SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  12
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Hva er regjeringens storbypolitikk?
Statssekretær
Paul Chaffey
Greater Stavangers årskonferanse, 17. oktober 2014
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Styrke veksten der den er
- Prosentandel bosatt i tettsted
2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Danmark
Finland
Sverige
Island
Norge
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Agglomerasjonsfordeler
3
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Regjeringens storbypolitikk
1. Konkurransekraft for verdiskaping
2. Kompetanse
3. Infrastruktur
4. Effektiv og samordnet planlegging
5. Kommunereform
4
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Verdiskaping
Bruttoprodukt per innbygger 2000 og 2012 (mill kr.)
5
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Oslo Kristiansand Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Resten av landet
MillionerNOK
2000 2012
Kilde: SSB og Menon
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetanse
Andel med lang høyere utdanning 2014
6
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
OECD Skills Strategy
Aktører i kompetansesystemet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Infrastruktur
8
Regjeringen vil
bygge landet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Handlingsplan for kollektivtransport
Omfatter kollektiv-
transport med
• Buss
• Tog
• T-bane
• Trikk
• Bybane
• Passasjerbåt
9
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
God planlegging er viktig
10
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1964:
Skole, skatt, sosial-
trygdevesen,
vei. Plan og bygg i byene.
1969-2014:
Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing ,
bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og
avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske
sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern,
undervisning barn i institusjoner, vilt- og
naturforvaltning, landbrukskontorene, lovfestet
rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og
kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning,
forhandlingsansvar for lærere, klinisk
veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass,
krisesentre, kvalifiseringsprogrammet,
nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar,
samhandlingsreformen, folkehelseansvar.
11
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Regjeringens storbypolitikk
1. Konkurransekraft for verdiskaping
2. Kompetanse
3. Infrastruktur
4. Effektiv og samordnet planlegging
5. Kommunereform
12

Contenu connexe

En vedette

Fornye, forenkle og forbedre - om reformer i offentlig sektor
Fornye, forenkle og forbedre - om reformer i offentlig sektorFornye, forenkle og forbedre - om reformer i offentlig sektor
Fornye, forenkle og forbedre - om reformer i offentlig sektor
Paul Chaffey
 

En vedette (11)

Næringsliv og kompetanse
Næringsliv og kompetanseNæringsliv og kompetanse
Næringsliv og kompetanse
 
Oslos rolle som kunnskapshovedstad
Oslos rolle som kunnskapshovedstadOslos rolle som kunnskapshovedstad
Oslos rolle som kunnskapshovedstad
 
Negotia - fremtidens arbeidsgivere
Negotia - fremtidens arbeidsgivereNegotia - fremtidens arbeidsgivere
Negotia - fremtidens arbeidsgivere
 
Velferdsteknologi og innovasjon
Velferdsteknologi og innovasjonVelferdsteknologi og innovasjon
Velferdsteknologi og innovasjon
 
Kompetanse og byutvikling
Kompetanse og byutviklingKompetanse og byutvikling
Kompetanse og byutvikling
 
Fornye, forenkle og forbedre - om reformer i offentlig sektor
Fornye, forenkle og forbedre - om reformer i offentlig sektorFornye, forenkle og forbedre - om reformer i offentlig sektor
Fornye, forenkle og forbedre - om reformer i offentlig sektor
 
Utdanning for morgendagens arbeidsmarked
Utdanning for morgendagens arbeidsmarkedUtdanning for morgendagens arbeidsmarked
Utdanning for morgendagens arbeidsmarked
 
Bpm Camp Prashant Agile
Bpm Camp Prashant   AgileBpm Camp Prashant   Agile
Bpm Camp Prashant Agile
 
BP3 @ bpmNEXT 2015: Sleep at Night Again (with Automated Static Analysis for ...
BP3 @ bpmNEXT 2015: Sleep at Night Again (with Automated Static Analysis for ...BP3 @ bpmNEXT 2015: Sleep at Night Again (with Automated Static Analysis for ...
BP3 @ bpmNEXT 2015: Sleep at Night Again (with Automated Static Analysis for ...
 
Value Driven Over Plan Driven
Value Driven Over Plan DrivenValue Driven Over Plan Driven
Value Driven Over Plan Driven
 
Trilogy Alumni Effect #SXSW 2015
Trilogy Alumni Effect #SXSW 2015Trilogy Alumni Effect #SXSW 2015
Trilogy Alumni Effect #SXSW 2015
 

Similaire à Storbypolitikk

Kristin lind
Kristin lindKristin lind
Kristin lind
insam
 
Digital Agenda_Sak og Portal_27april2016
Digital Agenda_Sak og Portal_27april2016Digital Agenda_Sak og Portal_27april2016
Digital Agenda_Sak og Portal_27april2016
Espen Sjøvoll
 
Trysilkonferansen 2013 - 1 - Gudrun Sanaker Lohne
Trysilkonferansen 2013 - 1 - Gudrun Sanaker LohneTrysilkonferansen 2013 - 1 - Gudrun Sanaker Lohne
Trysilkonferansen 2013 - 1 - Gudrun Sanaker Lohne
Destinasjon Trysil
 

Similaire à Storbypolitikk (12)

Ordfører konferanse - foredrag Terje Strøm
Ordfører konferanse - foredrag Terje StrømOrdfører konferanse - foredrag Terje Strøm
Ordfører konferanse - foredrag Terje Strøm
 
Digital Disruption - investeringsuniverset til DNB Nordic Technology
Digital Disruption - investeringsuniverset til DNB Nordic TechnologyDigital Disruption - investeringsuniverset til DNB Nordic Technology
Digital Disruption - investeringsuniverset til DNB Nordic Technology
 
123.unlocked
123.unlocked123.unlocked
123.unlocked
 
Kristin Lind, Kommunal og moderniseringsdepartementet
Kristin Lind, Kommunal og moderniseringsdepartementetKristin Lind, Kommunal og moderniseringsdepartementet
Kristin Lind, Kommunal og moderniseringsdepartementet
 
Kristin lind
Kristin lindKristin lind
Kristin lind
 
Peter Butenschøn - knutepunkt og byutvikling
Peter Butenschøn - knutepunkt og byutviklingPeter Butenschøn - knutepunkt og byutvikling
Peter Butenschøn - knutepunkt og byutvikling
 
Introduction by IKT-Norge, Per Morten Hoff, General Secretary
Introduction by IKT-Norge, Per Morten Hoff, General SecretaryIntroduction by IKT-Norge, Per Morten Hoff, General Secretary
Introduction by IKT-Norge, Per Morten Hoff, General Secretary
 
Innovasjon i offentlig sektor
Innovasjon i offentlig sektorInnovasjon i offentlig sektor
Innovasjon i offentlig sektor
 
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Ny breibandsatsing
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Ny breibandsatsingIT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Ny breibandsatsing
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Ny breibandsatsing
 
Digital Agenda_Sak og Portal_27april2016
Digital Agenda_Sak og Portal_27april2016Digital Agenda_Sak og Portal_27april2016
Digital Agenda_Sak og Portal_27april2016
 
Trysilkonferansen 2013 - 1 - Gudrun Sanaker Lohne
Trysilkonferansen 2013 - 1 - Gudrun Sanaker LohneTrysilkonferansen 2013 - 1 - Gudrun Sanaker Lohne
Trysilkonferansen 2013 - 1 - Gudrun Sanaker Lohne
 
Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi
Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomiKommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi
Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi
 

Plus de Paul Chaffey

Plus de Paul Chaffey (18)

Bedre styring og ledelse i staten
Bedre styring og ledelse i statenBedre styring og ledelse i staten
Bedre styring og ledelse i staten
 
Ny forvaltningspolitikk i nytt departement?
Ny forvaltningspolitikk i nytt departement?Ny forvaltningspolitikk i nytt departement?
Ny forvaltningspolitikk i nytt departement?
 
En fremtidsrettet forvaltning
En fremtidsrettet forvaltningEn fremtidsrettet forvaltning
En fremtidsrettet forvaltning
 
Strandsoneforvaltning
StrandsoneforvaltningStrandsoneforvaltning
Strandsoneforvaltning
 
Modernisering av Norge med ikt som virkemiddel
Modernisering av Norge med ikt som virkemiddelModernisering av Norge med ikt som virkemiddel
Modernisering av Norge med ikt som virkemiddel
 
Fornye, forenkle og forbedre
Fornye, forenkle og forbedreFornye, forenkle og forbedre
Fornye, forenkle og forbedre
 
Fornye, forenkle og forbedre
Fornye, forenkle og forbedreFornye, forenkle og forbedre
Fornye, forenkle og forbedre
 
Et iPod-moment i høyere utdanning?
Et iPod-moment i høyere utdanning?Et iPod-moment i høyere utdanning?
Et iPod-moment i høyere utdanning?
 
Digital helseinnovasjon
Digital helseinnovasjonDigital helseinnovasjon
Digital helseinnovasjon
 
Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?
Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?
Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?
 
Kampen om hodene i en flatere verden
Kampen om hodene i en flatere verdenKampen om hodene i en flatere verden
Kampen om hodene i en flatere verden
 
Innovasjon i betalingsformidling
Innovasjon i betalingsformidlingInnovasjon i betalingsformidling
Innovasjon i betalingsformidling
 
Tilgjengeliggjøring av offentlige data
Tilgjengeliggjøring av offentlige dataTilgjengeliggjøring av offentlige data
Tilgjengeliggjøring av offentlige data
 
Tanker om blogging
Tanker om bloggingTanker om blogging
Tanker om blogging
 
Tilgjengeliggjøring av offentlige data
Tilgjengeliggjøring av offentlige dataTilgjengeliggjøring av offentlige data
Tilgjengeliggjøring av offentlige data
 
En dag i det digitale samfunn
En dag i det digitale samfunnEn dag i det digitale samfunn
En dag i det digitale samfunn
 
Forskningsinstituttenes rolle
Forskningsinstituttenes rolleForskningsinstituttenes rolle
Forskningsinstituttenes rolle
 
Det digitale samfunn
Det digitale samfunnDet digitale samfunn
Det digitale samfunn
 

Storbypolitikk

Notes de l'éditeur

  1. Her ser dere en oversikt over det norske kompetansesystemet per i dag og alle de ulike aktørene som er involvert fra nasjonalt til lokalt nivå. Å forstå skikkelig hva de ulike målgruppene faktisk har behov for, innebærer snu den tradisjonelle silobaserte måten å tenke på innen offentlig politikk på hodet. Det betyr å fokusere på de forskjellige brukergrupper her eksemplifisert ved arbeidstagere - den oransje boksen. KLIKK PÅ ENTERKNAPPEN OG BILDET OVER ALLE AKTØRENE SNUS PÅ HODET. Et viktig budskap fra OECD var at statsråder, direktorater og andre virksomheter må bygge på sterke partnerskap nasjonalt og regionalt for utvikle felles mål og samarbeide om gjennomføringen. OECD påpeker at det må arbeides langt mer på tvers av sektorene.