Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Příběhy z okraje: Místní měny

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Seznam abstraktů
Seznam abstraktů
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Příběhy z okraje: Místní měny

Télécharger pour lire hors ligne

Další díl seriálu "Příběhy z okraje", který vychází na strnákách https://www.pravydomaci.cz tentokrát věnovaný místním měnám - viz https://slusnafirma.cz/event/mini-konference-alternativni-meny/

Další díl seriálu "Příběhy z okraje", který vychází na strnákách https://www.pravydomaci.cz tentokrát věnovaný místním měnám - viz https://slusnafirma.cz/event/mini-konference-alternativni-meny/

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Tomáš Hajzler (20)

Plus récents (20)

Publicité

Příběhy z okraje: Místní měny

  1. 1. 36 | Pravý domácí časopis Příběhy z okraje aneb Naše budoucnost je lokální IV Text: Tomáš Hajzler Foto: archiv TH Místní měny Ještě donedávna by málokoho napadlo, že by mohly existovat jiné peníze než ty, co máme v peněženkách a na bankovních účtech. Pak přišel bitcoin, další kryptoměny a člověk se začíná dozvídat, že k běž- ným penězům existují al- ternativy. Málokdo dnes ale ví, že do konce třinác- tého století existovaly vedle sebe dva druhy měn – jedna na použití na cestách, mimo domov, a pak ty místní, které se používaly doma. Ty první byly vydávané centrální autoritou. Vyráběly se nej- častěji z drahého kovu a kromě směny plnily i funkci uložení hodnoty. Místní měny měly různou formu. Často to byly stvr- zenky o uložení výpěstků či poukázky určené k transakcím na trzích, které měly časově omezenou hodnotu. Nemělo tak smysl je mít pod matrací. Největší užitek měly, když se pus- tily do oběhu, čímž podněcovaly směnu, tím hospodářskou činnost a bohatnutí zúčastněných lidí. Příběhy místních měn jsou fascinující, neboť opakovaně dokázaly stav totálního zmaru proměnit na prosperitu a bohatství. Valná většina směny dnešního zboží probíhá prostřednictvím těch centrálně vydávaných měn. Za jejich používání platíme, protože je centrální banky do oběhu půjčují na úrok. Kromě toho – jak jsem psal v druhém díle tohoto seriálu – napomá- hají k odvádění hodnoty z našich domovů. Tohoto fenoménu si můžete všimnout vždy, když nakoupíte u nějaké velké firmy se sídlem mimo váš domov v porovnání s nákupem u místních. Zatímco v prvním případě odcházejí vaše peníze neznámo kam, tak v druhém případě jich velká část zůstává doma, kde přispívá ke zvyšování kvality života v obci. Místní měny byly stvořeny právě s cílem podpory místní ekonomiky. Lidé si této unikátní úlohy místních měn všímají především právě v dobách ekonomických krizí. Narazíte na ně pod různými přívlastky – alternativní, místní, svobodné, sociální, zelené nebo doplňkové. Od konce 13. století byly napříč Evro- pou zakázány a k jejich novodobé renesanci začalo docházet až ve 30. letech 19. století. Druhá vlna obrození pak přišla za velké hospodářské krize o zhruba sto let později, další potom v 70. letech 20. století a zatím poslední po hospodářské krizi v roce 2008. V roce 1973 vznikla v Japonsku první časová banka, která definovala jako měnu čas. Fungovalo to tak, že účastníci získávali za každou odpracovanou hodinu „hodinový kredit“, který si mohli v sys- tému kdykoliv v budoucnu vybrat. Dalším milníkem byl vznik systému LETS (Local Exchange Trading System) v roce 1983 v Kanadě. Dnes vám chci převyprávět dva příběhy z ne tak dávné historie, kdy místní měny zvrátily vývoj, firmám zajistily pro- speritu, lidem práci, řadu z nich vyvedly z chudoby a nezřídka zabránily ekonomickému kolapsu. Oba příklady jsou od na- šich sousedů – první z Bavorska, druhý z Tyrolska.
  2. 2. Pravý domácí časopis | 37 Schwanenkirchenská wära Jak jsem psal, místní měny se objevují nejčastěji v obdobích ekonomických krizí v místech, kde ekonomika postavená na centrálně vydávaných měnách začne ztrácet dech. Jedním z takových období a míst bylo Německo po první světové vál- ce. V té době zde klesaly v důsledku krize ceny zboží a ti, kteří měli peníze, nenakupovali, neboť čekali, že ceny ještě dále klesnou. To prohlubovalo depresi a nedostatek státní měny – říšské marky. Jednou z reakcí na tuto depresi bylo hnutí Freiwirtschaft (svo- bodná ekonomika) inspirované prací německého ekonoma Silvia Gesella, který vyzýval k tzv. přirozenému ekonomic- kému řádu a navrhoval i tzv. Schwunggeld, systém místních měn. Gesell doporučoval, aby se oběh peněz podpořil tzv. ne- gativním úrokem. Cílem bylo rozhýbat ekonomiku čili trans- akce mezi lidmi – tedy aby lidé měnu nehromadili, ale dávali ji zpět do oběhu. Proto měla platit pouze po určitou dobu, pak by se její platnost musela prodloužit pomocí kolku. Na tomto principu vznikla měna s názvem wära (ze slov ware – zboží a währung – měna). Její hodnota se rovnala říšské marce, za kterou ji bylo možné i vyměnit. Hlavní rozdíl oproti marce byl v tom, že wäru bylo nutné na konci každého měsíce prodloužit nalepením kolku v ceně 2 % její hodnoty, jinak přestala platit. To naplňovalo její účel – lidé ji nehromadili, ale utráceli. Wära se rychle šířila, ale svět se o ní doslechl až potom, co se ji rozhodli začít používat v bavorské vesnici Schwanenkir- chen. To bylo v roce 1931. Nedaleko vesnice s pěti sty obyvate- li byl zavřený uhelný důl, který koupil jeden z fanoušků hnutí Freiwirtschaft. Tomu se následně podařilo domluvit na tom, že wäru budou přijímat místní obchodníci, a tak mohl horníkům ve znovuotevřeném dole platit též ve wäře. Místní obchodníci dokázali k placení ve wäře přemluvit i některé své velkoobchodní dodavatele a všichni pak mohli wärou platit i za místní uhlí. Britský ekonom Ri- chard Douthwaite cituje americký list The New Republic, který v srpnu 1932 napsal: „Pár měsíců po znovuzaháje- ní těžby uhlí se Schwanenkirchen změnil k nepoznání. Vesnice prosperovala, dělníci i obchodníci splatili dluhy, město dýchalo novým duchem života a svobody…“ Jenomže… úspěch přitáhl do vesnice reportéry z celého Německa, ti o něm začali psát, a tak se to doneslo němec- ké vládě, která v listopadu 1931 wäru zakázala. Důl ukon- čil činnost a s ním skončil i schwanenkirchenský zázrak. Wörglský zázrak Asi 200 km na jih od Schwanenkirchenu a zhruba tak daleko od naší jižní hranice uprostřed Tyrolska leží městečko Wörgl. Dnes asi desetitisícové město mělo v době hospodářské krize okolo 4 500 obyvatel. Podobně jako většina míst v průmyslovém světě byl tehdy i Wörgl na kolenou. Zhruba třetina lidí byla bez příjmů, místní továrna na celulózu zavřená, celková ekonomická i jiná aktivita ve městě a okolí mizivá. Starostou Wörglu byl v té době strojvůdce Michael Unter- guggenberger, který věděl o experimentu ve Schwanen- kirchenu. Taky si všiml onoho zajímavého detailu, který vidíme dodnes i jinde – na jedné straně spousta potřebné práce a na druhé straně řada obyvatel sedí nečinně doma. Ve Wörglu bylo práce „jako na kostele“ – zmiňova- ná opuštěná továrna, rozbitý most, oprýskaná železniční stanice, zchátralá škola, děravé náměstí. Starostovi došlo, že to jediné, co tu v době hospodářské krize zoufale chybí, jsou peníze jako spojující prvek, a rozhodl se, že to zkusí. Experiment spustili v červenci 1932 tak, že si nechali natisknout kufr plný místních „šilinků“, které nebyly zatížené úrokem a kterým se nesmělo říkat „peníze“ nebo „měna“ ze strachu před zásahem národní banky – byly to „poukázky“. V srpnu 1932 obdrželi zaměstnanci radnice, včetně starosty, polovinu platu v nové měně. Prvním krokem byla nabídka práce, za kterou radnice platila právě v těchto poukázkách. Pro většinu lidí bylo smysluplnější jít opravit se sousedy a s kamarády cestu, most nebo školu než sedět doma, i kdyby za to dostali jen bezcenné papírky. Tak se první poukázky dostaly mezi lidi. Druhým krokem bylo přesvědčit místní podnikatele, aby poukázky začali přijímat. Celá vydaná částka místní měny byla kryta půjčkou z místní záložny, a tak nebylo zase tak složité místní obchodníky pře- svědčit. Nové místní peníze se ve Wörglu rychle šířily, na plat- bě v šilincích brzy trvaly už jen pošta a železnice. Uběhlo pár měsíců a město začalo vzkvétat. Lidé zaplatili daně, které dlužili obci, a ta zaměstnala padesát lidí na obec-
  3. 3. 38 | Pravý domácí časopis ně prospěšné práce. Protože se jednalo o „Schwunggeld“, bylo třeba je utratit a ekonomika se tak velmi rychle rozhýbala. Do konce roku 1932 stačila radnice opravit 6 km silnic a rozší- řit kanalizaci, postavili skokanský můstek a vodní nádrž. V zá- ložně převládly po dlouhé době vklady nad výběry. Deprese jako by najednou byla tatam a lidem se začalo dařit. Město bylo upravené. Vídeňské noviny 12 Uhr Blatt napsaly v dubnu 1933 článek s názvem Das Wunder von Wörgl (Zázrak z Wörglu) a tím se zpráva rozlétla do světa. O Wörglu se psalo v Paříži, Budapešti, Praze, Rize, Londýně, Curychu… dokonce až za oceánem, v USA. Novináři z celého světa si na radnici ve Wörglu začali podávat dveře se starosty dalších rakous- kých měst, kteří se systém též pokoušeli zavést. O projekt se vážně zajímal francouzský premiér Édouard Daladier, věhlas- ný americký ekonom Irving Fisher a další. Přesto, nebo spíše právě proto, Rakouská národní banka experiment v září 1933 zatrhla a starostu Unterguggenbergera odsoudila. Místní měny u nás? Možná se teď ptáte, zda něco podobného existuje dnes i u nás. Existuje. Mezi ty nejznámější česko-slovenské příklady patří křižánecká koruna, TNE ve Varnsdorfu, BuďSob v Českých Budějovicích, košický Dukát, Sokol v Široké na Slovensku nebo Korent v Kyjově. V Praze funguje pralets a lets v několika dalších místech v Česku. Místní měny si vytvářejí i v někte- rých alternativních školách jako způsob, jak dětem přiblížit fungování ekonomiky. Příkladem může být Waldorfská škola v pražských Jinonicích, kde používají tzv. prokopy pro trans- akce během pravidelných školních jarmarků. Téma místních měn je natolik aktuální a fascinující, že jsme se s kolegy ze Slušné firmy rozhodli ty nejpovolanější z Česko- -Slovenska pozvat na 12. 5. do pražského ekocentra Kotlaska k jednodenní konferenci s názvem Alternativní měny s pros- bou, aby nám předali své zkušenosti. Na tuto unikátní sešlost pak zveme především zájemce, kteří by se u sebe doma chtěli do podobného projektu pustit. Info a přihlášky naleznete zde: slusnafirma.cz/event/mini-konference-alternativni-meny (zkráceně: bit.ly/altmeny) P . S.: Text vznikl za použití podkladů od Nadi Johanisové, ekologické ekonomky, která se propagaci alternativních ekonomik léta věnuje a které tímto děkuji. Na příběh Wör- glu se můžete podívat i ve výtečném filmovém zpracování natočeném v roce 2018 v rakousko-švýcarské koprodukci s názvem Das Wunder von Wörgl, který je volně ke zhlédnutí na YouTube s CZ titulky. Pozn. Dana, vydavatele PDČ: Jak vidíte, i my v Čelákovicích jsme se zapojili do projektu místní měny, která vznikla z iniciativy Ka- teřiny Varhaník Wildové a měla platit alespoň v počátcích v měs- tech Lysá nad Labem, Čelákovice a Brandýs nad Labem. Fotka je z roku 2015, kdy u nás doma proběhla tzv. emise hynzy, jak se lokální měna jmenovala. Čas ale ukázal, že prostě ještě v rámci naší malé komunitky na takový způsob nejsme připraveni. Podle mě chybělo dostatek lidí, služeb a zboží, asi by se učeně dalo říct, že chyběla infrastruktura. Dobrý nápad a chuť v tomto případě ještě nestačily. To ale neznamená, že bychom na lokální měny zanevřeli. Fandíme jim a věříme, že jejich čas teprve přichází.

×