Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Dlr Norsk Politikk Og Norske Erfaringer

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Kristiansand 26112008
Kristiansand 26112008
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Similaire à Dlr Norsk Politikk Og Norske Erfaringer (20)

Plus par Oystein Johannessen (20)

Publicité

Dlr Norsk Politikk Og Norske Erfaringer

 1. 1. Digitale læringsressurser i norsk skole: Politikk og praksis Göteborg, 06.03.2009 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. Dogmer om digitale læringsressurser • Strategier for digitale læringsressurser må være knyttet til overordnede politiske prioriteringer. • Nasjonale myndigheter og skoleeiere må klargjøre prinsipper og roller • Skoleeiere og nasjonale myndigheter må tørre å treffe noen dristige valg • Vi må ikke vike tilbake for innovasjonens kompleksitet. • Dokumentasjon – http://www.slideshare.net/oysteinj/ – http://oysteinj.typepad.com/ Kunnskapsdepartementet 2
 3. 3. Kvalitet i norsk skole: Høye mål • Lære mer • Fullføre • Mestre og trives • Viktigste satsinger: – Tidlig innsats – Styrket lærerkompetanse – Oppfølging av resultater – Ledelse og veiledning Kunnskapsdepartementet 3
 4. 4. Nye læreplaner fra 2006-2007 i grunnskolen og gymnasieskolan • Grunnleggende ferdigheter integreres i alle fag: Lese, skrive, regne, mun tlig språkferdighet, bruke digitale verktøy • Læreplanene for fag er organisert i kompetansemål på ulike nivåer/trinn • Lærerne har frihet i valg av metode • Grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy: – Verktøy (simulering, beregning etc) – Produksjon, eleven som medskaper – Genreforståelse og kritisk bruk av IKT – Digitale kunnskapskilder Kunnskapsdepartementet 4
 5. 5. Digitale læremidler: Sentrale prinsipper • Utvikling av digitale læremidler må styres av læreplanene • Utviklingen skal være styrt av skolens etterspørsel etter digitale læremidler • Staten bør sikre digitaliseringen av vår felles kulturarv og gripe inn på områder med markeds- eller systemsvikt • Tilbyderne må konkurrere på kvalitet • Vi ønsker et mangfold av tilbydere • Sterkt fokus på krav og standarder, herunder bruk av åpne standarder, merking av innhold og universell utforming Kunnskapsdepartementet 5
 6. 6. Statens rolle(r) • Politisk og administrativt lederskap • Staten som finansiør • Staten som premissleverandør • Partnerskap for marked og allmenning • Kunnskapsdannelse og FoU Kunnskapsdepartementet 6
 7. 7. IKT – hva gjør Norge • Oppretter et Senter for IKT i utdanningen i 2009 • Digitale læringsressurser: – Kvalitetsprinsipper under utforming – NDLA: Evalueringsrapport juni 2009 – OECD: Digital Learning Resources as Systemic Innovation • Vurderer nasjonale prøver i digitale ferdigheter • Etter- og videreutdanning: Integrasjon av IKT i videreutdanning i fagene. IKT er ett av fem prioriterte fag i etterutdanning • Lærerutdanning: Stortingsmelding (proposition) februar 2009: Digitale ferdigheter skal integreres i fagene i lærerutdanningen • Skoleeierne investerer 3 milliarder NOK i IKT i perioden 2006-2009 Kunnskapsdepartementet 7
 8. 8. Kunnskapsdepartementet 8
 9. 9. Real Digital: World Beside Kunnskapsdepartementet 9
 10. 10. NDLA (Nasjonal digital læringsarena) Kunnskapsdepartementet 10
 11. 11. Eksempel: Del & Bruk Kunnskapsdepartementet 11
 12. 12. Læreres bruk av digitalt innhold Kunnskapsdepartementet 12
 13. 13. Barn, unge og digitale medier: Identitetsdannelse og læring • Barn debuterer tidligere som brukere av digitale medier. De er storbrukere av digitale medier. Bruken øker med alderen. • Nettsamfunn er svært populære. De fungerer også som arenaer for nettverksbygging, identitetsdannelse og læring. • Sosial web tas i bruk i undervisningen. Det pedagogiske potensial må utforskes – Skriveopplæring, tekstgenre – Barn og unge som produsenter av innhold • Digital mobbing en utfordring vi må ta på alvor. Kunnskapsdepartementet 13
 14. 14. Digitale læringsressurser: Veien videre • Marked – allmenning • Kunnskapsbasen øker og feltet er i stadig endring. Hvilke nye modeller og aktørrelasjoner vokser frem? • Innovasjon – fra toppen og fra innsiden! • Elever synes å føle seg tryggere i lærebokas analoge og linære format. Hva gjør vi med det? • Lærerkompetanse og lærerutdanning Kunnskapsdepartementet 14
 15. 15. Takk for oppmerksomheten Kunnskapsdepartementet 15

×