Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Péhápkaři(20)

Publicité

Petr Nikolas Prokop - Symfony framework (0. sraz přátel Symfony v Hradci Králové)

  1. SYMFONY FRAMEWORK PETR NIKOLAS PROKOP
  2. NĚCO MÁLO Z HISTORIE  Původně název Sensio Framework  Inspirován Ruby on Rails, Django, Spring  Open-source  MIT licence  Francouzská firma Sensio Labs  Web spuštěn 18. listopadu 2005  Symfony 2 v roce 2011  Aktuální verze: 2.7.2 (30. května 2015)
  3. ARCHITEKTURA  MVC architektura  Inspirace jinými frameworky  Dnešní trend
  4. STRUKTURA PROJEKTU  app – konfigurace, šablony a případné překlady  cache – cache zkompilovaných šablon  dev – vývojové prostředí  prod – produkční prostředí  config – nastavení, většinou v YAML  logs – logy  Resources – zdroje  views – šablony  src – většina kódu MVC  bundles – bundles jsou do jisté míry samostatné části webu zajišťující jeho funkčnost. Obsahuje podadresáře pojmenované podle jednotlivých bundlů, každý z nichž může mít vlastní podadresář pro controllery, adresář pro testy, atd.  vendor – závislosti dodavatelů třetích stran  web – adresář přístupný z internetu  bundles – v tomto adresáři jsou bundles implementované v src, zde již s vlastními zdroji (obrázky, CSS, …)
  5. VYBRANÉ KOMPONENTY  Propel a Doctrine, ORM vrstvy  Creole a PDO, databázová abstrakční vrstva  PRADO, PHP framework pro podporu lokalizace  PHPUnit, unit tester  Zend Framework, Zend_Logger a Zend_Cache jsou použity pro logování a cachování  Swift Mailer, odesílání emailů  Prototype a jQuery, JavaScriptové frameworky (Plugin)  PHP Less, CSS parser postavený na projektu Less (Plugin)  TinyMCE a FCKeditor, jako WYSIWYG editory (Plugin)  TCPDF, PHP knihovna pro generování PDF dokumentů (Plugin)
  6. KDO HO POUŽÍVÁ  AAA Auto  BlueGhost  Bonami  Cdn77.com  Collabim  Etnetera  Hanaboso  Jobs  Keboola  Skrz  Zoot
  7. SYMFONY VS. NETTE  Nette rize česká (slovenská) záležitost  Symfony světový Framework  Velká dokumentace v češtině pro Nette  Odborné články od profesionálů pro Symfony
  8. TO JE ZATÍM VŠE .. A TEĎ DISKUZE Hodně štěstí .. Ahoj ! 
Publicité