Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

7 former av adhd - och hur man hanterar dem

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 85 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (16)

Similaire à 7 former av adhd - och hur man hanterar dem (20)

Publicité

7 former av adhd - och hur man hanterar dem

 1. 1. Föreläsningsserien Hjärnhälsa 7 former av ADHD/ADD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder 18/10 – 2012 Ove Valodius - Relationsinstitutet Tfn: 0733- 40 26 58 Mail: ove@relationsboken.se http://www.relationsboken.se/ http://relationskunskap.com/
 2. 2. Vad ska vi prata om idag ? • Vad är ADHD/ADD ? • Vad beror ADHD/ADD på ? • SPECT-bilder av de 7 formerna • 7 former av ADHD – vilka de är och hur man behandlar dem • Myter och fakta om ADHD • Helhetsbehandling av ADHD
 3. 3. Vilka är vi ? • Ove Valodius – Relationsinstitutet -Gunilla • Varit i ”psykologibranschen” sedan 1985 • Individ/parterapeut heltid sedan 1999 • a)Kognitiv beteendeterapi/ Coaching / Relationskunskap. • b) Känslomässig läkning – (ångest, sorg, oro,nedstämdhet, livskriser, etc) • Gruppledare i Mindfulness/ ACT-Acceptance and Committment therapy • Relationspedagogutbildning 2004-06 • Relationsboken 2009 • Gratis e-bok ”Hur du omvandlar besvärliga känslor: http://www.relationsboken.se/frirapport.html
 4. 4. Känsloläkande metoder i syntes • Hypnos • Bilateral stimulans –Ögonrörelseterapi • Symbolarbete • Frigörande andning – Medveten andning • TIR – Traumatic Incident Reduction • EFT – Emotional Freedom Technique – ” Tapping” • Mindfulness -Avspänning – visualisering – mental träning • Pararbete – inspirerade av John/ Julie Gottman – • Imagometoden – Gay/Kathlyn Hendricks
 5. 5. Vår övergripande tes / syfte • ADHD / ADD/ Asperger / Autism går att förbättra, och ofta läka • Det görs stora framsteg i forskning praktik av forskare, behandlare och föräldrar (Autismdiet, Attention m fl) • Det finns minst 7 former av ADHD och varje form kräver olika behandling • Hjärnskanning – SPECT – ger specifik information så man kan ge bättre behandling • Funktionell medicin ger helhetsbild, Mark Hyman
 6. 6. Underliggande mål Medvetenhet  Möjlighet  Ansvar  Självtillit
 7. 7. Varför pratar jag om ADHD/ ADD ? • Diagnos ADHD/ADD typ 2 och typ 5 - sommaren 2012 på Amen Clinic • Amen Clinic, 80.000 SPECT skanningar • Specialister på behandling av ADHD • Daniel Amen, läkare och psykiater, har själv ADHD och har tre barn med ADHD • Hade en klar bild av mina problem, men fick ytterligare en pusselbit och en tydlig handlingsplan
 8. 8. Vilka faktorer bidrog till ADHD för mig • Mor/far säkert Asperger/ADHD • Missbruk i familjen, fåordigt, låg bildningsnivå, psykos, depression, ångest, social fobi – allt går in i varann • Lågt stöd till studier • Låg kunskap om hälsostödjande faktorer • Låga sociala färdigheter, ensamhet • Blandning av psykisk ohälsa (psykos, depression, ångest, social fobi, PTSD)
 9. 9. Tillgångar jag fått via psykiska svårigheter • Inlevelseförmåga, känslighet, intuition • Problemlösning med extra problem • Utvecklat mig personligt • Kunskap om hälsa- känslor/mat/träning • Livserfarenhet och inre tillgångar • Drivkraft – uthållighet – motivation • Vilja att stödja andra • Förmåga att nörda in mig i ämnen
 10. 10. Svårigheter jag fått • Avsked från arbeten • Svårt med studier – veta vad jag vill / avsluta • Låg ekonomi • Psykisk ohälsa – psykos/ångest/depression • Social rädsla – svårt etablera/behålla relationer • Tyst – tillbakadragen – utanförskap – ensam, stark ångest • Aggression – konflikträdd – känslig för kritik, känslor av värdelöshet, avstängd känslomässigt • Oorganiserad – papper – saker, oavslutade projekt • Problemen klingar av med åren, mindre intensiva • Svårt att uttrycka de problem jag har
 11. 11. Svårigheter jag fått Ouppmärksamhet • Gör slarvfel • Dålig på detaljer – p-böter • Verkar inte lyssna – frånvarande • Lättdistraherad • Svårt att göra saker jag är ointresserad av • Glömsk – lättdistraherad • Mycket trött - känslomässigt avstängd
 12. 12. Svårigheter jag fått Hyperaktivitet • Går på högvarv • Alltid mycket att göra – ständigt igång • Aktiva arbeten • Pratar för mycket – lyssnar för lite • Rastlös • Svårt att sitta stilla • Tänker inte efter före
 13. 13. Svårigheter jag fått Impulsivitet • Svarar innan frågan ställts • Säger halva meningar • Svårt att vänta på min tur/ avbryter • Går från en aktivitet till en annan utan att göra klart • Förlorar humöret – blir arg och irriterad • Lånar pengar till opålitliga • Låg uthållighet på arbete – missköter
 14. 14. Andra vanliga problem • Svårt att orientera sig, orientera sig med träd • Satsar allt i början – svårt nå fram hela vägen • Svårt att passa tider • Svårt komma upp på morgonen • Svårt att komma i säng • Svårt med dygnsrytm • Svårt planera hur mycket tid uppgift tar
 15. 15. Vad beror ADHD på ? • Oenighet i forskningsresultat • Genetik -45-90 % ärftligt, (2006,Larsson et al) • Räcker inte med ” riskgener ” – samspel mellan biologiska-sociala-psykologiska faktorer • Brister i dopaminförsörjning i hjärnan • Störningar i impulsöverföringen i de delar som styr uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll.
 16. 16. Artiklar om ADHD • http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf /2/2383/3114.pdf
 17. 17. ADHD kan förstärkas av….. • Skillnader i vård och samhälle i olika länder. Vad är onormalt beteende ? Hur hanterar skolan, sociala myndigheter och psykiatrin dessa frågor i olika länder ? • Uppväxtmiljö • Toxiner – gifter i kroppen t ex kvicksilver • Gluten och laktos överkänslighet, Mark Hyman • Dålig sköldkörtelfunktion • Näringsbrist, t ex mineraler,vitaminer (B + D ) , Omega3, • Allergier • Hjärnskador från olyckor, hjärnskakningar
 18. 18. ADHD kan förstärkas av…. • Påverkan i fosterstadium/tidig uppväxt: virusinfektioner, hög stress i graviditet, låg födelsevikt, rökning, hjärninflammation, syrebrist • Omsorgsbrist: utsatt för våld, missbruk, övergiven, låg stimulans • Kemikalier – kvicksilver,bly, ftalater,kadmium, fluorerande ämnen • 300 mammor undersöks på Lunds Universitet, Arbets- och miljömedicin
 19. 19. Vad innebär ADHD och ADD ? • ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Påverkar c:a 5-10 % av befolkningen. Begreppet ADD är en undergrupp av ADHD fast utan impulsivitet och hyperaktivitet. • ADHD/ ADD kännetecknas av: • Bristande uppmärksamhet • Impulsivitet • Koncentrationssvårigheter • Hyperaktivitet • Lätt distraherad • Oorganiserad, impulsiv och rastlös • Skjuter upp saker • Svårt med planering, impulskontroll, att vara förutseende och att se konsekvenser av handlingar • Dåligt genomtänkta beslut • Låg aktivitet i frontalloberna vid koncentration
 20. 20. Vad innebär ADHD och ADD • Samlingsnamn på ett antal symtom – säger ganska lite om orsaken till problemen • Ofta också depression – ångest – missbruk minnesproblem –inlärningsproblem –social fobi – bipolaritet – personlighetsstörning – sömnproblem - ätstörningar • Kan vara autismspektrumstörning- Tourettes, utvecklingsstörning • Funktionsbrist i kroppen och hjärnan
 21. 21. Grundläggande synsätt kring ADHD/ADD • Förståelse • Positiv grundsyn: ” Barn/Ungdom/Vuxen med ADHD beter sig bra om de kan. ” Om man har denna grundsyn så tror man att om personen kunde bete sig bra skulle den bete sig bra. Man tror att något hindrar personen att göra det goda. Uppgiften blir här att stödja/lära personen att se vad som ligger i vägen för framgång. Med denna grundsyn kan du stödja personen att övervinna hindret. • Negativ grundsyn: ”Person med ADHD beter sig bra om de vill”. Leder till att man tror att personen beter sig illa för att den vill (jävlas). Varför skulle en person vilja bete sig illa? Gör vi inte alla så gott vi kan? Om man har denna grundsyn hamnar man i rollen att få dem att vilja. Hur gör man då ? Genom att ge dem belöning eller bestraffning. Inspiration från Ross Greene
 22. 22. Ross Greene Collaborative Problem Solving • ”Om någon hade brytt sig om att ta reda på hur de mådde, hur de hade det, vad som var fel och hjälpte dem hitta vägar i livet skulle de inte sitta i fängelse. Om ingen gör detta kommer ungdomen i det här ungdomsfängelset så småningom hamna i vuxenfängelse.” • ”Barn/ungdom/vuxen handlar bra om de kan, om de inte kan det behöver man lista ut varför, så att man kan hjälpa till”.
 23. 23. Ross Greene • Det är en svårighet kring inlärning, precis som man kan ha svårt att läsa. Om en person har svårt att läsa, antar du då att hon/han är omotiverad att lära sig att läsa eller antar du att hon/han ännu inte har lärt sig hur man gör ? • It”s a learning disability, same as a reading disability. Do you assume a person with reading disability is unmotivated to read or do you assume he/she is lacking skills? • The child is delayed in the development of the skills of flexibility/ adaptability and frustration tolerance, or has significant difficulty applying these skills when they are needed. • A skills deficit orientation, not a motivation deficit orientation • Thinking skills needed to become a flexible, adaptable human being, who is dealing well with frustration • Some lacks skills, you teach skills
 24. 24. Ross Greene • Vilken grundsyn du har leder till hur du kommer att hantera personen med funktionshindret ( ADHD/ADD etc) • Antingen stödjande/ coachande /lärande roll eller bestraffande/ belönande. • Grundbulten är mänsklig kontakt, närvaro och engagemang, ”bryr sig på riktigt”
 25. 25. SPECT – bild av frisk hjärna
 26. 26. SPECT – bild av frisk hjärna
 27. 27. Oves SPECT-skanningar med ADHD
 28. 28. Oves SPECT – skanningar med ADHD
 29. 29. Oves SPECT-skanning - vila http://relationskunskap.com 29
 30. 30. Oves SPECT-skanning - koncentration http://relationskunskap.com 30
 31. 31. Svårigheter med frontalloberna • Frontalloberna hjärnans ”VD” • Reglerar beteenden och känslor 1. Planera 2. Organisera 3. Överblicka 4. Flexibilitet 5. Starta / stoppa beteenden 6. Koppla känslor till tankar
 32. 32. Delar i min handlingsplan från Amen • Daglig fysisk träning • Kostbehandling – ej gluten och laktos • Kost-tillskott • Tester av fysiska värden gm sjukvården • HBOT – Hyperbaric Oxygen Treatment • Medicinering med konventionell medicin • Uppföljning och komplettera med behandling från funktionell medicin – Mark Hyman USA
 33. 33. Egna tillägg till handlingsplanen • Minnesträning – themindacademy.se, Cogmed • Bygg upp – fördjupa relationer • Be om hjälp • Strukturer – listor • Kommunicera vid stress/frustration/ensam • Nyinlärning – lär mig nya saker • Ställ tillbaka saker jag tar fram • Sortera / släng / ge bort papper och saker
 34. 34. Varför är det viktigt att veta att det finns minst 7 former av ADHD ? • Rätt behandling fortare • Lidandet minskar • Skamstämpeln minskar • Ger hopp, handlingskraft, ADHD som tillgång • Tydliggör handlingsplanen • Förståelse ökar, både för själv och andra, anhöriga och vänner.
 35. 35. Behandling i Sverige • Diagnosticering – intervjuer, skrivna tester, datascreening • Medicin • Social färdighetsträning • Utbildning – för ungdomar, vuxna och anhöriga • Hjälpmedel • ADHD – center • Stödföreningar – (Attention, Autism/Asperger)
 36. 36. 7 former av ADHD/ADD 1.Kombinerad ADD – ADHD • Kombinerar låg uppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet • Minskad aktivitet i basala ganglierna och pre- frontalloberna vid uppgifter som kräver koncentration • Medicin: Adderall, Cylert ,Ritalin, Dexedrine • Kosttillskott: L- Tyrosin,grapefruktextrakt, Pycnogenol • Kost: Mer protein, mindre kolhydrat
 37. 37. 1. Kombinerad typ ADHD/ADD
 38. 38. 1. Kombinerad typ ADHD/ADD
 39. 39. 7 former av ADHD/ADD 2. Primärt ouppmärksam ADHD/ADD • Kronisk leda • Låg motivation och energi • För hög uppmärksamhet på sin inre värld • Mer tillbakadragen/ tyst och osynlig, får ofta etiketten ””lat” ”omotiverad” eller ”inte så smart” • Kommunicerar mycket lite • Mycket sällan arg och utlevande • Diagnosticeras ofta senare i livet, vanligare bland flickor/kvinnor. • Medicin: Adderall, Cylert, ,Ritalin, Dexedrine • Kosttillskott: L-Tyrosin,grapefruktextrakt, Pycnogenol • Kost: Mer protein, mindre kolhydrat
 40. 40. 2. Primärt ouppmärksam ADHD/ADD
 41. 41. 2. Primärt ouppmärksam ADHD/ADD
 42. 42. 7 former av ADHD/ADD 3. Överfokuserad ADD • Svårt att byta fokus • Fast i negativa tankebanor • Tanke/ känslomässigt oflexibel och låst • Svårt med förändringar • Överdriven oro • Långsint • Finns ofta i missbruksfamiljer • Medicin: Efexor, Zoloft, Paxil, Prozac, Remeron, • Kosttillskott: Johannesört, L-tryptofan, 5-HTP, L-Tyrosin • Kost: Mindre protein, mer kolhydrat
 43. 43. 3. Överfokuserad ADHD/ADD
 44. 44. 3. Överfokuserad ADHD/ADD
 45. 45. 7 former av ADHD/ADD 4. Temporallobs ADHD/ADD • Kombinerar låg uppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet • Upp och ner i känslorna • Aggressioner • Mild paranoia • Har lätt att få ångest • Ofta huvudvärk och magsmärtor • Syn- eller hörsel illusioner/ hallucinationer • Inlärningssvårigheter, minnesproblem, svårt att läsa • Ofta mycket ilska i familjen • Medicin: Carbatrol, Depakote,Neurontin, Lamictal, Aricept, Piracetam • Kosttillskott: GABA, Phosphatidylserine, Ginkgo Biloba, VitaminE,Ibuprofen • Kost: Mer protein, mindre kolhydrat
 46. 46. 4. Temporallobs ADHD
 47. 47. 4. Temporallobs ADHD
 48. 48. 7 former av ADHD/ADD 5. Limbisk ADHD / ADD • Kombinerar låg uppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet • Deprimerad, sorgsen • Sömnproblem, dålig aptit, • Låg energi, självkänsla och motivation • Social isolering • Irritation • Ökad aktivitet i limbiska systemet och minskad aktivitet i frontalloberna • Medicin: Wellbutrin, Norpramin, stimulerande • Kosttillskott: DL – phenylalanine, L-Tyrosin, SAMe • Kost: Mer protein, mindre kolhydrat
 49. 49. 5.Limbisk ADHD
 50. 50. 5. Limbisk ADHD
 51. 51. 7 former av ADHD/ADD 6. ”Ring of Fire” ADHD/ ADD • Starka ilskeutbrott och ovilja att samarbeta • Lättdistraherade, oflexibla, • Hög irritation, pratar mycket eller oavbrutet • Upp och ner i känslorna • Känsliga för ljud och ljus • Likhet med bipolaritet • Medicin: sämre av Ritalin och Concerta. Hellre Risperdal eller Zyprexa • Kosttillskott: GABA, Omega 3, Johannesört • Kost: Mindre protein, mer kolhydrat
 52. 52. 6. ”Ring of fire” - ADHD
 53. 53. 6. Ring of fire -ADHD
 54. 54. 7 former av ADHD/ ADD 7. Trauma inducerad ADHD/ ADD • Symptomen kommer inom ett år efter en olycka eller hjärntrauma
 55. 55. 7. Traumainducerad ADHD
 56. 56. 7.Traumainducerad ADHD
 57. 57. Myter och fakta om ADHD Myter • ADHD är en modediagnos • ADHD är bara en dålig ursäkt för när man beter sig illa • ADHD är överdiagnosticerat • ADHD är bara ett tillstånd som hyperaktiva pojkar har • ADHD är ett litet problem. Samhället gör alldeles för stor sak av det hela.
 58. 58. Myter och fakta om ADHD Myter • ADHD är en amerikansk uppfinning som man använder för att finna enkla lösningar på komplexa sociala problem • Människor med ADHD ska bara arbeta hårdare, så kommer det att ordna sig. De är lata, och man bara använder diagnosen som en dålig ursäkt. Det daltas och curlas för mycket med dem.
 59. 59. Myter och fakta om ADHD Myter • Enbart medicinering är den bästa behandlingen för ADHD • Människor med ADHD har dåliga föräldrar • ADHD beror på dåliga lärare • Stimulerande medicin är farligt och beroendeframkallande. Det är som amfetamin • Alla växer ifrån ADHD när de blir 12-13 år
 60. 60. Myter och fakta om ADHD Fakta • ADHD har funnits i medicinsk litteratur 100 år • Många människor med ADHD är aldrig hyperaktiva. Den tillbakadragna typen får inte lika mycket uppmärksamhet och diagnos- ticeras inte lika ofta, de tysta oftare flickor • ADHD är ett stort samhällsproblem – många avslutar inte skolan, alkohol/droger/krim/våld • Kriminella – 40-50 % obehandlad ADHD
 61. 61. Myter och fakta om ADHD Fakta • ADHD har en genetisk komponent • Ju hårdare en ADHD-person försöker, t ex med läxor, ju sämre går det. Hjärnskanning visar att när de försöker koncentrera sig stänger hjärnan av. • Många lever med symptomen hela livet • Medicin är viktigt, och behöver kompletteras med utbildning, socialt och arbetsmässigt stöd, social gemenskap, fysisk träning och bra kost
 62. 62. Effektiv behandling för ADHD Psykologisk Biologisk Social
 63. 63. Effektiv behandling ADHD • Stirra inte blind på funktionshinder, se styrkor/det friska • Gärna radioprogram som bakgrundsbrus • Var inte i för brusiga miljöer, överkänslig för ljud • Överkänslig för beröring – hitta bra gränser • Listor/checklistor/manualer med stegvis moment • Hjälpmedel • Man behöver förstå vitsen – ge mig ett varför • Mat-sömn-träning-hygien-socialt beteende • Ta själv ansvar-stanna upp och tänk efter • Ha saker på sitt ställe – ställ tillbaka saker på sin plats
 64. 64. Effektiv behandling ADHD/ADD Diagnosticering • Ett namn på sina problem • Omgivningen • Förståelse för sig själv • Möjlighet att få rätt stöd • Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro på sig själv Medicinering och/ eller näringsterapi Struktur och checklistor • Listor för morgon, fm, em, kväll – tills rutiner sitter Coaching Mänsklig omsorg och kärlek
 65. 65. Effektiv behandling ADHD/ADD Biologiskt: • Get your numbers: fysiska tester • Avsluta/rensa toxiskt: droger, nikotin, koffein, metall • Skydda huvudet – hjälm • Kostbehandling, mer protein och mindre kolhydrater • Fysisk träning – intensiv konditions- eller styrketräning – 4-7 ggr/v, helst dagligen • Medicinering – enbart medicin = dålig behandling • Kosttillskott eller örter, vitaminer/mineraler • HBOT – Hyperbaric Oxygen Treatment - syrekammare
 66. 66. Effektiv behandling ADHD/ADD Psykologiskt: • Utbildning om ADHD –ger information, självkänsla och kontroll, färdighetsträning i grupp • Vänd på ANT – Automatiska Negativa Tankar • Riktad samtals/ eller traumaterapi • Coachande samtal, boendestöd • Stöd i riktning mot studier, arbete, praktik etc • Medveten andning • Sömn-strategier • Avslappning – själv/ hypnos, bio/neurofeedback, mindfulness, Holosync, He misync etc. • Minnesträning – Cogmed.se – themindacademy.se
 67. 67. Effektiv behandling ADHD/ADD Socialt: • Strategier för föräldrar och familj • Strategier i skolan • Strategier i det sociala livet • Stödgrupper, lärarstöd, kamratstöd ( Attention, Autism/Aspergerförbundet, ADHD- center m.fl) • Social färdighetsträning - utbildningsprogram
 68. 68. Effektiv behandling ADHD/ADD Strategier för föräldrar/personal/coacher: • Att upprätthålla mental vakenhet • Att hantera känslor • Att hitta och bibehålla sin motivation • Att hantera svårigheter med exekutiva funktioner • Ändra sitt beteende och blir mer självgående • Utveckla sina egna förmågor • Öka sitt fokus på sin egen livssituation • Klara av de utmaningar man utsätts för i sin vardag • Hitta bättre och fler strategier för att klara av sin vardag Tack Lasse Andersson - http://www.adhd-coaching.se/ för material.
 69. 69. Stödpersons (förälder/coach/ lärare/ boendestöd) uppgift • Klargöra var klienten är just nu • Klargöra vad klienten vill uppnå • Stöd att finna nya vägar • Stöd att finna strategier och lösningar • Följer upp att förändringarna sker , stäm av varje dag – varje vecka • Sluta curla – så länge någon gör lär man sig inte • Avspänning – mindfulness / ACT
 70. 70. Stödpersons (förälder/coach/ lärare/ boendestöd) uppgift • Tydliga instruktioner, gärna en i taget • Få små minipauser, så jag kan röra på mig • Planera i vilken ordning jag skall göra uppgifter • Veta i förväg om det ska hända nya saker idag • Var rak och tydlig om du också ger hjälp • Ha regler man kan stå för – inte tokregler • Vila en stund efter skolan innan jag leker med mina kompisar • Fortsätter leka samma lek en stund innan jag hittar något nytt • Be om hjälp att sortera när det blir rörigt på bänken i skolan Tack Lasse Andersson - http://www.adhd-coaching.se/ för material.
 71. 71. Generella rekommendationer för alla 7 typerna av ADHD/ADD • Ta multivitaminer varje dag • Ät fiskolja av hög kvalite –Vuxna 2000-4000mg/ dag och och barn 1000-2000 mg/dag • Minska eller sluta drick kaffe – det stör behandlingen och sömnen • 30-45 min intensiv fysisk träning per dag • Stäng av TV: eller minska till max 30 min/dag • Mat är en drog – de flesta med ADHD/ADD mår bäst av en diet med hög andel protein
 72. 72. Generella rekommendationer för alla 7 typerna av ADHD/ADD • Skrik inte åt personer med ADHD/ADD. Många som har ADHD/ADD söker konflikter och den spänning det ger dem. De kan vara mycket bra på att reta upp andra människor. Träna på att inte bli arg på dem, eftersom det för med sig att deras frontallober lyser upp och de mår plötsligt bra. De kan bli beroende av ilska för att få frontalloberna att slå på.
 73. 73. Generella rekommendationer för alla 7 typerna av ADHD/ADD • Gör tester för att se om det finns inlärnings - problem. 60 % av ADHD/ADD –personer har inlärningsproblem. • Sök alla tillgängliga former av stöd: föräldra- föreningar,tester, stödpersoner,hjälpmedel, fär dighetsträning i grupp • Sluta aldrig söka lösningar och den bästa hjälpen för din hjärna
 74. 74. Familjeregler • Säg sanningen – Säg som det är • Behandla varandra med respekt ( inte skrika, sparkas, slåss, personangrepp etc) • Respektera varandras saker/ägodelar • Lägg tillbaka saker som du tar ut • Sök att vara vänliga och hjälpsamma • Gör listor och scheman över uppgifter
 75. 75. Råd till partner • Sök att ha empati för ADHD/personen och försök att se världen genom dennes glasögon • Sök att se att ADHD/personen inte vill jävlas • Förutsätt att ADHD-personen vill väl • Gå till behandlare tillsammans ibland • Utbildning – böcker/Internet/ föredrag/kurser • Efter diagnos – sök lite distans till det negativa som varit i relationen. Se på relationen från ett nytt perspektiv och börja på nytt • Ha regelbundna relationssamtal
 76. 76. Råd till partner • Skriv/genomför listor över rutinarbete hemma • Formulera klara mål och intentioner över varje aspekt av ert liv tillsammans och utvärdera med jämna mellanrum. När ni tillsammans vet vad ni vill, stöder ni varann bättre. • Formulera klara mål och intentioner för ditt individuella liv • Undvik stereotypa roller som ”hjälparen/ vårdaren” och ” den behövande/ offret”.
 77. 77. Råd till partner • Tala om sex på ett respektfullt och varmt sätt • Kolla av varandra regelbundet i sociala sammanhang • Till föräldrar: Åk bort ensamma (utan barn) med jämna mellanrum. Detta är speciellt viktigt om ni har barn med ADHD. • Arbeta som ett team som föräldrar. Barn med ADHD ger enorm stress och anspänning. Detta blir speciellt viktigt när en/båda föräldrar har ADHD • Sök och ta emot stöd som finns tillgängligt
 78. 78. Råd till partner • Ge varandra mer uppskattning än kritik • Klara upp / läk gamla smärtor från ert förflutna som par. En hel del par håller kvar gammal smärta och plågar varann lång tid. Gå i terapi – enskilt och tillsammans vid behov. • Om ADHD-personen vägrar ta hjälp utifrån, även efter upprepade uppmaningar, fundera över om du vill vara kvar i relationen.
 79. 79. Strategier för skola och lärare • Skulle behövas lots / koordinator med befogenheter som kan leda i djungel av åtgärder och behandling
 80. 80. Strategier för föräldrar och familj • Delta i stödgrupper och föräldrakurs/utbildning • Gör ADHD-utredning även på vuxna/syskon
 81. 81. Ta emot stöd / coaching /terapi • Stöd i att träna det som behöver förbättras • Undervisa rent konkret i vissa situationer • Vägleda med verktyg
 82. 82. Vad kan sabotera ? Feldiagnos: • Asperger • Missbruk av droger/alkohol/ annat • Medberoende • Depression • Inlärningsproblem / dyslexi • Posttraumatisk stress • Fel medicin, fel dos eller missköter medicinering • Missbrukar alkohol, droger, nikotin eller har annat missbruk • Dålig diet, brist på fysisk träning • Stress • Dålig relation med föräldrar, lärare, behandlare,kompisar • För mycket socker eller koffein • Dålig uppföljning av behandling • Ensamhet, för dålig social gemenskap
 83. 83. Adressruta kontakta oss • Ove Valodius – Gunilla Branzell –Relationsinstitutet • Ove: 0733-40 26 58, mail: ove@relationsboken.se • Martin: 0709-75 83 72 • Kurs i stresshantering/ACT/Mindfulness, start 15/10, 4 kvällar, 400 kr • Höstens övriga föreläsningar: 30/10 – Hur du omvandlar besvärliga känslor, 22/11 - Den högkänsliga människan 27/11 - Vägar tillbaka från stress/utmattning 11/12 – Missbruk, beroenden och medberoende • Konsultationer- individer och par • Gratis e-bok ” Hur du omvandlar besvärliga känslor – 5 steg som fungerar. http://www.relationsboken.se/frirapport.html • http://relationskunskap.com/ http://relationskunskap.com 83
 84. 84. SPECT – skanningars betydelse för ADHD/ADD • Alla dessa svårigheter går att se som förändringar i hjärnan med hjälp av SPECT – hjärnskanningar • Tredimensionella bilder i färg, går inte att förneka • Det går att förbättra och ofta bota/läka och ge riktad behandling • SPECT -bilderna minskar stigma – problemet blir ett hjärnproblem, inte att man känner sig dålig som person • SPECT betyder: • Single-Photon Emission Computed Tomography • Amen clinics- Daniel Amen – läkare/psykiater • 80.000 SPECT-skanningar sedan 1991 • Behandlar stress och utmattning, viktproblem, förbättra minnet, ADHD- Asperger , missbruk, ångest, trauma, depression, autism, hjärnskador, • Detaljerade handlingsplaner och uppföljning http://relationskunskap.com 84
 85. 85. SPECT- skanningar • Tittar på hjärnans blodflöde och aktivitetsmönster. • Ger ett fönster in i psyket • Om du har en del av hjärnan som är överaktiv – arbetar man med att lugna ner den • Om du har en del av hjärnan som är underaktiv – arbetar man med att aktivera den mer http://relationskunskap.com 85

×