Publicité
υπηρεσία αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής και δανεισμού
υπηρεσία αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής και δανεισμού
υπηρεσία αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής και δανεισμού
υπηρεσία αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής και δανεισμού
Prochain SlideShare
5 6 financials entrepr 170320115 6 financials entrepr 17032011
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Similaire à υπηρεσία αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής και δανεισμού(20)

Publicité

υπηρεσία αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής και δανεισμού

 1. Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε για την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Αναδιάρθρωσης Οικονομικής Πολιτικής και Δανεισμού. Αναδιάρθρωση Οικονομικής Πολιτικής και Δανεισμού Ειδικές Τιμές για Μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ Σε ποιούς απευθύνεται: Σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους που:  Αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και κερδοφορίας. Για παράδειγμα: o Συνεχείς υπερβάσεις τρεχούμενου λογαριασμού. o Αδυναμία έγκαιρης εξόφλησης/ πληρωμής ΦΠΑ, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων εξόδων. o Αδυναμία έγκαιρης εξόφλησης/ πληρωμής προμηθευτών. o Αδυναμία είσπραξης υπολοίπων πελατών. o Αυξημένα ποσοστά αποθεμάτων.  Τους ενδιαφέρει να αναδιοργανώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.  Επιχειρήσεις με διαχρονική μείωση των πωλήσεων.  Επιχειρήσεις με ψηλά λειτουργικά έξοδα και χαμηλά λειτουργικά κέρδη.  Τους ενδιαφέρει η ανάπτυξη της επιχείρησης.  Τους ενδιαφέρει ο σωστός προγραμματισμός με απώτερο στόχο την μείωση των πιθανοτήτων να εμφανιστούν προβλήματα στο μέλλον. Περιεχόμενα Σύντομη Περιγραφή Στόχοι Μεθοδολογία/ διαδικασίες Σχετιζόμενες Υπηρεσίες Επικοινωνία
 2. Σύντομη Περιγραφή Σε γενικές γραμμές η συγκεκριμένη υπηρεσία σε πρώτο στάδιο καταγράφει και στοιχειοθετεί την υφιστάμενη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων και των καθοριστικών παραμέτρων που διαμορφώνουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ακολούθως ετοιμάζεται συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με συγκεκριμένες ενέργειες και στόχους. Στο τελικό στάδιο γίνεται η εφαρμογή και παρακολούθηση του σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τη διοίκηση/ ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Περιεχόμενα Στόχοι  Θετικές ταμειακές ροές (μείωση ταμειακών αναγκών), δηλαδή: o Κίνηση τρεχούμενου λογαριασμού εντός εγκεκριμένων ορίων (εξάλειψη υπερβάσεων). o Μείωση τραπεζικών εξόδων (τόκων υπερημερίας και λοιπές προμήθειες/ χρεώσεις). o Έγκαιρη πληρωμή πιστωτών (καλύτερες τιμές, αύξηση ορίου και βελτίωση όρων πίστωσης, βελτίωση φήμης στην αγορά). o Έγκαιρη τακτοποίηση προνομιακών πιστωτών (ΦΠΑ, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λοιποί φόροι). o Σωστή διαχείριση αποθεμάτων. o Ταχύτερη είσπραξη απαιτήσεων (βελτίωση πιστωτικής πολιτικής).  Αναδιοργάνωση δανειακών υποχρεώσεων, δηλαδή: o Κατάλληλο είδος δανεισμού (τρεχούμενος, δάνειο, finance, factoring). o Σωστό πρόγραμμα αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων, βασισμένο στις ταμειακές ροές της επιχείρησης. o Επαναδιαπραγμάτευση δανειακών όρων.  Αύξηση μεριδίου αγοράς. o Ανάλυση Αγοράς με βάση τις τρέχουσες τάσεις. o Στοχευμένη προώθηση προϊόντων/ υπηρεσιών. o «After sales service».  Ανάλυση λειτουργικών εξόδων: o Προσδιορισμός εξόδων και καθορισμός μέγιστου ύψους ανά κατηγορία. o Εισαγωγή/ βελτίωση διαδικασιών Περιεχόμενα Μεθοδολογία/ Διαδικασίες Στάδια: Μεθοδολογία/ Διαδικασίες  Καταγραφή του προβλήματος όπως το αντιλαμβάνεται η Διαγνωστικός Έλεγχος Διεύθυνση. Α.  Συνέντευξη Διευθυντικής Ομάδας: Αποστολή και όραμα, Ανάλυση Ακαδημαϊκά Προσόντα, Επαγγελματική εμπειρία, Ηγετικά
 3. προσόντα.  Ανθρώπινο Δυναμικό:. Ακαδημαϊκά Προσόντα, Επαγγελματική εμπειρία, Μ.Ο. Ηλικίας, Σύστημα ανταμοιβής υπαλλήλων, οργανωμένα σύνολα.  Ανάλυση Εταιρείας, Τμημάτων/ Κλάδοu (benchmarking) i. Πωλήσεις; Τάσεις Πωλήσεων ii. Κερδοφορία: Μικτό κέρδος, Οικονομική Ανάλυση Καθαρό κέρδος (Ιστορική Ανάλυση) iii. Στοιχεία ισολογισμού: Leverage, ARDOH, ΙΝDΟΗ, ΑΡDΟΗ, Δανεισμός iv. Ταμειακές Ροές: ΕΒΙΤDΑ, Debt Service ratio  Ιστορικά εσωτερικά στοιχεία της εταιρείας/ επιχείρησης σε σχέση με επίσημα Παγκύπρια (και ανά επαρχία όπου Ανάλυση Αγοράς υπάρχουν) στοιχεία του κάθε κλάδου/ τομέα/ κατηγορίας δραστηριοποίησης της εταιρείας/ επιχείρησης.  Λογιστικό σύστημα i. Σύστημα Διαχείρισης αποθεμάτων Τεχνολογία ii. Σύστημα Credit iii. Σύστημα παραγγελιών  Καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης  Ανάλυση προτεινόμενων διορθωτικών δράσεων Καταγραφή  Ετοιμασία Παρουσίασης σε PowerPoint (συμπεριλαμβανομένου SWOT analysis). Παρουσίαση Ανάλυσης  Παρουσίαση/ αποστολή παρουσίασης για μελέτη από Υφιστάμενης την εταιρεία επιχείρηση. Β. κατάστασης &  Συμφωνία στις δράσεις/ μεθοδολογία που θα προτεινόμενων εφαρμοστεί. δράσεων.  Υλοποίηση συμφωνημένων δράσεων με o Παρακολούθηση αποτελεσμάτων και o καθοδήγηση διευθυντικής ομάδας από στελέχη Γ. Υλοποίηση: μας. (Η συχνότητα επισκέψεων σχετίζεται με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά). Περιεχόμενα Σχετιζόμενες υπηρεσίες:  Business Audit  Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια  Έρευνα Αγοράς  Στρατηγική & Διαχείριση Μάρκετινγκ
 4. Περιεχόμενα Αναδιάρθρωση Οικονομικής Πολιτικής και Δανεισμού Ειδικές Τιμές για Μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ Α. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή/ και προσφορά για επεξεργασία, καταρτισμό και υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (ΕΣ). Β. Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας , Universal Business Analytics Ltd & Growthpartners, για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας και τη δυνατότητα μας να καλύψουμε τις ανάγκες σας . Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Universal Business Analytics Ltd Growthpartners Γραφείο 301 Ναβαρίνου 4 Σπυρίδωνος Λάμπρου Λατσιά 3508 Λεμεσός 2235 Λευκωσία Τ.Κ 51807 Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ: +357 70005054/ 22011250 Τηλ: +357 25814850/ 51 Fax: +357 22011255 Fax: +357 25591551 Email: c.charitou@ubaconsultants.com; cfellas@growthpartners.com.cy s.papadopoulos@ubaconsultants.com  Save a tree...Please consider the impact on the environment before printing this e-mail. Περιεχόμενα
Publicité