Планування діяльності підприємства

Pavlo Syrvatka
Pavlo Syrvatkaасистент à НУ "Львівська політехніка"
ТЕМА 2
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Планування – це процес економічного обґрунтування
раціональної поведінки підприємства для досягнення
власних цілей, а також засобів, шляхів та умов їх
досягнення.
Принципи планування:
цілепокладання;
системності;
безперервності;
оптимальності використовуваних ресурсів;
збалансованість;
гнучкість.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПЛАНІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Класифікаційна ознака Види планів
1. Рівень невизначеності - детерміновані;
- стохастичні
2. Часова орієнтація цілей - реактивні;
- інактивні;
- преактивні;
- інтерактивні
3. Період планування - довгострокові;
- середньострокові;
- короткострокові
4.Рівень планування -на рівні підприємства;
-на рівні підрозділів підприємства;
5.За функціональним призначенням -інвестиційні;
-фінансові
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ПЛАНІВ
• залежно від одиниці виміру – натуральні - вартісні;
• залежно від сторони господарської діяльності, яка
характеризується – кількісні- якісні;
• залежно від особливостей розрахунку – абсолютні - відносні;
• залежно від залежності від іншого показника – обсягові -
питомі;
• залежно від терміну обрахунку – проміжні - кінцеві.
ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ
1) аналіз потреби у плануванні;
2) формулювання завдань планування;
3) визначення критеріїв оцінки розроблених планів;
4) аналіз і визначення альтернатив;
5) оцінювання фізичної реалізації плану;
6) оцінювання економічної реалізації плану;
7) перевірка фінансової реалізації плану;
8) оптимізація плану, оцінювання та вибір найкращого рішення;
9) реалізація плану;
10) встановлення зворотних зв'язків та управління виконанням плану.
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ
ПЛАНУВАННЯ
Класифікаційна ознака Види методів планування
1. Вихідна позиція розроблення плану - ресурсний;
- цільовий
2.Принципи визначення планових показників -екстраполяційний;
-інтерполяційний
3.Спосіб розрахун­ку планових величин -пробно-статистичний;
-факторний;
-нормативний;
-балансовий;
-матричний
4.Баланс необхідних та наявних ресурсів -балансовий;
-матричний
5. Варіантність розроблюваних планів -одноваріантний;
-поліваріантний;
-економіко-математична оптимізація
6.Спосіб виконання розрахункових операцій -ручний;
-механізований;
-автоматизований
7.Форма подання планових показників -табличний;
-лінійно-графічний;
- логіко-структурний
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Стратегічне планування – це складова стратегічного
управління підприємством, процес систематизованого
визначення довгострокових цілей і напрямів діяльності
підприємства.
Етапи стратегічного планування:
1) визначення місії підприємства.
2) визначення стратегічних цілей.
3) аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища
підприємства.
4) аналіз можливих варіантів стратегії підприємства.
5) вибір стратегічної альтернативи.
ВИДИ СТРАТЕГІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Стратегія зростання. На певний вид продукції є
підвищений попит (про­дукція є ліквідною). На основі цього
підприємство передбачає збільшення об­сягу виробництва і
реалізації продукції, а отже, і зростання прибутку.
Стратегія стабілізації не передбачається на ринку
зростання потреби в певному виді продукції.
Стратегія виживання, її ще називають оборонною
стратегією. До неї вда­ються при кризових та інфляційних
процесах, коли товар немає попиту і знецінюється.
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
Бізнес-план. Конкретний план бачення і ведення
підприємцем своєї справи.
Розрізняють бізнес-план підприємства та бізнес-
план інвестиційного проекту.
Процес складання бізнес-плану є специфічним
для кожного підприємства, тому не існує
універсального алгоритму його розроблення.
Проте загальна методологія розробляння бізнес-
плану охоплює три стадії: початкову, підготовчу та
основну.
ТАКТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
Тактичне (короткострокове, оперативне)
планування може бути розрахо­ване на рік,
півроку, місяць, день залежно від специфіки
виробництва, планування прибутку, виробничих
витрат та інших чинників.
Оперативні плани можуть розроблятися для
кожного функціонального підрозділу підприємства,
кожного виду продукції, кожного сегмента ринку, а
також з урахуванням географічного розташування
підприємства.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПЛАНІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Критерієм якості розроблення і виконання планів є
рівень адекватності теоретичної моделі планового
показника фактичним даним.
Підвищення якості планів досягається внаслідок:
• застосування наукових підходів до управління;
• підвищення якості інформаційного і
методичного забез­печення;
• стимулювання якості планів.
ПРОГНОЗУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Прогнозування розвитку будь-якого підприємства або
організації – це наукове обґрунтування можливого стану
суб'єктів господарювання у майбутньому, їх кількісних і
якісних змін. Воно може стати одним із альтер­нативних
цього стану.
методи прогнозування:
1. Методи експертних оцінок (передбачають врахування
суб'єк­тивних думок експертів про майбутній перебіг
подій).
2. Метод складання сценаріїв.
3. Методи екстраполяції трендів.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОГНОЗІВ
Класифікаційна ознака Види прогнозів
1. За часовою ознакою -короткострокові (на 1 рік);
-середньострокові;
-довгострокові
2. За типами прогнозування -пошукові;
-нормативні;
-засновані на творчому баченні
3. За можливим впливом
підприємства на своє майбутнє
-активні;
-пасивні
4. За ступенем ймовірності настання
майбутніх подій
-інваріантні;
-варіантні
5. За способом надання результатів
прогнозів
-точкові;
-інтервальні
1 sur 13

Recommandé

Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки par
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінкиФінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінкиPavlo Syrvatka
9.6K vues12 diapositives
Lecture 11,12 par
Lecture 11,12Lecture 11,12
Lecture 11,12Bbujee
1.6K vues22 diapositives
лекция тема 1 par
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1NinaDrokina
4.3K vues22 diapositives
БАРАА МАТЕРИАЛЫН НӨӨЦ par
БАРАА МАТЕРИАЛЫН НӨӨЦБАРАА МАТЕРИАЛЫН НӨӨЦ
БАРАА МАТЕРИАЛЫН НӨӨЦИЗ-СЭЗС багш Мөнгөнтуяа
1.1K vues24 diapositives
презентация по маркетингу par
презентация по маркетингупрезентация по маркетингу
презентация по маркетингуcdecit
1.2K vues14 diapositives
Micro.lecture.9 par
Micro.lecture.9Micro.lecture.9
Micro.lecture.9Tj Crew
2.1K vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

санхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-гос par
санхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-госсанхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-гос
санхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-госByambadrj Myagmar
3.6K vues2 diapositives
Strategic Management - Lecture 4 par
Strategic Management - Lecture 4Strategic Management - Lecture 4
Strategic Management - Lecture 4Энхтамир Ш
956 vues8 diapositives
Money theory par
Money theoryMoney theory
Money theoryJust Burnee
1.3K vues27 diapositives
MICRO L5.2022-2023on.pdf par
MICRO L5.2022-2023on.pdfMICRO L5.2022-2023on.pdf
MICRO L5.2022-2023on.pdfssuserca5598
111 vues82 diapositives
Презентація до теми 12.1 par
Презентація до теми 12.1Презентація до теми 12.1
Презентація до теми 12.1cit-cit
1.1K vues15 diapositives
Д.Даваадорж С.Золжаргал- МОНГОЛЫН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ГЭРЭЭ... par
Д.Даваадорж С.Золжаргал- МОНГОЛЫН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ГЭРЭЭ...Д.Даваадорж С.Золжаргал- МОНГОЛЫН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ГЭРЭЭ...
Д.Даваадорж С.Золжаргал- МОНГОЛЫН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ГЭРЭЭ...batnasanb
3.5K vues17 diapositives

Tendances(20)

санхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-гос par Byambadrj Myagmar
санхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-госсанхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-гос
санхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-гос
Byambadrj Myagmar3.6K vues
Презентація до теми 12.1 par cit-cit
Презентація до теми 12.1Презентація до теми 12.1
Презентація до теми 12.1
cit-cit1.1K vues
Д.Даваадорж С.Золжаргал- МОНГОЛЫН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ГЭРЭЭ... par batnasanb
Д.Даваадорж С.Золжаргал- МОНГОЛЫН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ГЭРЭЭ...Д.Даваадорж С.Золжаргал- МОНГОЛЫН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ГЭРЭЭ...
Д.Даваадорж С.Золжаргал- МОНГОЛЫН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ГЭРЭЭ...
batnasanb3.5K vues
Прийняття рішень.ppt par ssuser28db6b
Прийняття рішень.pptПрийняття рішень.ppt
Прийняття рішень.ppt
ssuser28db6b204 vues
тема 6 то par Anna_30
тема 6 тотема 6 то
тема 6 то
Anna_302.1K vues
Lecture 1,2 par bubulgaa
Lecture 1,2Lecture 1,2
Lecture 1,2
bubulgaa3.6K vues
Капиталын зардал хөшүүргийн шин par Byambadrj Myagmar
Капиталын зардал хөшүүргийн шинКапиталын зардал хөшүүргийн шин
Капиталын зардал хөшүүргийн шин
Byambadrj Myagmar1.6K vues
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку par Angela Olkhoskay
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринкутема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
Angela Olkhoskay4.3K vues
маркетингийн нэр томьёо Glossaries par Zorigoo Ch
 маркетингийн нэр томьёо Glossaries маркетингийн нэр томьёо Glossaries
маркетингийн нэр томьёо Glossaries
Zorigoo Ch1.1K vues
Презентація до теми 8 par cit-cit
Презентація до теми 8Презентація до теми 8
Презентація до теми 8
cit-cit1K vues
үүрээ, бүтээмж par batnasanb
үүрээ, бүтээмжүүрээ, бүтээмж
үүрээ, бүтээмж
batnasanb1.1K vues
лекц3 par Pmunkh
лекц3лекц3
лекц3
Pmunkh3.3K vues

En vedette

Виробнича потужність підприємства par
Виробнича потужність підприємстваВиробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємстваPavlo Syrvatka
4.8K vues9 diapositives
Ресурсний потенціал підприємства par
Ресурсний потенціал підприємстваРесурсний потенціал підприємства
Ресурсний потенціал підприємстваPavlo Syrvatka
3.9K vues7 diapositives
Поточні витрати підприємства та собівартість продукції par
Поточні витрати підприємства та собівартість продукціїПоточні витрати підприємства та собівартість продукції
Поточні витрати підприємства та собівартість продукціїPavlo Syrvatka
4.5K vues14 diapositives
Майнові ресурси (активи) підприємства par
Майнові ресурси (активи) підприємстваМайнові ресурси (активи) підприємства
Майнові ресурси (активи) підприємстваPavlo Syrvatka
5.5K vues16 diapositives
Доходи та цінова політика підприємства par
Доходи та цінова політика підприємстваДоходи та цінова політика підприємства
Доходи та цінова політика підприємстваPavlo Syrvatka
4.2K vues13 diapositives
Фінансові ресурси (капітал підприємства) par
Фінансові ресурси (капітал підприємства) Фінансові ресурси (капітал підприємства)
Фінансові ресурси (капітал підприємства) Pavlo Syrvatka
3.9K vues16 diapositives

En vedette(14)

Виробнича потужність підприємства par Pavlo Syrvatka
Виробнича потужність підприємстваВиробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємства
Pavlo Syrvatka4.8K vues
Ресурсний потенціал підприємства par Pavlo Syrvatka
Ресурсний потенціал підприємстваРесурсний потенціал підприємства
Ресурсний потенціал підприємства
Pavlo Syrvatka3.9K vues
Поточні витрати підприємства та собівартість продукції par Pavlo Syrvatka
Поточні витрати підприємства та собівартість продукціїПоточні витрати підприємства та собівартість продукції
Поточні витрати підприємства та собівартість продукції
Pavlo Syrvatka4.5K vues
Майнові ресурси (активи) підприємства par Pavlo Syrvatka
Майнові ресурси (активи) підприємстваМайнові ресурси (активи) підприємства
Майнові ресурси (активи) підприємства
Pavlo Syrvatka5.5K vues
Доходи та цінова політика підприємства par Pavlo Syrvatka
Доходи та цінова політика підприємстваДоходи та цінова політика підприємства
Доходи та цінова політика підприємства
Pavlo Syrvatka4.2K vues
Фінансові ресурси (капітал підприємства) par Pavlo Syrvatka
Фінансові ресурси (капітал підприємства) Фінансові ресурси (капітал підприємства)
Фінансові ресурси (капітал підприємства)
Pavlo Syrvatka3.9K vues
Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність par Pavlo Syrvatka
Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльністьЕкономічна безпека підприємства та його антикризова діяльність
Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність
Pavlo Syrvatka5.1K vues
Підприємство в соціально-орієнтованій економіці par Pavlo Syrvatka
Підприємство в соціально-орієнтованій економіціПідприємство в соціально-орієнтованій економіці
Підприємство в соціально-орієнтованій економіці
Pavlo Syrvatka2.8K vues
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук... par Pavlo Syrvatka
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...
Pavlo Syrvatka3.1K vues
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац... par Pavlo Syrvatka
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...
Pavlo Syrvatka8.1K vues
Трудові ресурси підприємства par Pavlo Syrvatka
Трудові ресурси підприємстваТрудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємства
Pavlo Syrvatka3.3K vues
Економічна характеристика продукції підприємства par Pavlo Syrvatka
Економічна характеристика продукції підприємстваЕкономічна характеристика продукції підприємства
Економічна характеристика продукції підприємства
Pavlo Syrvatka4.5K vues
Виробнича програма підприємства par Pavlo Syrvatka
Виробнича програма підприємстваВиробнича програма підприємства
Виробнича програма підприємства
Pavlo Syrvatka4.3K vues
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки par Pavlo Syrvatka
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінкиЕфективність діяльності та методичні засади її оцінки
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки
Pavlo Syrvatka4.2K vues

Similaire à Планування діяльності підприємства

Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій par
Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій
Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій Victor Step
10.1K vues32 diapositives
Zagalna harakteristika par
Zagalna harakteristikaZagalna harakteristika
Zagalna harakteristikametallurg056
367 vues6 diapositives
Тема 1.4 par
Тема 1.4Тема 1.4
Тема 1.4Yaroslav Kornienko
535 vues14 diapositives
9. фінансове планування par
9. фінансове планування9. фінансове планування
9. фінансове плануванняBilovus
610 vues22 diapositives
планування як загальна функція менеджменту par
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджментуuliana8
3.5K vues29 diapositives
Financial management par
Financial managementFinancial management
Financial managementOlegPasko
321 vues13 diapositives

Similaire à Планування діяльності підприємства(20)

Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій par Victor Step
Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій
Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій
Victor Step10.1K vues
9. фінансове планування par Bilovus
9. фінансове планування9. фінансове планування
9. фінансове планування
Bilovus610 vues
планування як загальна функція менеджменту par uliana8
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
uliana83.5K vues
Financial management par OlegPasko
Financial managementFinancial management
Financial management
OlegPasko321 vues
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО par ssuser7541ef1
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДОЩо потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
ssuser7541ef133 vues
Тема 10. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті par Victor Step
Тема 10. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджментіТема 10. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті
Тема 10. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті
Victor Step8.2K vues
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства par Pavlo Syrvatka
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємстваУправління виробничо-господарською діяльністю підприємства
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства
Pavlo Syrvatka2.1K vues
Модуль_2_Розуміння_покрокової_послідовності_реалізації_візії_та (2).pptx par RostyslavDmytruk
Модуль_2_Розуміння_покрокової_послідовності_реалізації_візії_та (2).pptxМодуль_2_Розуміння_покрокової_послідовності_реалізації_візії_та (2).pptx
Модуль_2_Розуміння_покрокової_послідовності_реалізації_візії_та (2).pptx
Модуль_7_Бюджетування_під_час_кризи (2).pptx par RostyslavDmytruk
Модуль_7_Бюджетування_під_час_кризи (2).pptxМодуль_7_Бюджетування_під_час_кризи (2).pptx
Модуль_7_Бюджетування_під_час_кризи (2).pptx
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту par Angela Olkhoskay
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збутутема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
Angela Olkhoskay1.4K vues
Article_Planning and budgeting par Olga Bayeva
Article_Planning and budgetingArticle_Planning and budgeting
Article_Planning and budgeting
Olga Bayeva185 vues
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1... par Improve Medical LLC
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
стратегічний менеджмент par RudInna1
стратегічний менеджментстратегічний менеджмент
стратегічний менеджмент
RudInna1103 vues
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш... par Octopus Events
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...
Octopus Events205 vues
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx

Plus de Pavlo Syrvatka

Лекція 8 iso 9000 par
Лекція 8 iso 9000Лекція 8 iso 9000
Лекція 8 iso 9000Pavlo Syrvatka
1.4K vues22 diapositives
Лекція 7 показники якості par
Лекція 7 показники якостіЛекція 7 показники якості
Лекція 7 показники якостіPavlo Syrvatka
1.5K vues31 diapositives
Лекція 6 baldrige award par
Лекція 6 baldrige awardЛекція 6 baldrige award
Лекція 6 baldrige awardPavlo Syrvatka
465 vues15 diapositives
Лекція 5 витрати на якість par
Лекція 5 витрати на якістьЛекція 5 витрати на якість
Лекція 5 витрати на якістьPavlo Syrvatka
827 vues6 diapositives
Лекція 4 якість послуг та виробництва par
Лекція 4 якість послуг та виробництваЛекція 4 якість послуг та виробництва
Лекція 4 якість послуг та виробництваPavlo Syrvatka
913 vues15 diapositives
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п... par
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Pavlo Syrvatka
2.5K vues16 diapositives

Plus de Pavlo Syrvatka(14)

Лекція 7 показники якості par Pavlo Syrvatka
Лекція 7 показники якостіЛекція 7 показники якості
Лекція 7 показники якості
Pavlo Syrvatka1.5K vues
Лекція 5 витрати на якість par Pavlo Syrvatka
Лекція 5 витрати на якістьЛекція 5 витрати на якість
Лекція 5 витрати на якість
Pavlo Syrvatka827 vues
Лекція 4 якість послуг та виробництва par Pavlo Syrvatka
Лекція 4 якість послуг та виробництваЛекція 4 якість послуг та виробництва
Лекція 4 якість послуг та виробництва
Pavlo Syrvatka913 vues
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п... par Pavlo Syrvatka
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
Pavlo Syrvatka2.5K vues
Лекція 2 етапи якості par Pavlo Syrvatka
Лекція 2 етапи якості Лекція 2 етапи якості
Лекція 2 етапи якості
Pavlo Syrvatka1.9K vues
Лекція 1 вступ quality par Pavlo Syrvatka
Лекція 1 вступ qualityЛекція 1 вступ quality
Лекція 1 вступ quality
Pavlo Syrvatka334 vues
Лекція 0 вчені-дослідники якості par Pavlo Syrvatka
Лекція 0 вчені-дослідники якостіЛекція 0 вчені-дослідники якості
Лекція 0 вчені-дослідники якості
Pavlo Syrvatka737 vues
Кафедра менеджменту організацій par Pavlo Syrvatka
Кафедра менеджменту організаційКафедра менеджменту організацій
Кафедра менеджменту організацій
Pavlo Syrvatka2K vues
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Управління економічн... par Pavlo Syrvatka
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Управління економічн...Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Управління економічн...
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Управління економічн...
Pavlo Syrvatka1.2K vues
Фінансово-економічні результати діяльності підприємства par Pavlo Syrvatka
Фінансово-економічні результати діяльності підприємстваФінансово-економічні результати діяльності підприємства
Фінансово-економічні результати діяльності підприємства
Pavlo Syrvatka2.1K vues
Маркетингова діяльність промислового підприємства par Pavlo Syrvatka
Маркетингова діяльність промислового підприємстваМаркетингова діяльність промислового підприємства
Маркетингова діяльність промислового підприємства
Pavlo Syrvatka1.3K vues
Управління інвестиційною діяльністю підприємства par Pavlo Syrvatka
Управління інвестиційною діяльністю підприємстваУправління інвестиційною діяльністю підприємства
Управління інвестиційною діяльністю підприємства
Pavlo Syrvatka1K vues

Dernier

шляга о.а..pptx par
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
9 vues19 diapositives
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» par
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
15 vues10 diapositives
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 vues244 diapositives
«Жив і працював для Університету» par
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»ihorsadovskyi
5 vues61 diapositives
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxssuser15a891
5 vues38 diapositives
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
45 vues10 diapositives

Dernier(19)

Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a8915 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195863 vues
Експресіонізм par CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues
Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd9 vues
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195866 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 vues

Планування діяльності підприємства

 • 2. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Планування – це процес економічного обґрунтування раціональної поведінки підприємства для досягнення власних цілей, а також засобів, шляхів та умов їх досягнення. Принципи планування: цілепокладання; системності; безперервності; оптимальності використовуваних ресурсів; збалансованість; гнучкість.
 • 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА Класифікаційна ознака Види планів 1. Рівень невизначеності - детерміновані; - стохастичні 2. Часова орієнтація цілей - реактивні; - інактивні; - преактивні; - інтерактивні 3. Період планування - довгострокові; - середньострокові; - короткострокові 4.Рівень планування -на рівні підприємства; -на рівні підрозділів підприємства; 5.За функціональним призначенням -інвестиційні; -фінансові
 • 4. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ПЛАНІВ • залежно від одиниці виміру – натуральні - вартісні; • залежно від сторони господарської діяльності, яка характеризується – кількісні- якісні; • залежно від особливостей розрахунку – абсолютні - відносні; • залежно від залежності від іншого показника – обсягові - питомі; • залежно від терміну обрахунку – проміжні - кінцеві.
 • 5. ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ 1) аналіз потреби у плануванні; 2) формулювання завдань планування; 3) визначення критеріїв оцінки розроблених планів; 4) аналіз і визначення альтернатив; 5) оцінювання фізичної реалізації плану; 6) оцінювання економічної реалізації плану; 7) перевірка фінансової реалізації плану; 8) оптимізація плану, оцінювання та вибір найкращого рішення; 9) реалізація плану; 10) встановлення зворотних зв'язків та управління виконанням плану.
 • 6. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ Класифікаційна ознака Види методів планування 1. Вихідна позиція розроблення плану - ресурсний; - цільовий 2.Принципи визначення планових показників -екстраполяційний; -інтерполяційний 3.Спосіб розрахун­ку планових величин -пробно-статистичний; -факторний; -нормативний; -балансовий; -матричний 4.Баланс необхідних та наявних ресурсів -балансовий; -матричний 5. Варіантність розроблюваних планів -одноваріантний; -поліваріантний; -економіко-математична оптимізація 6.Спосіб виконання розрахункових операцій -ручний; -механізований; -автоматизований 7.Форма подання планових показників -табличний; -лінійно-графічний; - логіко-структурний
 • 7. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Стратегічне планування – це складова стратегічного управління підприємством, процес систематизованого визначення довгострокових цілей і напрямів діяльності підприємства. Етапи стратегічного планування: 1) визначення місії підприємства. 2) визначення стратегічних цілей. 3) аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. 4) аналіз можливих варіантів стратегії підприємства. 5) вибір стратегічної альтернативи.
 • 8. ВИДИ СТРАТЕГІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Стратегія зростання. На певний вид продукції є підвищений попит (про­дукція є ліквідною). На основі цього підприємство передбачає збільшення об­сягу виробництва і реалізації продукції, а отже, і зростання прибутку. Стратегія стабілізації не передбачається на ринку зростання потреби в певному виді продукції. Стратегія виживання, її ще називають оборонною стратегією. До неї вда­ються при кризових та інфляційних процесах, коли товар немає попиту і знецінюється.
 • 9. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ Бізнес-план. Конкретний план бачення і ведення підприємцем своєї справи. Розрізняють бізнес-план підприємства та бізнес- план інвестиційного проекту. Процес складання бізнес-плану є специфічним для кожного підприємства, тому не існує універсального алгоритму його розроблення. Проте загальна методологія розробляння бізнес- плану охоплює три стадії: початкову, підготовчу та основну.
 • 10. ТАКТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ Тактичне (короткострокове, оперативне) планування може бути розрахо­ване на рік, півроку, місяць, день залежно від специфіки виробництва, планування прибутку, виробничих витрат та інших чинників. Оперативні плани можуть розроблятися для кожного функціонального підрозділу підприємства, кожного виду продукції, кожного сегмента ринку, а також з урахуванням географічного розташування підприємства.
 • 11. ОЦІНКА ЯКОСТІ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА Критерієм якості розроблення і виконання планів є рівень адекватності теоретичної моделі планового показника фактичним даним. Підвищення якості планів досягається внаслідок: • застосування наукових підходів до управління; • підвищення якості інформаційного і методичного забез­печення; • стимулювання якості планів.
 • 12. ПРОГНОЗУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Прогнозування розвитку будь-якого підприємства або організації – це наукове обґрунтування можливого стану суб'єктів господарювання у майбутньому, їх кількісних і якісних змін. Воно може стати одним із альтер­нативних цього стану. методи прогнозування: 1. Методи експертних оцінок (передбачають врахування суб'єк­тивних думок експертів про майбутній перебіг подій). 2. Метод складання сценаріїв. 3. Методи екстраполяції трендів.
 • 13. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОГНОЗІВ Класифікаційна ознака Види прогнозів 1. За часовою ознакою -короткострокові (на 1 рік); -середньострокові; -довгострокові 2. За типами прогнозування -пошукові; -нормативні; -засновані на творчому баченні 3. За можливим впливом підприємства на своє майбутнє -активні; -пасивні 4. За ступенем ймовірності настання майбутніх подій -інваріантні; -варіантні 5. За способом надання результатів прогнозів -точкові; -інтервальні