Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Kestävä työympäristö                              liiketoiminnan tukena           ...
Kestävä kehitys ja työympäristö            Sosiaalinen             kestävyys         Ekolo...
Kestävän työympäristön kolme näkökulmaaEkologinen: energia, jätteet, hiilijälkiEnergiapihi rakentaminen yleistyy Suomessak...
EtätyöLiikkuva työMonipaikkainen työKolmannet paikat
Työtapamme ovat valtavassa murroksessaEtätyö on työantajan kanssa sovittua työtä kotona tai etätyökeskuksissa. Suomi ontäs...
Suomi on täynnä tyhjillään seisovia työhuoneita                        Työntekijän oma arvio6
Työpisteiden käyttö profiileittain
Miten uusi työ vaikuttaa tiloihin?Mittausten mukaan työpisteidemme käyttöaste on keskimäärin enää 40%.Käyttöasteella tarko...
Millaiset tilakonseptit tukisivat uutta työtä?Yksilötyön tarpeisiin rakennetut, hierarkiaa tukevat koppikonttorit ja tilak...
Kestävän työympäristön mittareita§   Tekesin virtuaalineuvottelut      100 000 €:lla 1M€ säästöt§   VRK:n monitil...
Kestävää työympäristöä mitataan erilaisilla mittareillaJohtoa ja omistajia kiinnostavat talouden luvut, joita helpoin mita...
Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen             Toiminta          Tila     Teknologia
Mitä murros edellyttää toimitilajohtamiselta?Toimitilajohtamisen rinnalle on syntynyt uusi toimintamalli:työympäristöjohta...
Huomisen toimitilajohtaja?       “You don´t get an office. You get cargo pants.”
Kestävä rakentaminen? ?    Suunnittelu             Rakenta-             minen        ...
Entä KIRA-ala?Alan helmasynti on se, että rakennetaan aina alimpien normien mukaan. Normitkiristyvät taas 1.7 ja 2019 rake...
Yhteiskehittely!                  Tulevaisuus-                   skenaariot      ...
Kestävät ratkaisut edellyttävät…-  Monialaista yhteistyötä ja moniosaamista-  Toimintamallia kapulansiirroista yhteiskehit...
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena

1 017 vues

Publié le

Kestävän kehityksen kolme näkökulmaa, muuttuva tietotyö ja uudet työtavat, tilojen käyttöasteet, monitilatoimisto, työympäristöjohtaminen, konseptisuunnittelu, kestävän työympäristön mittarit. Päivi Hietanen Coresma 2012

Publié dans : Immobilier
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena

 1. 1. Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena Coresma 8.2.2012 Päivi Hietanen Senaatti-kiinteistötT u o m m e   l a l l e   r a t k a i s u t  
 2. 2. Kestävä kehitys ja työympäristö Sosiaalinen kestävyys Ekologinen Taloudellinen kestävyys kestävyys Brundtlandin komissio, 1987
 3. 3. Kestävän työympäristön kolme näkökulmaaEkologinen: energia, jätteet, hiilijälkiEnergiapihi rakentaminen yleistyy Suomessakin, Euroopassa rakennetaan joplusenergiataloja. Työkalut rakennusten ympäristösuoriutumisen arviointiinyleistyvät (BIM, LEED, BREEAM) ja YKV-raportointi ja C02-mittaus organisaatioissayleistyy. Tarjolla on työkaluja myös tilan vastuulliseen käyttöön: esim. Green Office.Taloudellinen: kilpailukyky, resurssien kestävä käyttöJokainen neliö kuormittaa ympäristöä. Nyt on vihdoin herätty kysymykseen, paljonkotilaa ylipäätään tarvitaan. Tilatehostus on tehokkain keino pienentää tilojenaiheuttamaa ympäristökuormaa: keskeistä myös muuntojoustavuus ja yhteiskäyttö.Sosiaalinen: fokuksessa ihminenHenkilöstö, yhteisöllisyys, hyvinvointi, vaikuttaminen. Tämä on näkökulmistakiinnostavin - miten tila tukee vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä, oppimista,hyvinvointia? Pääsevätkö käyttäjät vaikuttamaan työympäristönsä suunnitteluun?
 4. 4. EtätyöLiikkuva työMonipaikkainen työKolmannet paikat
 5. 5. Työtapamme ovat valtavassa murroksessaEtätyö on työantajan kanssa sovittua työtä kotona tai etätyökeskuksissa. Suomi ontässä Euroopan kärkimaita, etätyön määrä on seitsenkertaistunut vv. 1990 -2008.Yleisintä etätyö on valtiosektorilla, jossa etätyöläisiä on palkansaajista joka viides.Liikkuva työ tapahtuu päätyöpaikan ja kodin ulkopuolella, kuten liikematkoilla,kenttätyössä tai asiakkaiden tiloissa. Liikkuvaa työtä tekee jo 66% palkansaajista.Monipaikkainen työ on uusin termi: työskentely tapahtuu monissa eri paikoissapäätyöpaikan ulkopuolella teknologiavälitteisesti - jo 40% palkansaajista.Liikkuvaan ja monipaikkaiseen työhön liittyvät kolmannet paikat: kahvilat, hotellit,lentokentät, puistot - koko julkisesta kaupunkitilasta on tullut työnteon näyttämö.Kolmannet paikat ovat osa työympäristöä ja sen suunnittelua. Yhteenveto työn uusista muodoista, Virpi Ruohomäki, Aalto-Yliopisto TKK, 18.1.2011
 6. 6. Suomi on täynnä tyhjillään seisovia työhuoneita Työntekijän oma arvio6
 7. 7. Työpisteiden käyttö profiileittain
 8. 8. Miten uusi työ vaikuttaa tiloihin?Mittausten mukaan työpisteidemme käyttöaste on keskimäärin enää 40%.Käyttöasteella tarkoitetaan sitä aikaa, jonka tila on työpäivän 8 tunnista käytössä.Käyttäjät arvioivat käyttöasteen tyypillisesti yläkanttiin: työnteon tavoissatapahtunutta murrosta ei ole tunnistettu.Tilojen käyttöasteita voidaan tarkastella myös toimijarooleittain. Mittausten mukaanjohto on vähiten paikalla, tukitoiminnot eniten: siis kääntäen – mitä isompi huone,sitä alhaisemmalla käytöllä.Hyödynnämme tilaresurssiamme huonosti – tämä on taloudellisesti jaekologisesti kestämätön tilanne.Jos muutosta halutaan, on kulttuuriset- ja statuskysymykset ylitettävä -ja johto on saatava mukaan talkoisiin.
 9. 9. Millaiset tilakonseptit tukisivat uutta työtä?Yksilötyön tarpeisiin rakennetut, hierarkiaa tukevat koppikonttorit ja tilakulttuuritovat nyt väistymässä – ne eivät tue kohtaamisia ja yhteistyötä, joita tämän päiväntietotyö tarvitsee. Niin ikään vanhentuneita ovat hallimaiset avotilat – ne eivät tarjoavaihtelua tai yksityisyyttä. Tietotyö tarvitsee tuekseen tilojen kirjon.Monitilaympäristöt ovat nyt yleistymässä: työn eri moodeja tuetaan monipuolisellatilapaletilla. Monitila-ajattelu on uusi käsite: tilaa ei enää allokoida hierarkianmukaan. Yksilö ehkä menettää huoneensa mutta saa tilalle kokonaisen kerroksen –tämä on suuri ajattelutavan muutos. Joustavuus syntyy uudesta tavasta käyttäätilaa, minkä mobiiliteknologia mahdollistaa.”Monitila” tukee myös hyvinvointia, kun työpäivän aikana voi vaihtaa tilaa, moodiaja asentoa – ja keskittyä: löytyy myös se hiljainen huone tai lukusali. Hyvinvointiinvaikuttaa myös se, miltä tila näyttää. Elämystaloudessa imagon merkitys kasvaa, jatyöympäristöjen ”brändäys” yleistyy: tilat suunnitellaan tukemaan yrityskuvaa,pohditaan tavoitemielikuvaa ja erottuvuutta.
 10. 10. Kestävän työympäristön mittareita§  Tekesin virtuaalineuvottelut 100 000 €:lla 1M€ säästöt§  VRK:n monitilatoimisto 53->22 m2/hlö, -1 M€/v§  Tekesin monitilakonsepti -40%m2,-15%€,-70%C02§  Senaatti-kiinteistöt, Green Office sähkö kWh/hlö -47%§  Hollannin Microsoft 1 A4-tuloste/hlö/vko§  Elisa hlön muutto vie 3 min§  CIMOn brändätty monitila työtyytyväisyys +1 (1-5)§  Microsoft läsnätyö, tunnelmatoimisto hlöstön yhteistyö +10%§  GSK Innovation Hub innovatiivisuus +38%§  Google Great Place to Work
 11. 11. Kestävää työympäristöä mitataan erilaisilla mittareillaJohtoa ja omistajia kiinnostavat talouden luvut, joita helpoin mitata, mutta ne ovatvähiten kiinnostavia. Paperittoman toimiston ympäristövaikutus on häviävän pieniverrattuna esim. tilankäytön tehostamiseen: sen suurin hyöty on sisäinen joustavuusja nopeat muutot, jotka ovat yrityksille elinehto. Mobiilitoimiston yksi keskeinenhyöty on se, että väkimäärää voidaan kasvattaa ilman rakentamistoimenpiteitä.Kiinnostavimpia ovat listan alimmat mittarit. Google on voittanut Paras Työpaikka-kilpailun USAssa ja briteissä, ja se on yksi halutuimpia työnantajia tällä hetkellä.Googlen työympäristöstrategiassa keskeistä on monikulttuurisuus, monimuotoiset jaluovuutta tukevat tilat, liikuntamahdollisuudet, ilmainen luomuruoka ja polkupyöräthenkilöstölle. Tiimit sisustavat tilansa itse. Ja 20% sääntö: päivän viikosta saa tehdä”omiaan”, esim. pelata ja verkottua.Miten tukea henkilöstön hyvinvointia ja tuottavuutta? Tämä on CREM-toimijoiden todellinen haaste ja lisäarvo! Mikä on mittareiden kytkösliiketoimintaan? Kaikki voidaan kääntää euroiksi.
 12. 12. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen Toiminta Tila Teknologia
 13. 13. Mitä murros edellyttää toimitilajohtamiselta?Toimitilajohtamisen rinnalle on syntynyt uusi toimintamalli:työympäristöjohtaminen. Se tarkoittaa HR-, ICT- ja tilahallinnonyhteistyön johtamista: nämä muodostavat ”alustan” työhyvinvointia jatuottavuutta tukevien ratkaisujen luomiseksi.Tätä testataan nyt esim. Tekesissä – miten tukea monipaikkaistatietotyötä? Tekesin Workplace Management -tiimin keskusteluissateemoja ovat mm. kellokortti, virtuaalinen työympäristö, HR-käytännöt,etäjohtaminen ja itsensä johtaminen.
 14. 14. Huomisen toimitilajohtaja? “You don´t get an office. You get cargo pants.”
 15. 15. Kestävä rakentaminen? ? Suunnittelu Rakenta- minen Käyttöön- otto Ylläpito
 16. 16. Entä KIRA-ala?Alan helmasynti on se, että rakennetaan aina alimpien normien mukaan. Normitkiristyvät taas 1.7 ja 2019 rakennusten tulee olla nollaenergiatasoa. Miksi odottaa?Investorien pitäisi uskaltaa rakentaa jo nyt vaatimuksia energiatehokkaampaa –markkinoilla on jo asiakkaita, jotka haluavat parasta A-luokkaa. Toinen haaste ovatlukuisat kapulansiirrot hankkeen verkostoissa – niitä pitää osata johtaa.Kaikkein kiinnostavinta on se, mitä tapahtuu ennen hanketta.Miten hanke muotoutuu? Mikä on asiakkaan todellinen ongelma? Osaammeko kysyäoikeat kysymykset? Mikä on ”iso kuva”? Entä jos muutetaankin toimintatapoja niin,ettei tarvitse rakentaa ollenkaan?Työkaluna hankkeen alkuvaiheessa strateginen suunnittelu tai konseptisuunnittelu,joka suomalaisesta rakentamiskulttuurista puuttuu. Alkuvaiheen työskentely voijohtaa jopa siihen, ettei koko hanketta tarvitakaan – ekologisin on se neliö, jokajää rakentamatta.
 17. 17. Yhteiskehittely! Tulevaisuus- skenaariot Käyttäytymis- Kestävä tieteet kehitys Tieto- teknologia Arkkitehtuuri ”INTEGRAATTORI” Yrityskuva, Viestintä ”branding” Liiketoiminta- Organisaatio- strategiat kehittäminen Politiikka
 18. 18. Kestävät ratkaisut edellyttävät…-  Monialaista yhteistyötä ja moniosaamista-  Toimintamallia kapulansiirroista yhteiskehittelyyn: tämä on mahdollisuus luoda uutta-  Integraattoria projektinjohtajaksi – tarvitaan riittävä ymmärrys kaikista osa-alueista-  Kestävä kehitys voi toimia kaiken kehittämisen viitekehyksenäJos KIRA-ala haluaa myydä asiakkailleen kestäviä ratkaisuja,pitää sen toimia itse esimerkkinä!

×