Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Muotoilun uusi rooli

Muotoilu ja käyttäjälähtöisyys palvelujen, työympäristöjen ja rakentamisen kehittämisessä. Monialaisuus, muutosjohtaminen ja muotoilun hankinta julkisella sektorilla. Case-esimerkkejä yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Päivi Hietanen 2013.

 • Soyez le premier à commenter

Muotoilun uusi rooli

 1. 1. Muotoilun uusi rooli Päivi Hietanen, Workplace Manager, Aalto-yliopisto Suomen Kulttuurirahasto, Kulttuurijournalismin mestarikurssi 10.10.2013
 2. 2. Mitä sana muotoilu tuo mieleen?
 3. 3. MUOTOILLUT RATKAISUT 2012 ›  ›  ›  ›  ›  Poliisiauto työympäristönä LOFT Helsinki – yhteisöllinen työtila yrittäjille Kouluruokailu rokkaamaan Kadotetut paikat näkyviksi nuorille Hyvän mielen pihapolku palvelutaloon
 4. 4. Aalto-vaasi, Fiskarsin sakset ja Marimekko – näitä vahva teollisen muotoilun perinteemme ohjaa meitä ajattelemaan, kun muotoilusta puhutaan. Tänä päivänä muotoilua käytetään kuitenkin yhä enemmän palvelujen, vuorovaikutuksen, informaation, työympäristöjen ja kaupungin muotoiluun. Pelkästään designvuoden “Muotoillut ratkaisut”–ohjelman viisi hanketta osoittavat, miten erilaisissa ympäristöissä muotoilua voidaan hyödyntää. Esimerkiksi Satakunnassa pohdittiin, miten unohdettuja kulttuurikohteita voitaisiin elävöittää muotoilun keinoin - Vantaalla taas muotoiltiin kouluruokailua yhdessä koululaisten kanssa. Näitä muotoilun uusia teemoja ja käyttöalueita esitykseni käsittelee.
 5. 5. Käyttäjälähtöisyys
 6. 6. Unto Rautio
 7. 7. Muotohiomo
 8. 8. Muotohiomo
 9. 9. Muotoilussa käyttäjä tuodaan suunnitteluprosessin keskiöön. Ilman käyttäjätarpeen ymmärrystä emme voi suunnitella toimivia palveluja ja ympäristöjä. Osallistavaa suunnittelua on ollut Pohjoismaissa 70-luvulta asti, mutta muotoilussa on nyt siirrytty “osallistamisesta” “osallistumiseen”. Kansalainen ei ole enää pelkkä suunnittelun kohde tai tarpeidensa kertoja, vaan aktiivinen toimija ja sisällöntuottaja. Parhaimmillaan käyttäjät osallistuvat itse tiedonkeruuseen ja oman ympäristönsä havainnointiin. Osallistava suunnittelu tuo käyttäjän äänen kuuluviin – se innostaa ja voimauttaa. Se myös mahdollistaa vuoropuhelun palvelun käyttäjän ja tarjoajan välillä: tämä on avain parempien palvelujen ja ympäristöjen luomiseen. Muotoilijan rooli muuttuu suunnittelijasta fasilitaattoriksi, joka ohjaa käyttäjiä ja yhteiskehittelyprosessia kohti ratkaisua.
 10. 10. Kyseenalaistaminen ja kekseliäisyys
 11. 11. Kitten Scanner, Philips
 12. 12. Proof Points – What do our customers say Installed base survey-100 customers interviewed - 27 countries (excl.NA) in September 2011 76% see increase in staff satisfaction – 2 out of 3 say staff find it easier to focus on the patient – 3 out of 5 say staff prefers to work in Ambient Experience room. 4% (3min/hr) overall decrease in procedure duration – 1 out of 8 saw a reduction of procedure time, as less repeat exams are needed. 6% (5 patients/week) overall patient increase – 1 out of 5 saw an increase in the number of patients since Ambient Experience was installed. (For those respondents only, patient increase is 29%.)
 13. 13. Muotoilussa uutta luodaan kyseenalaistamalla nykyinen. Tästä esimerkki on Philipsin KittenScanner, jonka muotoilijat kehittivät lasten magneettikuvaukseen. Lapsi voi sairaalan odotustilassa valitsemansa lelun avulla tutkia, mitä magneettikuvauksessa tapahtuu, ja leikki hälventää toimenpiteeseen liittyviä pelkoja ja epätietoisuutta. Tämän kokeilun tuloksena sairaalat ovat pystyneet käsittelemään enemmän pieniä potilaita päivän aikana, hoitoprosessi on nopeutunut ja lasten lääkityksen tarve vähentynyt. Tutkimusten mukaan myös henkilökunnan työtyytyväisyys on parantunut. Muotoilu voi tuoda hyvinvointia ja iloa arkeen - jopa pelottavasta toimenpiteestä saadaan elämyksellinen. Samalla syntyy mahdollisuus toiminnan tehostumiseen ja taloudellisiin säästöihin. Muotoilu voi myös tarjota alustan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle, synnyttäen uutta liiketoimintaa.
 14. 14. Muotoilu katsoo kokonaisuutta
 15. 15. Muotohiomo
 16. 16. Muotohiomo
 17. 17. Viestintä Tila Toiminta Teknologia Brändi Arvot ja asenteet
 18. 18. Tyypillinen ongelma organisaatioissa on osaoptimointi. Yritys tilaa esimerkiksi graafisen ilmeen päivityksen ja uudistaa nettisivut ja lomakkeet, mutta uutta ilmettä ei viedä tilaan tai toimintaan – tai prosesseja kehitetään miettimättä tilaa. Kun vain yhtä kulmaa katsotaan, jää brändi tai palvelu keskeneräiseksi. Muotoilu katsoo kokonaisuutta. Esimerkiksi kouluruokahankkeessa tunnistettiin palvelupolku ja sen kontaktipisteet ja kehitettiin yhtäaikaisesti tilaa, kalustusta, ilmettä ja viestintää. Kokkien rooli ja koko ruokailun arvoketju tuotiin näkyviin. Tuloksena syntyi kouluruokamanuaali, joka on monistettavissa muihinkin kouluihin. Ratkottavat kysymykset ympäristössämme ovat monimutkaisia: meidän pitää ymmärtää kokonaisuus ja eri tekijöiden riippuvuussuhteet. Tällainen lähestymistapa edellyttää monialaisuutta ja eri alojen yhteistyötä: moniammatillista suunnittelua pitää osata myös ostaa.
 19. 19. Muotoilu ratkoo yhteiskunnallisia haasteita
 20. 20. Smart Highway, Daan Roosegaarde, INDEX: Award 2013 Winner
 21. 21. Kiehtovimmillaan muotoilu ratkoo sosiaalisia haasteita ja globaaleja kysymyksiä, kuten ikääntyminen tai ilmastonmuutos. Nämä teemat ovat nyt vahvasti nousussa, ja designvuodenkin monet hankkeet pohtivat ikääntymiseen liittyviä haasteita. Kestävän kehityksen saralla tutkitaan jätteiden käyttöä raakaaineena. Droog Design muotoilee kauppojen ylijäämätavaroista uusia tuotteita: näin niihin sitoutuneet luonnonvarat saadaan uudelleen kiertoon, ja kaupat löytävät kenties uusia asiakkaita. Daan Roosegaardin älytie-konseptissa tien pinta lataa sähköautoa. Tällaiset innovaatiot voivat muuttaa elinympäristöämme radikaalisti, jos esimerkiksi sähköautoilun tieltä poistuu esteitä niin, että puhtaat kaupungit ovat ulottuvillamme. Olemme siirtymässä massakulutuksen maailmasta elämystalouteen, jossa ihmissuhteet ja aika ovat tavaraa tärkeämpiä. Tätä muutosta muotoilu voi tukea.
 22. 22. Muotoilu rakentamisessa
 23. 23. ? Suunnittelu Rakentaminen Ylläpito
 24. 24. Käyttäjälähtöisyys ei ole suomalaisen rakentamisen vahvuus. Insinööreillä ja arkkitehdeilla ei ole työkaluja osallistavaan suunnitteluun, eikä heitä myöskään kouluteta siihen. Usein asiakas joutuu kuvaamaan tarpeensa itse ja laatimaan jopa tilaohjelman. Koska käyttäjä ei ole tilasuunnittelun ammattilainen, päädytään helposti kopioimaan vanhaa. Kiinnostavinta on se, mitä tapahtuu ennen rakennushanketta: miten asiakkaan todellinen tarve selvitetään? Muotoilu tarjoaa työkalut uusien sisältöjen konseptointiin sekä mahdollisuuden testata prototyyppien avulla ratkaisuja ennen rakentamista. Koska rakennukset tehdään kestämään vuosikymmeniä, kannattaa puolen vuoden aikalisä sisällön konseptointiin ottaa. Siihen kannattaa myös investoida: suunnittelukulut ovat isossa rakennushankkeessa muutaman prosentin luokkaa, joten muotoiluhanke uppoaa investointikuluihin helposti.
 25. 25. Verstas Arkkitehdit
 26. 26. Työympäristön muotoilu?
 27. 27. Otaniemessä käynnistyvää kirjaston peruskorjausta tuetaan muotoilulla. Hankesuunnittelussa on mukana sisustusarkkitehti ja palvelumuotoilija, joka auttaa kirjastoa ja sen käyttäjiä luomaan uudenlaisen palvelu- ja toimintakonseptin. Tätä monialaista verkostoa meidän pitää osata johtaa. Myös Aallon tulevaa uudishanketta suunnitellaan osallistaen. ARTSissa konseptoidaan toimistotiloja ja etsitään työpajojen, benchmarkkauksen ja joukkoistamisen keinoin tulevaisuuden tapaa tehdä tietotyötä. Tässä työympäristömuotoilussa tullaankin mielenkiintoisille rajapinnoille – käytetään muotoilun menetelmiä muttei välttämättä muotoilijoita. Onko tämä silloin muotoilua? Ja kuka ylipäätään omistaa muotoilun menetelmät? Muotoilun pitäisi tulla osaksi kaikkia isoja julkisia hankkeita: esimerkiksi sote-sektorilla olisi tässä valtavat mahdollisuudet. Tervetullut oli siksi uutinen Lastensairaalan suunnittelusta käyttäjälähtöisesti. Jäämme odottamaan maailman parasta lastensairaalaa.
 28. 28. Miksi muotoilua ei käytetä?
 29. 29. Muotoilun haasteet hallinnossa 1.  Muotoilua ei tunneta 2.  Palveluja ei osata ostaa 3.  Palveluja ei osata tarjota Ø  Mitä myydään?
 30. 30. Miksei muotoilua sitten laajasti käytetä? Julkishallinnossa muotoilun hyötyjä ei nyt tunneta eikä palveluja osata ostaa. Muotoilijat taas eivät tunne julkista hankintaa. Muotoilun viestiä pitäisi viedä sinne, missä päättäjät liikkuvat, ja tarvitaan pilottihankkeita, joissa veroeurojen säästöt voidaan osoittaa. Britanniassa Design Council tukee julkishallintoa muotoilun hankinnassa: tällainen elin tarvittaisiin Suomeenkin. Muotoilijat taas tarvitsevat hankintakoulutusta ja tukea verkottumiseen, jotta voivat tarjota monialaista osaamista isoihin hankkeisiin. Keskeistä on myös se, miten muotoilua myydään. Ostaako kassakriisissä painiva virkamies muotoilua vai esimerkiksi “käyttäjälähtöistä toiminnan kehittämistä”, jolla voidaan tehostaa palveluja tai tehdä ne jopa tarpeettomiksi? Meidän pitää löytää oikeat argumentit lähestyä hallintoa.
 31. 31. Muotoilua vastustetaan
 32. 32. Dan Perjovschi
 33. 33. Muotoilu tuo mukanaan muutoksen. Se pyrkii etsimään ongelman ja löytämään siihen ratkaisun - siten se ravistelee totuttua. Asiakkaan näkökulma muuttaa palvelun tarjoajan toimintaa ja voi tuoda radikaalinkin muutoksen, jos jokin palvelu jää tarpeettomaksi tai viedään digitaaliseen muotoon. Lisäksi asiakkaan palvelupolku ylittää usein virastojen rajat. Siksi hallinnossa tarvitaan poikkialaista yhteistyötä ja halua siilojen murtamiseen. Myös monet luovan alan toimijat vastustavat muotoilua. Itseään ilmaisevasta taiteilijasta yhteiskehittely ja muiden ideat voivat tuntua vieraalta - suunnittelija taas haluaa päästä suoraan konkretiaan ilman konseptoinnin vaivaa. Kääntäen on kuitenkin niin, että muotoilu tarjoaa työkalut sille, joka haluaa uudistua ja pyrkiä parempaan.
 34. 34. “Maailmassa on miljoona erilaista valkoista teekuppia. Älkää tehkö yhtään lisää!” Kigge Hvid
 35. 35. Maailma hukkuu tavaraan. Emme tarvitse sitä enää lisää. Sen sijaan voimme muotoilla paremmaksi toimintaa ja palveluja, ja rakentaa parempaa elinympäristöä ottamalla käyttäjät ja kansalaiset mukaan. Tähän lauseeseen kiteytyy muotoilun uusi rooli. KIITOS!
 36. 36. Lue lisää Muotoillut Ratkaisut 2012 http://muotoillutratkaisut.fi/ INDEX http://designtoimprovelife.dk/ Design Council http://www.designcouncil.org.uk/ MindLab http://www.mind-lab.dk/en Kouluruokailun hankinta http://www.ptcs.fi/

×