Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Fornye, forenkle og forbedre

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Fornye, forenkle og forbedre (20)

Publicité
Publicité

Fornye, forenkle og forbedre

 1. 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fornye, forenkle og forbedre Statssekretær Paul Chaffey Florø 12. januar 2015
 2. 2. 2 Norge er et av verdens beste land å bo i... Kilder: UN Human Development Index, OECD, Global Competitiveness Report, WB Drive foretningsvirksomhet, WB 2015 FNs Human Development Index 2013 Public institutions index, Global Competitiveness Report 2014-2015 1 189 Nr. 6 1 190 Nr.1 1 104 Nr.11 1 30 Nr. 3 Tillit til styresmakter, OECD, 2012
 3. 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hvorfor fornye, forenkle og forbedre? • Langsiktig bærekraft • Frigjøre kompetanse – smartere prosesser • Mindre byråkratisk byråkrati • Forvaltning vokser – behov for kritisk blikk. Effektiv pengebruk • Økt gjennomføringskraft 3
 4. 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 63.6 5 22 0.5 15 0 0 0 0 21 0 1 Plankart 2 Forhåndskonferanse 3 Helsetillatelse * 4 Miljøtillatesle * 5 Veitillatelse * 6 Vann- & kloakktillatelse 7 Rammetillatelse * 8 Starttillatelse 9 Ferdigstillelses dokument 10 Koble på vann og kloakk Totalt 4 Tid i antall dager: NORGE * Parallelle prosesser iNorge, ikke egne prosesser I Danmark ** Danske prosesser er forsøkt plassert i norske kategorier Kilde: WB, Økan analyse 120 1 10 21 84 10 10 10 10 14 0.5 DANMARK** Hvordan er papirarbeidet med det offentlige for å bygge et lager I 2014, Norge og Danmark Steg For mange steg For lang tid
 5. 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Mer tillit – mindre detaljstyring • Tillitsbasert ledelse • Færre og tydeligere mål • Handlingsrom for ledelse • Tydelige forventninger til lederrollen • Samhandling på tvers • Attraktiv arbeidsgiver 5
 6. 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fjerne tidstyver • Identifisere egne og andres • Forenkle regelverk • Enklere rapportering • Klart språk • Innovasjon • Medvirkning
 7. 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Enklere plan- og byggprosesser 7 • Forenkle byggeforskriftene • Begrense, samordne innsigelser • Raskere planprosesser • Bygge rundt kollektivpunkter • Utnytte IKT, digitale søknader
 8. 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitalisering i offentlig sektor - Mye bra som er besluttet, og gjennomført
 9. 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet IKT-problemstillinger • Felles spilleregler som følges av sektorene • Prioritering av IT-prosjekter • Finansiering av felleskomponenter • Finne gevinster, hente dem ut • Tilgjengeliggjøring av offentlige data
 10. 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, er derfor positive til at alle landets kommuner høsten 2014 inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 10
 11. 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1964: Skole, skatt, sosial- trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 1969-2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontorene, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, klinisk veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 11
 12. 12. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hvorfor reform? 12 Lokal- demokrati under press Uhensikts- messige grenser Kapasitet og kompetanse
 13. 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet13
 14. 14. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Økonomiske virkemidler i reformperioden • Engangskostnader – 20-65 mill. kroner • Reformstøtte – 5-30 mill. kroner • Inndelingstilskuddet i reformperioden • Gjennomgang av inntektssystemet 14
 15. 15. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oppgaver: Forslag våren 2015 Statlig styring tema 15 Lovprop. 2017, prop. om struktur
 16. 16. Kommunal- og moderniseringsdepartementet16
 17. 17. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Takk for oppmerksomheten!

Notes de l'éditeur

 • 2
 • 4

×