Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
04/05/2011Esityksessä on 3 keskeistä teemaa   -työympäristöihin vaikuttavat tekijät ja murros tänään   -millaisia ti...
04/05/2011Globaalit megatrendit-tulevaisuustutkijoiden mukaan on tunnistettavissa 5 globaaliamegatrendiä-nämä ja niistä jo...
04/05/2011Teknologiamurros-kenties eniten työympäristöihin vaikuttaa teknologiamurros – uudetteknologiat muuttavat työtapo...
04/05/2011Teknologiamurros on synnyttänyt ja mahdollistanut uusia työn muotoja-etätyö = työantajan kanssa sovittu työ vars...
04/05/2011Tietotyön käsite-tietoyhteiskunnassa tuotamme tavaroiden ja hyödykkeiden sijasta tietoa-tietotyö tarkoittaa asia...
04/05/2011Työympäristö-tietotyötä tehdään erilaisissa ”moodeissa”-tyypillistä on, että työpäivä koostuu erilaisista vaihei...
04/05/2011Mitä tietotyön murroksessa tapahtuu tiloille?-työpisteiden käyttöasteet laskevat – ne ovat mittausten mukaankesk...
04/05/2011-  kiinteistöt kuluttavat 30% primaarienergiasta ja tuottavat 40% Suomen  C02-päästöistä-  toimitilat muodos...
04/05/2011Mistä organisaation hiilijalanjälki muodostuu? => Tilat, matkustaminen,paperin ja laitteiden kulutus-esim. Tekes...
04/05/2011Demografiamuutos-eläköityminen tyhjentää virastoja, tuhansia työpaikkoja katoaatyömarkkinoilta, työikäisen väest...
04/05/2011    11
04/05/2011Millaisia tiloja tänään pitää suunnitella, jotta ne vastaavat tämän päivän jahuomisen haasteisiin?       ...
04/05/2011-työympäristömurroksen 1. vaihe on käynnissä-puhtaasti yksilötyön tarpeisiin rakennetut, hierarkiaa tukevat kopp...
04/05/2011-hallimaiset avotilat eivät tue uutta työtä nekään – monimuotoinen jamonipaikkainen tietotyö tarvitsee tuekseen ...
04/05/2011-kun liikkuvuus lisääntyy, mobiiliratkaisut yleistyvät: kaikki eivät enäätarvitse omaa työpistettä-kun yksilötyö...
04/05/2011Uudet teemat tulevat-elämystaloudessa imagon ja brändien merkitys kasvaa-myös tilan tulisi tukea haluttua imagoa...
04/05/2011Työvoima ikääntyy-millainen tila tukee fyysistä, henkistä, sosiaalista hyvinvointia?-työhyvinvointi on muutakin ...
04/05/2011Työympäristöön liittyvät myös virtuaalitilat ja virtuaaliset kohtaamiset-fyysiset ja virtuaaliset tilat yhdistyv...
04/05/2011Ilmastonmuutos-rakentamisen normiohjaus kiristyy, energiatehokas ja kestävärakentaminen yleistyy-Euroopassa uudi...
04/05/2011Hiili on tullut myös kaavoitukseen, ja kaupungit mittaavat hiilijälkensä-vähähiiliset kaupunginosat ja ekologine...
04/05/2011Esimerkkejä innovatiivisista ympäristöistä-Google on yksi halutuimpia työnantajia tällä hetkellä: rekrytointitil...
04/05/2011-kotimainen Network oasis on toimistohotellikonsepti Joensuuntiedepuistossa, 1200 m2: tilasta maksetaan käytön m...
04/05/2011-esimerkki korkeakoulupuolelta; yksi Aallon kolmesta FactorystäOtaniemessä, perustettu 2008-työ- ja oppimisympär...
04/05/2011-monilla globaaleilla teknologiayrityksillä on jo työympäristökonseptit(Nokia, HP, Microsoft), joilla ohjataan k...
04/05/2011Suurinta tiikerinloikkaa valtiolla työympäristöratkaisuissa on ottamassaTekes-Tekesin tavoitteena edelläkävijyys...
04/05/2011Tekesissä tunnistettiin 3 työprofiilia, joille määriteltiin erilaisettyöympäristöratkaisut           ...
04/05/2011Liikkuvaa ja monipaikkaista työtä tekevillä on jaetut työpisteet ; erityisestiverkottujilla panostettava ICT-tar...
04/05/2011-Tekesin tilankäyttö tehostuu ratkaisun myötä tuhansia neliöitä jatoimitilojen aiheuttama hiilikuorma pienenee m...
04/05/2011-Tekes-projektissa luotiin myös malli työympäristön johtamiseksi – setarkoittaa HR-, ICT- ja tilahallinnon yhtei...
04/05/2011    30
04/05/2011Työympäristöjä ei suunnittele mikään yksittäinen ammattikunta- monialainen lähestymistapa edellyttää moniosaamis...
04/05/2011Työympäristökehittämisessä osallistava suunnittelu oleellista-asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen ja voima...
04/05/2011Valtiolla monipaikkaisen työn ja tilamuutosten esteitä ovat tietoturva,lainsäädäntö (esim. tiedonhallinta/arkist...
04/05/2011    34
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Tulevaisuuden Työympäristö

2 456 vues

Publié le

Globaalit megatrendit, tietotyön murros, uudet työtavat, monitilaratkaisut, toimistosta kohtauspaikka, kestävä kehitys, monialainen suunnittelu, työympäristöjohtaminen. Case Google, Tekes, Design Factory, Network Oasis. Päivi Hietanen 2011

Publié dans : Design
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Tulevaisuuden Työympäristö

 1. 1. 04/05/2011Esityksessä on 3 keskeistä teemaa -työympäristöihin vaikuttavat tekijät ja murros tänään -millaisia tiloja tänään pitäisi rakentaa, jotta ne vastaavat huomisen haasteisiin? -miten tulevaisuuden työympäristöt tulisi suunnitella? 1
 2. 2. 04/05/2011Globaalit megatrendit-tulevaisuustutkijoiden mukaan on tunnistettavissa 5 globaaliamegatrendiä-nämä ja niistä johtuvat lukuisat muut tekijät ja ilmiöt vaikuttavattyöympäristöihin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla 2
 3. 3. 04/05/2011Teknologiamurros-kenties eniten työympäristöihin vaikuttaa teknologiamurros – uudetteknologiat muuttavat työtapoja, viestintää ja tiedonhallintaa-tieto ja työ on hajautunut virtuaalisiin verkkoihin: työskentelemmevirtuaalitiimeissä, sosiaalinen media valtaa alaa-uudet teknologiat muuttavat myös valtion virastojen asiakaspalvelua –sähköiset palvelut kansalaisille yleistyvät (esim. verohallinto), ja asiakkaitapalvellaan monikanavaisesti-mobiiliteknologia on vapauttanut työn ajasta ja paikasta, työ on tullutmyös kotiin-virtuaalitilasta on tullut oleellinen osa arkea ja vapaa-aikaa 3
 4. 4. 04/05/2011Teknologiamurros on synnyttänyt ja mahdollistanut uusia työn muotoja-etätyö = työantajan kanssa sovittu työ varsinaisen työpaikan ulkopuolella-etätyön muotoja ovat kotona tehtävä etätyö, liikkuva etätyö ja työskentelyetätyökeskuksissa. Suomi on tässä Euroopan kärkimaita, etätyö onseitsenkertaistunut vv. 1990 -2008. Etätyötä teki v. 2009 15 % kaikistapalkansaajista. Yleisintä etätyö oli - hiukan yllättäen - valtiosektorilla, jossaetätyöntekijöitä oli palkansaajista joka viides-liikkuva työ tapahtuu päätyöpaikan ja kodin ulkopuolella, kutenliikematkoilla, kenttätyössä tai asiakkaiden tiloissa - liikkuvaa työtä tekee jo66% palkansaajista-monipaikkainen työ on uusin käsite: työskentely tapahtuu monissa eripaikoissa päätyöpaikan ulkopuolella, virtuaalivälineiden avulla-monipaikkaisesti kertoo työskentelevänsä jo 40 % palkansaajista-liikkuvaan ja monipaikkaiseen työhön liittyy käsite työn ”kolmannetpaikat”: näitä ovat kahvilat, hotellit, lentokentät, puistot, kulkuvälineet –koko julkisesta kaupunkitilasta on tullut työnteon näyttämö-dWork-tutkimushankkeen mukaan tietotyöläinen tekee työtä jopa 30fyysisessä paikassa-liikkuvassa ja etätyössä korostuu itsensä johtaminen työssäjaksamiseksi ja työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi 4
 5. 5. 04/05/2011Tietotyön käsite-tietoyhteiskunnassa tuotamme tavaroiden ja hyödykkeiden sijasta tietoa-tietotyö tarkoittaa asiantuntijoiden tekemää vaativaa käsitteellistä työtä,jossa tietoa tuottamalla, jalostamalla ja yhdistelemällä synnytetäänmonimutkaisia aineettomia ja aineellisia tuotoksia-tietotyölle on ominaista ”moniajo”, moniprojekti- ja monitiimiympäristötsekä kompleksisuus: vaativat asiakokonaisuudet edellyttävät monialaistayhteistyötä yli rajojen-osaamista haetaan myös verkostoista (verkostojohtaminen)-ProWork-tutkimushankkeen mukaan puolet tietotyöstä on yksilö-, puoletryhmätyötä – tietotyö sisältää siis sekä rutiinitehtäviä että innovointia 5
 6. 6. 04/05/2011Työympäristö-tietotyötä tehdään erilaisissa ”moodeissa”-tyypillistä on, että työpäivä koostuu erilaisista vaiheista, joista yhäharvempi vietetään oman pulpetin ääressä-työympäristöllä ei ole yksiselitteistä määritelmää markkinoilla-työympäristö muodostuu kaikista niistä fyysisistä, virtuaalisista jasosiaalisista tiloista ja paikoista, joissa työtä tehdään, työympäristö ontilojen ja paikkojen mosaiikki. Työympäristöön liittyvät myöskokemukselliset tekijät, kuten asiakaskokemus ja tilan elämyksellisyys 6
 7. 7. 04/05/2011Mitä tietotyön murroksessa tapahtuu tiloille?-työpisteiden käyttöasteet laskevat – ne ovat mittausten mukaankeskimäärin enää noin 40% sekä yksityisellä että julkisella sektorilla - niinvirastoissa, ministeriöissä, tutkimuslaitoksissa kuin yliopistoissakin-käyttöasteella tarkoitetaan sitä aikaa, jonka tila on työpäivän 8 tunnistakäytössä-tapahtunutta murrosta ei ole vielä kaikissa organisaatioissa tunnistettu,saatikka että liikkuvaa ja monipaikkaista työtä osattaisiin tietoisesti tukea 7
 8. 8. 04/05/2011- kiinteistöt kuluttavat 30% primaarienergiasta ja tuottavat 40% Suomen C02-päästöistä- toimitilat muodostavat vain 10% tietotyöorganisaation kiinteistä kuluista, mutta niiden ilmastovaikutus on merkittävä: tilat voivat aiheuttaa jopa 70 % organisaation ilmastovaikutuksesta 8
 9. 9. 04/05/2011Mistä organisaation hiilijalanjälki muodostuu? => Tilat, matkustaminen,paperin ja laitteiden kulutus-esim. Tekesillä suurin hiilikuorma muodostuu mittauksen mukaanmannertenvälisistä lennoista-joka sektorilla voidaan parantaa: ratkaisuja video- ja virtuaalineuvottelut,etätyön ja monipaikkaisen työn tukeminen, sijainti ja julkinen liikenne,tilojen energiatehokkuus, tilatehokkuus- yksi keskeinen kysymys on paljonko tilaa tarvitaan 9
 10. 10. 04/05/2011Demografiamuutos-eläköityminen tyhjentää virastoja, tuhansia työpaikkoja katoaatyömarkkinoilta, työikäisen väestön määrä vähenee 17 000 hengellävuodessa-tilatarve valtiolla pienenee eläköitymisen myötä helposti jopa 500 000 m2,ja kilpailu osaajista kasvaa-työelämässä on yhtäaikaisesti 4 sukupolvea, joiden odotukset, tarpeet jakyvyt ovat erilaiset-millaisia tiloja tänään tulisi suunnitella, jotta kaikkien sukupolvien tarpeettulevat huomioiduksi?- uudet tulijat ovat joka tapauksessa diginatiiveja – mitä heistä tiedetään? 10
 11. 11. 04/05/2011 11
 12. 12. 04/05/2011Millaisia tiloja tänään pitää suunnitella, jotta ne vastaavat tämän päivän jahuomisen haasteisiin? 12
 13. 13. 04/05/2011-työympäristömurroksen 1. vaihe on käynnissä-puhtaasti yksilötyön tarpeisiin rakennetut, hierarkiaa tukevat koppikonttoritja tilakulttuurit ovat väistymässä: ne eivät tue uusia työnteon tapoja,kohtaamisia ja yhteistyötä 13
 14. 14. 04/05/2011-hallimaiset avotilat eivät tue uutta työtä nekään – monimuotoinen jamonipaikkainen tietotyö tarvitsee tuekseen tilojen kirjon-yleistymässä ovat sekä yksityisellä että julkisella sektorillamonitilaratkaisut, joissa tarjotaan tiloja tietotyön eri vaiheisiin-suunnittelun pohjana on toiminnan luonne ja työprofiilit – ei status jahierarkia-monitilaratkaisujen etuja ovat joustavuus muutoksissa, avoimuus,parantunut tiedonkulku ja vuorovaikutus - muutoksen läpivieneet asiakkaateivät palaisi vanhaan-monitila-ajattelu on uusi käsite - yksilöllä on käytettävissään koko kerros 14
 15. 15. 04/05/2011-kun liikkuvuus lisääntyy, mobiiliratkaisut yleistyvät: kaikki eivät enäätarvitse omaa työpistettä-kun yksilötyön voi tehdä missä vain, tulee työpaikasta kohtauspaikka,jonne tullaan tapaamaan kollegoita ja innovoimaan-siten päätoimipaikan rooli muuttuu: siitä tulee yrityksen brändin rakentajaja ilmentymä ja alusta innovaatioille, yhteisöllisyydelle jayhteenkuuluvuudelle-työympäristömurroksen seuraava vaihe on se, että monipaikkaista työtätukemaan rakennetaan tietoisesti monipaikkaisia työympäristöjä, paikkojenverkkoja, joita virtuaalitila yhdistää, ja joita johdetaan – työ tehdään siellämissä se on mielekkäintä 15
 16. 16. 04/05/2011Uudet teemat tulevat-elämystaloudessa imagon ja brändien merkitys kasvaa-myös tilan tulisi tukea haluttua imagoa-valtaosa tämän päivän yrityksistä asuu anonyymeissä,mitäänsanomattomissa tiloissa – jokainen tila kuitenkin viestiiorganisaatiosta, ja tämä viesti voi olla sattumanvarainen tai tietoisestirakennettu-entä millainen on ”tv:stä tuttu valtion virasto”? – tätä imagoa olisi varaakirkastaa-työympäristöt suunnitellaankin tukemaan organisaation arvoja jatavoitemielikuvaa - tila tukee työnantajakilpailukykyä ja uusrekrytointia,asiakaskokemus nousee keskiöön-elämystaloudessa innovaatiot ovat kilpailuetu – myös luoviaryhmätyöprosesseja tukevat konseptit yleistyvät 16
 17. 17. 04/05/2011Työvoima ikääntyy-millainen tila tukee fyysistä, henkistä, sosiaalista hyvinvointia?-työhyvinvointi on muutakin kuin hyvä työtuoli, ergonomia tai toimivatyöterveyshuolto – tila voi tukea erilaisia mielentiloja ja työvaiheita ,kohtaamisia, oppimista ja hiljaisen tiedon siirtymistä sekä liikkumista -työpaikoille tulee liikkumaan aktivoivia elementtejä-eräässä virastossa sairaspoissaolot vähenivät mittavan peruskorjauksenja tilamuutoksen jälkeen, mikä on tilan merkitys tässä?-hyvinvointi ja terveys on ollut teemana esim. hyvinvointirakentamisessa jaterveydenhuollossa, se pitäisi nyt ottaa teemaksi kaikkien työympäristöjensuunnittelussa-tämä on alue, jolla tarvitaan lisää tutkimusta 17
 18. 18. 04/05/2011Työympäristöön liittyvät myös virtuaalitilat ja virtuaaliset kohtaamiset-fyysiset ja virtuaaliset tilat yhdistyvät: kohtaamisia siirtyy 3D -virtuaalimaailmoihin, joihin liitytään omilta koneilta, mistä vain esim.avatarina-virtuaalikokoukset kollegoiden välillä yleistyvät, päätteeltä nähdäänkollegan läsnäolo ja työmoodi-kuka suunnittelee ja brändää nämä virtuaalitilat – olisiko tässäliiketoimintamahdollisuuksia arkkitehdeille ja designereille?-entä rakennetaanko valtiolle kohta oma saari Second Lifeen?-tai: ketkä tarjoavat tilapalveluja virtuaalimaailmoissa? 18
 19. 19. 04/05/2011Ilmastonmuutos-rakentamisen normiohjaus kiristyy, energiatehokas ja kestävärakentaminen yleistyy-Euroopassa uudisrakennukset tuottavat jo enemmän energiaa kuinkuluttavat ja myyvät ylimääräistä sähköä verkkoon-suurin haaste on kuitenkin olemassa oleva rakennuskanta-ennen kuin uutta rakennetaan, käytetään olemassa oleva tila paremmin,ja vanhoihin kuoriin syntyy uusia tilakonsepteja-työympäristö nähdään yhteisenä resurssina, ja hiilijälkeä aletaan johtaa 19
 20. 20. 04/05/2011Hiili on tullut myös kaavoitukseen, ja kaupungit mittaavat hiilijälkensä-vähähiiliset kaupunginosat ja ekologinen elämäntapa yleistyy – oleellistaon toimintojen sekoittaminen-asuinalueille syntyy toimistohotelleja, videoneuvottelupalveluja,etätyökeskuksia-viime aikoina on Suomessa nähty moniammatillisten suunnittelukilpailujennousu: esimerkkejä Low2No, Sitran hiiletön kaupunkikortteli Jätkäsaareen,Riihimäen Peltosaari, Sipoo-ratkaistavat kysymykset ovat yhä kompleksisempia – esim. Low2No eietsinyt suunnitteluratkaisua vaan suunnittelustrategiaa, mittareita jamoniosaajatiimiä hiilettömän kaupunkikorttelin suunnitteluun jatoteutukseen 20
 21. 21. 04/05/2011Esimerkkejä innovatiivisista ympäristöistä-Google on yksi halutuimpia työnantajia tällä hetkellä: rekrytointitilanteessajopa 75 000 työhakemusta viikossa-globaali toimija, voittanut Paras Työpaikka- kilpailun USAssa ja briteissä-Googlen markkina-arvo on 190 miljardia dollaria (vrt. Nokia 26 MRD,Apple 250 miljardia dollaria)-Googlen tavoitteena on palkata parhaat osaajat ja antaa näillemahdollisuus luoda jotain ennennäkemätöntä-työympäristöstrategia: arvoja monikulttuurisuus, monimuotoiset jaluovuutta tukevat tilat, koiria, lapsia ja laavalamppuja, hierontatuoleja,biljardipöytiä ja liikuntamahdollisuuksia, ilmainen luomu-/lähiruoka,päivähoitopalvelut…-tiimit sisustavat tilansa itse-20% sääntö: päivän viikosta saa tehdä ”omiaan”, esim. pelata javerkottua-Google lahjoitti työntekijöilleen polkupyörät edistääkseen työhyvinvointiaja ympäristöarvoja-Googlen mukaan ideat syntyvät missä vain – siten kiinnityspintoja jatussitauluja on joka puolella-ihminen on visuaalinen olento – tarvitaankin elementtejä, jotka tekevätaineettoman tietotyön ideat ja aikaansaannokset näkyviksi 21
 22. 22. 04/05/2011-kotimainen Network oasis on toimistohotellikonsepti Joensuuntiedepuistossa, 1200 m2: tilasta maksetaan käytön mukaan-on monitila – erihenkisiä tiloja eri työmoodeihin, kokouksiin,verkottumiseen, juhliin; saleja, eriluonteisia kokoustiloja, vetäytymistiloja,olohuone, keittiö, sauna, myös lepo/yöpyminen mahdollista-jokaisen tilan taustalla on tarina-filosofia; serendipity (”onnekkaat kohtaamiset ja sattumat”),monimuotoisuus, verkottuminen-tukena GLOW-yhteisötyökalu: softa, joka verkottaa työntekijöitä (”skill jawill”)-tavoitteena laajentuminen globaaliksi 22
 23. 23. 04/05/2011-esimerkki korkeakoulupuolelta; yksi Aallon kolmesta FactorystäOtaniemessä, perustettu 2008-työ- ja oppimisympäristö, jossa opiskelijat, tutkijat, opettajat ja yrityksetsaman katon alla-Design Factoryn tavoite on luoda intohimoista, opiskelijakeskeistäoppimiskulttuuria Aaltoon ja tukea tuotekehitystä, ruokkia innovaatioita japoikkitieteellistä yhteistyötä - open innovation policy-joustava monitila – erihenkisiä tiloja eri työmoodeihin, 3000 m2, avoinna24/7-opetus- ja tiimitiloja, protopajoja, yritystiloja, tapahtumakeidas, DesignFactory vuokraa protopajoja ja muita tilojaan myös erilaisiin tilaisuuksiin-virtuaaliyhteydet ja –projektit eri puolille maailmaa-tila on käyttäjien itsensä suunnittelema ja toteuttama, moniosaajatiiminyhteiskehittelyn tulos 23
 24. 24. 04/05/2011-monilla globaaleilla teknologiayrityksillä on jo työympäristökonseptit(Nokia, HP, Microsoft), joilla ohjataan kaikkien toimipisteiden suunnittelua,toimintamallia ja käyttöä, myös ympäristöasiat mukana-ajattelutapa on tullut nyt myös valtiolle – kehitetääntyöympäristökonsepteja monistettavaksi koko toimipisteverkkoon-esimerkkinä Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelu: yhteiskehittelymallillaluotiin toiminnallisesti, visuaalisesti, tilarakenteeltaan jaasiakaskokemukseltaan yhtenäinen toimipisteverkko-kokemuksia kerättiin pilotista ja konsepti toteutettiin 36 toimipisteeseen eripuolella Suomea 24
 25. 25. 04/05/2011Suurinta tiikerinloikkaa valtiolla työympäristöratkaisuissa on ottamassaTekes-Tekesin tavoitteena edelläkävijyys ja monikanavainen asiakaspalvelu-v. 2010 toteutettiin osallistava monialainen kehitysprojekti:poikkitieteellisissä työpajoissa teemoina asiakaspalvelu, sisäiset prosessit,HR ja yhteiskuntavastuu sekä monipaikkainen työ, kestävä kehitys, erityöntekijäsukupolvien tarpeet-henkilöstökyselyn mukaan valtaosa haluaa tehdä liikkuvaa työtä, 8% onjo valmis monipaikkaiseen työhön ilman omaa nimettyä työpistettä-henkilöstön aamukahvit ja johdon pitämä blogi olivat tärkeä osa projektinviestintää 25
 26. 26. 04/05/2011Tekesissä tunnistettiin 3 työprofiilia, joille määriteltiin erilaisettyöympäristöratkaisut 26
 27. 27. 04/05/2011Liikkuvaa ja monipaikkaista työtä tekevillä on jaetut työpisteet ; erityisestiverkottujilla panostettava ICT-tarpeisiin, työssä jaksamiseen,yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja johtamiseen 27
 28. 28. 04/05/2011-Tekesin tilankäyttö tehostuu ratkaisun myötä tuhansia neliöitä jatoimitilojen aiheuttama hiilikuorma pienenee merkittävästi-llmastotalkoissa energiatehokas rakentaminen ei kuitenkaan yksin riitä, jakeskustelun painopiste onkin nyt liikaa teknisissä ratkaisuissa– aivanoleellista on myös se, millaista tilaa rakennetaan ja miten tilaa käytetään-kestävin työympäristö syntyy sekä parantamalla kiinteistönympäristösuoriutumista että luomalla älykkäitä, hyvinvointia tukeviatilakonsepteja 28
 29. 29. 04/05/2011-Tekes-projektissa luotiin myös malli työympäristön johtamiseksi – setarkoittaa HR-, ICT- ja tilahallinnon yhteistyön johtamista työhyvinvointia jatuottavuutta tukevien ratkaisujen kehittämiseksi-Tekesissä perustettiin ”WPM-tiimi”, jonka toimeenpanovastuu on talous-/hallintojohtajalla-poikkitieteellinen foorumi kehittää ja raportoi johtoryhmälle, laatiivuosisuunnitelman-tunnistettiin kehittämiskohteet ja määriteltiin työympäristöjohtamisenmittarit teemoina tilat, ympäristö, asiakas, prosessit, henkilöstö, ICT, japalvelutMikä näille projektiesimerkeille on yhteistä? monimuotoisuus, visuaalisuus,yhteiskehittely, kokonaisvaltainen panostus työntekijän hyvinvointiin ,virtuaalitilat – ja vahva visio 29
 30. 30. 04/05/2011 30
 31. 31. 04/05/2011Työympäristöjä ei suunnittele mikään yksittäinen ammattikunta- monialainen lähestymistapa edellyttää moniosaamista jamoniammatillisia tiimejä- projektinjohtajaksi tarvitaan integraattori, jolla on riittävä ymmärryskaikista osa-alueista – samanlainen henkilö tarvitaan myös asiakkaanpuolelta-mikä on arkkitehdin rooli kuvassa? tiimin jäsen vai vetäjä?-Suomeen on syntynyt työympäristökehittämisen osaamisalue ja ala onkasvanut ja kehittynyt viime vuosina, mutta akateemista oppituolia ei vieläole 31
 32. 32. 04/05/2011Työympäristökehittämisessä osallistava suunnittelu oleellista-asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen ja voimauttaminentyöympäristömuutoksessa: yhteiskehittely, artefaktit ja yhteisetmerkityssisällöt, tarinat ja organisaation historia tuodaan näkyväksi-crowdsourcing, sosiaalinen media yleistyy tiedonkeruun ja kehittämisenvälineenä - esim. kansalaiset kommentoivat suunnittelukilpailuja-myös kaupungeissa havaittavissa uudenlaisen yhteisöllisyyden nousua–esimerkkejä Peltosaaren Parlamentti ja Herttoniemen ruokarinki(asukkaille oma pelto ja personal farmer) 32
 33. 33. 04/05/2011Valtiolla monipaikkaisen työn ja tilamuutosten esteitä ovat tietoturva,lainsäädäntö (esim. tiedonhallinta/arkistointi), kellokortit, ICT,matkustuspolitiikka..-suurin haaste ovat kuitenkin asenteet: ei niinkään uuden luominen muttavanhasta luopuminen ja totutusta poisoppiminen-muutoksen tueksi tarvitaan mitattua dataa työympäristöistä,työympäristötutkimusta, osallistavaa suunnittelua, viestintää työtapojenmurroksesta ja tilojen merkityksestä, jota ei ole vielä laajasti ymmärretty-työtavat ovat murroksessa ja kilpailu osaajista kiristyy: jos tilat nytrakennetaan tukemaan eilisen työtapoja, saatetaan tehdä hallaatulevaisuuden kilpailukyvylle- työelämässä käynnissä oleva sukupolvenvaihdos pitäisikin nähdämahdollisuutena uudistaa tilakulttuuria - kestävästi 33
 34. 34. 04/05/2011 34

×