Publicité
Publicité

Strandsoneforvaltning

 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Strandsoneforvaltning Statssekretær Paul Chaffey Strand hotell Fevik, 11. august 2014
 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fritidsboliger og friluftsliv Foto: Bergen, Fylkesmannen i HordalandFoto: Kjerringøy, Marianne Gjørv Foto: Tjøme, Marianne Gjørv Foto: Oslofjorden, Marianne Gjørv 2
 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Foto: Aaram havn, Marianne Gjørv Foto: Mongstad, Kristin Nordli Næringsinteresser og bosetting Foto: Kristiansund, Marianne Gjørv Foto: Moss, Kristin Nordli 3
 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Landskap og naturmangfold 4 Foto: Hitra, Marianne Gjørv Foto: Ona Fyr, Kristin Nordli Foto: Hummer på Lysaker, Trond Skaare Foto. Sandøy, Kristin Nordli
 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Kysten er delt inn i 3 hovedområder • Følger kommunegrensene 5
 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Retningslinjene er tilpasset ulike forhold 6 Foto: Kristin Nordli Foto: Marianne Gjørv Foto: Marianne Gjørv Foto: Marianne Gjørv Foto: Marianne GjørvFoto: Marianne Gjørv
 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kystkommunene i Oslofjordregionen • Alle kystkommunene i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark • Stort press Foto: Marianne Gjørv 7
 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Andre områder der presset på arealene er stort • Alle kystkommunene i Aust-Agder og Vest-Agder • Deler av Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Foto: Fylkesmannen i Hordaland 8
 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Områder med mindre press på arealene • Deler av Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag • Alle kystkommunene i Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark • Sunnhordland i en prøveperiode – forlenget med fire år • Ikke like strengt • Større rom for utbygging, spesielt næringsutvikling, reiseliv 9
 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Evaluering av statlige planretningslinjer Bilde: Vollen i Asker, Kristin Nordli10
 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oppdaterte planer basert på ny kunnskap Kilde: SSB 11
 12. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tydelig nedgang i innsigelser begrunnet i hensyn til strandsonen 12 Kilde: SSB – bearbeidet av KMD v/planavdelingen
 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneplan for Nesset i Møre og Romsdal 13 Sykkelsti Innsigelse til nytt boligområde pga jordvern, strandsone, landskap og naturmangfold Området ble godkjent: - sentrumsnært - sone 3 i SPR for strandsonen - ikke konflikt med naturmangfold eller kulturlandskap av nasjonal eller regional verdi - krav om areal til tursti langs sjøen
 14. Kommunal- og moderniseringsdepartementet14
 15. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Strandsoneforvaltning Statssekretær Paul Chaffey

Notes de l'éditeur

 1. Bygging på Vollen, boliger og båtmuseum (tidligere fabrikkbygg) Foto: Kristin Nordli (2012)
Publicité