum arasında anlamlı bir ilişkinin vardır. H10: Katılımcı tutumu ile öğrenim arasında anlamlı ilişki vardır. H11: Katılımcı tutumu ile yaş arasında anlamlı bir ilişkinin vardır.
 16. Tablo:9 Katılımcı satın alma davranışı gelir ilişkisi Katılımcı Satın Alma Davranışı GELIR Katılımcı Satın Alma Davranışı Pearson Correlation 1 -,097 Sig. (2-tailed) . ,320 N 108 108 GELIR Pearson Correlation -,097 1 Sig. (2-tailed) ,320 . N 108 165 Tablo:9 da, katılımcı satın alma davranışı ve gelir ilişkilerini ölçmek amacıyla yapılan kolerasyon analizinin sonuçları görülmektedir. Sağlık hizmetlerini satın alama davranışıyla gelir arasındaki ilişki pearson correlation testi ile irdelenmiştir. Kolerasyon analizi sonucunda; p değeri 0,320 bulunmuştur. Elde edilen değer 0,05’ten büyük olduğundan dolayı, katılımcı satın alma davranışı ve gelir arasında anlamlı bir ilişkinin varlığından bahsedemeyiz. Böylelikle H1 hipotezi, katılımcı satın alma davranışıyla gelir arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı, kabul edilemez. Tablo: 10 Katılımcı satın alma davranışı eğitim ilişkisi Katılımcı Satın Alma Davranışı ÖĞRENIM Katılımcı Satın Alma Davranışı Pearson Correlation 1 ,032 Sig. (2-tailed) . ,743 N 108 108 ÖĞRENIM Pearson Correlation ,032 1 Sig. (2-tailed) ,743 . N 108 165 Tablo:10’da ise yine satın alma davranışa ilişkin bir tablo bulunmaktadır. Ancak burada etken katılımcıların öğrenim durumudur. Buradaki kolerasyon analizi sonucunda; p değeri 0,743 bulunmuş ve yine anlamsızlık ifade etmektedir. Bu sebepten dolayı H2 hipotezi, katılımcı satın alma davranışı ve öğrenim arasında olumlu bir ilişkinin varlığı, kabul edilmemektedir. Tablo: 11 Katılımcı satın alma davranışı yaş ilişkisi Katılımcı Satın Alma Davranışı YAŞ Katılımcı Satın Alma Davranışı Pearson Correlation 1 -,306(**) Sig. (2-tailed) . ,001 N 108 108 YAŞ Pearson Correlation -,306(**) 1 Sig. (2-tailed) ,001 . N 108 163 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Tablo 11’e göre ise, p değeri 0,001 olduğundan dolayı katılımcı satın alma davranışı ve yaş ile ilgili elde edilen değer 0,05’ten küçük olduğu için, anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir ve H3 hipotezi, katılımcı satın alma ile yaş arasında anlamlı bir ilişki varlığı, kanıtlanmaktadır.
 17. Tablo: 12 Katılımcı dikkati gelir ilişkisi GELIR Katılımcı Dikkatı GELIR Pearson Correlation 1 -,044 Sig. (2-tailed) . ,651 N 165 110 Katılımcı Dikkatı Pearson Correlation -,044 1 Sig. (2-tailed) ,651 . N 110 110 Katılımcı dikkati ile gelir arasındaki ilişkiyi değerlendirildiğinde ise p değeri 0,651 olarak bulunmuştur. Buna göre, gelir ile katılımcı dikkati arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir (Tablo:12). Böylelikle H4 hipotezi, katılımcı dikkati ile gelir arasında anlamlı ilişkinin varlığı, geçerliliğini yitirmiştir. Tablo: 13 Katılımcı dikkati medeni durum ilişkisi Katılımcı Dikkatı MEDENIDR Katılımcı Dikkatı Pearson Correlation 1 -,255(**) Sig. (2-tailed) . ,007 N 110 109 MEDENIDR Pearson Correlation -,255(**) 1 Sig. (2-tailed) ,007 . N 109 164 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Tablo 13’de ise, p değeri 0,007 olduğundan dolayı katılımcı dikkati ve medeni durum ile ilgili anlamlı bir ilişki oluğu yorumlanır. Böylece H5 hipotezi, katılımcı dikkati ile medeni durum arasında anlamlı ilişki varlığı, kanıtlanmaktadır. Tablo: 14 Katılımcı dikkati öğrenim ilişkisi Katılımcı Dikkatı ÖĞRENİM Katılımcı Dikkatı Pearson Correlation 1 ,020 Sig. (2-tailed) . ,837 N 110 110 ÖĞRENIM Pearson Correlation ,020 1 Sig. (2-tailed) ,837 . N 110 165 Tablo 14’e göre ise; p değeri 0,837 olduğundan katılımcı dikkati ile öğrenim durumu arasındaki anlamlı ilişki yoktur. H6 hipotezi, katılımcı dikkati ile öğrenim arasında anlamlı bir ilişki varlığının, geçerli olmadığı görülmektedir. Tablo: 15 Katılımcı dikkati yaş ilişkisi Katılımcı Dikkatı YAŞ Katılımcı Dikkatı Pearson Correlation 1 -,206(*) Sig. (2-tailed) . ,031 N 110 109 YAŞ Pearson Correlation -,206(*) 1 Sig. (2-tailed) ,031 .
 18. N 109 163 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Tablo:15 te, p değeri 0,031 olduğundan dolayı katılımcı dikkati ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır. Böylelikle H7 hipotezi, katılımcı dikkati ile yaş arasında anlamlı ilişkinin varlığı, geçerlidir. Tablo: 16 Katılımcı tutumu gelir ilişkisi Katılımcı Tutumu GELIR Katılımcı Tutumu Pearson Correlation 1 -,050 Sig. (2-tailed) . ,597 N 113 113 GELIR Pearson Correlation -,050 1 Sig. (2-tailed) ,597 . N 113 165 Katılımcı tutumu ile gelir arasındaki ilişkiyi değerlendirildiğinde ise p değeri 0,597 olarak bulunmuştur (Tablo:16). Buna göre, gelir ile katılımcı tutumu arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Böylelikle H8 hipotezi, katılımcı tutumu ve gelir arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı, geçerli değildir. Tablo: 17 Katılımcı tutumu medeni durum ilişkisi Katılımcı Tutumu MEDENIDR Katılımcı Tutumu Pearson Correlation 1 -,163 Sig. (2-tailed) . ,088 N 113 111 MEDENIDR Pearson Correlation -,163 1 Sig. (2-tailed) ,088 . N 111 164 Tablo 17’de, p değeri 0,088 olduğundan dolayı katılımcı tutumu ile medeni durum arasında anlamlı bir ilişki oluğu söylenemez. H9 hipotezi, katılımcı tutumu ile medeni durum arasında anlamlı bir ilişkinin varlığının, geçerli olmadığı görülmektedir. Tablo: 18 Katılımcı tutumu öğretim ilişkisi Katılımcı Tutumu ÖĞRENIM Katılımcı Tutumu Pearson Correlation 1 ,034 Sig. (2-tailed) . ,719 N 113 113 ÖĞRENIM Pearson Correlation ,034 1 Sig. (2-tailed) ,719 .
 19. N 113 165 Tablo18’de katılımcı tutumuna ile öğretim arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Buradaki kolerasyon analizi sonucunda; p değeri 0,719 bulunmuş ve anlamsızlık ifade etmektedir. Böylelikle H10 hipotezi, katılımcı tutumu ile öğrenim arasında anlamlı ilişki varlığı, geçerliliğini yitirmiştir. Tablo: 19 Katılımcı tutumu yaş ilişkisi Katılımcı Tutumu YAŞ Katılımcı Tutumu Pearson Correlation 1 -,150 Sig. (2-tailed) . ,114 N 113 112 YAŞ Pearson Correlation -,150 1 Sig. (2-tailed) ,114 . N 112 163 Tablo 19’de, p değeri 0,114 olduğundan dolayı katılımcı tutumu ile yaş arasında anlamlı bir ilişki oluğu söylenemez. H11 hipotezi, katılımcı tutumu ile yaş arasında anlamlı bir ilişkinin varlığının, geçerli olmadığı görülmektedir. 5. TARTIŞMA Anketlerin analiz sonuçlarına göre; katılımcı satın alma davranışı – yaş arasında 0,01 p değeri ile anlamlı bir ilişki olduğu, katılımcı dikkati – medeni durum arasında 0,07 p değerinde anlamlı bir ilişki olduğu ve yine katılımcı dikkati ile – yaş arasında 0,031 p değerinde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Katılımcı satın alma davranışında etkili olmayan demografik faktörler
 20. katılımcıların geliri ve öğrenimi olarak belirlenmiştir. Katılımcı dikkatine etki etmeyen faktörler de yine gelir ve öğrenimdir. Katılımcı tutumunda anlamlılık görülmeyen faktörler ise, gelir medeni durum, öğrenim ve yaştır. Gelirin tüm değerlendirmelerde etkinin olmamasının temel sebebi ülkemizdeki Genel Sağlık Sigortasının kapsayıcılığından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde kamu sağlık hizmetlerinin hastalar tarafından daha çok tercih edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumunun topluma ve toplum sağlığını koruyan bir ödeme sisteminin olması ve mevcut özel hastanelerin de belli branşlarda Sosyal Güvenlik Kurumuyla yapmış oldukları anlaşmalardır. Ayrıca, bu durum sağlık hizmetlerinin özeliklerinden yola çıkarak yorumlanacak olursa; sağlık hizmetini alan kişiler için bu hizmet hayati bir anlam ifade etmektedir ve bu hizmet için bir tasarruf söz konusu olamaz. Katılımcı tutumu hariç diğer kategorilerde anlamlılığı tespit edilen yaş kavramının bu kategori için geçerli olmayışı, anketörlerin çoğunluğunun genç oluşu ve buna bağlı olarak bağımlı nüfusu teşkil etmeleri olarak yorumlanabilir. 6. SONUÇ İletişim araçlarının değişimiyle, sunucuların ve kullanıcıların birbirlerini geliştirdikleri sosyal medya ortamında kuruluşlar da muhakkak yer almalıdır. Özellikle genç neslin bu mecradaki aktifliği ve tutumu göz önüne alınmalıdır. Kurumlar, sosyal medyadaki imaj ve tüketici bağlılığı
 21. çalışmalarını gençler üzerine yoğunlaşmalı ve onlara hitap etmelidir. Unutulmamalı ki şimdinin genç nesli geleceğin tüketicileri ya da marka elçileri olacaktır. Pwc denetim firmasının yapmış olduğu araştırma da gençlerin sosyal medyadaki sağlık yaklaşımları hakkındaki bu sonucu destekler niteliktedir. (8) Sosyal medya kanalları sayesinde, kuruma yönelik istek ve şikayetler tüketiciler tarafından daha rahat ve hızlı bir şekilde iletilmektedir. Kurum bu önerileri de daha hızlı bir şekilde değerlendirerek, kurumsal kimliğini ve markasını tüm kullanıcılarına açık olan bu kanalda daha da güçlendirmektedir. (9) Özel sigortaların çoğu hastaneyle anlaşmalarını genişletmesi, az şubeli ya da kurum hedefi olarak sosyal sigorta ile anlaşmalı olan özel hastanelerin varlığı, ayrıca toplumun da sağlık alanında bilincinin arttığını göz önüne alacak olursak, tüketiciyi markaya bağlamak amacıyla tüm iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılmalı ve tüketicinin gündeminde yer edinilmelidir. 7.KAYNAKLAR 1. Kotler, P. and Armstrong G., Principles of Marketing, 4.th Edition, Englewood Cliffs NJ, Prentice Hall, Inc, 1989.
 22. 2. Uztuğ, Feruh, Markan Kadar Konuş: Marka İletişim Stratejileri, İstanbul, Mediacat Kitapları, 2002. 3. Odabaşı, Yavuz ve Mine Oyman, Pazarlama İletişimi, İstanbul, Mediacat Kitapları, 2002. 4. Kotler, P. and Lee, N. Best of Breed, Social Marketing Quarterly, 2005. 5. Schmştt, Bernd ve Simonson, Alex, Pazarlama Estetiği, İstanbul, Sistem Yayıncılık, 2000. 6. Frost, A. and Cooke, C., Brand vs. Reputation, Communication World, 1999. 7. Berkowitz, E. N., and Flexner, W. The Market for Health Services, 1981. 8. Health Research Institute, Social media “likes” healthcare from marketing to social business, Nisan 2012. 9. Pharmaphorum, Consumer use of social media in healthcare, 2012. 10. Emel Can, Marka ve Marka Yapılandırma, Marmara Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, 2007, Cilt XXII, Sayı 1 11. Dilaver Tengilimoğlu, Hastanenin Seçiminde Etkili Olan Faktörler, G.Ü.İ.İ.B.F Dergisi, 2001, Sayı 1, 85-98 12. Mehmet Karafikiroğlu, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, İ.Ü. İşletme Fakültesi, 1998 Yayın No: 271, İstanbul. 13. M.Smith Scott ve Marta Clark, Health Care Marketing, An Aspen Publication, 1994, Maryland 14. Musa Özata ve İsmail Sevinç, Hastanelerde Kurumsal İmajın Ölçülmesinde Dikkate Alınması Gereken Faktörlerin Belirlenmesi 15. Emre Haliloğlu, Sağlık Sektöründe Sosyal Medya Yaklaşımları 16. Cevdet Panayırıcı, Belkıs Saraç Uslusoy, Zeynep Bayazıt Şahinoğlu ve Osman Ürper, Yeni İletişim Teknolojileri İle Marka İtibarı Yaratmak 17. İpek Kazancıoğlu, Elif Üstündağlı, Miray Baybars, Tüketicilerin Sosyal Ağ Sitelerindeki reklamlara Yölik Tutumlarının Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi, Ege Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü, 2010 18. Mehmet N. Alabay, Sosyal Medyada Tüketiciler ve Pazar Bölümleme Uygulamaları EK 1- ANKET 1. Facebook ve twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde hastane reklamlarını veya kampanyalarını gördüğümde kişisel bilgilerimin kullanıldığını düşünürüm. 2. Facebook ve twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde karşıma çıkan reklamların benim profil bilgilerime göre sayfamda göründüğünü düşünüyorum.
 23. 3. Facebook ve twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde karşıma çıkan reklamların benim profil bilgilerime göre değil, rastgele göründüğünü düşünüyorum. 4. Facebook ve twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan, hastanelerin fotoğraflı bilgilendirmeleri ve kampanyaları ilgimi çeker. 5. Facebook ve twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan, hastanelerin videolu bilgilendirmeleri ve kampanyaları ilgimi çeker. 6. Sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan hastane etkinlik davetleri/duyuruları ilgimi çeker. 7. Sosyal medyada bana ulaşan hastaneler ilgi alanımla ilgilidir. 8. Hastanelerin videolu bilgilendirmelerinde ya da kampanyalarında yer alan “beğen”(like) butonunu tıklarım. 9. Hastanelerin yaptığı etkinlik davetindeki alan “beğen”(like) butonunu tıklarım. 10. Hastanelerin resimli bilgilendirmelerinde ya da kampanyalarında yer alan “beğen”(like) butonunu tıklarım. 11. Sosyal medyada gördüğüm bilgilendirici videonun içeriğine bakarım. 12. Hastanelerin yaptığı etkinlik davetinin içeriğine bakarım. 13. Sosyal medyada gördüğüm bilgilendirici resimlerin içeriğine bakarım. 14. Sosyal medyada bilgilendirici paylaşımlarını ya da kampanyasını gördüğüm sağlık hizmetini satın almak isterim. 15. Sosyal medyada bilgilendirici paylaşımlarını ya da kampanyasını gördüğüm sağlık hizmetini satın alırım. 16. Sosyal medyada bilgilendirici paylaşımlarını ya da kampanyalarını gördüğüm sağlık hizmetini arkadaşlarıma öneririm. 17. Sosyal medyada sosyal içerikli paylaşımlar daha çok dikkatimi çeker. 18. Sosyal medyadaki paylaşımlar akılda kalıcıdır. 19. Sosyal medyada aktif bulunan hastanelerin hizmet kalitesi hakkında olumlu düşünürüm. 20. Sosyal medyada paylaşılan sağlık bilgilerine ilgi duyarım. 21. Sosyal medyada paylaşılan sağlık paylaşımları beni bilgilendirir. 22. Sosyal medyadaki bu paylaşımlar beni rahatsız etmiyor. 23. Sosyal medyadaki sağlık paylaşımları içeriği ilgimi çeker. 24. Sosyal medyada yayınlanan bu paylaşımlar görüntü kirliliği yaratmaktadır.
 24. 25. Sosyal medyada yayınlanan sağlık paylaşımlarına güven duyarım.
Publicité