Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Ny breibandsatsing

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Stortingsbenken 18 okt 2010
Stortingsbenken 18 okt 2010
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Ny breibandsatsing (20)

Publicité

Plus par Western Norway Research Institute (20)

Plus récents (20)

Publicité

IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Ny breibandsatsing

  1. 1. Millionar til breiband Ny breibandstrategi for fylket Skei 16.desember 2015
  2. 2. Samarbeid gir resultat!  Nytt regime for breibandstøtte innført i 2014  Notifisert tilskotsordning i ESA  Nasjonal kommunkasjonsmyndigheit (Nkom) forvaltar ei søknadsbasert tilskotsordning  Krevjande søknadskriteria  Relativt lite pengar (160 MNOK, 110MNOK, 126,5MNOK)  Spleiselag mellom stat, fylkeskommune, kommune, innbyggar og utbyggar/leverandør.  Vi utarbeider fellesprosjekt med fylkeskommunen som søker  Vi samordnar og kvalitetssikrar kommunale søknader  Vi utarbeidar malar, konkurransegrunnlag, framdriftsplanar, rapportering, mm  Vi tilbyr kurs, fagsamlingar, erfaringsutveksling og kunnskapsdeling  Vi gir fagleg oppfølging og rådgiving  Kommunen har ansvar for eige delprosjekt
  3. 3. Utbetalte tilskot frå Nkom Fylke 2014 2015 Sum Sogn og Fjordane 39 532 050 18 560 000 58 092 050 Nordland 49 113 540 6 600 000 55 713 540 Troms 27 000 000 5 000 000 32 000 000 Nord-Trøndelag 15 420 000 7 650 000 23 070 000 Oppland 4 200 000 15 300 000 19 500 000 Hedmark 1 456 000 16 076 000 17 532 000 Hordaland 3 100 000 11 500 000 14 600 000 Møre og Romsdal 2 225 000 9 466 500 11 691 500 Telemark 3 150 000 4 380 000 7 530 000 Finnmark 4 885 310 2 465 200 7 350 510 Buskerud 1 580 300 5 610 000 7 190 300 Sør-Trøndelag 850 000 4 606 300 5 456 300 Vest-Agder 4 130 028 670 000 4 800 028 Rogaland 2 050 000 - 2 050 000 Aust-Agder 700 000 1 180 000 1 880 000 Østfold - 500 000 500 000 Akershus - - - Vestfold - - - Oslo - - - Totalt 159 392 228 109 564 000 268 956 228
  4. 4. Utbetalte tilskot frå Nkom År Tal husstandar Snitt pr hus i Sogn og Fjordane Snitt pr hus i Norge 2014 2454 16.110 14.758 2015 1270 14.614 11.067 3724
  5. 5. Breibandstrategi for S&Fj – mål: 1. Informere, opplyse og motivere 2. Kartlegge behovet so langt muleg 3. Definere vidare satsing og ambisjonsnivå
  6. 6. 1. Oppdrag og organisering 1. Rullering 4/5 år 2. Kva er breiband ? 1. Kabla breiband 2. Trådlaust breiband 3. Typiske bruksområde og kapasitetsbehov (velferdstekn, streaming, skytenester..) 4. Utvikling i bruk og prognosar – td. 40% auke kvart år.. 3. Status i Sogn og Fjordane 1. Organisering 2. Kva er bygd? 3. Kva står att i kommunane? (bygdelag & tal husstandar, næring, hytter, skular,..) 4. Kostnader? (via erfaringstal frå 2015 & 2016) 4. Strategi 2020 1. Kvalitet og kapasitet 2. Husttandar, næringsliv, skular, offentleg sektor ettes 3. Tidsplan 4. Finansiering regionalt og nasjonalt 5. Organisering 6. Kommunal samordning og planlegging, inkl forankring i kommunale planprosessar 7. Samarbeid med andre fylke og nasjonalt – Nasjonalt breibandråd Disposisjon strategidokument
  7. 7. Tidsplan 1. Første informasjon til kommunane i oktober 2. Møte i ITF 16-17. desember 3. Møte i regionråd/KS rådmannsgruppa • Regionkontaktane spelar inn aktuelle 4. Arbeid utover vinteren i kommunane (kva står att?) 5. Dialog med andre partar 6. Drøfting og prioritering Breibandforum 7. Framlegging og drøfting resultat på årsmøte ITF mars/april 8. Overlevering til S&Fj fylkeskommune mai 2016

×