Publicité
Els Biocombustibles
Els Biocombustibles
Els Biocombustibles
Els Biocombustibles
Prochain SlideShare
BiocombustiblesBiocombustibles
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Els Biocombustibles

  1. ELS BIOCOMBUSTIBLES El petroli s’acaba, aquest combustible que mou el món li queden poques dècades de vida. El transport (que un 95% usa el petroli com a energia), ha de trobar alternatives. La ciència parla d’energies netes i inesgotables per al futur, però el problema està al present. Estem convertint cultius en menjar per a cotxes. Per a alguns esperançadores collites per a alimentar motors, per a altres una nova amenaça planetària. Una de les qüestions és si 800 milions d’habitants que utilitzem vehicle privat podem posar en encara més perill l’alimentació de els més de 6.000 milions d’habitants. El biodièsel, l’alternativa al actual gas-oil, s’obté de l’oli de plantes com el gira-sol la soja, i el bioetanol el possible substitut de la gasolina, es produeix a partir de cultius com el blat de moro o la canya de sucre. Les matèries primeres d’aquests combustibles són les mateixes que donen menjar a més de la meitat del planeta. La amenaça del petroli és doble, ambiental perquè representa el 40% de la emissió de gasos amb efecte hivernacle; i estratègica perquè dependre del petroli és cada cop més car i més insegur. Estats Units destina ja 1/3 part de la seva collita de blat de moro a produir bioetanol. A Brasil el fabriquen a partir de la canya de sucre, i a Europa a través dels cereals. Fins ara és aquesta la única alternativa que tenim en el sector del transport. El bioetanol és el combustible que més es produeix al món i a Espanya. Desde fa ja uns anys el bioetanol també serveix com a alternativa per a alguns agricultors de cereals, a un dels quals (que és entrevistat al vídeo) no li importa si els seus cultius van destinats a omplir estómacs o a alimentar cotxes, ell el que vol és treure la major rendibilitat a les seves collites. Algunes terres que estaven destinades al cereal, i ara estaven de retirada per a no causar excedents en el mercat, es poden aprofitar es destinin als biocombustibles i no al sector alimentari. El primer avís als biocombustibles va ser a Mèxic, amb la crisi de la “torta de maíz”, faltava gra per a menjar, i el poc que hi havia estava massa car i es va culpar a la demanda d’ EE.UU. per a produir bioetanol. Llavors es va veure el dilema, seguretat energètica contra seguretat alimentaria. Per a alguns els biocombustibles són alternatives, per a altres amenaces. La empresa sevillana Abengoa é s una de les principals productores de bioetanol, els seu president ens diu que únicament el 2% dels aliments cultivats van destinats a la producció d’etanol, i que per tant no poden tenir influència per a pujar o baixar preus. Els més afavorits, a part dels inversors, són els agricultors que quan el gra està a preu d’or, el vénen al que més paga (que mai són els productors de biocombustibles, que paguen menys, però avançadament).
  2. A través d’un munt d’accions, el gra es converteix en bioetanol, un alcohol d’una puresa del 99’7%, que finalment s’incorporarà a la gasolina. Altres, com Jerónimo Aguado, del moviment “via campesina”, creuen que utilitzar aliments per a alimentar motors és una barbaritat, tan ecològica com econòmica i social. Ell calcula que per arribar al 2020 a complir els objectius de biocombustibles necessitarem utilitzar el 50% de la terra cultivable i creu que anirem a una nova colonització agrària. Manuel Iuna, usa un cotxe que funciona amb bioetanol E85 (85% bioetanol 15% gasolina) ens explica els avantatges i desavantatges d’aquests cotxes. Són menys contaminants. L’any passat però es van vendre pocs cotxes d’aquests tipus, cos que mostra la desconfiança dels consumidors en els biocombustibles. Aquest combustibles és més barat (perquè està exempt dels impostos d’hidrocarburs), però consumeix més. Es ven en molt poques estacions de servei, però pots utilitzar gasolina en el mateix dipòsit sens e alterar el seu funcionament.
  3. DIVERSOS MATERIALS PER PRODUIR BIOCARBURANTS Brossa Al dia es pot produir més d'un kilogram de brossa per habitant, amb la qual es podria fer servir per fer biocarburants. Un proyecte que actualment s'està desenvolupant per l'empressa "Imecalm", és el proyecte "Perseo", mitjançant el qual es vol demostrar que és possible crear bioetanol a nivell industrial amb brossa, la qual ha de ser orgànica i ha d'estar congelada a - 10ºC. Els beneficis són: ja que s'aconsegueix durant tot l'any, tenen possibilitats de ser el proxim combustible. Els inconvenient són: la tecnolagia que es fa servir per convertir la materia en biocarburants es molt complexa i cara. El procés que s'ha de seguir per convertir la brossa en biocarburants: - Es comença separant la matèria orgànica de la inorgànica. - Es barreja la part orgànica amb aigua i la substància que sobté, es somet a un proces físic-químic per a trencar la "lifnacelulosa"(pared dels cossos vegetals), sobren unes esquerdes per a que entrin unes molècules que s'ocuparan de produir etanol. - Es destil·la la part líquida que sobtingui (que es convertirà en un biocombustible pur) i la part pastossa que sobtingui (la ligna, de gran poder calorífic) farà funcionar la planta a la que es trobi. Palmes Les masses forestals s'estàn substituint per implantacions de palma, ja que amb el seu oli es fa servir per a industries (majoritariament de caràcter cosmètic i alimentari). Aquest oli està considerat el segon biocarburant mes utilitzat al món. Les plantacions de palma podràn abastir a diverses industries, però, al fer desapareixer un bosc, es produeix fins un 18% de gassos nocius que acceleren l'efecte invernacle. Diversos estudis han comprovat que la producció de biomassa produeix més energia de la consumida i menys CO2 que la gasolina o el gasoil.
  4. Colza Un altre material mitjançant també es pot fer biocarburants és una planta anomenada colza. Produeix unes llavors de 2mm de diàmetre, que contenen entre 40-44% de grassa. L'oli que proporciona per a la creacio de biodiesel és de gran qualitat. En els laboratoris relacionats amb els biocombustibles, controlen les impureces de la llavor, l'humitat que té i la materia grassa, aquests tres punts determinen el preu del producte i la quantitat de biodiesel que es va a poder extreure de la llavor. Algues marines Aquestes algues són un altre alternativa que tenen els biocarburs, ja que no només s'alimenta del CO2, sino que en el seu organisme contenen grans quantitats de matèria grassa. Es troben a la superfície del mar, on floten degut a que necessiten llum per a creixer. Actualment es preten fer biodiesel amb aquestes algues, que es cultiven i es cosechen en llocs determinats ja que encare s'estàn estudiant. La seva quantitat es duplica cada 24h, es poden produir 50 tonelades de biomasa al any, a espanya es on mes CO2 s'elimina amb aquestes algues a les diverses plantes que hi ha(que són poques). Es sotmeten a uns processos, on al principi la biomasa d'algues és líquida, però més tard és pastossa, aquesta es somet a diversos tractaments per aconseguir el que anomenem biodiesel. Els beneficis són que: hi ha en abundància i és de gran qualitat. Els inconvenients són que: el seu preu al mercat seria tan car que ningú la compraria.
Publicité