Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

2017.03.09

эмг

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

2017.03.09

 1. 1. ЭМГ-ЫН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН ТОЙМ 2017.02.20-02.24
 2. 2. Тайлан мэдээ  ЭМБ-уудын 2017 оны 2 сарын статистик мэдээ гарч, холбогдох газруудад хүргүүлсэн.  ЭХЭМҮТ-д эх хүүхдийн өвчлөл эндэгдлийн 7 хоногийн мэдээ хүргэгдсэн. Төрөлхийн гажиг 1 тохиолдол бүртгэгдсэн.  БОЭТ-н 2016 оны санхүүгийн тайлан хянаж шалган, аймгийн аудитад өгсөн.  Хүүхдийн 2016 оны эрүүл мэндийн үзүүлэлт гаргаж, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газарт гарган өгсөн.  Хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2016 оны 4 улирлын орлого зарлагын мэдээ тайлан гарган ЭМХТ-д хүргүүлэв.
 3. 3.  Томуугийн интернэтэд суурилсан 7 хоногийн мэдээ авч нэгтгэн Томуугийн үндэсний төвийн вэб сайтад шивэв. Томуугийн өвчлөл амбулаторийн үзлэгийн 2,9 % болж, өмнөх 7 хоногоос 0,3%-аар буурсан байна.  ДБХӨ, ЦСС, ДДУХ-ийн тандалтын 7 хоногийн мэдээг нэгжүүдээс хүлээн авч нэгтгэн ХӨСҮТ-д цахимаар мэдээлэв.  EWAR мэдээг гаргаж ХӨСҮТ-д хүргүүлсэн.  Халдварт өвчний 2 дугаар сарын мэдээ гарч ХӨСҮТ-д хүргэгдсэн.  Аймгийн Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогын 2014-2016 оны хэрэгжилтийг нэгтгэн гаргасан. Тайлан мэдээ
 4. 4. Хурал  Цахим хурал 1 зохион байгуулагдсан. /Эх, хүүхдийн эндэгдэл/  Ахлах сувилагч нарын нэгдсэн шуурхай хийгдсэн. Судалгаа  Аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын ашиглалтын судалгаа гарган , Аймгийн барилга , хот байгууллагад хүргүүлсэн.  ЭМБ-уудын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжинд тохируулга хийх санал судалгааг авч байна.
 5. 5. Бусад  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 29.5 дахь заалтын дагуу ЭМБ-ын 83 ажиллагсдад тэтгэмж олгогдсон.  БОЭТ-ын 2 сарын санхүүгийн тайланд цалингийн өр гарсантай холбоотой зөрчил арилгуулах талаар албан бичиг хүргүүлсэн.  2016 оны статистик тайлангаар мэдээллийн сан үүсгэж байна.  Эмч нарын гар бөмбөгийн тэмцээнийг удирдамж батлуулан, техникийн зөвлөгөөнийг хийсэн.  Аймгийн чанар аюулгүй байдлын зөвлөлийн захирамжийн төсөл боловсруулан, АЗДТГ-т хүргүүлсэн.  Хөнгөлөлттэй эм олгох журмын хэрэгжилтэнд 5 эмийн сан, 3 ӨЭМТ-д хяналт хийгдсэн.  Цусны салбар төвийн үйл ажиллагаанд хяналт хийгдэж байна.  Халдвар хяналтыг эрчимжүүлэх болон Эхийн аминдэмжүүлэлтээр ЭМГД-ын тушаал гаран хэрэгжиж байна.  ИТХ-ын “Эрүүл иргэн” аян хүрээнд 3 сарын нэгдсэн төлөвлөгөө болон 4 удирдамж гарч ИТХ-д хүргэгдсэн. 
 6. 6. Ирэх 7 хоногт  Аймгийн Засаг даргад ЭМГ-ын бүтэц батлуулах захирамжийн төсөл хүргүүлнэ.  Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөр боловсрогдон гарч, АЗД- ын зөвлөлийн хурал болон ИТХ-р оруулна.  ЭМГ-ын УЗХ хурлаар-2016 оны эд хөрөнгийн тооллогын дүн  Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг танилцуулах, гарсан зөрчлийг арилгах санал хэлэлцэх  ЭМС-ын ажиллагсдад 5 жилийн тэтгэмж олголтын талаар танилцуулах  Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам батлах
 7. 7.  Дэлхийн эмч нарын өдрийн хүрээнд эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулагдана.  Мөнхсүндрэл, Учралтбаяр өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд дархлаажуулалтаар дэмжлэгт хяналт хийгдэнэ.  Халдвар хяналтын чиглэлээр эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулагдана.  Тэмдэглэлт өдрүүд /эмэгтэчүүдийн болон эрчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих, чих сонсгол хамгаалах дэлхийн өдөр, бөөр хамгаалах дэлхийн өдөр/ зохин байгуулагдана. Ирэх 7 хоногт
 8. 8. 3 САРД ХИЙГДЭХ МСС-НЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ “Эрүүл иргэн” сарын аян
 9. 9. Бөөр хамгаалах дэлхийн өдөр /3 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийн Пүрэв гараг/  Телевизийн мэдээлэл  “Бөөрний архаг болон цочмог дутагдал”, “Бөөрний эмгэг” сургалт  Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр /вэб, сонин/ мэдээлэл байршуулах, эмчийн зөвлөмж нэвтрүүлэг  МСС-ны материалыг олшруулан түгээх Хугацаа: 2017 оны 03.09 Хариуцах байгууллага: БОЭТөв Дэлхий дээр 600 гаруй сая хүн бөөрний архаг өвчтэй амьдардаг бөгөөд тэдний эмчилгээнд эрүүл мэндийн салбарын нийт төсвийн 80 орчим хувь зарцуулагддаг байна.
 10. 10. Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих /3-р сарын эхний 14 хоног/  “Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжье” сургалт, сурталчилгаа  Хамрах хүрээ –иргэд үйлчлүүлэгч  Тэргүүний эмэгтэйчүүдээ сурталчлах, тэргүүн туршлагыг дэлгэрүүлэх  Хамрах хүрээ: ЭМС-ын эмэгтэй ажиллагсад, харъяалах нутаг дэвсгэрийн иргэд  Хэвлэл мэдээллийн сурталчилгаа Хариуцах байгууллага: ХХЭМБ-ын Чандмань-Эрдэнэ холбоо
 11. 11. Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих өдөр /3 дугаар сарын 18/  Байгууллагынхаа эрэгтэйчүүдийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах  Эрэгтэйчүүдээ урамшуулах, алдаршуулах үйл ажиллагааг байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах  Эрэгтэйчүүд олонтой байгууллагад “Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих нь” сургалтыг зохион байгуулах  Эрэгтэйчүүдэд зориулсан сурталчилгааны материал түгээх Хугацаа: 2017 оны 03-р сарын 10-наас 03-р сарын 18 Хариуцах байгууллага: ЭСЦогцолбор
 12. 12. Дэлхийн усны өдөр /3 дугаар сарын 22/ Хамтран ажиллах: МХГ, БОАЖГ, ХМБ, ЭМС, БСУГ Уриа: Хаягдал ус  Усаар дамжих халдвараас сэргийлэх, Усны зөв зохистой хэрэглээ сургалт  МСС-ны материал олшруулан түгээх  Цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлэл, зөвлөмж түгээх  Мэдээлэл сурталчилгааг хийж, гарын авлага, материал хэвлүүлэн түгээх түгээх  ХМХ-ээр нэвтрүүлэг бэлдэн цацах
 13. 13. Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдөр /3 дугаар сарын 24/  Сүрьеэгийн өвчлөл болон тархалт, нөхцөл байдлын судалгааг нарийвчлан хийх  “Сүрьеэ эдгэрдэг өвчин” сэдэвт сүрьеэтэй өвчтөн болон тэдний ар гэрийнхний мэдлэг, хандлагыг сайжруулах сургалт  Сонгосон зорилтот бүлгийн 5 өвчтөнд тусламж үзүүлэх  Хэвлэл мэдээллийн сурталчилгаа  Сургалт  Эмч нарт  Үе тэнгийн сургагч  Байгууллага аж ахуйн нэгжийн ажиллагсад Хамтран ажиллах: АЗДТГ, ЭМС, БСГ, Үйлдвэр аж ахуйн нэгж, ХМБ
 14. 14. Хүн амын дундах сүрьеэгийн тархалтыг тогтоох судалгаа /50300/  Хүн амын дундах уушгины халдвартай хэлбэрийн сүрьеэгийн тархалт нь жил бүр бүртгэгддэг сүрьеэгийн тохиолдлоос өндөр гарсан.  Сүрьеэгийн сэжигтэй буюу 14 хоногоос дээш хугацаагаар ханиалгах шинж тэмдэг илэрсэн хүмүүсийн 50 орчим хувь нь эмнэлэгт хандаагүй, 16.6 хувь нь шууд эмийн санд хандсан байна.  Эрэгтэйчүүдийн 52.3 хувь нь ямар нэгэн байдлаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ аваагүй байна.  Сүрьеэгийн сэжигтэй шинж тэмдэг илэрч эмнэлэгт хандахгүй байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь 25-44 насны залуучууд байна. Хүн амын дунд сүрьеэгийн халдвар эрчимтэй тархаж байгааг харуулахын зэрэгцээ цаашид эмчлэх талаар одоогийн баримталж байгаа бодлого, стратегийг боловсронгуй болгох, ялангуяа сүрьеэгээр өвчлөх эрсдэлтэй бүлэгт чиглэсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг өргөжүүлэх шаардлагатай байгааг харуулж байна.
 15. 15. Давсны хэрэглээг бууруулах өдөр /3 дугаар сарын сүүлийн 7 хоног/  Уриа: Давс ихтэй хоол хүнснээс татгалзах  Давсны хангамжийг судлах  Сурталчилгаа:  “Давс ба зохистой хооллолт “сургалт  Давсны зохистой хэрэглээг сурталчлах  Давслаг хоол хүнсийг нэр төрлөөр нь иргэдэд таниулах  МСС-ны материалыг олшруулах, түгээх  ХМ-ийн хэрэгслээр сурталчлах Хамтран ажиллах: МХГ, ХХААГ, ЭМС, БСГ
 16. 16. Чих, сонсгол хамгаалах дэлхийн өдөр /3 дугаар сарын 9/  ЧХХ-н кабенитийн нээлттэй хаалганы өдөр  “Чихээ хайрлаж, сонсголоо хамгаалая” сэдэвт сургалт сурагчдад  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд үзлэг  Орон нутгийн хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлээр дамжуулан “Чих хамар хоолойн өвчтэй хүүхдийн асаргаа” сэдэвт эмчийн зөвлөгөө өгөх
 17. 17. Дэлхий дахинд 1.1 тэрбум орчим залуучууд сонсох буруу дадлын улмаас чимээ шуугианаас үүдэлдэй сонсголоо алдах, дүлийрэх эрсдэлтэй тулгарч байна.  Чимээ шуугианаас үүдэлтэй сонсголоо алдах эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах боломжтой.Үүнд:  Хөгжим хэтэрхий чангаар сонсохгүй байх. Бидний чихэнд 85 ДЕЦИБЕЛЭЭС илүү чанга дуу чимээ АЮУЛ УЧРУУЛДАГ. Тиймээс та хөгжим сонсож байгаа бол та дууны дээд хязгаарын 60%–ээс хэтрүүлэхгүйгээр сонсох хэрэгтэй.  Чихэвчний хөгжим сонсож байгаа дууг маш сул дээр нь тохируулж сонсох.  Концертын танхим, диско клуб, үзвэр үйлчилгээний газар зэрэг чимээ шуугиан ихтэй газруудад байгаа бол чихний зориулалтын бөглөө хэрэглэх. Ингэснээр дуу чимээг 5 – 45 децибелээр бууруулах боломжтой.  Ухаалаг утасны аппликейшн ашиглан орчны чимээ шуугианы түвшинг тогтмол хэмжиж байх.  Чимээ шуугиан үүсгэж байгаа эх үүсвэрээс аль болох хол байх нь дүлийрэх аюулаас урьдчилан сэргийлнэ.  Чимээ шуугиан үүсгэгчийг бүгдийг нь унтрааж, түр зуур завсарлага авч чихээ амрааж байх.  Сонсголоо мэргэжлийн эмчид тогтмол шалгуулж байх.
 18. 18. Бусад  Хөхөөр хооллолтыг дэмжих аян  Ахмадын үзлэг  Оюутан залуусын дунд БЗДХ-ын урьдчилан сэргийлэх үзлэг, сургалт сурталчилгаа
 19. 19. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА.
 20. 20. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа

×