9 Alarmsentralen i Sogn og Fjordane, Roy Humlestøl

W
Western Norway Research InstituteResearcher à Western Norway Research Institute
Velferdsteknologi 
Skei 10.Desember 2014 
Teknisk ansvarleg/NK ALSF 
Roy Humlestøl
Funksjonar og Oppgåver 
 Naudmeldingar 110 
 Utlarmering av brannvesen 
 Tryggingsalarmar 
 Automatiske alarmar
Ressursar og kontaktnett 
2 Operatørar 24/7 
Heimesjukepleien 
Brannvesen 
Sivilforsvaret (FIG grupper) 
Frivillige organisasjonar
Tryggingsalarmar i dag 
 Rundt 2000 Tryggingsalarmar på analoge linjer 
 Telenor og endring av dei analoge linjene 
 Tilgang til apparat og reservedelar
Framover 2015-2019 
 Skifte ut alle tryggingsalarmane med nye apparat 
 IP (breiband) og GSM som føringsveg 
 Overvaking 
 Framtidsretta plattform 
 Betre sikkerheit for brukarane 
 Oversikt/programmering via internett
Nødnett og velferdsteknologi 
Naudetatar på Nødnett 
Heimesjukepleien på nødnett ? 
Andre brukarar i kommunane ?
Nye løysingar i framtida 
Mobil tryggingsalarm 
Videoovervaking 
Problemstillingar 
Sikkerheit 
Kostnadar 
Behov
Spørsmål ?
1 sur 8

Contenu connexe

Plus de Western Norway Research Institute(20)

IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- bakgrunnIT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- bakgrunn
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- bakgrunn
Western Norway Research Institute334 vues
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- AteaIT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Atea
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Atea
Western Norway Research Institute615 vues
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- LeverandørnettverketIT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Leverandørnettverket
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Leverandørnettverket
Western Norway Research Institute265 vues
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- TelenorIT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Telenor
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Telenor
Western Norway Research Institute352 vues
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Enivest ASIT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Enivest AS
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Enivest AS
Western Norway Research Institute396 vues
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Intin ASIT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Intin AS
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Intin AS
Western Norway Research Institute467 vues
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- SognenettIT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Sognenett
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Sognenett
Western Norway Research Institute302 vues
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Ny breibandsatsingIT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Ny breibandsatsing
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Ny breibandsatsing
Western Norway Research Institute179 vues
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- LotteritilsynetIT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Lotteritilsynet
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Lotteritilsynet
Western Norway Research Institute248 vues
IT-forum gjennom 20år - 2014IT-forum gjennom 20år - 2014
IT-forum gjennom 20år - 2014
Western Norway Research Institute5.1K vues
IT-forum OU2015 - Digital kompetanse, Erik WestrumIT-forum OU2015 - Digital kompetanse, Erik Westrum
IT-forum OU2015 - Digital kompetanse, Erik Westrum
Western Norway Research Institute357 vues
IT-forum OU2015 - Klasseledelse, Rune Krumsvik, UiBIT-forum OU2015 - Klasseledelse, Rune Krumsvik, UiB
IT-forum OU2015 - Klasseledelse, Rune Krumsvik, UiB
Western Norway Research Institute567 vues
IT-forum OU2015 Superetterforskerne -Monica H. JenssenIT-forum OU2015 Superetterforskerne -Monica H. Jenssen
IT-forum OU2015 Superetterforskerne -Monica H. Jenssen
Western Norway Research Institute340 vues
IT-forum OU2015- Digital profesjonell læring, ConexusIT-forum OU2015- Digital profesjonell læring, Conexus
IT-forum OU2015- Digital profesjonell læring, Conexus
Western Norway Research Institute528 vues
IT-forum OU2015 Digital praksisfortelling  -Eivind Rogne, HiSFIT-forum OU2015 Digital praksisfortelling  -Eivind Rogne, HiSF
IT-forum OU2015 Digital praksisfortelling -Eivind Rogne, HiSF
Western Norway Research Institute826 vues
IT-forum OU 2015 i Sogndal- Lkk LeikangerIT-forum OU 2015 i Sogndal- Lkk Leikanger
IT-forum OU 2015 i Sogndal- Lkk Leikanger
Western Norway Research Institute364 vues

9 Alarmsentralen i Sogn og Fjordane, Roy Humlestøl

  • 1. Velferdsteknologi Skei 10.Desember 2014 Teknisk ansvarleg/NK ALSF Roy Humlestøl
  • 2. Funksjonar og Oppgåver  Naudmeldingar 110  Utlarmering av brannvesen  Tryggingsalarmar  Automatiske alarmar
  • 3. Ressursar og kontaktnett 2 Operatørar 24/7 Heimesjukepleien Brannvesen Sivilforsvaret (FIG grupper) Frivillige organisasjonar
  • 4. Tryggingsalarmar i dag  Rundt 2000 Tryggingsalarmar på analoge linjer  Telenor og endring av dei analoge linjene  Tilgang til apparat og reservedelar
  • 5. Framover 2015-2019  Skifte ut alle tryggingsalarmane med nye apparat  IP (breiband) og GSM som føringsveg  Overvaking  Framtidsretta plattform  Betre sikkerheit for brukarane  Oversikt/programmering via internett
  • 6. Nødnett og velferdsteknologi Naudetatar på Nødnett Heimesjukepleien på nødnett ? Andre brukarar i kommunane ?
  • 7. Nye løysingar i framtida Mobil tryggingsalarm Videoovervaking Problemstillingar Sikkerheit Kostnadar Behov