Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Foredrag på NOKUT-konferanse om fagskolene

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Plus par Paul Chaffey (19)

Foredrag på NOKUT-konferanse om fagskolene

  1. 1. Samfunnets behov for fleksible, korte yrkesrettede utdanninger Paul Chaffey, Abelia
  2. 2. Mandatet: • Fagskolerådet skal bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring.
  3. 3. Hva slags jobber? • Innen helse- og sosialtjenester utgjør helsetjenester 186 000, pleie- og omsorgstjenester i institusjon 123 000 og sosiale omsorgstjenester uten botilbud 154 000.
  4. 4. Arbeidsmarkedet 2025: • Enorm vekst i behov for helse- og sosiale tjenester • Sterk vekst i kunnskaps- baserte tjenester • Nedgang i sysselsetting i tradisjonell industri og landbasert matproduksjon • Høyt og stabilt behov i varehandel, offentlig forvaltning, byggenæring, undervisning, transport, reiseliv og opplevelser • Viktige spesialiserte nisjer i olje, maritim, sjømat og telekom
  5. 5. Fire viktige oppgaver i samfunnet: • Utdanne til fremtidens yrker i tjenestesektoren • Alternativ til frafall i høyere utdanning • Alternativ til å være passiv og motta trygd • Livslang læring: mer kompetanse til de som allerede er i arbeidslivet
  6. 6. Noen ønsker • Ansvarlige skoler som lytter til næringsliv og myndigheter, men selv tar ansvaret for strategier, innovasjonsprosesser og fagtilbud • Konkurranse mellom skolene om studentene for å sikre fleksibilitet, kvalitet nødvendig omstilling. • Offentlige rammer og insentiver som innrettes slik at vi holder høy kvalitet og når noen overordnede kapasitetsmål, men unngår unødig detaljstyring • Insentiver for å få til en kraftfull satsing på livslang læring tilpasset individenes og virksomhetenes behov

Notes de l'éditeur

  • 1
  • 4

×