Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Pediatriadeponent(20)

Publicité

Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica

 1. María Chiné Segura ABS Almacelles 08/03/2023
 2.  Antiemètics (metoclopramida, dimenhidrinat, domperidona, corticoides) NO recomanats en vòmits per GEA en infants i adolescents.  Indicació aprovada ondansetró: control de les nàusees i vòmits induïts per quimioteràpia en infants a partir dels sis mesos d’edat (via oral i via parenteral) i per a la prevenció i tractament de nàusees i vòmits postoperatoris a partir d’un mes d’edat (via parenteral)
 3. Criteris d’ús d’ondansetró per GEA pediatria fora de fitxa tècnica
 4.  Pacients pediàtrics amb GEA i que compleixin tots i cada un dels següents criteris: ◦ Vòmits de repetició (a partir 2-3 vòmits/h) que puguin comprometre la rehidratació oral ◦ Edat: 6 mesos-14 anys ◦ Pes ≥ 8 kg ◦ Fallada de la rehidratació oral al domicili i al CAP
 5.  Dosi única ◦ 8 - 15 kg: 2 mg ◦ >15 - 30 kg: 4 mg ◦ >30 kg: 8 mg
 6.  Sempre 1er prova de tolerància oral  2mg: Comprimits/pel·lícules bucodispersables (4 mg): dispersar el comprimit en 10 ml d’aigua. A continuació, carregar en una xeringa 5 ml (equivalent a 2 mg d’ondansetró) i administrar immediatament  4-8mg: comprimits dispersables  Si vòmit abans 15 min: repetir dosi 5-10 ml de SRO cada 5-10 minuts durant 30 minuts
 7.  Anotar a la història clínica: ◦ El consentiment informat: verbal ◦ Que compleix els criteris d’ús ◦ Dosi administrada
 8.  Diarrea: 48 hores, lleus i limitades  Risc prolongació QT: evitar si QT llarg congènit  Arrítmia cardíaca de Torsade de pointes No cal ECG previ
 9.  Contraindicat ús concomitant amb apomorfina  Administrar amb precaució ◦ Fàrmacs que prolonguin QT ◦ Fàrmacs que provoquin alteracions hidroelectrolítiques  Redueix efecte del Tramadol  Monitoritzar al pacient si ISRS i ISRSN
 10.  Mal estat general  Deshidratació  Inestabilitat hemodinàmica,  Vòmits en projectil i vòmits biliosos  Sagnat rectal  Hematèmesi  Dolor abdominal intens amb distensió abdominal o dades clíniques d’abdomen agut  Símptomes o signes d’alteració neurológica: alteració del nivell de consciència, signes meningis o fontanel·la bombada, letargia, convulsions.  Pacients que no responen a la teràpia de rehidratació oral després de l’administració de l’ondansetró.  Valorar individualment pacients amb factors de risc (immunodeprimits, menors de 3 mesos, malalties cròniques)
 11. FELICITATS A TOTES
Publicité