Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ny forvaltningspolitikk i nytt departement?

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Ny forvaltningspolitikk i nytt departement? (20)

Publicité

Ny forvaltningspolitikk i nytt departement?

 1. 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ny forvaltningspolitikk i nytt departement? Statssekretær Paul Chaffey Styringskonferansen, Bergen 29. oktober 2014
 2. 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket beredskap Styrket sosialt sikkerhetsnett Kunnskap gir mulighet for alle  Levende lokaldemokrati  Enklere hverdag for folk flest 2
 3. 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hvorfor fornye, forenkle og forbedre? • Langsiktig bærekraft • Frigjøre kompetanse – smartere prosesser • Mindre byråkratisk byråkrati • Forvaltning vokser – behov for kritisk blikk. Effektiv pengebruk • Økt gjennomføringskraft 3
 4. 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forvaltningspolitiske utfordringer: 4 • Detaljstyring • Planer og tiltak, men for lite opptatt av resultater • Ledere unytter ikke det handlingsrommet de har • Sektorisering • Svake samordningsprosesser • Faglighet under press • IKT-muligheter utnyttes for dårlig • Lite rom for innovasjon
 5. 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fornye forenkle forbedre uLedelse og gjennomføringskraft uFjerne tidstyver uEnklere regelverk uØkt valgfrihet uDigitalisering
 6. 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet6 Statlig lederskap for fremtiden - å lede i ukjent terreng
 7. 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet7
 8. 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bedre styring og ledelse i staten Økt gjennom- føringskraft og resultat- orientering Bedre ledelse Bedre beslutnings- underlag Strategisk bruk av IKT Bedre samording Bedre styring
 9. 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fjerne tidstyver • Identifisere egne og andres • Forenkle regelverk • Enklere rapportering • Klart språk • Innovasjon • Medvirkning
 10. 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Enklere plan- og byggprosesser 10 • Forenkle byggeforskriftene • Begrense, samordne innsigelser • Raskere planprosesser • Bygge rundt kollektivpunkter • Utnytte IKT, digitale søknader
 11. 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitalisering i offentlig sektor - Mye bra som er besluttet, og gjennomført
 12. 12. Kommunal- og moderniseringsdepartementet IKT-problemstillinger • Felles spilleregler som følges av sektorene • Prioritering av IT-prosjekter • Finansiering av felleskomponenter • Finne gevinster, hente dem ut • Tilgjengeliggjøring av offentlige data
 13. 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1964: Skole, skatt, sosial- trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 1969-2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , bosetting av flyktninger, avfall og avløp, kommuneleger, helsestasjon, sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontor, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 13
 14. 14. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V uBedre tjenester uMer makt og myndighet til større og sterkere kommuner uStruktur og oppgaver 14
 15. 15. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Reformarbeid i gang: • Produktivitetskommisjon • Fritt brukervalg i helsesektoren • Langtidsplan for forskning • Struktur i høyere utdanning • Gjennomgang av Innovasjon Norge • Endringer i arbeidsmiljøloven på høring • Samferdselsreform • Kommunereform – struktur og oppgaver • Jakten på tidstyver
 16. 16. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Takk for oppmerksomheten!

×