Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Een korte introductie op
      Factor C
Voor afdelingen communicatie dS+V, OBR en GW
   Christine Nieuwenhuis en Pa...
INLEIDING
Factor C
Maken we beleid begrijpelijk of
maken we begrijpelijk beleid?

Communicatief beleid in 7 stappen
INLEIDING
VOOR beleid
Interactie met de beleidsomgeving ->procescommunicatie

OVER beleid
Informatieverstrekking en to...
INLEIDING
C-competenties
Twee belangrijke competenties:

1. Van buiten naar binnen
  - Weten wat er speelt (omgevings...
INLEIDING
Dus…

 ondersteun beleidsmakers om zélf
 communicatiever te gaan werken.
INLEIDINGCommunicatie en beleid
                    Fasen in het beleidsproces (Winsemius)

   ...
INLEIDING
Conclusie overheidscommissies…
Commissie Wallage (2001): “Communicatie te belangrijk
om aan communicatiedire...
INLEIDING
OPZET VAN FACTOR C
  WAT?
            KERN-    WANNEER?
  WIE?   ROL?    BOODSCHAP  HOE?...
OPZET VAN FACTOR C
Communicatief beleid in 7 stappen

1.  Wat? Bepaal het (beleids)doel
2.  Voor/met wie? Doelgroepe...
WAAROM DE OMGEVING IN KAART?
• Overheid is niet meer dé bepalende partij (tijdgeest)
Partijen/actoren zijn (ook intern...
KRACHTENVELDANALYSE
Een goede omgevingsanalyse is het halve werk…


…want actoren hebben hun eigen beeld van werkelijk...
KRACHTENVELDANALYSE
Wat zijn actoren?

 Betrokken organisaties (binnen en buiten de eigen gemeente)
of groepen van or...
KRACHTENVELDANALYSE
Omgevingsanalyse in 3 stappen:
1 Inventariseren: divergeren
 actoren in beeld (niet alleen projec...
INVENTARISEREN
Verschillende arena’s
                           Extern
           ...
ROLLEN ACTOREN
• Beslissers: bevoegd gezag
• Beïnvloeders: beïnvloeden beslissingen
• Gebruikers en afnemers: gebruike...
ANALYSEREN
We weten welke actoren er zijn.
Maar wie zijn ze nu precies? Wat weten we van hun?

• Wat zijn hun belangen...
KRACHTENVELDANALYSE
De omgeving in kaart – methoden:
Welke actoren spelen een rol bij het beleid? Welke belangen hebbe...
KRACHTENVELDANALYSE
      Plaats actoren in kwadranten


    Beïnvloeders      Beslissers
   Uit...
KRACHTENVELDANALYSE
Rollen actoren

 (mee)beslissen
 (mee)werken
 (mee)denken
 (mee)weten
KRACHTENVELDANALYSE          Ringen van invloed

    beïnvloeders         beslissers
Rollen
...
CASUS
    Casus
    Energiezuinige openbare verlichting
OPZET VAN FACTOR C
  WAT?
            KERN-    WANNEER?
  WIE?   ROL?    BOODSCHAP  HOE?...
KERNBOODSCHAP
• Rode draad in/voor communicatie
• Begint als korte of lange tekst met logische opbouw
• Bevat antwoord...
KERNBOODSCHAP
•  Kernboodschap slaat brug tussen:
  • Kernwaarden en doelen van zender (overheid)
  • Kernbehoeft...
KERNBOODSCHAP
•  Rode draad in/voor communicatie
•  Begint als korte of lange tekst met logische opbouw
•  Bevat an...
KERNBOODSCHAP
Kan een A4-tje met tekst zijn
Kan een schema zijn
Kan een slogan zijn (hoeft niet)
Kan een samenvatting ...
KERNBOODSCHAP IN 7 STAPPEN
• Stap 1: bepaal aanleiding voor de kernboodschap

• Stap 2: Bepaal het doel van het dossie...
KERNBOODSCHAPKritiek-repliekmethode
Kritiek         Repliek
     21/02/2010
KERNBOODSCHAPKritiek (stap 4)

Verplaats je in gedachte-, gevoels- en belevingswereld
van de doelgroep.

Wat vinden zi...
KERNBOODSCHAP   Orden de elementen (stap 5)

        Visie, voornemen, besluit,     Ik denk
     ...
KERNBOODSCHAPSelecteer en schrijf (stap 6)

Kijk, …
Want, …
Dus, …

• Kort, helder: kracht van weglaten
• Begrijpelijk...
KERNBOODSCHAP
Selecteer en schrijf (stap 6)

Terug naar de selectiefilters:

Waarom moet ik dit weten?
• Kijk (ik vind...
KERNBOODSCHAP
It’s not what you say, it is what people hear

SZW: praten over schulden werkt niet bij jongeren die
all...
KERNBOODSCHAP
 Voorbeeld: nota mobiliteit

• (Kijk) We gaan fors investeren in routeinformatie en snelle
 doorstromi...
CASUS
Opdracht:

Stel (in een aantal subgroepen) een kernboodschap op
binnen de casus openbare verlichting voor de eer...
INSTRUMENTARIUMInstrumenten-ABC
          Open dag
           Artikel
          Brochure...
OPZET VAN FACTOR C
   Communicatief beleid in 7 stappen

1.  Wat? Bepaal het (beleids)doel
2.  Voor/met wie? Doe...
COMMUNICATIEPLANNERCommunicatieplanner

De opbrengsten van alle onderdelen landen op hun plek

1.  Fasering van belei...
EINDE
Je gaat het pas zien, als je het doorhebt.
(J. Cruijff)


Dank voor uw aandacht!
Presentatie Factor C Stadsontwikkeling Linked In Groep
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Presentatie Factor C Stadsontwikkeling Linked In Groep

5 792 vues

Publié le

Maken we beleid begrijpelijk of maken we begrijpelijk beleid? Organisaties met als kerntaak beleid maken zorgen met de Factor C methodiek er voor dat het proces van beleid maken een communicatief proces is, waardoor het resultaat - het beleid - begrijpelijk is.

Publié dans : Voyages, Business
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Don't forget another good way of simplifying your writing is using external resources (such as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ). This will definitely make your life more easier
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This service will write as best as they can. So you do not need to waste the time on rewritings.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Presentatie Factor C Stadsontwikkeling Linked In Groep

 1. 1. Een korte introductie op Factor C Voor afdelingen communicatie dS+V, OBR en GW Christine Nieuwenhuis en Paul Tissingh 22 februari 2010
 2. 2. INLEIDING Factor C Maken we beleid begrijpelijk of maken we begrijpelijk beleid? Communicatief beleid in 7 stappen
 3. 3. INLEIDING VOOR beleid Interactie met de beleidsomgeving ->procescommunicatie OVER beleid Informatieverstrekking en toelichting -> persbericht, besluitvormingsberichten op internet ALS beleid Verandering kennis, houding en gedrag -> campagnes IN beleid Grondhouding overheidsorganisatie -> klantenservice, omgevingsbewust werken
 4. 4. INLEIDING C-competenties Twee belangrijke competenties: 1. Van buiten naar binnen - Weten wat er speelt (omgevingsbewustzijn) 2. Van binnen naar buiten - Erop inspelen (werken met kernboodschappen en kalender) 80% van beleidswerk is communicatie!
 5. 5. INLEIDING Dus… ondersteun beleidsmakers om zélf communicatiever te gaan werken.
 6. 6. INLEIDING Communicatie en beleid Fasen in het beleidsproces (Winsemius) Erkenning Beleidsformulering Oplossing Beheer Politiek gewicht mate van onenigheid Reflectief Proces- Operationeel Managerieel Dominante Outside in ondersteunend Middelen ontwikkelen Bewaken uitvoering functie van Onderzoek Interactief ontwerp Campagnes maken Monitoring effecten Communi- Issues Faciliteren dialoog Uitvoering en catie Trends en Communicatie- orkestratie ontwikkelingen coaching Begin of pipe End of pipe
 7. 7. INLEIDING Conclusie overheidscommissies… Commissie Wallage (2001): “Communicatie te belangrijk om aan communicatiedirecties over te laten”. Commissie Wolffensperger (2005): “Communicatie is een permanent proces van informeren, consulteren en overleggen, dat alle fasen van het overheidshandelen omvat”. Conclusie: beleidsmakers moeten zelf communicatiever gaan werken, ondersteund door communicatiemensen
 8. 8. INLEIDING
 9. 9. OPZET VAN FACTOR C WAT? KERN- WANNEER? WIE? ROL? BOODSCHAP HOE? Weten wat er speelt Erop inspelen Krachtenveld Kernboodschap Kalender
 10. 10. OPZET VAN FACTOR C Communicatief beleid in 7 stappen 1. Wat? Bepaal het (beleids)doel 2. Voor/met wie? Doelgroepen en omgevingsanalyse 3. Rol actoren? Bepaal interactie/communicatiedoel 4. Contact? Structureer informatie: kernboodschap 5. Media? Kies de middelen 6. Wanneer? Kies communicatiemomenten 7. Uitvoering: organiseer de communicatie (afspraken: wie doet wat?
 11. 11. WAAROM DE OMGEVING IN KAART? • Overheid is niet meer dé bepalende partij (tijdgeest) Partijen/actoren zijn (ook intern!) van elkaar afhankelijk voor de effectiviteit van het beleid • Dit betekent anticiperen, samenwerken, onderhandelen in een dynamisch veld met allerlei actoren Actoren hebben hun eigen beeld van de werkelijkheid Als overheid probeer je het proces te beïnvloeden via beleid en communicatie • Dus moet je ‘de omgeving’ goed kennen Een omgevingsanalyse is daarvoor een hulpmiddel.
 12. 12. KRACHTENVELDANALYSE Een goede omgevingsanalyse is het halve werk… …want actoren hebben hun eigen beeld van werkelijkheid …actoren hebben verschillende belangen …actoren kunnen verborgen agenda’s hebben …actoren hebben een geschiedenis met elkaar …actoren kunnen langs elkaar heen praten …de omgeving kan en zal veranderen: beleid is zelden een project maar eerder een proces.
 13. 13. KRACHTENVELDANALYSE Wat zijn actoren?  Betrokken organisaties (binnen en buiten de eigen gemeente) of groepen van organisaties  Groepen en personen binnen deze organisaties (directies / afdelingen, directeur/ambtelijke top, bestuurders, enz.)  Groepen en personen die minder georganiseerd zijn, maar wel een rol spelen rond een bepaald onderwerp (zoals een wethouder, kamerlid, columnist, lobbyist, BN-er, enz.) Bepaal de actoren voor het project.
 14. 14. KRACHTENVELDANALYSE Omgevingsanalyse in 3 stappen: 1 Inventariseren: divergeren  actoren in beeld (niet alleen projectomgeving) 2 Analyseren: naar inhoud & positie • wat vinden ze, hoe staan ze t.o.v. het beleid, wat is hun beleving, hun rol, hoe machtig of invloedrijk zijn ze? 3 Strategie bepalen: convergeren  keuzen: hoe gaan we met ze om? • strategie, timing, plaatsen actoren op ringen van invloed
 15. 15. INVENTARISEREN Verschillende arena’s Extern (Maatschappij) inwoners gemeente Intern belangenorganisaties mede overheden (gemeente) opinie(leiders), B&W bedrijfsleven, media ambtelijke organisatie gemeentelijke instellingen Politiek gemeenteraad politieke partijen TK, Staten
 16. 16. ROLLEN ACTOREN • Beslissers: bevoegd gezag • Beïnvloeders: beïnvloeden beslissingen • Gebruikers en afnemers: gebruiken het resultaat of ondervinden de gevolgen van het beleid als ‘stakeholder’ of ‘slachtoffer’ • Uitvoerders en leveranciers: spelen een rol bij de uitvoering van beleid
 17. 17. ANALYSEREN We weten welke actoren er zijn. Maar wie zijn ze nu precies? Wat weten we van hun? • Wat zijn hun belangen, standpunten, argumenten? • Hoe denken ze over het beleid of project? • Wat is hun houding? • Zijn ze voor of juist tegen? • Hoe invloedrijk zijn ze? -> Verschillende soorten analyses naar inhoud en positie. Het doel bepaalt de keuze voor de analyse
 18. 18. KRACHTENVELDANALYSE De omgeving in kaart – methoden: Welke actoren spelen een rol bij het beleid? Welke belangen hebben zij? Welke positie nemen zij in het krachtenveld in? En hoe ga je daar communicatief mee om? Inventariseren: 1.Actorenanalyse Analyseren: 2.Argumentenanalyse 3.Belangenanalyse 4.Krachtenveldanalyse 5.Netwerkanalyse 6.Risicoanalyse Aanpak bepalen: 7. Ringen van Invloed
 19. 19. KRACHTENVELDANALYSE Plaats actoren in kwadranten Beïnvloeders Beslissers Uitvoerders Gebruikers & Leveranciers & Afnemers
 20. 20. KRACHTENVELDANALYSE Rollen actoren  (mee)beslissen  (mee)werken  (mee)denken  (mee)weten
 21. 21. KRACHTENVELDANALYSE Ringen van invloed beïnvloeders beslissers Rollen 1 meebeslissen 2 meewerken 3 meedenken 4 meeweten uitvoerders gebruikers & leveranciers & afnemers
 22. 22. CASUS Casus Energiezuinige openbare verlichting
 23. 23. OPZET VAN FACTOR C WAT? KERN- WANNEER? WIE? ROL? BOODSCHAP HOE? Weten wat er speelt Erop inspelen Krachtenveld Kernboodschap Kalender
 24. 24. KERNBOODSCHAP • Rode draad in/voor communicatie • Begint als korte of lange tekst met logische opbouw • Bevat antwoorden op vragen van doelgroepen • Verbindt opvattingen van buiten met beleidsdoelen van binnen • Gaat over inhoud en over proces • Is bewijsbare belofte • Vereist boodschapdiscipline en consistentie in woord, beeld en gedrag
 25. 25. KERNBOODSCHAP • Kernboodschap slaat brug tussen: • Kernwaarden en doelen van zender (overheid) • Kernbehoeften en beleving van ontvanger (burgers, etc.) • Boodschap komt over als die ervaringen, overtuigingen, vooroordelen van ontvanger raakt • Mensen nemen (alleen) informatie op die in hun referentiekader past • Boodschap afstemmen op referentiekader van ontvanger vergroot kans op begrip: framing
 26. 26. KERNBOODSCHAP • Rode draad in/voor communicatie • Begint als korte of lange tekst met logische opbouw • Bevat antwoorden op vragen van doelgroepen • Verbindt opvattingen van buiten met beleidsdoelen van binnen • Gaat over inhoud & ook over proces • Is bewijsbare belofte • Vereist boodschapdiscipline & consistentie in woord, beeld & gedrag
 27. 27. KERNBOODSCHAP Kan een A4-tje met tekst zijn Kan een schema zijn Kan een slogan zijn (hoeft niet) Kan een samenvatting bij een nota zijn Kan in verschillende vormen gegoten worden Maar is altijd: uitgangspunt voor alle communicatie over het beleidsvoorstel
 28. 28. KERNBOODSCHAP IN 7 STAPPEN • Stap 1: bepaal aanleiding voor de kernboodschap • Stap 2: Bepaal het doel van het dossier • Stap 3: Kies een doelgroep (omgevingsanalyse) • Stap 4: Verplaats je in de doelgroep (kritiek) • Stap 5: Sla de brug (repliek) • Stap 6: Schrijf de kernboodschap (orden, formuleer) • Stap 7: Gebruik de kernboodschap (toetsen, middelen en momenten)
 29. 29. KERNBOODSCHAP Kritiek-repliekmethode Kritiek Repliek 21/02/2010
 30. 30. KERNBOODSCHAP Kritiek (stap 4) Verplaats je in gedachte-, gevoels- en belevingswereld van de doelgroep. Wat vinden zij van jou, van je plan, van het onderwerp en/of van jouw organisatie? Tips: • Gebruik woorden van doelgroep zelf • Schrijf in de ik-vorm • Toets bij doelgroep of kritiek klopt 21/02/2010
 31. 31. KERNBOODSCHAP Orden de elementen (stap 5) Visie, voornemen, besluit, Ik denk voorstel Dus Verklaring, feiten, argumenten Ik weet Want Vraagstuk, mening, standpunt Kijk Ik vind/zie 21/02/2010
 32. 32. KERNBOODSCHAP Selecteer en schrijf (stap 6) Kijk, … Want, … Dus, … • Kort, helder: kracht van weglaten • Begrijpelijke taal (voor doelgroep!) • Doelgroep bepaalt toonzetting • Eerlijkheid troef (niet verbloemen) Maar wel aanpassen aan doelgroep en moment • Doelgroep: zelfde elementen, andere invalshoek, nadruk, taal • Moment: in beleidsproces nieuwe informatie, besluiten, inzichten en feedback
 33. 33. KERNBOODSCHAP Selecteer en schrijf (stap 6) Terug naar de selectiefilters: Waarom moet ik dit weten? • Kijk (ik vind, ik zie): mening, standpunt Kan ik het volgen? • Want (ik weet): verklaring, feiten, argumenten Wat moet ik er verder mee? • Dus (ik denk): visie, voornemen, besluit, voorstel
 34. 34. KERNBOODSCHAP It’s not what you say, it is what people hear SZW: praten over schulden werkt niet bij jongeren die alleen concept ‘lenen’ kennen Belastingdienst: inhoudelijke informatie geven boeit burger niet, wel snel van je burgerplicht af zijn: ‘leuker kunnen we het niet maken’ V&W: overheid hoeft files niet op te lossen maar geef wel reisinformatie & onderhoud wegen!
 35. 35. KERNBOODSCHAP Voorbeeld: nota mobiliteit • (Kijk) We gaan fors investeren in routeinformatie en snelle doorstroming tijdens de spits. • (Want) Niemand vindt het prettig lang in de file te staan, en helemaal niet als je niet weet hoe lang je mogelijk vertraging ondervindt. Daarnaast moet er natuurlijk meer gebeuren (zoals…) • (Dus) Komen er bij voorrang komend jaar route- informatieborden, meer nieuwsflitsen en plannen we wegwerkzaamheden vooral buiten de spits.
 36. 36. CASUS Opdracht: Stel (in een aantal subgroepen) een kernboodschap op binnen de casus openbare verlichting voor de eerder gekozen actor uit de kritiek-repliekmethode
 37. 37. INSTRUMENTARIUM Instrumenten-ABC Open dag Artikel Brochure Expertmeeting Burgerpanel Adviesorgaan Ontwerpatelier Platform Projectteam Werkconferentie Wijkraden Bewoners- budget Empoweren
 38. 38. OPZET VAN FACTOR C Communicatief beleid in 7 stappen 1. Wat? Bepaal het (beleids)doel 2. Voor/met wie? Doelgroepen en omgevingsanalyse 3. Rol actoren? Bepaal interactie/communicatiedoel 4. Contact? Structureer informatie: kernboodschap 5. Media? Kies de middelen 6. Wanneer? Kies communicatiemomenten 7. Uitvoering: organiseer de communicatie (afspraken: wie doet wat?
 39. 39. COMMUNICATIEPLANNER Communicatieplanner De opbrengsten van alle onderdelen landen op hun plek 1. Fasering van beleid 2. Actorenanalyse 3. Rollen van de actoren 4. Kernboodschap(pen) 5. Momenten 6. Middelen/instrumenten C-planner komt in overleg tussen beleid en communicatie tot stand. Zie: http://www.communicatieplein.nl/cplanner/
 40. 40. EINDE Je gaat het pas zien, als je het doorhebt. (J. Cruijff) Dank voor uw aandacht!

×