Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mapování kriminality - NMI 14

1 439 vues

Publié le

Přednáška o mapování a predikci kriminality v ČR.

Publié dans : Formation, Technologie, Business
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Mapování kriminality - NMI 14

 1. 1. Mapování a predikce kriminality Jan Cibulka @jancibulka ihned.cz/data
 2. 2. Mapy kriminality • pomáhají pochopit zákonitosti • od špendlíkových hlaviček po heatmapy Official Map of Chinatown in San Francisco http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~215016~5501920 Analýza kriminality v Ostravě v roce 2010-2011, Horák, Ivan, Návratová, Inspektor, nepublikováno
 3. 3. Mapy kriminality • analýzy pohybu pachatele, oběti, místa odstavení vozu • možná “základna pachatele” a další… Crime Mapping Case Studies: Practice and Research, Chainey, Tompson GIS and Crime Mapping, Chainey, Ratcliffe
 4. 4. Predikce kriminality • není to Minority Report, spíše předpověď počasí Predictive Policing, RAND http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR233.html
 5. 5. Predikce kriminality • v kombinaci s mapami • doména USA (PredPol, IBM SPSS Modeler, CrimeStat) • různé aplikace ML • komerční produkty “vykazují” lepší výsledky • chybí veřejně dostupné informace, oponentury http://www.predpol.com/technology/ http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=SA&subtype=WH&htmlfid=YTL03131USEN
 6. 6. Predikce kriminality - slabiny • nutnost kvalitních dat • vysoká proprietárnost pro danou oblast • kvůli latentní kriminalitě nebezpečí “potvrzení kruhem” • • • nebezpečí diskriminace zásah do občanských práv komplikované nastavení, interpretace • množství prediktorů a modelů
 7. 7. Mapy v ČR • v ČR se (omezeně) užívá mapování Bezpečnostní situace v ČR 2012, OBP Ministerstva vnitra, dostupné na vyžádání
 8. 8. Mapy v ČR • v ČR se (omezeně) užívá mapování Bezpečnostní situace v ČR 2012, OBP Ministerstva vnitra, dostupné na vyžádání
 9. 9. Mapy v ČR • Problematika přepočtů na obyvatele (index) http://data.blog.ihned.cz/c1-61341380-prepadeni-na-barrandove-drogy-v-holesovicich-kriminalita-optikou-mobilnich-dat http://esri.com
 10. 10. Mapy v ČR • Chybějící data (geolokace) • Nutnost přizpůsobit IT systémy, zejména ETŘ Analýza kriminality v Ostravě v roce 2010-2011, Horák, Ivan, Návratová, Inspektor, nepublikováno
 11. 11. Predikce a analýza v ČR • Dle záměru Odboru prevence a kriminality MV • propojení databází PČR, městských policií a samospráv (!) • další data “místního významu” • sociální správa (!) • soudy • ČSÚ (!) • sběr dat od občanů • následná analýza vazeb (výslovně uveden SPSS modeler) • prolnutí trestní, přestupkové, sociální, pořádkové a místně-správní agendy • “konkrétní a adresné varování, zákazy nebo doporučení v rámci informování obyvatelstva” Záměr projektu MAPY BUDOUCNOSTI, OPK Ministerstva vnitra, nepublikováno
 12. 12. Predikce a analýza v ČR - rizika • centralizace přestupkové agendy • přestupky u nás rozhodují správní orgány (žalobcesoudce-kat) s nízkým právním vědomím, viz kauza “romská vlajka” • kriminalizace přestupkového jednání kvazikriminalizace sociálním statusem (latence a důkaz kruhem, vzpomínáte?) • http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/chtel-bojovat-proti-rasismu-ale-dostal-od-radnice-pokutu_293403.html#.UvONPUJdXso
 13. 13. Predikce a analýza v ČR - rizika • nejasné postavení predikcí • • • anonymní tip? důvěryhodný tip (informátor)? občanská práva • v USA IV. dodatek Ústavy • v ČR § 63 Zákona o policii a § 12 Zákona o obecní policii http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273#p63 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-553#p12
 14. 14. Predikce a analýza v ČR - rizika • nejasné postavení predikcí v dokazování • složitost a praktická “nepochopitelnost” některých modelů • netransparentnost policie (a chabý kontrolní efekt MV) • kauza Pecina vs. policejní prezidium (databáze DNA) • zneužívání § 11 InfZ, zejména odst. 1 písm. a (elektronický trestní spis jako “interní pokyn”), dále odst. 6 • tendence utajovat (např. absolventské práce VŠB Ostrava, samotnou studii kriminality, zdrojová data…) • veřejnosti přístupná jen agregovaná data http://paragraphos.pecina.cz/2013/02/policie-poskytla-dalsi-informace-k.html http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p11
 15. 15. Kam dál? • nutnost debaty • nepodlehnout technokratickým řešením • co strach z kriminality? • důvěra v policii a soudy? • kvalitní nápravná péče (snížení recidivy) • naprosto nutná je větší transparentnost MV a PČR, nastavení kontrolních mechanismů (menší ideová provázanost mezi PČR a kontrolou v podobě MV) • pozor na “módní” trendy • predikci kriminality chce např Praha 1… http://data.blog.ihned.cz/c1-61251960-praha-1-planuje-nakup-kamer-studii-za-200-tisic-vypracoval-jeden-z-moznych-dodavatelu-zakazky
 16. 16. Bonus na doma - mapa kriminality • hlavně si přečtěte Workbook, použijte přiložená data • pár poznámek i na webu http://datastory.cz • poptejte se vaší městské policie (nevyklouzne z InfZ tak snadno) http://www.icpsr.umich.edu/CrimeStat/

×