Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Föreläsningsserien Hjärnhälsa”Vägar tillbaka från stress och utmattning”      27/11 -2012      Ove Valodius   ...
Vilka är vi ?• Ove Valodius – Relationsinstitutet -Gunilla• Varit i ”psykologibranschen” sedan 1985• Individ/parterapeut h...
Vad ska vi prata om idag ?• Vad är stress ?• Symtom på stress• Varför blir vi stressade ?• Vad leder stressen till ?• Beha...
Vår övergripande tes / röda tråden• Det finns praktiskt användbara metoder för att få ett bättre fysiskt, psykiskt och sj...
Vad är stress ?• Finns ingen enhetlig definition• Naturlig reaktion på inre och yttre krav• Livsviktigt i farliga situatio...
Vad är stress?• Berör alla åldrar – bidrar till sjukdomsbördan och livskvalitetsförlusterna inom EU• Orsakar stort mänskl...
Vad leder stress till för samhället ?• Enorma samhällskostnader – kring 100 miljarder, beroende på hur man räknar• C:a 75...
Symtom på stressTidigt skede• Spänningsvärk mage/rygg• Mag-tarmproblem• Hjärtklappning• Sömnstörning• Koncentrationssvårig...
Symtom på stressSenare skede• Stark fysisk och psykisk trötthet• Oförmåga till återhämtning trots sömn• Minnesstörningar• ...
Utmattningstratten (Åsberg)Stegen mot utmattning:• Sömnproblem• Energibrist• Kroppsliga besvär och smärtor• Skuldkänslor• ...
Vad stressar människan?     Olika typer av stressorer•  Fysikaliska stressorer ( utifrån )•  Psykologiska/känslomäs...
Vad stressar människan?Fysikaliska stressorer:• Buller/ Obehagliga ljud• Ljus• Temperatur
Vad stressar människan?Psykologiska och känslomässiga stressorer:• Typ A-beteende (speedad, oftast igång)• Typ D-beteende ...
Vad stressar människan?Forts: Psyke och känslor:• Relationer a) till dig själv b) till andra  c) till ting d) till existe...
Vad stressar människan?Stress i arbetslivet• Höga krav + liten påverkansmöjlighet• Buller – hetta – vibrationer• Arbete me...
Vad stressar människan?Forts: Arbetet – organisatoriska och strukturella brister• 1 För stor arbetsbelastning, låg möjligh...
Vad stressar människan?Familjen:• Missbruk-medberoende-våld-övergrepp• Psykisk ohälsa-fysisk sjukdom• Familjemedlems sjukd...
Varför blir vi stressade ?• Genetik – högkänslig – stress/gifter/trauma• Arbetslivet – c:a 50%• Relationer – konflikter, l...
Varför blir vi stressade ?• Näringsbrist, t ex mineraler (magnesium,zink, krom), vitaminer (B + D ) , Omega3,• Allergier...
Varför blir vi stressade ?• Dålig mat– tillsatser, socker, transfetter, snabba kolhydrater• Dålig sömn – djupsömn reparer...
Vad leder stress till för individen?•  Fysiska skador och sjukdom•  Stark trötthet - utmattning•  Lång sjukskrivning• ...
Vad leder stress till för individen?Forts Individen:• Relationsproblem• Ev Missbruk t ex alkohol, narkotika, läkemedel, s...
SPECT – bild av frisk hjärna     http://relationskunskap.com  23
SPECT – bild av frisk hjärna     http://relationskunskap.com  24
Person som är orolig   http://relationskunskap.com  25
Gunillas SPECT-skanning - vila      http://relationskunskap.com  26
Gunillas SPECT-skanning vila     http://relationskunskap.com  27
Oves SPECT –bilder i vila    http://relationskunskap.com  28
Oves SPECT-skanning - vila     http://relationskunskap.com  29
Bedömning av situationen•  Vilket stadie av stress?•  Intervju/Tester•  Livssituation? Privat, arbete, studier el annat...
Fyra stadier av stress  (Roland Rosmond, Per Björntorp)1. Normal nivå av stress – kroppen opåverkad2. Akut stress – förhö...
Vilka faktorer förebygger      stress i arbetet ?• Positiva, tillgängliga och  • Erkännande rättvisa ledare    ...
Vad göra för arbetsrelaterad stress ?•  Mät stressnivån- anonymt + genom 3:e part•  Arbetsplatsorienterad anpassning – Å...
Vad är effektivt mot stress?1. Förändra, eller ta bort saker som stressar oss2. Acceptans, att förändra sitt förhållningss...
1. Förebyggande arbete vid       normal stress•  Avspänning – Meditation - Mindfulness etc•  Yoga/ qigong/ taichi...
2. Akut stress –      omhändertagande• Tala med någon –vän eller professionell• Psykologisk behandling – Krissamtal•...
3. Långvarig stress• Ignorerar stressignaler, vänjer sig• Stresshormoner ökar i kroppen• Sega infektioner, eksem, smärta o...
3 faser från utmattning till        tillfrisknande• Fas 1: Akut mänskligt omhändertagande• Fas 2 Behandling - Återh...
Utmattning-Moment som bör ingå i behandlingPeter Währborg:1. Undervisning om stress-stressrelaterad sjukdom2. Stressinvent...
1.1 Undervisning om stress -    Grundläggande budskap om livet• Aaron Antonovsky – Känsla Av SAMmanhang (KASAM)• Man be...
1.2. Undervisning om stressInnehåll:• Grundläggande budskap om livet• Vad är stress?• Former av stress.• Stressorer.• Vad ...
ACT – Acceptance and       Committment Therapy• 12 tim undervisning• 5 svenska forskningsstudier- statistiskt säkers...
2. Stressinventering•  Inventering av livssituation i sin helhet•  Vilka stressorer har du?•  Vad går att ändra på av s...
3. Livsplanering• Vad vill jag med mitt liv och hur når jag dit?• Är du nöjd med din livssituation? Vill du förändra någo...
4. BemästringsstrategierFrågor att fokusera på:• Hur reagerar jag på min livssituation? (ilska, sorg, rädsla, oro/ångest)...
5. Fysisk aktivitet• Finn nivå efter dina förutsättningar• Kondition – minst 3 ggr/v, 30-45 min, 80% av max• Styrketräning...
6. Avslappning5 vägar att slappna av• 1. Vägledd, t ex mindfulness-hypnos-ACT• 2. Ljud, Holosync - Musik• 3. Tystnad – kon...
7. Samtalsterapi•  Träffa någon professionell terapeut•  Psykologisk behandling - samtalsterapi•  Kognitiv beteendetera...
8. Traumabehandling• Traumabehandling (t ex EMDR-ögonrörelse- terapi, hypnos, symbolarbete, kroppsorienterad terapi)• Ku...
9. Förbättra kroppens biokemi      Binjurar och sköldkörtel•  Mät fysiska värden – få dem tolkade•  Bygg upp den bi...
Gunilla - min stresshistoriaInslag i min återhämtning• Vilade mycket• Lyssnade på musik• Traumaterapi• Avslappning och yog...
Övrigt• Nyinlärning• Minnesträning – Cogmed, MindAcademy
Anhöriga till stressade•  Nedsatt kapacitet hos stressad tär på relation•  Sök att vara ett varmt mänskligt stöd•  Sök ...
Litteraturlista och websidor• Steven Hayes – Sluta grubbla-börja leva• Russ Harris – ACT helt enkelt• http://drhyman.com/•...
Adressruta kontakta oss• Ove Valodius – Gunilla Branzell –Relationsinstitutet• Ove: 0733-40 26 58, mail: ove@relationsboke...
• Stöd från ledningen, bra kommunikation, delaktighet istället för att hålla inne med saker. Ryktesspridning startar ot...
Rena tarmen•  6 veckor reningsfas•  Ultra detox 2 tsk ggr 2, med 3 dl vatten,•  Ultrabalans 2 x 2•  Cellenzym 2 kapsla...
Vad leder stressen till - individen ?Inst för stressmedicin-GBG, utmattade patienter• 98% Trötthet och brist på energi• 83...
Vad leder stressen till - individen ?• 55% Förstoppning, lös avföring eller diarré• 55% Hjärtklappning• 54% Yrsel• 51% Mag...
5.stressutmattning
5.stressutmattning
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

5.stressutmattning

2 834 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

5.stressutmattning

 1. 1. Föreläsningsserien Hjärnhälsa”Vägar tillbaka från stress och utmattning” 27/11 -2012 Ove Valodius 0733-40 26 58 http://relationskunskap.com http://www.relationsboken.se http://relationskunskap.com 1
 2. 2. Vilka är vi ?• Ove Valodius – Relationsinstitutet -Gunilla• Varit i ”psykologibranschen” sedan 1985• Individ/parterapeut heltid sedan 1999• a) Coaching/ Kognitiv beteendeterapi/Relationskunskap,• b) Upplevelsemässig - känslomässig läkning – (ångest, sorg, oro,nedstämdhet, livskriser) Relationspedagogutbildning 2004-06• Relationsboken 2009• Gratis e-bok ”Hur du omvandlar besvärliga känslor: http://www.relationsboken.se/frirapport.html http://relationskunskap.com 2
 3. 3. Vad ska vi prata om idag ?• Vad är stress ?• Symtom på stress• Varför blir vi stressade ?• Vad leder stressen till ?• Behandlingsprogram för stress/utmattning http://relationskunskap.com 3
 4. 4. Vår övergripande tes / röda tråden• Det finns praktiskt användbara metoder för att få ett bättre fysiskt, psykiskt och själsligt välmående.• Många praktiker/terapeuter/läkare/forskare• 30 – 40 års forskning och erfarenhet. Det går att göra något åt många problem – vi vet en del om hur. http://relationskunskap.com 4
 5. 5. Vad är stress ?• Finns ingen enhetlig definition• Naturlig reaktion på inre och yttre krav• Livsviktigt i farliga situationer• Stress ger energi, koncentration och kraft att klara av ökade krav• Långvarig stress ger hälsoproblem• Närstående familj och arbete påverkas också
 6. 6. Vad är stress?• Berör alla åldrar – bidrar till sjukdomsbördan och livskvalitetsförlusterna inom EU• Orsakar stort mänskligt lidande, funktionsförlust, ökar risk för social utslagning, ökar dödligheten och kostar mycket pengar• Bidragande faktor till missbruk, psykisk ohälsa (depression,ångest, psykisk sjukdom etc) utmattning, utslagning ur arbetslivet, kriminalitet, psykiskt och fysiskt våld etc.• ”Den viktigaste övergripande orsaken till att dö i förtid i Europa” (WHO)
 7. 7. Vad leder stress till för samhället ?• Enorma samhällskostnader – kring 100 miljarder, beroende på hur man räknar• C:a 75% av långtidssjukskrivningarna är stressrelaterade• Relativt effektiva metoder för att förebygga stress och depression finns redan, men mer forskning kan behövas för att ytterligare förbättra resultaten. Samhället skulle behöva intressera sig mer för forskningen kring stress.• De metoder som redan finns behöver användas mer och spridas till många fler. Detta skulle troligen ge stora samhällsekonomiska vinster.
 8. 8. Symtom på stressTidigt skede• Spänningsvärk mage/rygg• Mag-tarmproblem• Hjärtklappning• Sömnstörning• Koncentrationssvårigheter• Blir lätt irriterad• Ångest och ev panikkänslor
 9. 9. Symtom på stressSenare skede• Stark fysisk och psykisk trötthet• Oförmåga till återhämtning trots sömn• Minnesstörningar• Svårigheter att hitta• Svårighet att finna ord• Stark överkänslighet• Nedstämdhet, depression, ångest, panikkänslor• Utmattning, kollaps, orkar ingenting
 10. 10. Utmattningstratten (Åsberg)Stegen mot utmattning:• Sömnproblem• Energibrist• Kroppsliga besvär och smärtor• Skuldkänslor• Glädjelöshet• Deprimerad sinnesstämning• Utmattning
 11. 11. Vad stressar människan? Olika typer av stressorer• Fysikaliska stressorer ( utifrån )• Psykologiska/känslomässiga stressorer• Arbetslivet• Stressorer runt familjen
 12. 12. Vad stressar människan?Fysikaliska stressorer:• Buller/ Obehagliga ljud• Ljus• Temperatur
 13. 13. Vad stressar människan?Psykologiska och känslomässiga stressorer:• Typ A-beteende (speedad, oftast igång)• Typ D-beteende ( tillbakadragen, mer passiv)• Ångest (obehagliga känslor, spänningar)• Alexitymi – låg förmåga att beskriva känslor• Posttraumatisk stress – i uppväxt eller senare• Separationer och förluster• Arbetslöshet
 14. 14. Vad stressar människan?Forts: Psyke och känslor:• Relationer a) till dig själv b) till andra c) till ting d) till existensiella frågor• Svårt att uttrycka sig• Känslomässiga problem(ilska,sorg,rädsla,skuld,skam)
 15. 15. Vad stressar människan?Stress i arbetslivet• Höga krav + liten påverkansmöjlighet• Buller – hetta – vibrationer• Arbete med mänskligt lidande, sjukdom el skada• Arbeten med risk för fysisk skada el hot• Organisatoriska/ Strukturella brister• Arbetslöshet• Låg utbildningsnivå – låg ”socioekonomisk” status
 16. 16. Vad stressar människan?Forts: Arbetet – organisatoriska och strukturella brister• 1 För stor arbetsbelastning, låg möjlighet till återhämtning,• 2. Bristande kontroll över det egna arbetet. rollkonflikter och otydlighet• 3. Brist på erkänsla och uppskattning.Belöning (i pengar eller socialt) står inte i proportion till insatsen• 4. Bristande arbetsgemenskap. Dåligt stöd från chefer och dåligt samarbete mellan kollegor.• 5. Orättvisor. Möjlighet att uttrycka sin egen uppfattning och att behandlas respektfullt. Arbetstagare behandlas ojämlikt.• 6. Värderingskonflikter. Arbetsgivare och arbetstagare har stora avvikande värderingar .
 17. 17. Vad stressar människan?Familjen:• Missbruk-medberoende-våld-övergrepp• Psykisk ohälsa-fysisk sjukdom• Familjemedlems sjukdom/död
 18. 18. Varför blir vi stressade ?• Genetik – högkänslig – stress/gifter/trauma• Arbetslivet – c:a 50%• Relationer – konflikter, låg kontakt, separation• Mage/tarm – Bertil Wosk-dålig kost/dålig matsmältning/läckande tarm/gifter orsak till flesta hälsoproblem,• Kemikalier – kvicksilver,bly, ftalater,kadmium, fluorerande ämnen• Uppväxtmiljö – trauma,missbruk, sjukdom• Gluten/ laktosöverkänslighet, Mark Hyman http://relationskunskap.com 18
 19. 19. Varför blir vi stressade ?• Näringsbrist, t ex mineraler (magnesium,zink, krom), vitaminer (B + D ) , Omega3,• Allergier – inflammationer – fria radikaler – försurning, parasiter,• Hjärnskador från våld, olyckor, hjärnskakningar
 20. 20. Varför blir vi stressade ?• Dålig mat– tillsatser, socker, transfetter, snabba kolhydrater• Dålig sömn – djupsömn reparerar och läker, sömnbrist ger minnesproblem, depression, inlärningsproblem, lägre hjärnkapacitet• Låg nivå av träning• För lite återhämtning/vila• Toxiska ämnen – socker,koffein, alkohol, droger, dopning, nikotin• Mediciner
 21. 21. Vad leder stress till för individen?• Fysiska skador och sjukdom• Stark trötthet - utmattning• Lång sjukskrivning• Psykisk ohälsa• Dålig sköldkörtelfunktion – binjurestress
 22. 22. Vad leder stress till för individen?Forts Individen:• Relationsproblem• Ev Missbruk t ex alkohol, narkotika, läkemedel, spel, mat, shopping, sex,arbete, religion• Ev Medberoende• Ekonomiska förluster• Ofta isolering och utanförskap
 23. 23. SPECT – bild av frisk hjärna http://relationskunskap.com 23
 24. 24. SPECT – bild av frisk hjärna http://relationskunskap.com 24
 25. 25. Person som är orolig http://relationskunskap.com 25
 26. 26. Gunillas SPECT-skanning - vila http://relationskunskap.com 26
 27. 27. Gunillas SPECT-skanning vila http://relationskunskap.com 27
 28. 28. Oves SPECT –bilder i vila http://relationskunskap.com 28
 29. 29. Oves SPECT-skanning - vila http://relationskunskap.com 29
 30. 30. Bedömning av situationen• Vilket stadie av stress?• Intervju/Tester• Livssituation? Privat, arbete, studier el annat• Fysiska problem• Psykiska och känslomässiga problem ( Depression,ångest,posttraumatisk stress, relationsproblem, psykisk ohälsa, missbruk etc)
 31. 31. Fyra stadier av stress (Roland Rosmond, Per Björntorp)1. Normal nivå av stress – kroppen opåverkad2. Akut stress – förhöjd nivå av kortisol under dagen3. Långvarig akut stress – förhöjd nivå av kortisol hela dygnet4. Kronisk stress – låg kortisolproduktion
 32. 32. Vilka faktorer förebygger stress i arbetet ?• Positiva, tillgängliga och • Erkännande rättvisa ledare • Att utvecklas och växa i• Utvecklad kommunikation arbetet• Samarbete/teamarbete • Lagom arbetstempo och• Positivt, socialt klimat arbetsbelastning• Medinflytande/delaktighet • Administrativt och/eller• Autonomi/empowerment personligt stöd i arbetet• Rolltydlighet med tydliga • Bra fysisk arbetsmiljö förväntningar och mål • Bra relationer till intressenterna
 33. 33. Vad göra för arbetsrelaterad stress ?• Mät stressnivån- anonymt + genom 3:e part• Arbetsplatsorienterad anpassning – Åsberg• Kollegiala samtalsgrupper• Hålla hårt på veckovilan• Undvika övertid• Meditera /stresshanteringskurser• Sömnskola
 34. 34. Vad är effektivt mot stress?1. Förändra, eller ta bort saker som stressar oss2. Acceptans, att förändra sitt förhållningssätt till stress3. Återhämtning, inklusive sömn4. Motion5. Medveten närvaro, bland annat närvaro och förhållningssätt 24
 35. 35. 1. Förebyggande arbete vid normal stress• Avspänning – Meditation - Mindfulness etc• Yoga/ qigong/ taichi• Fysisk träning – bra kost – god sömn• Återhämtning – pauser – avlastning• Vistas i naturen• Känslohantering - SAKOVA
 36. 36. 2. Akut stress – omhändertagande• Tala med någon –vän eller professionell• Psykologisk behandling – Krissamtal• Kognitiv beteendeterapi• Traumabehandling (t ex EMDR-ögonrörelse- terapi, hypnos, symbolarbete,andningsmetoder)• Kroppsorienterad terapi• Medicinering• Åtgärder vidtas för att undvika att Posttraumatisk stressyndrom utvecklas
 37. 37. 3. Långvarig stress• Ignorerar stressignaler, vänjer sig• Stresshormoner ökar i kroppen• Sega infektioner, eksem, smärta och värk, ökad trötthet, aldrig utvilad, ångest, spänningar,missbruk, psykosomatiska sjukdomar, fetma etc• Utvecklas lätt till utmattning – depression
 38. 38. 3 faser från utmattning till tillfrisknande• Fas 1: Akut mänskligt omhändertagande• Fas 2 Behandling - Återhämtning- Egenvård• Fas 3: Fortsatt återhämtning och återgång till mer normal livsföring
 39. 39. Utmattning-Moment som bör ingå i behandlingPeter Währborg:1. Undervisning om stress-stressrelaterad sjukdom2. Stressinventering3. Livsplanering4. Bemästringsstrategier5. Fysisk aktivitet (bl a promenader och träning)6. Avslappning ( bl a meditation,mindfulness, qigong,yoga etc)Vi vill själva lägga till:7. Samtalsterapi8. Traumabehandling vid behov9. Förbättra kroppens biokemi – binjure - sköldkörtel
 40. 40. 1.1 Undervisning om stress - Grundläggande budskap om livet• Aaron Antonovsky – Känsla Av SAMmanhang (KASAM)• Man behöver en ”Känsla Av SAMmanhang” för att bli en aktör istället för ett offer i sitt liv.• 1. Begriplighet – förståelse för kroppens dess reaktioner och dess samspel med omvärlden• 2. Hanterbarhet – Vad kan jag göra? Kan jag påverka kroppens tillstånd? Vad kan jag inte påverka?• 3. Meningsfullhet – Vad är det för mening med livet? Hur hänger allt ihop? Hur hänger vardag, själ och kropp ihop?
 41. 41. 1.2. Undervisning om stressInnehåll:• Grundläggande budskap om livet• Vad är stress?• Former av stress.• Stressorer.• Vad leder stress till?• Vad kan man göra åt stress?• Känslor
 42. 42. ACT – Acceptance and Committment Therapy• 12 tim undervisning• 5 svenska forskningsstudier- statistiskt säkerställda resultat – mindre stress, mindre utmattade, bättre generell hälsa.1. 106 stressade socialsekreterare2. 47 stressade lärare3. 230 gymnasieelever• ACT – i USA klassat som evidensbaserad terapi och prevention inom arbetslivet.• Långvarig smärta – starkt vetenskapligt stöd• Depression – måttligt vetenskapligt stöd
 43. 43. 2. Stressinventering• Inventering av livssituation i sin helhet• Vilka stressorer har du?• Vad går att ändra på av stressorerna?• Vad går inte att ändra på?• Formulera en handlingsplan• Kurs i stresshantering
 44. 44. 3. Livsplanering• Vad vill jag med mitt liv och hur når jag dit?• Är du nöjd med din livssituation? Vill du förändra något? Vad vill du förändra? Hur kan du göra det?• Vad vill du göra om 3 år? Om 5 år?• Mål – Hinder – Resurser – Handlingsplan• Stödgrupper, livs- och karriärplanering, terapi, stöd av familj och vänner,mänskligt möte
 45. 45. 4. BemästringsstrategierFrågor att fokusera på:• Hur reagerar jag på min livssituation? (ilska, sorg, rädsla, oro/ångest)• Hur skulle jag vilja reagera istället?• Kan jag ”prova” att reagera så?• Hur gick det?• Kan jag påverka min situation?
 46. 46. 5. Fysisk aktivitet• Finn nivå efter dina förutsättningar• Kondition – minst 3 ggr/v, 30-45 min, 80% av max• Styrketräning – minst 3 ggr/v,30-45 min, 80% av max• Promenader• Stavgång• Simning• Cykling
 47. 47. 6. Avslappning5 vägar att slappna av• 1. Vägledd, t ex mindfulness-hypnos-ACT• 2. Ljud, Holosync - Musik• 3. Tystnad – koncentration• 4. Rörelse – utlevelse• 5. Fysiska metoder – yoga/taichi/qigong
 48. 48. 7. Samtalsterapi• Träffa någon professionell terapeut• Psykologisk behandling - samtalsterapi• Kognitiv beteendeterapi• Stressmottagning
 49. 49. 8. Traumabehandling• Traumabehandling (t ex EMDR-ögonrörelse- terapi, hypnos, symbolarbete, kroppsorienterad terapi)• Kurser på kursgårdar• Hjärtfokuserad terapi
 50. 50. 9. Förbättra kroppens biokemi Binjurar och sköldkörtel• Mät fysiska värden – få dem tolkade• Bygg upp den biokemiska statusen• Näringsterapi – kost – tillskott• Rening – detox/fasta av kropp-tarmar• Basa kroppen• Funktionell medicin, Mark Hyman mfl• Konventionell medicinering
 51. 51. Gunilla - min stresshistoriaInslag i min återhämtning• Vilade mycket• Lyssnade på musik• Traumaterapi• Avslappning och yoga• Meditation• Vistades i naturen• Känslomålningar• Tränade fysiskt• SPECT-skanningar• Näringsterapi
 52. 52. Övrigt• Nyinlärning• Minnesträning – Cogmed, MindAcademy
 53. 53. Anhöriga till stressade• Nedsatt kapacitet hos stressad tär på relation• Sök att vara ett varmt mänskligt stöd• Sök stödformer och hjälp – bilda dig• Ge dig själv energi så du orkar• Terapi – enskilt/tillsammans• Stöd personen att ta hjälp
 54. 54. Litteraturlista och websidor• Steven Hayes – Sluta grubbla-börja leva• Russ Harris – ACT helt enkelt• http://drhyman.com/• http://www.amenclinics.com/• http://www.danielplan.com/ http://relationskunskap.com 54
 55. 55. Adressruta kontakta oss• Ove Valodius – Gunilla Branzell –Relationsinstitutet• Ove: 0733-40 26 58, mail: ove@relationsboken.se• Martin: 0709-75 83 72• Kurs i stresshantering/ACT/Mindfulness, start 15/10, 4 kvällar, 400 kr• Höstens övriga föreläsningar:18/10 - 7 former av ADHD,30/10 – Hur du omvandlar besvärliga känslor,22/11 - Den högkänsliga människan27/11 - Vägar tillbaka från stress/utmattning11/12 – Missbruk, beroenden och medberoende• Konsultationer- individer och par• Gratis e-bok ” Hur du omvandlar besvärliga känslor – 5 steg som fungerar. http://www.relationsboken.se/frirapport.html• http://relationskunskap.com/ http://relationskunskap.com 55
 56. 56. • Stöd från ledningen, bra kommunikation, delaktighet istället för att hålla inne med saker. Ryktesspridning startar otrygghetsspiraler.
 57. 57. Rena tarmen• 6 veckor reningsfas• Ultra detox 2 tsk ggr 2, med 3 dl vatten,• Ultrabalans 2 x 2• Cellenzym 2 kapslar till varje måltid•• Uppbyggnad 2-6 mån• Cellenzym 2 per måltid• Lactovital 1 per dag, kan ta fler• Inflamino 2 skopor 1-3 ggr / dag• Aloevera ½ dl morgon + kväll• Glutamin 1 msk 2 ggr dag• Kokosfett 1 msk 2 ggr per dag
 58. 58. Vad leder stressen till - individen ?Inst för stressmedicin-GBG, utmattade patienter• 98% Trötthet och brist på energi• 83% Sömnstörningar• 69% Illamående, gaser, besvär medmatsmältningen• 61% Huvudvärk• 60% Smärtor i armar ben eller leder, värk• 57% Bröstsmärtor• 56% Ländryggsvärk
 59. 59. Vad leder stressen till - individen ?• 55% Förstoppning, lös avföring eller diarré• 55% Hjärtklappning• 54% Yrsel• 51% Magvärk• 42% Menstruationssmärtor eller problem• 33% Andnöd• 17% Sexuella problem• 5% Svimning

×