Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Innovasjon i offentlig sektor

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Innovasjon i offentlig sektor (20)

Plus par Paul Chaffey (20)

Publicité

Innovasjon i offentlig sektor

 1. 1. Innovasjon i offentlig sektor Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statssekretær Paul Chaffey Fylkesmannen i Vestfold, 9. september 2014
 2. 2. Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket beredskap Styrket sosialt sikkerhetsnett Kunnskap gir mulighet for alle  Levende lokaldemokrati  Enklere hverdag for folk flest Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2
 3. 3. Program for bedre styring og ledelse i staten • Kultur og kompetanse • Styring • Teknologiforståelse • Samhandle bedre på tvers • Beslutninger Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3
 4. 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 4
 5. 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5
 6. 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1964: Skole, skatt, sosial-trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 1969-2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontorene, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, klinisk veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 6
 7. 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utfordringene • Dagens grenser hindrer gode løsninger • Større ansvar, flere oppgaver • Kapasitet og kompetanse • Lokaldemokrati under press: - interkommunalt samarbeid - sterk statlig detaljstyring Utfordringer for både store og små kommuner 7
 8. 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 8
 9. 9. Tilrettelagt for innovasjon? Kommunal- og moderniseringsdepartementet 9
 10. 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10
 11. 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11
 12. 12. Kommunereform for fremtidens velferd - et innovasjonsprosjekt? Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12 Foto: Knut Jul Meland/HBV. Brukt etter avtale
 13. 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13
 14. 14. 1. Enten/eller-utfordringen (Sykehjem eller hjemme) • Problem å velge enten 100% sykehjem eller 5% hjelp hjemme Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Behov for å produktifisere ”sikkerhetspakker”, gjør tydelig hva vi får for ulike beløp 14
 15. 15. 2. Brukerutfordringen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Kommunal- og moderniseringsdepartementet (x-files-utfordringen) • Hvordan ønske seg noe vi ikke vet hva er? • Teknologien finnes, men må tilpasses • Ny generasjon brukere 15 55% 93% 25% 69% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 16. 16. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Spør brukerne! 16 Foto: Difi. Brukt etter avtale
 17. 17. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3. Kompetansebehov • Hos brukerne • Hos helse- og omsorgsarbeiderne (”teknoterapeutene”) • Hos de som skal beslutte og kjøpe inn • Hos lederne 17 55% 93% 25% 69% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Foto1 : Barbara Krawcowicz/Flickr CC BY-NC-ND 2.0 Foto 2: Knight Foundation/Flickr CC BY-SA 2.0
 18. 18. 4. Skaleringsutfordringen: Hvem svarer i den andre enden? Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18 Sentral Smarthus/omsorgsbolig Pårørende Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste Nødetat
 19. 19. 5. Innovasjonarenautfordringen: - hvor er verkstedene? Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Bygge ned barrierer • Lære om hva som kommer • Arena for innovasjon • Innkjøpsprosesser • Nye modeller • Markedssvikt • Disruptive aktører? 19
 20. 20. Hva kan dere forvente fremover? • Tydelig retning – mot digitalisering og forenkling • Mer tillit og mindre detaljstyring i staten • Fokus på god ledelse • Men økte krav til resultater Kommunal- og moderniseringsdepartementet Målet er å forenkle, fornye og forbedre – til glede for både innbyggere og næringsliv 20
 21. 21. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21 Foto: KMD
 22. 22. Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Bidra til å gjøre innovasjonsmetodikk kjent i kommunene • Legge til rette for formidling av erfaringer med innovasjonsprosesser, som kommunene kan dra nytte av • Etablere fysiske og digitale møteplasser for innovasjon i kommunene 22
 23. 23. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Spørsmål?

Notes de l'éditeur

 • Det har i hvert fall vært produsert mye papir…

×