Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Modernisering av offentlig sektor

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Modernisering av offentlig sektor (20)

Plus par Paul Chaffey (20)

Publicité

Modernisering av offentlig sektor

 1. 1. Kan IT gjøre offentlig sektor ledende på samhandling, dialog og innovasjon? Paul Chaffey, Abelia
 2. 2. Hva skjer noen googler meg?
 3. 3. Hva slags jobber? • Innen helse- og sosialtjenester utgjør helsetjenester 186 000, pleie- og omsorgstjenester i institusjon 123 000 og sosiale omsorgstjenester uten botilbud 154 000.
 4. 4. Arbeidsmarkedet 2025: • Enorm vekst i behov for helse- og sosiale tjenester • Sterk vekst i kunnskaps- baserte tjenester • Nedgang i sysselsetting i tradisjonell industri og landbasert matproduksjon • Høyt og stabilt behov i varehandel, offentlig forvaltning, byggenæring, undervisning, transport, reiseliv og opplevelser • Viktige spesialiserte nisjer i olje, maritim, sjømat og telekom
 5. 5. • 25% av arbeidstiden brukes til å lete • Rom for betydelige forbedringer • Finnes lignende utfordringer i andre virksomheter • Finnes teknologi og kompetanse
 6. 6. Fra Statfjord til Snøhvit Statfjord: • Tre store plattformer med 620 personer på jobb • Har produsert olje og gass for over 1000 mrd kroner • Verdensledende teknologi på 70-tallet Snøhvit: • Første utbygging uten installasjoner på overflaten • Fjernstyring fra landanlegg 140 km unna • Verdensledende på 2000- tallet
 7. 7. Tjenester og tjenesteinnovasjon
 8. 8. Fire roller for ikt • Arkitektur for samhandling • Kommunikasjon og omdømmebygging • Kunnskapsdeling og læring • Innovasjon
 9. 9. • BA-næringen har mange fagområder. Alle har sin egen terminologi, teknologi, uttrykksmåte og informasjonsstruktur • innenfor samme fagområde forekommer det betydelig kommunikasjonsbrist og tap av prosjektinformasjon. • 25-30% av byggekostnadene skyldes oppsplitting av prosesser og dårlig kommunikasjon. • Samme opplysninger legges i snitt inn minst 7 ganger i forskjellige systemer, frem til et bygg overleveres • Samme informasjon skapes på nytt i flere applikasjoner Eksempel fra byggenæringen:
 10. 10. Hva slags arkitektur – hva er risikobildet mitt? • Må kunne snakke med andres it-systemer • Kostnader knyttet til drift og utvikling • Et det skalerbart og fleksibilitet når det skjer endringer? • Har jeg den kompetansen jeg trenger? • Et det mest risiko å gjøre selv – eller sette ut? • Kjøpe som en tjeneste i ”the Cloud”
 11. 11. Fire roller for ikt • Samhandling • Kommunikasjon og omdømmebygging • Kunnskapsdeling og læring • Innovasjon
 12. 12. 11 123 437 tilhengere på Facebook
 13. 13. Kampen om de kloke hodene • Kampen om talentene • Knapphet på arbeidskraft – hvordan beholder vi de beste vi allerede har • Arbeidsgivere konkurrerer om å være mest attraktive • Er ikke en ansatt fornøyd med sjefen så finner hun seg en ny sjef • Økende kamp om grupper med lengre utdanning – flere vil gå til privat sektor
 14. 14. Fire roller for ikt • Samhandling • Kommunikasjon og omdømmebygging • Kunnskapsdeling og læring • Innovasjon
 15. 15. Kunnskapsdeling i nettverk
 16. 16. Litt om YouTube • 20 prosent av verdens nettbrukere er innom YouTube hver dag • YouTube er tredje støste nettsted i Norge, VG-nett er nr fem • De beste universitetene har sider på YouTube • 280 millioner så Susan Boyle • Det lastes opp 20 timer video hvert minutt
 17. 17. ”Facebook” for kronisk syke
 18. 18. Nettstedene for de profesjonelle i helsesektoren
 19. 19. Fire roller for ikt • Samhandling • Kommunikasjon og omdømmebygging • Kunnskapsdeling og læring • Innovasjon
 20. 20. Mobil ultralyd
 21. 21. Mange typer innovasjon…
 22. 22. Finnes det ledelsesinnovasjon? • Passer industrimodellen i en kunnskapsbedrift? • Teknologi gir en helt annen informasjonstilgang på tvers • Nye forretningsmodeller • Nye verdikjeder • Nye innovasjonsprosesser • Hvor mye frihet tør vi gi når det gjelder arbeidstid? arbeidssted? arbeidsprosess? • Hvordan organiserer vi for kreativitet og innovasjon?

×