Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Avop liite 12 opala pilotointi_lähestymiskirje

406 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • I have always found it hard to meet the requirements of being a student. Ever since my years of high school, I really have no idea what professors are looking for to give good grades. After some google searching, I found this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ who helped me write my research paper.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Avop liite 12 opala pilotointi_lähestymiskirje

 1. 1. På svenska se nedan / In english see below ------------------------------------------------------Arvoisa ammattikorkeakouluopiskelija! Valmistu(i)tko tänä keväänä? Jos kyllä, käytäthän hieman aikaa seuraavan korkeakoulututkintosi laatua käsittelevän kyselyn täyttämiseen. Mikä toimi opinnoissasi hyvin, missä olisi parannettavaa? Kysely löytyy osoitteesta: Jos linkki ei aukea klikkaamalla, kopioi se selaimen osoiteriville hiiren avulla. Linkki on henkilökohtainen ja tarkoitettu vain sinun vastauksiasi varten. Älä jaa linkkiä eteenpäin. Vastauksiasi käytetään tutkimuksellisiin tarkoituksiin ammattikorkeakoulutuksen kehittämisen tukena. Kyselyyn vastaaminen on osa ensi vuonna käyttöön tulevan yhtenäisen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn kehitystyötä. Kehitystyöstä vastaavat Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry., Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Hanke toteutetaan yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Kaikkia vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti korkeimpia tieteen eettisiä periaatteita noudattaen. Vastauksiasi ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin eikä luovuteta kolmansille osapuolille. Vastaukset hävitetään tutkimuksellisen selvitystyön valmistuttua. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja vastaamme kyselyyn liittyviin tiedusteluihin osoitteessa: leo.aarnio@otus.fi, tai vastaavasti puhelinnumerossa 050 367 7259. Ystävällisin terveisin hyvää kevättä toivottaen, Leo Aarnio Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus
 2. 2. .................................. Bästa yrkeshögskolestuderande! Utexamineras du från en yrkeshögskola? Om du svarade "ja", ber vi dig vänligen använda en stund för att fylla i en enkäten gällande din yrkeshögskoleexamens kvalitet. Frågeformuläret ger dig en möjlighet att ge feedback om ett omfattande antal delområden inom din utbildning: vad tyckte du var bra, vad skulle man kunna bättra på? Ni kan hitta enkäten här: Dina svar kommer att användas i forskningssyfte som stöd till utvecklandet av yrkeshögskoleutbildning. Enkäten utgör en del av utvecklingsarbetet kring yrkeshögskolornas gemensamma feedbackenkät till studerande i studiernas slutskede som kommer att tas i bruk nästa år. Utvecklingsarbetet görs av Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf., Rådet för yrkeshögskolornas rektorer ARENE rf. och Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus. Projektet genomförs i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet. Vi hanterar alla svar konfidentiellt och i enlighet med de högsta etiska principerna inom vetenskaplig forskning. Dina svar kommer inte att användas för kommersiella syften och överlämnas inte heller till tredje parter. Vi förstör alla svar efter att vi utfört den vetenskapliga utredningen. Ni kan gärna ta kontakt för att ge feedback eller ställa frågor gällande enkäten, antingen via e-post till adressen: leo.aarnio@otus.fi, eller via telefon till numret 050 367 7259. Med vänliga vårhälsningar, Leo Aarnio, Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus
 3. 3. ................................... Dear university of applied sciences student, Are you graduating this spring? In case you are, please take a moment of your time to give feedback on the level of the education you have received. What worked well, what is in need of improvement? You can find the questionnaire by clicking on the folllowing hyperlink: Your responses will be used for research purposes to help universities of applied sciences ameliorate their degrees. The questionnaire is a part of an ongoing research project for the development of a new degree student feedback mechanism for graduands of universities of applied sciences. The project is carried through in collaboration with The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences SAMOK, the Rectors' Conference of Finnish Universities of Applied Sciences ARENE, Research Institute of Studies and Education Otus and the Ministry of Education. All responses are treated in accord with the strictest codes of ethics of science. Your responses will not be used for commercial purposes nor under any circumstances will they be handed over to third parties. All response information will be deleted once the research is complete. We would gladly hear any questions or comments you might have concerning the survey. You can reach us at leo.aarnio@otus.fi, 050 345 4446. Thank you for your time and good spring! On behalf of the Research Institute of Education and Studies Otus, Leo Aarnio

×