Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Revision lesson ashgar belady +poem nahno laha fedaa

10 178 vues

Publié le

مراجعة

Publié dans : Formation
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Revision lesson ashgar belady +poem nahno laha fedaa

  1. 1. أولاً : :القراءة من درس (أشْ بجَاراررٌ مِي)نْ ب بِي)لادِي)ي)):- أقرأ ثم أجب: "يتُُوحككى أَارنَّ نَارخْ بلَارة قَارارلَارتْ ب يتَُارونْ بمً :َارار لِي)شَارجِي)رِي)ةِي) الزَّيتُتُووننِي) :"بَاريْ بنِي)ي وبَاريْ بنَاركِي) قَاررابَارة جُوذورُونَارار مُومْ بتَاردَارة فِي)ي أرْ بضِي) مِي)صْ برَار الطَّيِّبَارة ِي)،وونَارشَاررَاربُو مِي)نْ ب مَارارءِي) النِّيلِي) العَارذْ ببِي)" هارت من العباررة الساربقة : -1 معنى كلمة (العَارذْ ببِي))........ ................ ،مفرد (جُوذورُو)...................... -2 مضاد (الطَّيِّبَارة ِي))............................. ، جمع (شَارجِي)رِي)ةِي))..................... (ب)استخرج من العباررة الساربقة :- -1 كلمة بها تنوين :.............................. نوع التنوين ........................... -2 كلمة بها مد باللف : ......................... الحرف الممدود...................... -3 كلمة بها(أل) قمرية......................... ،و كلمة بها(أل) شمسية.................. -4 كلمة بها (سكون)..................... الحرف الساكن.............................. (ج)مار القرابة بين النخلة وِي)شَارجِي)رِي)ةِي) الزَّيتُتُووننِي) ؟ ................................................................................................................. ................................................................................................................. ........... (د)مارذا تعطي النخلة ؟ ................................................................................................................. ..... (د)حلل الكلمة التية إلى أصونات مِي)صْ برَار ....................../ ................... نَارخْ بلَارة ....................../ ................... / ................... 1
  2. 2. ثانيا:التعبير -: رتب كلمات كل سطر ، وكون جملة مفيدة - 1 . أ ) )مِصصْرَرَ – –يُزْرَرَ –ع - صععِصيددِص – في – النَّخْرَل ) ..................................................................................... ب)أَ –رْرَضِص – مِصنْرَ - الحَ –بِصيدبَ –ة-- الزَّيتُوننِص – شَ –جَ –رَ –ةُ – سَ –يدنَ –اءء ) ...................................................................................... ث الثُاا: الساليب والتراكيب : ضع ا سم ا شارة مناسب مكان ا لنقط قطن لونه أبيض.................... أنفار يجمعون القطن..................... ..................... فلحاان يتعاونان على زراعة الرض ..................... فتاتان تشاركان فى جمع القطن فلحاة تقدم الطعام لزوجها فى الحقل..................... عاملن من عمال مصنع النسيج..................... . تلميذ مهذب..................... 2
  3. 3. أكمل النشيد : ......................الحَةبِيبيببَةة حُاقُاوللهُاا .............................. ينَةزِيبيننُاها ................... على ........................... النِّيبل والتِّيبنُا .................... والقَةمْحُحُا ......................... هاَةولاؤُاهاا ................ ........................... دَةوَةاء ...................... عليبنا ........................ إليبنا نحن لها .................. ................. فِيبدااء أكمل ما ينلي: -1 معنى خصيببة .............................................، معنى ضفا ف ....................... -2 مضا د حبيببة ..............................................، مفرد حقولل.......................... -3 ما اسم النشيبدا ؟ ................................................................................................... -4 أ جب ب(نعم ) أو( ل) : -1 ينصب النيبل في البحر الحمر ( ) -2 يننبع النيبل من أثيبولبيبا ( ) -3 السكندارينة من محا فظا ت الولجه البحري( ) -4 نحن فدااء لمصر ( ) 3

×