Globalisering, innovasjon, ledelse
Paul Chaffey il y a 11 ans
Modernisering av offentlig sektor
Paul Chaffey il y a 12 ans
Innovasjon i byregioner
Paul Chaffey il y a 12 ans
Sosialt entreprenørskap
Paul Chaffey il y a 12 ans
Stord nyskapingskonferanse
Paul Chaffey il y a 13 ans
Foredrag for Helse Stavanger HF
Paul Chaffey il y a 13 ans
Paul Chaffey innlegg NHO Buskerud
Paul Chaffey il y a 13 ans