Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen

2 148 vues

Publié le

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen

 1. 1. WORKSHOPHet Nieuwe Werkenbetekent“creatief reizen”(Case UWV)Peter MeijersProgrammamanager HNW bij UWV 17 februari 2011 Workshop / Plenaire lezing | Titel | Naam Spreker
 2. 2. Agenda Beelden bij UWV Onze reis: Waar zijn we bij UWV aangekomen en hoe zijn we daar gekomen? – Hoe ziet onze reis er uit? Hoe hebben we het aangepakt? – Wat zijn de bevindingen uit de evaluatie. – Overeenkomsten en verschillen met andere organisaties Korte film over HNW bij UWV Hoe verder? 17 februari 2011 Workshop / Plenaire lezing | Titel | Naam Spreker
 3. 3. Beelden bij UWV17 februari 2011 Workshop / Plenaire lezing | Titel | Naam Spreker
 4. 4. Opdracht Onderzoek wat HNW is voor UWV? Wat is nodig om HNW met succes in te kunnen voeren? Bepaal een gefaseerde en/of selectieve implementatiestrategie die past bij UWV als organisatie, bij de ambitie van UWV en bij de ontwikkelingen die op UWV afkomen.
 5. 5. Moeten Markt Politiek Technologie Effectiviteit Efficiency Geld noodzaak belang C Sterkte/zwakte Visie Middelen Idealen Verandervermogen succes Ambitie Veranderbereidheid Drijfveren Mogelijkheden Inspiratie Omstandigheden Energie Kunnen Willen C = Communicatie17 februari 2011 Workshop / Plenaire lezing | Titel | Naam Spreker
 6. 6. Onze reis naar het onbekende
 7. 7. Gaan we reizen of trekken? De reis is van het punt van vertrek tot aan de eindbestemming uitgestippeld. De reis wordt in overleg met de reiziger afgestemd en ingevuld. Je doet je rugzak op en gaat op reis.
 8. 8. Reizen Trekken• plicht & project • energie (leuk!)• ‘hele (prog)organisatie’ • durven & ontdekken• ‘zwaar bepakt’ • ‘licht bepakt’• ‘alle neuzen’ • leren en proces• beleren • loslaten• inhoud en expert • klant (ik en jij en wij)• stabiliteit • handelen• structuur & systeem • perspectief• blauwdruk & top-down • stukje bij beetje (doorgaan!)
 9. 9. Hoe doen we dat?
 10. 10. StuurgroepProgramma structuur Dagelijks Bestuur Mens en Organisatie Klant en Business Fysiek en Faciliteiten programma team 5 pilots Draagvlak en Interactie 350 mensen Informatie en Techniek Primair proces Ondersteuning Beveiliging en Privacy Staf17 februari 2011 Workshop / Plenaire lezing | Titel | Naam Spreker
 11. 11. Definitie Het Nieuwe werken is een manier van werken en samenwerken gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid en zelfredzaamheid van mensen. Mensen bepalen binnen duidelijke kaders zelf waar, wanneer en hoe ze werken. Het resultaat dat je afspreekt met je leidinggevende telt. Drie niveaus – Flexibel werken en samenwerken op de standplaats (binnen) – Flexibel werken en samenwerken op andere kantoren van UWV (tussen) – Flexibel Werken en samenwerken vanuit andere locaties dan UWV (buiten) – Bij alle drie niveaus kan ook worden gevarieerd met tijd.
 12. 12. Bevindingen uit de evaluatie Efficiency – Besparing op m2 – Afname woon werk verkeer zowel in km als in dagen – Productiviteitstoename Performance naar de klant – We zien geen negatief, maar ook nog geen positief effect Medewerkertevredenheid – HNW leidt tot meer tevredenheid. Dit wordt veroorzaakt door de grotere autonomie in het organiseren van eigen werk. – Echter als HNW niet goed wordt gefaciliteerd, of als er voor mensen binnen één afdeling verschillen ontstaan in mogelijkheden, leidt HNW tot minder tevredenheid.
 13. 13. Resultaten en conclusies HRM Invoeren van HNW betekent – een integraal organisatie verandertraject. – een niet te onderschatten cultuuromslag. Medewerkers en management moeten ondersteund en begeleid worden in dit verandertraject. Management is integraal verantwoordelijk voor het verandertraject. Start vanuit realistische verwachtingen. Het werk is het uitgangspunt, niet de middelen. Kies een participatieve aanpak gericht op het betrekken van en samenwerken met medewerkers. Verander door te leren.
 14. 14. Bevindingen uit de evaluatie Uitgangspunt is bestaand beleid, bestaande kaders en middelen. Van de werkstromen wordt de bereidheid gevraagd om bestaand beleid, bestaande kaders en middelen aan te passen aan de nieuwe context van HNW. Informatie veiligheid staat voorop. Vergroten risico bewustzijn medewerkers. Het uitvoeren van een heldere analyse van het risico niveau van informatie in relatie tot gebruikte technologie. 17 februari 2011 Workshop / Plenaire lezing | Titel | Naam Spreker
 15. 15. Belangrijkste conclusie HNW betekent creatief reizen binnen de context van UWV. – Met respect voor de huidige situatie. – Waarbij veiligheid van informatie voorop staat. 17 februari 2011 Workshop / Plenaire lezing | Titel | Naam Spreker
 16. 16. Hoe verder? Nulscenario Integraal groei scenario Huisvestingsscenario Wat is jullie advies? 17 februari 2011 Workshop / Plenaire lezing | Titel | Naam Spreker
 17. 17. WORKSHOPHet Nieuwe Werkenbetekent“creatief reizenbinnen de contextvan UWV ”Peter MeijersProgrammamanager HNW bij UWV 17 februari 2011 Workshop / Plenaire lezing | Titel | Naam Spreker

×